Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37:016"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 332 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Jakość w kształceniu językowym : rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania / pod redakcją Danuty Gabryś-Barker i Ryszarda Kalamarza. 2019 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
2
Gębal, Przemysław (1972- ). Autor Dydaktyka języków obcych : wprowadzenie / Przemysław E. Gębal. 2019 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
3

Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna / redakcja Anna Janus-Sitarz ; współpraca redakcyjna Marianna Szumal. 2019 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
4
Muszyńska, Barbara (pedagogika). Autor Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe : content and language integrated learning (CLIL) : wprowadzenie / Barbara Muszyńska, Katarzyna Papaja. 2019 BG( 2/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
5

Mateczniki plastyki : wyspy interesujących technik / pod redakcją Marzeny Bogus. 2018 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
6

Nauczyciel, język, kultura : studia ofiarowane Barbarze Głowackiej / pod redakcją Joanny Cholewy, Małgorzaty Kameckiej, Urszuli Kochanowskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
7

Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce : wybrane zagadnienia / pod redakcją Danuty Gabryś-Baker, Ryszarda Kalamarza, Marii Stec. 2018 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
8
Kur, Elżbieta M. Autor Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty. Cz. 2, Sztuka, estetyka, kultura / Elżbieta M. Kur ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. 2018 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
9
Kur, Elżbieta M. Autor Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty. Część 1, Filozofia, historia, psychologia, otoczenie społeczne / Elżbieta M. Kur ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humani 2018 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
10
Łapot-Dzierwa, Kinga (1969- ). Autor Artyści w świecie pedagogiki - spotkania na polu sztuki / Kinga Łapot-Dzierwa, Robert Małoszowski, Kamil Baś ; tłmaczenie na język angielski Alicja Halik, tłumaczenie na język rosyjski Lu 2018 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
11

Nauczyciele języków obcych : konteksty pracy, kształcenie, doskonalenie zawodowe / redakcja naukowa Ewa Andrzejewska, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska. 2017 BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
12

Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane profesor Barbarze Kubis z okazji 2017 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
13
Karkut, Dorota. Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej : badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów / Dorota Karkut. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
14
Madalińska-Michalak, Joanna. Etyka w systemie edukacji w Polsce / Joanna Madalińska-Michalak, Antoni J. Jeżowski, Szymon Więsław. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
15

Różnorodni przez sztukę : edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo / pod redakcją Mirosławy Zalewskiej-Pawlak, Magdaleny Sasin. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
16

Lublin - od inspiracji do dydaktyki / pod redakcją Anny Zielińskiej ; Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Oddział w Lublinie. 2017 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
17
Angiel, Joanna (1950- ).. Rzeki i ich wartości w edukacji geograficznej / Joanna Angiel. 2016 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
18
Olearczyk, Teresa Ewa. Cisza w edukacji szkolnej / Teresa Olearczyk. 2016 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
19
Przepieść-Misarko, Teresa. Oferta edukacyjna 2016/2017 : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna / [teksty: Teresa Przepieść-Misarko, Ewelina Sarosiek, Piotr Białokozowicz, Piotr Zawisza Janu 2016 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
20
Smuk, Maciej. Od cech osobowości do kompetencji savoir-être : rozwijanie samoświadomości w nauce jezyków obcych / Maciej Smuk ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Romanistyki. 2016 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
21
Gałyga, Danuta. Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004 / Danuta Gałyga. 2015 BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
22
Kotarba-Kańczugowska, Marta. Edukacja otwarta na języki : różnojęzyczność w teorii i praktyce / Marta Kotarba-Kańczugowska ; [recenzent Mirosław J. Szymański]. 2015 BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
23
Napierała-Rydz, Katarzyna. Fotografia w edukacji : wykorzystanie fotografii w nauczaniu historii / Katarzyna Napierała-Rydz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
24
Stawicka, Monika (anglistyka). W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych w szkole wyższej na przykładzie projektu edukacyjnego English++ / Monika Stawicka. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
25
Stoch, Magdalena (1984- ).. Gender na lekcjach polskiego / Magdalena Stoch. 2015 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
26
Warchoł, Krzysztof (kultura fizyczna). Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego / Krzysztof Warchoł. 2015 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
27

Studien zur Glottodidaktik und Methodik. Bd. 2 / hrsg. von Mariola Wierzbicka, Krzysztof Nycz. 2015 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
28
Chałupniak, Radosław (1967- ).. Malarstwo religijne w podręcznikach szkolnych / Radosław Chałupniak. 2014 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
29
Dakowska, Maria (1950- ).. O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej / Maria Dakowska. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
30

Militaria w edukacji historycznej... w dialogu mądrość i siła : suplement / pod red. Andrzeja Drzewieckiego ; Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. 2014 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
31
Gajewska, Elżbieta. LSP, FOS, Fachsprache... : dydaktyka języków specjalistycznych / Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa. 2014 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
32
Głowacz, Arkadiusz. Rola geografii w edukacji szkolnej : studium porównawcze wybranych krajów europejskich / Arkadiusz Głowacz. 2014 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
33

Szkolna polonistyka zanurzona w języku / red. Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
34

Jak uczyć by nauczyć filozofii? : refleksje akademików i praktyków / pod red. Wandy Kamińskiej, Pawła Mroczkiewicza. 2014 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
35

Różnorodność językowa w perspektywie glottodydaktycznej / redakcja naukowa: Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkop 2014 BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
36
Różańska, Grażyna. Uczeń w świecie tekstów kultury : szkice o antropocentryczno-kulturowym modelu edukacji polonistycznej / Grażyna Różańska. 2014 BHU( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
37

Dydaktyczne "tropy" zróżnoważonego rozwoju w edukacji / pod red. nauk. Ewy Szadzińskiej. 2014 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
38
Turczyk, Małgorzata. Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej : zarys dydaktyki szczegółowej / Małgorzata Kozak. 2014 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
39

Studien zur Glottodidaktik und Methodik. Bd. 1 / hrsg. von Mariola Wierzbicka, Krzysztof Nycz. 2014 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
40
Zwierżdżyński, Marcin K. (1982- ).. Konstruowanie znaczeń religii w szkole : analiza rzymskokatolickich, prawosławnych i zielonoświątkowych podręczników do katechezy w Polsce / Marcin K. Zwierżdżyński. 2014 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
41
Danielewicz, Witold. Nie ma dzieci niezdolnych muzycznie : studium psychopedagogiczne / Witold J. Danielewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
42
Erenc-Grygoruk, Grażyna. Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej / Grażyna Erenc-Grygoruk. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
43
Gębal, Przemysław (1972- ).. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech : w stronę glottodydaktyki porównawczej / Przemysław E. Gębal. 2013 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
44
Karkut, Dorota. Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru / Dorota Karkut. 2013 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
45

Różnice kulturowe a nauczanie języka obcego, czyli dlaczego złota rybka czasem jest czerwona / sous la dir. de Aleksandra Kocjan. 2013 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
46
Kołodziej, Piotr. Czas na obraz : dzieło malarskie jako tekst i kontekst w szkolnym kształceniu humanistycznym (1880-1999) / Piotr Kołodziej. 2013 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
47
Kruczkowska, Zofia. Artysta nauczycielem i animatorem kultury : wybrane problemy kultury plastycznej XX i XXI wieku / Zofia Kruczkowska, Bernadeta Stano. 2013 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
48
Kucharska-Babula, Agata. Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej / Agata Kucharska-Babula. 2013 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
49
Mac, Agnieszka (filologia germańska). Zu den Behaltensleistungen beim Lesen fremdsprachiger Texte in der traditionellen und multimedialen Lernumgebung im DaF-Unterricht / Agnieszka Mac. 2013 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
50
Pieniążek, Marek (1970- ).. Uczeń jako aktor kulturowy : polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności / Marek Pieniążek. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
51

Wschód-Zachód : sprachliche Einheiten in System und Text = language units in system and in text / hrsg. von Oleksij Prokopczuk, Klaudiusz Bobowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2013 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
52
Wolter, Edyta. Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczypospolitej / Edyta Wolter. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
53

Edukacja muzealna : konteksty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Urszula Wróblewska, Karolina Radłowska ; Uniwersytet w Białymstoku. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
54
Bednarek, Józef. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. 2012 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
55
Bryll, Grzegorz. Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki / Grzegorz Bryll, Robert Sochacki. 2012 BG( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
56
Dźwierzyńska, Ewa. Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego / Ewa Dźwierzyńska. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
57

Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa / red. nauk. Jerzy Kunikowski ; [współaut.: Tomasz Bąk et al.] ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2012 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
58

Generalization in mathematics at all educational levels / ed. Bożena Maj-Tatsis, Konstantinos Tatsis. 2012 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
59
Malowaniec, Tomasz (1964- ).. Ekspresja i komunikacja młodzieży licealnej w odbiorze i interpretacji literatury i tekstów kultury / Tomasz Malowaniec. 2012 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
60

Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918. Cz. 3, Opracowania z lat 1991-2008 / pod red. Andrzeja Meissnera i Kazimierza Szmyda ; [współaut. Julian Dybiec et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:016 Oświata, Pedagogika - bibliografie
61
Nižneva, Natal’â Nikolaevna (1950- ).. Linguistic gambit : an introduction to the study of language / Natallia Nizhneva, Jan Zaniewski, Nadzeya Nizhneva-Ksenofontava ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2012 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
62
Pamuła-Behrens, Małgorzata. Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym : teoria i praktyka / Małgorzata Pamuła-Behrens. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
63
Poźniak, Grzegorz (1971- ).. Mówię świadomie i poprawnie : pytania - odpowiedzi - ćwiczenia / Grzegorz Poźniak. 2012 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
64
Tanaś, Danuta Janina. Lingvističeskaâ i professional’no-kommunikativnaâ kompetenciâ studentov-filologov : teoretičeskij i metodičeskij aspekty / Danuta Tanaś ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydz 2012 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
65

W blasku miłości = V jase lásky / pod red. Mariana Włosińskiego. 2012 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
66
Zaręba, Lidia. Matematyczne uogólnianie : możliwości uczniów i praktyka nauczania / Lidia Zaręba. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
67
Zwolińska, Ewa. Pomiar i wartościowanie w muzyce / Ewa Anna Zwolińska. 2012 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
68
Zwolińska, Ewa. Kształcenie nauczycieli według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona / Ewa Anna Zwolińska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
69

Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej / red. Mariusz Ausz [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
70
Błasiak, Władysław (1948- ).. Rozważania o nauczaniu przyrody / Władysław Błasiak. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
71
Boczukowa, Beata. Edukacja regionalna na południowym Podlasiu : uwarunkowania i perspektywy / Beata Boczukowa ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Pedagogiki. 2011 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
72
Cabaj, Wacław (1948- ).. Pojęcia w nauczaniu geografii fizycznej / Wacław Cabaj. 2011 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
73

Podręczniki i poradniki : konteksty, dyskursy, perspektywy / red. nauk. Mariola Chomczyńska-Rubacha. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
74

Action research in teacher development : an overview of research methodology / edited by Danuta Gabryś-Baker. 2011 BG( 2/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
75

Interdyscyplinarność w dydaktyce nauczania języków obcych / pod red. Katarzyny Jaworskiej-Biskup, Barbary Kijek, Aliny Szwajczuk. 2011 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
76

Polskość ponad granicami / red. Grażyna Czetwertyńska, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
77

Edukacja artystyczna jako twórcza : perspektywy, dylematy, inspiracje : praca zbiorowa / pod red. nauk. Macieja Kołodziejskiego i Marii Szymańskiej. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
78

Nauka języka obcego w perspektywie ucznia / red. nauk. Hanna Komorowska. 2011 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
79

Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się : o kompetencjach, motywowaniu i strategiach / redakcja Jolanta Knieja, Sebastian Piotrowski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
NEO( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
80
Maternicki, Jerzy (1935- ).. Pogranicza historii : studia i szkice / Jerzy Maternicki. 2011 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
81

O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych / redakcja Sebastian Piotrowski. 2011 BG( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
82
Piotrowski, Sebastian. Apprentissage d’une langue et communication : négociations et stratégies en classe de langue étrangère / Sebastian Piotrowski. 2011 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
83

Kreatywny nauczyciel - wskazówki i rozwiązania : biologia i przyroda / pod red. Katarzyny Potyrały. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
84
Różańska, Grażyna. Zaistnieć w kulturze : o kształceniu kompetencji kulturowej uczniów w edukacji polonistycznej / Grażyna Różańska ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2011 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
85
Szymik, Eugeniusz. Drama w nauczaniu języka polskiego / Eugeniusz Szymik. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
86
Tatarczuk, Józef (1941- ).. Metodyka wychowania fizycznego : zagadnienia wybrane / Józef Tatarczuk. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
87
Urbanowicz, Beata (1966- ).. Problematyka gospodarcza w nauczaniu historii w polskim szkolnictwie podstawowym w latach 1944-1989 / Beata Urbanowicz. 2011 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
88
Wnuk, Alina. Europejskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej dydaktyce polonistycznej / Alina Wnuk. 2011 BHU( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
89
Zwolińska, Ewa. Audiacja : studium teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona / Ewa Anna Zwolińska. 2011 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
90

Wschód-Zachód : literature and linguistics theory and practice / pod red. Adriany Biedroń, Doroty Werbińskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2010 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
91

Region i edukacja : literatura, kultura, społeczeństwo / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani. 2010 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
92
Czaplikowska, Renata. Grundlagen der Fremdsprachendidaktik : Unterrichtsbuch / Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki. 2010 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
93
Elbanowska-Ciemuchowska, Stefania. Zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi : diagnoza stanu zainteresowań wybranych grup wiekowych oraz propozycje ich kształtowania / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
94
Florczak, Jacek ( -2011).. Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego / Jacek Florczak. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
95

Modelowanie i symulacje komputerowe / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
96
Jedliński, Ryszard (1940- ).. Między miłosierdziem a globalizacją : aksjologiczne przestrzenie edukacji polonistycznej / Ryszard Jedliński. 2010 BG( 2/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
97
Jędruszczak, Bogusław. Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich : ćwiczenia / Bogusław Jędruszczak, Wiesława Młynarczyk, Robert Szuchta. 2010 BG( 2/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
98
Jędrychowska, Maria (1942- ).. Szkic do pejzażu aksjologicznego : z problemów dydaktyki literatury / Maria Jędrychowska. 2010 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
99
Kalinowska, Alina. Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych : między wiedzą osobistą a jej formalizacją / Alina Kalinowska. 2010 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego