Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "378:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 45 z 45 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum". Autor bibliografii / katalogu Katalog publikacji WSFP Ignatianum do 2006 roku / opracowała Małgorzata Zając ; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie. 2007 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
2
Uniwersytet Szczeciński. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. Pedagogika Szkoły Wyższej bibliografia nr 1(1995) - 22(2003) / oprac. Maria Polcyn ; Uniwersytet Szczeciński. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
3

Publikacje pracowników Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wydane w latach 1974 i 1975 / oprac. Agnieszka Dolińska ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. 2002 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
4

Bibliografia prac magisterskich i dyplomowych obronionych w Instytucie Pedagogiki w latach 1974/75-1995/96 / oprac. i red. Janusz Homplewicz, Andrzej Meissner. 2002 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
5
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Teologiczny. Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : (stan personalny na dzień 30 czerwca 2001 roku). 2 / [red. Jan Decyk et al.]. 2002 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
6
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Teologiczny. Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : (stan personalny na dzień 30 czerwca 2001 roku). 1 / [red. Jan Decyk et al.]. 2002 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
7
Woronczuk, Nadzieja. Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie za lata 1985-1995 / oprac. Nadzieja Woronczuk. 2000 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
8

Katalog prac dyplomowych wyższych uczelni katolickich w Polsce : 1987 - 1995. Cz. 2 / Rada Naukowa Episkopatu Polski. Komisja Episkopatu do Spraw Nauki Katolickiej. 2000 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
9

Katalog prac dyplomowych wyższych uczelni katolickich w Polsce : 1987 - 1995. Cz. 1 / Rada Naukowa Episkopatu Polski. Komisja Episkopatu do Spraw Nauki Katolickiej. 2000 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
10
Kwaśniewicz, Ewa. Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze za lata 1991-1995 / oprac. Ewa Kwaśniewicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Ta 1999 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
11
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wybrane Publikacje Pracowników UAM : w latach 1995-1997 / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1999 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
12
Dobrzański, Zdzisław. Rozprawy doktorskie i habilitacyjne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1985-1994 / oprac. Zdzisław Dobrzański ; Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 1998 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
13

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ... / pod red. Ireny Burkot ; Biblioteka Główna. 1996 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
14
Gierszewska, Barbara. Bibliografia prac magisterskich Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach za lata 1979-1995 / oprac. Barbara G 1996 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
15
Dobrzański, Zdzisław. Rozprawy doktorskie i habilitacyjne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1944-1984 / oprac. Zdzisław Dobrzański. 1995 BG( 2/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
16
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Olsztyn). Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej. Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej / zestawienie: Leontij Mironiuk, Iwona Obłąkowska-Galanciak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
17

Bibliografia Opublikowanego Dorobku Pracowników Naukowo-Dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej za lata ... / Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 1995 BG( 9/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
18

Bibliografia Publikacji Pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za Lata ... / Wyższa Szkoła Policji. Biblioteka Główna. 1994 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
19
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Olsztyn). Bibliografia publikacji pracowników WSP w Olsztynie : (1969-1984) / oprac. Nadzieja Woronczuk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Biblioteka Główna w Olsztynie. 1993 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
20

Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowych i Dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej za lata ... / Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 1993 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
21

Bibliografia Publikacji Naukowych Pracowników Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach z Lat ... / oprac. zbiorowe pod red. nauk. Krystyny Wojtczuk. 1991 BG( 2/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
22

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za lata 1976-1985. Cz. 2 / [materiał zebr. i oprac. Henryk Baranowski et al.]. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
23

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za lata 1976-1985. Cz. 1 / [materiał zebr. i oprac. Henryk Baranowski et al.]. 1990 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
24

Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowych SGH za ... Rok / Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ; oprac. Magdalena Brzechowska-Szawdyn. 1990 BG( 3/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
25
Różalska, Elżbieta. Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w latach 1976-1985 / Elżbieta Różalska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. 1990 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
26
Turczyńska, Ewa. Bibliografia publikacji naukowych pracowników Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie : za lata 1963-1972 / Ewa Turczyńska, Maria Zawłocka ; Akademia Rolnicza im. H. Kołłataja w Kra 1990 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
27
Włodarczyk, Barbara. Bibliografia dorobku pracowników Uniwersytetu Łódzkiego 1984 / oprac. Barbara Włodarczyk, Irena Terlecka. 1990 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
28

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Rolniczej w Szczecinie za Lata ... / Maria Stasiak, Barbara Tupikowska. 1989 BG( 15/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
29
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Kraków). Biblioteka Główna. Katalog adnotowany rozpraw doktorskich znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie : 1974-1983 / oprac. Maria Rajman, Janina Rogozik, Genowefa Same 1988 BG( 2/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
30

Bibliografia Publikacji Pracowników WSP w Rzeszowie ... / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie ; oprac. Eugenia Grzebyk. 1986 BG( 5/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
31

Bibliografia Prac Naukowych Pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego / Uniwersytet Szczeciński. Biblioteka Główna. 1985 BG( 5/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
32

Katalog Prac Naukowych Powstałych na Uczelniach Katolickich w Polsce / Rada Naukowa Episkopatu Polski, Komisja Episkopatu do Spraw Nauki Katolickiej. 1984 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
33

Zestawienie Publikacji Pracowników WSRP w Latach... / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna im. Georgii Dymitrowa w Siedlcach. 1984 BG( 4/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
34
Baranowski, Henryk (1920-2011).. Uniwersytet Wileński 1579-1939 : bibliografia za lata 1945-1982 / Henryk Baranowski. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
35

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydanych w Latach... / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna ; oprac. Seweryn Drozdowski. 1981 BG( 8/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
36

Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego / Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna ; [red. Brygida Szczęch]. 1980 BG( 3/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
37

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu za Lata... / [oprac.] Barbara Sobala, Barbara Ściobłowska. 1975 BG( 7/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
38

Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Za Lata... / Biblioteka Uniwersytecka ; [red. Krystyna Rohozińska-Owczarek]. 1973 BG( 12/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
39

Bibliografia Prac Naukowych Pracowników Wydziałów Technicznych Politechniki Szczecińskiej w Latach ... / Politechnika Szczecińska. Biblioteka Główna ; [red. nauk. Danuta Gwiazdowska]. 1972 BG( 2/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
40

Wykaz Publikacji Pracowników UMCS w Lublinie w R. ... / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna. 1972 BG( 7/ 0)
BPP( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
41

Bibliografia Publikacji Pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Biblioteka Główna ; [oprac. Irena Burkot, Irena Czerni, Barbara Krukowska]. 1971 BG( 4/ 0)
BPP( 2/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
42

Publikacje Pracowników Instytutu Energetyki / [oprac. Daniela Demjaniuk, Gabriela Rykaczewska]. 1970 BG( 1/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
43

Bibliografia Publikacji Pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy za Lata ... / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy ; oprac. Maria Czarnecka-Dąbek. 1969 BG( 2/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
44

Bibliografia Publikacji Pracowników Filii UW w Białymstoku / Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku ; Jadwiga Matelska, Jolanta Pochodowicz-Maj. 1968 BG( 15/ 2)
BHU( 9/ 0)
BPP( 8/ 0)
WHS( 5/ 0)
BWF( 2/ 0)
BIM( 4/ 0)
BII( 4/ 0)
BIO( 1/ 1)
BNE( 2/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie
45

Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowo-Dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego Katowicach ; [oprac.] Alfreda Zielezińska. 1937 BG( 7/ 0)

378:016 Szkolnictwo wyższe - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego