Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "378.6" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 81 z 81 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Szkoła organistowska w Opolu w latach 1974-2014 / red. Grzegorz Poźniak. 2014 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
2

100 lat Krzyżewskiej Alma Mater 1913-2013 / [zespół red. Wioletta Gierłachowska et al.]. 2013 BG( 2/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
3
Kalisz, Łukasz. 20-lecie Studium Teologii w Białymstoku / Łukasz Kalisz. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
4

Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Jędralskiej i Jolanty Bernais. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
5

Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie : z tradycji kształcenia nauczycieli / [koncepcja, wybór tekstów i il. Jan Krukowski, Barbara Morawska-Nowak]. 2011 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
6

Dzieje dydaktyk przedmiotowych w 65-letniej tradycji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / pod red. Jana Rajmunda Paśko, Katarzyny Potyrały, Jolanty Zielińskiej. 2011 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
7

Kronika 60-lecia - od Wydziału Metalurgicznego do Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej : praca zbiorowa / pod red. Henryka Dyi, Marleny Krakowiak ; [aut.tekst. Wło 2010 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
8

Politechnika Częstochowska jaka jest... : 60 lat Politechniki Częstochowskiej / [oprac. tekstów Aleksander Gąsiorski ; fot. Jacek Sztuka et al.]. 2009 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
9
Michalski, Andrzej (1949- ).. Wyższe szkolnictwo muzyczne w Polsce w latach 1945-1964 : założenia organizacyjno-programowe i wybrane elementy rzeczywistości / Andrzej Michalski. 2009 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
10
Paczuska, Urszula. X-lecie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach : 1999-2009 / [teksty: Urszula Paczuska, Bożena Wielgosz, Mariusz Zamyłko]. 2009 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
11

Trzydzieści lat nauczania sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie / [red. Stanisław Sobolewski, Rafał Solewski]. 2009 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
12

Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu / [red. nauk. Jędrzej Chumiński ; aut. Jędrzej Chumiński et al.]. 2007 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
13

10 lat działalności Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach / [oprac. materiałów J. Dudała [et al.] ; red. J. Dudała, B. Pactwa]. 2007 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
14
Kuznecov, Vladimir Viktorovič. Vvedenie v professional’no-pedagogičeskuû special’nost’ : [učebnoe posobie] / V. V. Kuznecov. 2007 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
15

Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku / pod red. Wojciecha Morawskiego. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
16

75 lat kształcenia dla teatru : Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza / [oprac. red. Marcin Rochowski]. 2007 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
17
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu / [oprac. Biuro Promocji]. 2006 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
18

Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. 2006 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
19

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej : najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce / koncepcja, oprac. tekstów, wybór il. Jan Krukowski]. 2006 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
20
Stankiewicz, Zdzisław (1929- ).. Działalność seminariów nauczycielskich na północno-wschodnich kresach Rzeczypospolitej w latach 1919-1939 / Zdzisław Stankiewicz. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
21

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile 1996-2006 / [zespół red. Bogusław Sygit [et al.]. 2006 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
22

Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne i Niestacjonarne w Roku Akademickim ... / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). 2006 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
23
Kubiś, Adam (1928- ).. Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954-1981 / Adam Kubiś ; [red. nauk. Stanisława Postawa] ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. 2005 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
24

Studia Podyplomowe : oferta na rok akademicki ... / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 2004 BG( 2/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
25

50 lat Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego : 1953-2003 / [materiały oprac.: Katarzyna Bogacka et al. ; red. nauk.: Stanisław Stępka] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2003 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
26

Politechnika Lubelska 1953-2003 / [kol. red. Andrzej Wac-Włodarczyk et al.]. 2003 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
27

Informator o Formach i Programach Studiów w Roku Akademickim ... / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. 2003 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
28

Prace Badawcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie : informator = Warsaw School of Economics Research Projects = catalogue. 2003 BG( 4/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
29
Leppert, Roman. Pedagogiczne peregrynacje : studia i szkice o pedagogice ogólnej i kształceniu pedagogów / Roman Leppert. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
30

Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000 / pod red. Włodzimierza Bonusiaka. 2001 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
31

Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Informatyki / [red. nauk. Helena Dudycz] ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. 2001 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
32

Informator Zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej : publikacja jubileuszowa / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. 2001 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
33

XXX lat Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach / [red. nauk. Waldemar Dutkiewicz]. 2001 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
34

Informator Wydziału Humanistycznego : rok akademicki ... : Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System-ECTS) / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra 2001 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
35

Informator Wydziału Geograficzno-Biologicznego : rok akademicki ... : Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System-ECTS) / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Naro 2001 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
36

Informator Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego : rok akademicki ... : Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System-ECTS) / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Eduka 2001 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
37

Informator Wydziału Pedagogicznego : rok akademicki ... : Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System-ECTS) / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krak 2001 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
38

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-2001 : pracownicy naukowo-dydaktyczni, wykaz prac dyplomowych, sympozja, działalność wydawnicza / red. Ignacy Dec. 2000 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
39
Grzybowski, Romuald. Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956 / Romuald Grzybowski ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. 2000 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
40

Policyjne szkolnictwo oficerskie w latach 1919-2000 : zarys problematyki / pod red. Piotra Majera, Zbigniewa Siemaka. 2000 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
41

Księga jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży : (1919-2000) / red. Jarosław Sokołowski. 2000 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
42
Gąsiorski, Aleksander (1950- ).. Politechnika Częstochowska 1949-1999 : od Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie do Politechniki Częstochowskiej / Aleksander Gąsiorski. 1999 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
43
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Bydgoszcz). Kronika trzydziestolecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy : 1969-1999 / [zespół aut.: Zdzisław Biegański et al. ; kom. red.: Eugeniusz Rogalski et al.]. 1999 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
44
Akademia Ekonomiczna (Poznań). Skład osobowy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku akademickim 1996/1997 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; [oprac. Marlena Chomska]. 1997 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
45

Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu / red. i koordynator Henryk Graszewicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.. 1997 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
46

50 lat Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu / [red. nauk. Czesław Szmigiel]. 1997 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
47
Krasiński, Zdzisław (1930-2016).. Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : 1926-1996 / Zdzisław Krasiński. 1996 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
48
Laskiewicz, Henryk (1929-2013).. Niektóre problemy kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej w środowisku naturalnym / Henryk Laskiewicz. 1996 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
49

Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje : [katalog wystawy] Toruń, 15 marca - 5 maja 1996 ; Wilno, 7 czerwca - 7 lipca 1996 = Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos : Torūné, 1996 ko 1996 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
50
Bonner, Thomas Neville. Becoming a physician : medical education in Britain, France, Germany, and the United States, 1750-1945 / Thomas Neville Bonner. 1995 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
51

Wyższa Szkoła Policji 1990-1995 : księga jubileuszowa z okazji 5 rocznicy powołania / pod red. Mieczysława Goettela. 1995 BG( 2/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
52
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Bydgoszcz). Księga pamiątkowa 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. 1994 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
53
Popławski, Zbysław (1913-2007).. Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945 / Zbysław Popławski. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
54

Politechnika Białostocka : 1949-1989 / oprac. red. Jadwiga Żukowska ; [Politechnika Białostocka]. 1990 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
55

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w latach 1939-1945 / red. naukowa i wstęp Józefa Nowickiego. 1989 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
56

Kronika Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. 1989 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
57
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Bydgoszcz). Skład osobowy 1988-1989 / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy ; [oprac. Barbara Stepa]. 1988 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
58

Politechnika Białostocka - 35 lat : [praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Pieńkowskiego]. 1984 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
59

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie : informator : 1965-1980 / teksty opracowali M. Bobran [i 12 innych]. 1980 BG( 2/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
60
Świerzbowska-Kowalik, Ewa (194.-2019).. Studia przemienne : diagnoza, ocena, propozycje modelowe / Ewa Świerzbowska-Kowalik ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szk 1980 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
61
Białek, Władysław (1929- ).. Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte / Władysław Białek, Tadeusz Struniewski. 1978 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
62
Nedza, Maria. Polityka stypendialna Akademii Umiejętności w latach 1878-1920 : Fundacje Gałęzowskiego, Pileckiego i Osławskiego / Maria Julita Nedza ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświat 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
63
Wilski, Zbigniew (1934-1995).. Polskie szkolnictwo teatralne : 1811-1944 / Zbigniew Wilski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
64
Jaśkiewicz, Włodzimierz. Autor Uczelnia, przemysł, inżynier : analiza przygotowania inżynierów do pracy zawodowej w przemyśle / Włodzimierz Jaśkiewicz. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
65

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie w trzydziestolecie istnienia / oprac. Emil Orzechowski. 1977 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
66

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza / [oprac. red. Zbigniew Krempf]. 1976 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
67

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu : 1926-1976 / [red. Zbigniew Zakrzewski ; aut. Maria Chromińska et al.]. 1976 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
68
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Instytut Filologii Polski Ramowe programy czteroletnich studiów polonistycznych / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Filologii Polskiej. 1974 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
69

Spis Wykładów w Roku Akademickim ... / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. 1974 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
70

50 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu : 1920-1970 / [komitet red. Stanisław Chudak et al.]. 1973 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
71
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Kraków). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie w latach 1961-1971 : główne kierunki działalności dydaktycznej i naukowej / pod red. Zbigniewa Tabaki. 1973 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
72

Podchorążowie z Ujazdowa : wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 : w 50-tą rocznicę założenia Szkoły / oprac. Bolesław Markowski. 1972 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
73
Gaj, Jerzy (1929- ).. 50 lat Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu : 1919-1969 / [aut. Jerzy Gaj, Marian Olszewski]. 1970 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
74

Dzieje Poznańskiej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego : 1919-1969 : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Grota. 1970 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
75

Księga XXV-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-1970 : praca zbiorowa. [1] / [organizacja prac red. Tadeusz Kolendowicz, Barbara Kałużyńska-Marynowska ; materiały zebrali: Stanisława Barąc 1970 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
76

Księga XXV-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-1970 : praca zbiorowa. [2], Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Wrocławskiej za lata 1945-1968 / [oprac red. Józef Tarnawski et al 1970 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
77

Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895-1939. [T. 2] / oprac. Józef E. Dutkiewicz, Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław Ślesiński. 1969 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
78

Monografia : przyczynki do historii Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie : z okazji 50-lecia jej założenia : 1915-1965 : [praca zbiorowa pozostałych przy życiu członków "Koła Lipszczan" or 1968 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
79
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Kraków). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. zeszytu Marian Tyrowicz et al.]. 1965 BG( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
80

Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816-1895 / pod red. Józefa E. Dutkiewicza, oprac. Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław Ślesiński, Andrzej Załuski ; Państwo 1959 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
81

Skład Osobowy wg Stanu na Dzień ... Roku / Politechnika Częstochowska. 19uu BG( 2/ 0)

378.6 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego