Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "378.091.3" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 97 z 97 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Brzozowski, Przemysław. Autor Jakość kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku : aspekty prawne i socjologiczne / Przemysław Brzozowski, Mateusz Gąsowski, Maciej Łukaszewicz, Michalina Trochimowicz ; konsultacja naukow 2018 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
2
Rozmus, Andrzej. Autor Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej / Andrzej Rozmus. 2018 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
3
Zawadowska-Kittel, Elżbieta. Innowacyjna rola Krajowych Ram Kwalifikacji w kształceniu filologów / Elżbieta Zawadowska-Kittel. 2017 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
4
Krajewska, Anna (pedagogika). Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych / Anna Krajewska. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 7/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
5
Pauluk, Dorota. Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty : doświadczenia studentów pedagogiki / Dorota Pauluk. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
6
Pleśniarska, Aleksandra. Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / Aleksandra Pleśniarska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
7

Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. 2015 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
8

Szkoła wyższa w toku zmian : diagnozy i konstatacje / red. nauk. Janina Kostkiewicz, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Mirosław J. Szymański. 2015 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
9

Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności : Kultura edukacji szkoły wyższej - różnorodne perspektywy / redakcja naukowa Elwira J. Kryńska, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Anna Kienig ; C 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
10
Piskiewicz, Michał ( -2004).. Zarys metodyki kształcenia ekonomistów / Michał Piskiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
11

New media in higher education market / edited by Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
12
Świgoń, Marzena. Dzielenie się wiedzą i informacją : specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim / Marzena Świgoń. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
13
Bielecki, Piotr (ekonomista). Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów : jak obudzić wykładowców i studentów? / Piotr Bielecki. 2014 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
14

Przez praktyki do praktyki w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. 3, Pedagogiczne przygotowanie przyszłych nauczycieli / red. Jacek Bogucki, Agnieszka Bochniarz, Anna Grabowiec 2014 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
15

Przez praktyki do praktyki w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. 2, Języki obce / red. Maria Cichoń [et al.] ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 2014 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
16

Dydaktyka akademicka : wybrane obszary badawcze / red. nauk.: Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
17

Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich / pod red. Barbary Kożusznik i Jarosława Polaka. 2014 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
18

Self-certification report of the national qualifications framework for higher education / [ed. Zbigniew Marciniak ; aut. Zbigniew Marciniak et al. ; transl. from Pol. Barbara Przybylska]. 2014 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
19

Przez praktyki do praktyki w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. 1, Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie / red. Iwona Morawska [et al.] ; Uniwersytet Marii Curie- 2014 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
20

Jakość współczesnych uniwersytetów w opiniach użytkowników i w studenckich koncepcjach projektowych : studium przypadku : praca zbiorowa / pod red. Doroty Winnickiej-Jasłowskiej. 2014 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
21

Fabryki dyplomów czy universitas? : o "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej / red. nauk. Maria Czerepaniak-Walczak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
22

In the circle of axiological problems of academic education = W kręgu aksjologicznych problemów edukacji akademickiej / ed. Urszula Ostrowska. 2013 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
23
Sajdak-Burska, Anna. Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich : teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej / Anna Sajdak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
24
Szewczuk, Katarzyna (pedagogika). Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej / Katarzyna Szewczuk. 2013 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
25
Wołodźko, Elżbieta Krystyna. Ku autonomii studiowania : procesy, znaczenia, konteksty, zmiana / Elżbieta Wołodźko. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
26

Financing and deregulation in higher education / ed. by Jerzy Woźnicki ; Institute of Knowledge Society, Polish Rectors Foundation. 2013 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
27

Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich. 2013 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
28
Boczkowski, Andrzej (socjologia). Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym : studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego / Andrzej Boczkowski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
29
Cierzniewska, Ryszarda. Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce : ostatnia dekada XX wieku - początek XXI wieku / Ryszarda Cierzniewska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
30
Ćwiąkała-Małys, Anna. Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim / Anna Ćwiąkała-Małys. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
31
Czajka, Piotr (językoznawca). O aksjologicznym wymiarze dyskursu akademickiego na przykładzie podręczników do językoznawstwa / Piotr Czajka. 2010 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
32

Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych : materiały III Wydziałowej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej / pod red. Eugeniusza Gatnara. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
33

Studia europejskie : zagadnienia metodologiczne / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
34

Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej / wybór i oprac. Maria Koszmider. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
35

Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności : Wydział Bioinżynierii Zwierząt / pod red. Jana Micińskiego. 2010 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
36

Materiały metodyczne do podręcznika Pedagogika, tom 1-3 / redakcja naukowa Beata Owczarska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
37
Pryszmont-Ciesielska, Martyna (1979- ).. Ukryty program edukacji akademickiej / Martyna Pryszmont-Ciesielska. 2010 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
38

Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
39

Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów / red. nauk. Anna Sajdak, Danuta Skulicz. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
40
Stachyra, Krzysztof. Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki / Krzysztof Stachyra. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
41

Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów : wybrane ujęcia / pod red. Alicji Szerląg. 2009 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
42
Kapias, Michał. Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej / Michał Kapias, Katarzyna Kasperek, Grzegorz Polok. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
43

Dylematy dydaktyki szkoły wyższej : w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska. 2008 BG( 4/ 0)
BPP( 8/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
44

Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej / pod red. Aleksandra Kobylarka i Jerzego Semkowa. 2008 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
45

Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności / pod red. Lucyny Kudły i Czesława Nowarskiego. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
46
Nussbaum, Martha Craven (1947- ).. W trosce o człowieczeństwo : klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego / Martha C. Nussbaum ; przeł. Astrid Męczkowska ; wstęp Jerzy Szacki. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
47
Ostrowska, Urszula (pedagogika). Język edukacji akademickiej w opinii studentów pedagogiki UMW w Olsztynie i UKW w Bydgoszczy / Urszula Ostrowska. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
48
Stańczyk, Piotr (1979- ).. Przemoc i emancypacja : ambiwalencja funkcji studiów zaocznych / Piotr Stańczyk. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
49
Sztejnberg, Aleksander. Doskonalenie usług edukacyjnych : podstawy pomiaru jakości kształcenia / Aleksander Sztejnberg ; Uniwersytet Opolski. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
50

Poradnik dydaktyka szkoły wyższej / Anna Całek [et al.]. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
51

Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej / pod red. Jana Okonia i Michała Kurana. 2007 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
52

Jakość kształcenia w szkołach wyższych / pod redakcją Tadeusza Szulca ; Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Komisja Akredytacyjna - Zespół Boloński. 2007 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
53
Zielecki, Alojzy (1933- ).. Wprowadzenie do dydaktyki historii / Alojzy Zielecki. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
54
Aleksandrowicz-Pędich, Lucyna. Rozwijanie kompetencji interkulturowej na studiach biznesowych : propozycje programowe / Lucyna Aleksandrowicz-Pędich. 2006 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)
NEO( 4/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
55

Problemy edukacji w szkole wyższej / pod red. naukową Alicji Szerląg. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
56
Tuszyńska, Ligia (1950- ).. Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów / Ligia Tuszyńska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
57
Wydziałowa Konferencja Dydaktyczna na temat Harmonizacja Planów i Koordynacja Programów Studi Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów : materiały Wydziałowej Konferencji Dydaktycznej / pod red. Leszka Żabińskiego i Eugeniusza Gatnara. 2006 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
58
Borowska, Alina. Kształcenie dla przyszłości / Alina Borowska. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
59

Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej / red. Anna Brzezińska, Jerzy Brzeziński i Andrzej Eliasz ; Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
60

Filologia polska : sylabusy specjalności i specjalizacji / [red. naukowa Anna Starzec] ; Uniwersytet Opolski. 2004 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
61

Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych : X konferencja metodyczna, Olsztyn - Stare Jabłonki, 2-4 września 2002 / [oprac. red. Monika Fabisiewicz, Krzysztof Jankowski] ; U 2002 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
62
Kwiatkowska-Ratajczak, Maria. Metodyka konkretu : o wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów / Maria Kwiatkowska-Ratajczak. 2002 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
63

Aktual’nye voprosy izučeniâ russkoj literatury i kul’tury, russkogo âzyka i metodiki ego prepodavaniâ v evropejskom kontekste : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, prohodivšej v Kr 2001 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
64
Pieczywok, Andrzej. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy umysłowej / Andrzej Pieczywok. 2001 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
65
Pieczywok, Andrzej. Istota, funkcje, konstrukcja opracowań naukowych i metodycznych / Andrzej Pieczywok. 2001 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
66

Filozofia w dydaktyce akademickiej / pod red. Eulalii Sajdak-Michnowskiej. 2001 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
67

Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej / red. nauk. Anna Brzezińska i Jerzy Brzeziński. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
68

Informator metodologiczny do ćwiczeń z historii gospodarczej / pod red. Wojciech Morawskiego. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
69

Kompetencje językowe absolwentów szkół wyższych a cele i treści nauczania języków obcych. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
70
Giza, Teresa. Przygotowywanie studentów do twórczej pracy pedagogicznej : teoria i praktyka / Teresa Giza. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
71
Fajkowski, Mirosław. Z badań nad kształceniem w szkole wyższej / Mirosław Fajkowski, Krzysztof Klimek, Andrzej Pieczywok. 1998 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
72
Pająk, Kazimierz (1953- ).. Teoretyczno-metodologiczne problemy technologii kształcenia w wyższej uczelni / Kazimierz Pająk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
73

Informator dla studentów filologii polskiej / oprac. Franciszek Nowak, Przemysław Perz z Zespołem ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Wydział Humanistyczny. Zakład Dydaktyki Literatu 1997 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
74
Lachowicz, Ewa. Przewodnik do metodyki nauczania przedmiotów pedagogicznych / Ewa Lachowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 1996 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
75
Rozmus, Mieczysław (1927-2001).. Botanika ogólna : struktura treści programowych : materiały dla studentów I roku biologii / Mieczysław Rozmus, Maria Drewniak, Andrzej Kornaś. 1996 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
76

Z badań nad problemami kształcenia biologicznego / pod red. Wiesława Stawińskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
77

Klasyfikacja i ocena materiałów multimedialnych w technice : II Ogólnopolskie Warsztaty Multimedialne w Dydaktyce Techniki, Szczecin 23-24 listopada 1995 roku / [red. nauk. Kazimierz Wenta]. 1996 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
78

Przygotowanie nauczycieli biologii i ochrony środowiska do samodzielnego rozwiązywania zadań dydaktycznych : komunikaty przedstawione w czasie IX Krajowej Konferencji Dydaktyków Biologii Szkó 1995 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
79
Półturzycki, Józef (1934- ).. Jak studiować zaocznie? : poradnik metodyczny / Józef Półturzycki ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. 1995 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
80
Żuchelkowska, Krystyna (1946- ).. Zestawy multimedialne w wielostronnym kształceniu studentów / Krystyna Żuchelkowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
81

Informator o Pracach Magisterskich za lata ... / Biblioteka Główna Filii UW w Białymstoku. 1995 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
82

Doskonalenie organizacji pracy dydaktycznej w szkole wyższej : szanse i dylematy : praca zbiorowa / pod red. Władysława Kobylińskiego. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
83
Mróz, Tadeusz. Struktury treści w studiowaniu dydaktyki / Tadeusz Mróz. 1994 BG( 5/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
84
Nalaskowski, Stanisław (1923-2007).. Dydaktyka ogólna : projekt programu / Stanisław Nalaskowski. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
85

Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego : materiały z polsko - niemieckiego seminarium w Łodzi w dniach 25-28 sierpnia 1993 r. 1994 BG( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
86

Dydaktyka chemii / red. Andrzej Burewicz, Hanna Gulińska; [aut. poszczególnych rozdz. Wrócisława Bergandy] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1993 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
87
Kurczab, Henryk (1930- ).. Scalanie treści kształcenia w przygotowaniu zawodowym nauczyciela polonisty / Henryk Kurczab ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
88
Grzywna, Józef (1933-1994).. Podstawy warsztatu historyka oświaty : (przewodnik metodyczny do prac magisterskich) / Józef Grzywna, Zenon Guldon, Stefan I. Możdżeń ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego]. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
89

Formy i środki kształcenia doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Międzywydziałowy Zakład Nowych Techn 1992 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
90
Kwiatkowska-Kowal, Bogumiła. Organizacja kształcenia nauczycieli w polskich uczelniach wyższych / Bogumiła Kwiatkowska-Kowal, Jan Woskowski ; Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. 1991 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
91
Oryl, Mieczysław (1928- ).. Postawy młodzieży rozpoczynającej i kończącej studia / Mieczysław Oryl ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. 1991 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
92

Dydaktyka literatury i języka polskiego w kształceniu nauczycieli : studia / pod red. Zenona Urygi. 1991 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
93
Turnau, Stefan (1931- ).. Wykłady o nauczaniu matematyki / Stefan Turnau. 1990 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIM( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
94

Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki / pod red. Ireny Gucewicz-Sawickiej ; [aut.: Henryk Duda et. al.]. 1982 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIM( 5/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
95
Miśkiewicz, Benon (1930-2008).. Z problematyki szkolnictwa wyższego : dydaktyka i wychowanie, kształcenie kadr, organizacja : wybór prac / Benon Miśkiewicz. 1980 BG( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
96
Heck, Roman (1924-1979).. Historia średniowieczna Polski : przewodnik metodyczny / Roman Heck. 1977 BG( 1/ 0)
BHU( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
97
Kruszewski, Krzysztof (1939-2015).. Kształcenie w szkole wyższej : poradnik dydaktyczny / Krzysztof Kruszewski ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. 1973 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego