Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "378.091" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 203 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Szplit, Agnieszka. Autor Od nowicjusza do eksperta : rozwój ekspertywności nauczycieli nauczycieli języków obcych / Agnieszka Szplit. 2019 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
2
Brzozowski, Przemysław. Autor Jakość kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku : aspekty prawne i socjologiczne / Przemysław Brzozowski, Mateusz Gąsowski, Maciej Łukaszewicz, Michalina Trochimowicz ; konsultacja naukow 2018 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
3
Górak-Sosnowska, Katarzyna (1978- ). Autor Dziekanaty na wyższych uczelniach : funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki / Katarzyna Górak-Sosnowska, Jakub Brdulak, Michał Matusewicz, Irena Senator. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
4
Jastrzębski, Jarosław (1975- ). Autor Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920-1939 / Jarosław Jastrzębski. 2018 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
5

Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich : wybrane praktyki / redakcja naukowa Iwona Maciejowska, Anna Sajdak-Burska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
6
Rozmus, Andrzej. Autor Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej / Andrzej Rozmus. 2018 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
7
Stemplowski, Ryszard (1939- ). Autor Zrzeszenie Studentów Polskich w socjalizmie państwowym 1950-1973 / Ryszard Stemplowski. 2018 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
8

Wolontariat studencki krajowy i zagraniczny / pod redakcją Ewy Marii Kuleszy i Bernadetty Kosewskiej. 2017 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
9
Murzyn, Andrzej. Community college w XXI wieku : kreatywność w edukacji zawodowej i innowacyjność w zarządzaniu : odpowiedzi na nowe wyzwania / Andrzej Murzyn. 2017 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
10
Zawadowska-Kittel, Elżbieta. Innowacyjna rola Krajowych Ram Kwalifikacji w kształceniu filologów / Elżbieta Zawadowska-Kittel. 2017 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
11

Autonomia uczelni i środowiska akademickiego : odpowiedzialność i etos akademicki / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. 2017 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
12
Bugaj, Justyna. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce / Justyna M. Bugaj. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
13
Denek, Kazimierz (1932-2016).. Między ideałem a codziennością / Kazimierz Denek. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
14
Gomółka, Krystyna (1954- ).. Polityka Polski wobec studentów, doktorantów i stażystów z państw poradzieckich / Krystyna Gomółka. 2016 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
15
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2012-2016 : przedstawione przez Przewodniczącą KRASP na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP 4 c 2016 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
16
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za rok 2015. 2016 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
17
Krajewska, Anna (pedagogika). Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych / Anna Krajewska. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 7/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
18

Historia w Uniwersytecie Lwowskim : badania i nauczanie (do 1939 roku) / redakcja naukowa Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska i Leonid Zaszkilniak ; [tłumaczenie z języka ukraińskiego Stanisł 2016 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
19
Pauluk, Dorota. Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty : doświadczenia studentów pedagogiki / Dorota Pauluk. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
20
Pleśniarska, Aleksandra. Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / Aleksandra Pleśniarska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
21
Sułkowski, Łukasz. Kultura akademicka : koniec utopii? / Łukasz Sułkowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
22

Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce / pod redakcją Tadeusza Wawaka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
23
Cieciora, Małgorzata. Zarządzanie jakością procesu dydaktycznego w szkole wyższej : kaizen-japońska jakość w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych / Małgorzata Cieciora ; [recenzent Maria Aluchna] ; 2015 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
24
Denek, Kazimierz (1932-2016).. Drogowskazy - aksjologia - osobowość / Kazimierz Denek. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
25

Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. 2015 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
26

Szkoła wyższa w toku zmian : diagnozy i konstatacje / red. nauk. Janina Kostkiewicz, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Mirosław J. Szymański. 2015 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
27

Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności : Kultura edukacji szkoły wyższej - różnorodne perspektywy / redakcja naukowa Elwira J. Kryńska, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Anna Kienig ; C 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
28
Kwiek, Marek (1966- ).. Uniwersytet w dobie przemian : instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji / Marek Kwiek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
29
Łyszkowska, Edyta. Edukacja i życie codzienne studentów w Polsce i w Rosji / Edyta Łyszkowska, Jelena Galimowa, Agnieszka Serafin, Jerzy Chorążuk, Krzysztof Kandefer, Maciej Dębski, Zdzisław Sirojć ; Stowarz 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
30
Piskiewicz, Michał ( -2004).. Zarys metodyki kształcenia ekonomistów / Michał Piskiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
31

New media in higher education market / edited by Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
32
Stachowicz, Jacek. Patologie organizacyjne w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1990-2007 / Jacek Stachowicz. 2015 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
33

Wybrane "dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych / [opracowanie koncepcji i redakcja publikacji Łukasz Sułkowski] ; Polska Komisja Akredytacyjna. 2015 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
34
Świgoń, Marzena. Dzielenie się wiedzą i informacją : specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim / Marzena Świgoń. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
35
Bielecki, Piotr (ekonomista). Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów : jak obudzić wykładowców i studentów? / Piotr Bielecki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
36
Binkowska-Bury, Monika. Długookresowa ocena wzorów zachowań związanych ze zdrowiem młodzieży akademickiej / Monika Binkowska-Bury. 2014 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
37

Przez praktyki do praktyki w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. 3, Pedagogiczne przygotowanie przyszłych nauczycieli / red. Jacek Bogucki, Agnieszka Bochniarz, Anna Grabowiec 2014 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
38

Przez praktyki do praktyki w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. 2, Języki obce / red. Maria Cichoń [et al.] ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 2014 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
39
Cybal-Michalska, Agnieszka. Młodzież akademicka a kariera zawodowa / Agnieszka Cybal-Michalska. 2014 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
40
Feldy, Marzena. Naukowiec w relacjach z biznesem : uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce / [autorzy: Marzena Feldy, Anna Knapińska, Maciej Ostaszewski, Marta Magdalena Rószkiewicz, Aldona Tomczyńska, Barbara 2014 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
41
Górniewicz, Józef Henryk (1956- ).. Uniwersytet jako źródło wartości kultury : szkice filozoficzno-humanistyczne / Józef Górniewicz, Paweł Piotrowski. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
42

Dydaktyka akademicka : wybrane obszary badawcze / red. nauk.: Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
43

Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich / pod red. Barbary Kożusznik i Jarosława Polaka. 2014 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
44

Self-certification report of the national qualifications framework for higher education / [ed. Zbigniew Marciniak ; aut. Zbigniew Marciniak et al. ; transl. from Pol. Barbara Przybylska]. 2014 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
45

Przez praktyki do praktyki w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. 1, Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie / red. Iwona Morawska [et al.] ; Uniwersytet Marii Curie- 2014 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
46

Jakość współczesnych uniwersytetów w opiniach użytkowników i w studenckich koncepcjach projektowych : studium przypadku : praca zbiorowa / pod red. Doroty Winnickiej-Jasłowskiej. 2014 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
47
Woźny, Jacek (1962- ).. Zastosowanie koncepcji strategicznej karty wyników w zarządzaniu wydziałem publicznej uczelni wyższej / Jacek Woźny. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
48

Fabryki dyplomów czy universitas? : o "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej / red. nauk. Maria Czerepaniak-Walczak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
49
Hoffmann, Tomasz. Centra transferu technologii jako przykład wdrażania polityki innowacyjnej na uczelniach wyższych / Tomasz Hoffmann. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
50
Kolak, Arkadiusz. Przedsiębiorczość akademicka - jak zacząć / Arkadiusz Kolak, Piotr Czarniecki. 2013 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 5/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
BWF( 5/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIO( 5/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
51
Kowalska, Ewa (pedagogika). Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków / Ewa Kowalska. 2013 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
52

In the circle of axiological problems of academic education = W kręgu aksjologicznych problemów edukacji akademickiej / ed. Urszula Ostrowska. 2013 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
53

Zeszyt dobrych praktyk : dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach / [wybór i oprac. Maria Próchnicka]. 2013 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
54

Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego / red. nauk. Andrzej Rozmus. 2013 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
55
Sajdak-Burska, Anna. Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich : teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej / Anna Sajdak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
56
Szewczuk, Katarzyna (pedagogika). Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej / Katarzyna Szewczuk. 2013 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
57
Wołodźko, Elżbieta Krystyna. Ku autonomii studiowania : procesy, znaczenia, konteksty, zmiana / Elżbieta Wołodźko. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
58

Financing and deregulation in higher education / ed. by Jerzy Woźnicki ; Institute of Knowledge Society, Polish Rectors Foundation. 2013 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
59

Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich. 2013 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
60
Ciechanowicz, Jan (1946- ).. Poczet profesorów wileńskich : (wykładowcy Akademii Świętojańskiej w Wilnie XVI-XX w.) / Jan Ciechanowicz. 2012 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
61

Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego / red. nauk. Robert Geisler ; Uniwersytet Opolski. 2012 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
62
Jaworska, Agnieszka (historia). Pomarańczowa Alternatywa : w bezdebitowej prasie studenckiej, we wspomnieniach i w drukach ulotnych lat osiemdziesiątych XX wieku / Agnieszka Jaworska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
63
Wawak, Tadeusz (1946- ).. Jakość zarządzania w szkołach wyższych / Tadeusz Wawak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
64
Wieczorek, Józef. Patologie akademickie po reformach : monitoring patologii polskiego środowiska akademickiego w 2012 r. / Józef Wieczorek. 2012 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
65
Biały, Kamila (1980- ).. Przemiany współczesnego uniwersytetu : od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej / Kamila Biały. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
66
Boczkowski, Andrzej (socjologia). Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym : studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego / Andrzej Boczkowski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
67
Cierzniewska, Ryszarda. Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce : ostatnia dekada XX wieku - początek XXI wieku / Ryszarda Cierzniewska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
68
Marciniak, Mateusz. Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej : perspektywa Baumanowska / Mateusz Marciniak. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
69
Murzyn, Andrzej. Community college w XXI wieku : kreatywność w edukacji zawodowej i innowacyjność w zarządzaniu : odpowiedzi na nowe wyzwania / Andrzej Murzyn. 2011 BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
70

Marketing w szkole wyższej : przemiany w orientacji marketingowej : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Nowaczyk i Dariusza Sobolewskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
71

Studencki ruch naukowy : wczoraj, dziś i jutro / red. Marcelina Smużewska, Patryk Tomaszewski. 2011 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
72

Kim jesteśmy? : studenci Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w świetle badań ankietowych / pod red. Radosława Marzęckiego i Łukasza Stacha. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
73
Brzezicki, Tomasz. Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce / Tomasz Brzezicki. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
74
Ćwiąkała-Małys, Anna. Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim / Anna Ćwiąkała-Małys. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
75
Czajka, Piotr (językoznawca). O aksjologicznym wymiarze dyskursu akademickiego na przykładzie podręczników do językoznawstwa / Piotr Czajka. 2010 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
76
Czerniawska, Mirosława. Kolektywizm versus indywidualizm : zmiany wartości i postaw młodzieży w okresie przeobrażeń ustrojowych : studium interdyscyplinarne / Mirosława Czerniawska. 2010 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
77

Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych : materiały III Wydziałowej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej / pod red. Eugeniusza Gatnara. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
78

Studia europejskie : zagadnienia metodologiczne / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
79

Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej / wybór i oprac. Maria Koszmider. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
80

W obliczu nowych wyzwań : dylematy młodej kadry akademickiej / pod red. nauk. Marty Kuleszy, Marcina Kafara. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
81

Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności : Wydział Bioinżynierii Zwierząt / pod red. Jana Micińskiego. 2010 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
82

Materiały metodyczne do podręcznika Pedagogika, tom 1-3 / redakcja naukowa Beata Owczarska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
83

Student na współczesnym uniwersytecie - ideały i codzienność / pod red. nauk. Doroty Pauluk. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
84

Wychowanie w środowisku akademickim : wybrane zagadnienia : praca naukowa / pod red. Grzegorza Poloka. 2010 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
85
Pryszmont-Ciesielska, Martyna (1979- ).. Ukryty program edukacji akademickiej / Martyna Pryszmont-Ciesielska. 2010 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
86

Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
87

Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego / pod red. Andrzeja Rozmusa. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
88

Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów / red. nauk. Anna Sajdak, Danuta Skulicz. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
89

Innowacje w edukacji akademickiej : szkolnictwo wyższe w procesie zmiany / pod red. Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając. 2010 BG( 4/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
90
Wieczorek, Józef. Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego / Józef Wieczorek. 2010 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
91
Bujnowska, Anna. Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych / Anna Bujnowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
92
Głaz, Stanisław (1952- ).. Niektóre czynniki warunkujące przeżycia religijne młodzieży studiującej / Stanisław Głaz. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
93

Ethos inteligencji i meandry szkolnictwa wyższego w Polsce / red. nauk. Edward Jarmoch ; Akademia Podlaska. 2009 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
94
Stachyra, Krzysztof. Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki / Krzysztof Stachyra. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
95

Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów : wybrane ujęcia / pod red. Alicji Szerląg. 2009 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
96
Zamojska, Dorota (1960-2013).. Akademicy i urzędnicy : kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920 / Dorota Zamojska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
97

Ekonomiczne studia licencjackie : perspektywa Procesu Bolońskiego i dotychczasowe przemiany / red. nauk. Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz ; Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkol 2008 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
98
Kapias, Michał. Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej / Michał Kapias, Katarzyna Kasperek, Grzegorz Polok. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
99

Dylematy dydaktyki szkoły wyższej : w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska. 2008 BG( 4/ 0)
BPP( 8/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego