Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "378" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 774 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Polonistyczna dydaktyka ogólna / pod redakcją Jolanty Fiszbak ; współaut. Jolanta Fiszbak, Małgorzata Gajak-Toczek, Beata Gala-Milczarek, Renata Jagodzińska, Adam Mazurkiewicz, Ewa Maria Pop 2019 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
2

XXV lat Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego / Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1994-2019) / pod redakcją Pawła Graty, Jarosława Kinala. 2019 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytety
3

Jubileusz 25-lecia Uniwersytetu Opolskiego / redakcja Danuta Szewczyk-Kłos, Janusz Słodczyk. 2019 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Opolski Uniwersytety
4
Szplit, Agnieszka. Autor Od nowicjusza do eksperta : rozwój ekspertywności nauczycieli nauczycieli języków obcych / Agnieszka Szplit. 2019 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
5

Ewaluacja w edukacji : teoria i praktyka / pod redakcją Urszuli Szuścik, Danuty Kocurek. 2019 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
6
Wawak, Tadeusz (1946- ). Autor Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych / Tadeusz Wawak. 2019 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
7
Welskop, Wojciech (1982- ). Autor Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? : szkolnictwo wyższe na tle przeobrażeń społeczno-politycznych w zglobalizowanym świecie / Wojciech Welskop. 2019 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
8
Wierzbicka, Agnieszka. Autor Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej / Agnieszka Wierzbicka. 2019 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
9
Brzozowski, Przemysław. Autor Jakość kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku : aspekty prawne i socjologiczne / Przemysław Brzozowski, Mateusz Gąsowski, Maciej Łukaszewicz, Michalina Trochimowicz ; konsultacja naukow 2018 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
10

Półwiecze : studia historyczne w Białymstoku 1968-2018 / redakcja Adam Czesław Dobroński, Grzegorz Zackiewicz. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet (Białystok) Uniwersytety
11
Górak-Sosnowska, Katarzyna (1978- ). Autor Dziekanaty na wyższych uczelniach : funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki / Katarzyna Górak-Sosnowska, Jakub Brdulak, Michał Matusewicz, Irena Senator. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
12
Jastrzębski, Jarosław (1975- ). Autor Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920-1939 / Jarosław Jastrzębski. 2018 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
13

Album absolwentów studiów historycznych w Białymstoku : prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie obronione w latach 1971-2017 / wstęp i opracowanie Iwona Kulesza-Woroniecka. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet (Białystok) Uniwersytety
14

Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich : wybrane praktyki / redakcja naukowa Iwona Maciejowska, Anna Sajdak-Burska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
15

Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego / wybór i opracowanie Helena Ostrowicka. 2018 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
16
Piotrowska-Piątek, Agnieszka. Autor Współpraca z otoczeniem w misjach i strategiach szkół wyższych / Agnieszka Piotrowska-Piątek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
17
Rozmus, Andrzej. Autor Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej / Andrzej Rozmus. 2018 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
18
Ryba, Mieczysław (1969- ). Autor Katolicki Uniwersytet Lubelski : korzenie, początki, źródła tożsamości / Mieczyslaw Ryba. 2018 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Katolicki Uniwersytet Lubelski Uniwersytety
19
Stankiewicz, Łukasz (edukacja). Autor Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007-2010 / Łukasz Stankiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
20
Stemplowski, Ryszard (1939- ). Autor Zrzeszenie Studentów Polskich w socjalizmie państwowym 1950-1973 / Ryszard Stemplowski. 2018 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
21

Nauczanie uniwersyteckie i kształcenie elitarne, Tomaszowice, 18-20 listopada 2017 / pod redakcją Lucjana Suchanka. 2018 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
22
Sułkowski, Łukasz. Autor Fuzje uczelni : czy w szaleństwie jest metoda? / Łukasz Sułkowski. 2018 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
23
Tomaszewski, Patryk (1978- ). Autor Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939 : studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów / Patryk Tomaszewski. 2018 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Stefana Batorego (Wilno) Uniwersytety
24

Uniwersytet w Białymstoku : 2008-2017 / [komitet redakcyjny : Robert W. Ciborowski, Jerzy Halicki, Wojciech Śleszyński [i dwudziestu pozostałych] ; zespół redakcyjny : Andrzej Sadowski, Jan 2017 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
WIL( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytety
25
Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka. Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej : bilans dyskusji o uniwersytetach (1990-2015) / Agnieszka Dziedziczak-Foltyn. 2017 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
26

Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne / redakcja Jan F. Jacko, Iwona Maciejowska, Ewa Okoń-Horodyńska. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
27
Jaspers, Karl (1883-1969).. Idea uniwersytetu / Karl Jaspers ; przekład Wojciech Kunicki ; [redakcja naukowa i językowa Mateusz Falkowski]. 2017 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
28
Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki (4 ; 2017 ; Katowice). Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki "Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej", Katowice, 26-27 stycznia 2017 / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Uni 2017 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
29

Wolontariat studencki krajowy i zagraniczny / pod redakcją Ewy Marii Kuleszy i Bernadetty Kosewskiej. 2017 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
30

Rektor Józef Brudziński i ruch niepodległościowy na Uniwersytecie Warszawskim / [Jerzy Miziołek et al.]. 2017 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Warszawski Uniwersytety
31
Murzyn, Andrzej. Community college w XXI wieku : kreatywność w edukacji zawodowej i innowacyjność w zarządzaniu : odpowiedzi na nowe wyzwania / Andrzej Murzyn. 2017 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
32
Redzik, Adam (1977- ).. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie / Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski ; całość zredagowa 2017 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Jana Kazimierza (Lwów) Uniwersytety
33

Czas internacjonalizacji. 2, Perspektywy, priorytety, projekty = Time for internationalization : perspectives, priorities, projects / redakcja Bianka Siwińska i Grzegorz Mazurek. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
34
Śliwerski, Bogusław (1954- ).. Habilitacja : diagnoza, procedury, etyka, postulaty / Bogusław Śliwerski. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
35

Tempora mutantur et nos mutamur in illis... : XL lat Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku : dekada 2008-2017 / redakcja Mirosław Sobecki, Alicja Korzeniecka-Bondar. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytety
36

Koszty kształcenia wyższego / redakcja naukowa Urszula Sztanderska, Gabriela Grotkowska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
37
Wójcik-Augustyniak, Marzena. Koncepcja innowacji wartości usługi edukacyjnej publicznej szkoły wyższej w Polsce : uwarunkowania, sposoby, tworzenie / Marzena Wójcik-Augustyniak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
38
Zawadowska-Kittel, Elżbieta. Innowacyjna rola Krajowych Ram Kwalifikacji w kształceniu filologów / Elżbieta Zawadowska-Kittel. 2017 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
39
Zdanek, Maciej (1975- ). Autor Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku / Maciej Zdanek. 2017 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Jagielloński Uniwersytety
40

Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Renata Siemieńska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
41

15 lat Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / pod redakcją Arkadiusza Żukowskiego, Macieja Hartlińskiego. 2017 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
42

Autonomia uczelni i środowiska akademickiego : odpowiedzialność i etos akademicki / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. 2017 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
43
Andrzejczyk, Angelika. Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości : raport z badań / Angelika Andrzejczyk ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Białymstoku. 2016 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
44

Profesor Adam Jamróz pierwszy rektor Uniwersytetu w Białymstoku / redaktorzy opracowania Jerzy Banasiuk, Agnieszka Bujakowska, Halina Malej, Maciej Perkowski, Jolanta Szepietowska. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytety
45
Baženova, Ganna Ûrìïvna. Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869-1915 : nauka i polityka / Anna Bażenowa. 2016 BG( 2/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Warszawski Uniwersytety
46
Bednarczyk-Płachta, Agnieszka. Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej / Agnieszka Bednarczyk-Płachta. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
47
Bugaj, Justyna. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce / Justyna M. Bugaj. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
48
Chrostek, Mariusz. Złote lata polonistyki lwowskiej : (1919-1939) / Mariusz Chrostek. 2016 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Jana Kazimierza (Lwów) Uniwersytety
49
De Ambrosis Vigna, Anna. Autor Państwo a szkolnictwo wyższe w Anglii i w Polsce / Anna Budnik. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
50
Denek, Kazimierz (1932-2016).. Między ideałem a codziennością / Kazimierz Denek. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
51

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa / pod redakcją naukową Katarzyny Dormus, Rysza 2016 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Uniwersytety
52
Gawkowski, Robert (1962- ).. Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego / Robert Gawkowski. 2016 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Warszawski Uniwersytety
53
Gomółka, Krystyna (1954- ).. Polityka Polski wobec studentów, doktorantów i stażystów z państw poradzieckich / Krystyna Gomółka. 2016 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
54

W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta / redakcja naukowa Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Karol Kowalczuk. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
55

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915 / [redaktor naukowy Tomasz Kizwalter]. 2016 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Warszawski Uniwersytety
56
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2012-2016 : przedstawione przez Przewodniczącą KRASP na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP 4 c 2016 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
57
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za rok 2015. 2016 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
58
Krajewska, Anna (pedagogika). Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych / Anna Krajewska. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 7/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
59

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 / [redaktor naukowy Piotr M. Majewski]. 2016 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Warszawski Uniwersytety
60

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945 / [redaktor naukowy Piotr M. Majewski]. 2016 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Warszawski Uniwersytety
61

Historia w Uniwersytecie Lwowskim : badania i nauczanie (do 1939 roku) / redakcja naukowa Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska i Leonid Zaszkilniak ; [tłumaczenie z języka ukraińskiego Stanisł 2016 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
62

Nasz uniwersytet : wspomnienia pracowników Uniwersytetu Warszawskiego / [koncepcja publikacji Zofia Boglewska-Hulanicka ; redakcja Robert Jankowski, Elżbieta Morawska]. 2016 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Warszawski Uniwersytety
63
Pauluk, Dorota. Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty : doświadczenia studentów pedagogiki / Dorota Pauluk. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
64
Pietrzak, Piotr (ekonomia). Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce / Piotr Pietrzak. 2016 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
65
Pleśniarska, Aleksandra. Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / Aleksandra Pleśniarska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
66
Przybysz-Stawska, Magdalena (1974- ).. Dorobek publikacyjny pracowników i doktorantów Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006-2015 : monografia bibliograficzna / Magdalena Przybysz-Staw 2016 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Łódzki Uniwersytety
67

Czas internacjonalizacji : wyzwania dla polskich uczelni / redakcja Bianka Siwińska i Marek Zimnak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
68
Sułkowski, Łukasz. Kultura akademicka : koniec utopii? / Łukasz Sułkowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
69
Turek, Marian. Autor Metodologiczne, organizacyjne i prawne aspekty przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora / Marian Turek, Aneta Michalak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
70

Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce / pod redakcją Tadeusza Wawaka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
71

W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego / pod redakcją Tadeusza Wawaka i Jana F. Jacko. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
72
Włodarczyk, Marta Anna. Studia uniwersyteckie w Wielkiej Brytanii : Episteme - 13 lat działalności / Marta Anna Włodarczyk. 2016 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
73

Quo vadis universitas? : diagnoza i scenariusze rozwojowe / pod redakcją: Sławomira H. Zaręby, Marcina Zarzeckiego. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
74
Zysiak, Agata (1985- ).. Punkty za pochodzenie : powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście / Agata Zysiak. 2016 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
75

Erwin Kruk : Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Olsztyn, 1 czerwca 2016 r. 2016 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytety
76
Antonowicz, Dominik (1977- ).. Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją : polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian / Dominik Antonowicz. 2015 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
77

Z kart historii... : 40-lecie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ; [oprac. tekstu dr hab. Tomasz Baranowski]. 2015 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina (Warszawa). Filia (Białystok). Uniwersytety
78

Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian : Tomaszowice 15-17 listopada 2014 / pod redakcją Szczepana Bilińskiego. 2015 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
79
Cieciora, Małgorzata. Zarządzanie jakością procesu dydaktycznego w szkole wyższej : kaizen-japońska jakość w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych / Małgorzata Cieciora ; [recenzent Maria Aluchna] ; 2015 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
80

Uniwersytet w Białymstoku in statu nascendi (1968-1997) : przegląd źródeł / wybór i opracowanie Joanna E. Dąbrowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytety
81
Denek, Kazimierz (1932-2016).. Drogowskazy - aksjologia - osobowość / Kazimierz Denek. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
82

Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. 2015 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
83

Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych : studia / pod redakcją Tomasza Gąsowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
84
Górzny, Paweł. Ścieżki życiowe wietnamskich absolwentów polskich uczelni : wpływ studiowania w Polsce na uzyskany status społeczny i rozwój kariery zawodowej w Wietnamie w diasporze wietnamskich absolwent 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
85

Księga pamiątkowa jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu. T. 4, Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku : materiały międzynarodowej konf 2015 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Wrocławski Uniwersytety
86

Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie / redakcja naukowa Krystyna Jędralska, Jolanta Bernais. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
87

Nasze tradycje : 25 lat Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM / pod redakcją Bogumiły Kaniewskiej i Anny Piotrowicz. 2015 BHU( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Uniwersytety
88
Kokocińska, Anna. Społeczna wartość wyższego wykształcenia / Anna Kokocińska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
89
Kościelniak, Cezary (1976- ).. Uniwersytet, rozwój, kultura / Cezary Kościelniak. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
90

Szkoła wyższa w toku zmian : diagnozy i konstatacje / red. nauk. Janina Kostkiewicz, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Mirosław J. Szymański. 2015 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
91

Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności : Kultura edukacji szkoły wyższej - różnorodne perspektywy / redakcja naukowa Elwira J. Kryńska, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Anna Kienig ; C 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
92
Kwiek, Marek (1966- ).. Uniwersytet w dobie przemian : instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji / Marek Kwiek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
93

70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego / pod redakcją Agnieszki Liszewskiej i Anny Pikulskiej-Radomskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Łódzki Uniwersytety
94
Łyszkowska, Edyta. Edukacja i życie codzienne studentów w Polsce i w Rosji / Edyta Łyszkowska, Jelena Galimowa, Agnieszka Serafin, Jerzy Chorążuk, Krzysztof Kandefer, Maciej Dębski, Zdzisław Sirojć ; Stowarz 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
95
Maliszewski, Tomasz. Jak wykreować sukces uczelni : budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym / Tomasz Maliszewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
96
Piskiewicz, Michał ( -2004).. Zarys metodyki kształcenia ekonomistów / Michał Piskiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
97
Skinder, Marcin. Harmonizowanie narodowych systemów szkolnictwa wyższego państw europejskich (lata 1990-2011) / Marcin Skinder ; [recenzenci Ludwik Habuda, Waldemar Tłokiński]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
98

New media in higher education market / edited by Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
99
Sondel, Janusz (1937-2017).. Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem) / Janusz Sondel. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet Jagielloński Uniwersytety

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego