Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "377" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 57 z 57 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Lewińska-Gwóźdź, Beata (1963- ). Autor Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944-2017 / Beata Lewińska. 2018 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
2
Zimny, Artur (ekonomia). Autor Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce / Artur Zimny. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
3
Hauer, Agnieszka Katarzyna. Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 roku / Agnieszka Hauer. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
4
Kirejczyk, Andrzej. ZDZ : monografia : 1946-2016 / [autor tekstu Andrzej Kirejczyk]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
5
Lelińska, Krystyna. Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
6
Myszka-Strychalska, Lucyna. Orientacje zawodowe młodzieży z zespołów szkół zawodowych / Lucyna Myszka-Strychalska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
7
Mikulski, Kazimierz. Elementy cyfryzacji edukacji z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego / Kazimierz Mikulski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
8
Szlosek, Franciszek (1943- ).. Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych / Franciszek Szlosek. 2015 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
9

Perspektywy rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. 2014 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
10
Sobierajski, Tomasz. Kształcenie zawodowe w postindustrialnej gospodarce : demografia, grupowanie, klasyfikacja, doradztwo / Tomasz Sobierajski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
11
Gerlach, Ryszard. Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych : nowe trendy i wyzwania / Ryszard Gerlach. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
12
Jaros, Rafał. Wojewódzki Program Rozwojowy dla Szkół Zawodowych / Rafał Jaros, Monika Owczarek, Radosław Piwowarski. 2011 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
13

Scuole Professionali dell’Istituto Salesiano di S. Giacinto in Oświęcim - Galizia (Polonia)= Szkoły Zawodowe Salezjańskiego Instytutu Św. Jacka w Oświęcimiu - Galicja (Polska) / wyd. Waldem 2011 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
14
Hussak, Tadeusz (1919- ).. Dorobek kształcenia księgarzy : (60 lat istnienia szkół księgarskich) / Tadeusz Hussak ; [przedm. Andrzej Skrzypczak]. 2010 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
15

Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
16

W hołdzie Maryi Matce i Królowej Naszego Polskiego Narodu : praca zbiorowa / pod red. Heleny Chołyk ; współaut. Paweł Sagan [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
17
Czygier, Stanisław. Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych / Stanisław Czygier. 2008 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
18
Kwiatkowski, Stefan Michał (1948- ).. Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski. 2008 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
19

ABC poradnictwa zawodowego w szkole : praca zbiorowa / [oprac. red. i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak]. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
20

W opiekuńczych ramionach naszej Matki Płaczącej : (dzieje szkoły w Kijanach i części Ziemi Lubelskiej - w naszym wieku : wspomnienia dotyczą wielu - bardzo istotnych miejsc naszej Ojczyzny) 2007 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
21

Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Ryszarda Gerlacha. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
22
Curyło, Grzegorz. 30 lat działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Grajewie - zarys monograficzny / Grzegorz Curyło. 2005 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
23

Liceum Pedagogiczne w Słupsku : 1945-1969 / [red. Jerzy Dąbrowa-Januszewski, Leszek Mąka]. 2005 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
24
Koziej, Sławomir. Świętokrzyskie licea techniczne w procesie przemian szkolnictwa zawodowego / Sławomir Koziej. 2005 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
25

Edukacja zawodowa : wyzwania, zagrożenia / pod red. Stanisława Czygiera ; Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Urząd Miejski w Suwałkach. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
26

Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red. Stefana M. Kwiatkowskiego ; Instytut Badań Edukacyjnych. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
27

Zdolności muzyczne dzieci w wieku 5-13 lat w opinii nauczycieli a wyniki badań testowych / red. Wiesława Aleksandra Sacher. 2004 BG( 3/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
28
Buczyńska, Teresa. Podstawy przedsiębiorczości : zasadnicza szkoła zawodowa : program nauczania, przewodnik metodyczny / Teresa Buczyńska. 2003 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
29
Ziontek, Bogdan (1953- ).. W cieniu Staszica : 100 lat najstarszej szkoły zawodowej w Siedlcach / Bogdan Ziontek. 2003 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
30

Problemy współczesnej edukacji muzycznej / pod red. Violetty Przerembskiej ; [aut. Andrzej Białkowski et al.] ; Zakład Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Łódzkiego. 2002 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
31

Edukacja wobec rynku pracy : realia, możliwości, perspektywy / pod red. Ryszarda Gerlacha. 2002 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
32

Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy / pod red. Ryszarda Gerlacha. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
33

Standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne : relacje, modele, aplikacje / red. Stefan M. Kwiatkowski, Ireneusz Woźniak. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
34

Nowe koncepcje edukacji muzycznej / pod red. Andrzeja Michalskiego. 2002 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
35
Wołoszyn, Jan. Ekonomiczne i społeczne determinanty rozwoju szkolnictwa rolniczego w Polsce / Jan Wołoszyn. 2002 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
36
Jeruszka, Urszula. Pomiar wyników a jakość kształcenia zawodowego / Urszula Jeruszka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. 2000 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
37

Kształcenie zawodowe - rynek pracy - pracodawcy / pod red. Stefana M. Kwiatkowskiego. 2000 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
38
Andrzejczak, Aldona. Modele szkolenia zawodowego w warunkach gospodarki rynkowej / Aldona Andrzejczak. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
39
Mikolon, Maria. Pedagogiczne i teoretyczne aspekty kształcenia nauczycieli wychowania muzycznego / Maria Mikolon, Małgorzata Suświłło. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
40

Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku : materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego w Ciechocinku w dniach 13-15 maja 1996 r. / pod red. Ryszarda Gerlacha ; Wyższa Szkoła Pedagogi 1997 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
41

Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego / Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundusz Współpracy. 1997 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
42

Zmiany na rynku pracy a kształcenie zawodowe : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Drogosz-Zabłockiej. 1996 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
43
Parzęcki, Ryszard (1935- ).. Edukacja i poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich / Ryszard Parzęcki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. 1996 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
44

Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka ; [aut. Henryk Bednarczyk et al. ; tł. Galina Cisowska]. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
45

Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Stefana Mieszalskiego, Mirosława S. Szymańskiego ; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego. 1995 BG( 4/ 0)
BPP( 4/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
46
Suchy, Stanisław. Jak zdobyć zawód i pracę? (Kto może pomóc?) / Stanisław Suchy. 1995 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
47
Szlosek, Franciszek (1943- ).. Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych / Franciszek Szlosek. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

377 Szkolnictwo zawodowe.
48

Nauczyciel szkoły zawodowej w integrującej się Europie : materiały z seminarium naukowego w Ciechocinku, w dniach 7-9 września 1993 r. / pod red. Henryka Błażejowskiego ; Wyższa Szkoła Pe 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
49
Kołkowski, Ludwik (1918-2001).. Elementy teorii kształcenia zawodowego / Ludwik Kołkowski, Stefan M. Kwiatkowski. 1994 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
50

Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej / pod red. Stefana M. Kwiatkowskiego. 1994 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
51

Edukacja w okresie transformacji : analiza porównawcza i propozycje modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce / Władysław Adamski [et al.] ; przy współpr. Ewy Czarnockiej [et al.]. 1993 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
52
Kaczor, Stanisław (1924-2014).. Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian / Stanisław Kaczor. 1993 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
53

Drogi rozwoju kształcenia zawodowego / Instytut Badań Edukacyjnych ; [red. Krzysztof Szafraniec]. 1991 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
54
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Informator o szkołach zawodowych dla absolwentów szkół podstawowych 1982/83 / Ministerstwo Oświaty i Wychowania ; [red. Irena Micińska-Łyżniak, Halina Mucha]. 1982 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
55

Metodologia pedagogiki pracy : materiały / pod red. Tadeusz Nowackiego ; Instytut Kształcenia Zawodowego. 1979 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
56

Przykłady lekcji problemowych : praca zbiorowa / [zespół aut. Jerzy Bobula et al. ; Związek Nauczycielstwa Polskiego]. 1973 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.
57
Miąso, Józef (1930- ).. Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815-1915 / Józef Miąso ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. 1966 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe.

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego