Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "376"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 415 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Zaburzenia płynności mowy : teoria i praktyka. T. 2 / pod redakcją naukową Katarzyny Węsierskiej i Mikołaja Witkowskiego. 2020 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
2

Prozodia : przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia / redakcja naukowa: Marta Wysocka, Barbara Kamińska, Stanisław Milewski ; autorzy tomu Ewa Binkuńska [i 30 pozostałych]. 2020 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
3
Florczykiewicz, Janina. Autor Terapia. Kultura. Życie / Janina Florczykiewicz, Leszek Ploch, Sabina Wieruszewska-Duraj, Hanna Żuraw. 2019 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
4

Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja : ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdzie 2019 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
5

Młodzi mają głos / redaktorzy tomu Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska. 2019 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
6

Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia : praca zbiorowa / pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel ; recenzja Mirosław J. Szymański ; Polskie Towarzystwo D 2019 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
7

Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym / redakacja naukowa Sławomir Banaszak, Justyna Śmietańska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
8

Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Mariusz Snopek. 2019 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
9

Doświadczanie niepełnosprawności w rodzinie / redakcja naukowa Beata Szluz. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
10
Wysocka, Ewa. Autor Diagnoza pozytywna w resocjalizacji : warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka / Ewa Wysocka. 2019 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
11

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce / pod redakcją Macieja Bernasiewicza i Moniki Noszczyk-Bernasiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
12

Logopedia międzykulturowa / redakcja naukowa: Ewa Czaplewska. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
13

Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
14
Jaworska, Mariola. Autor Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją / Mariola Jaworska. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
15
Klonowska, Iwona (psycholog). Autor Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Iwona Klonowska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
16
Kotowicz, Justyna. Autor Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych : komunikacja i procesy poznawcze / Justyna Kotowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
17

Resocjalizacja w przestrzeni penitencjarnej : stan i potrzeby / redakcja naukowa Danuta Kowalczyk i Mariusz Snopek. 2018 BG( 2/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
18
Marzec, Arkadiusz. Autor Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym / Arkadiusz Marzec, Dariusz Sarzała, Waldemar Woźniak. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
19
Michalik, Mirosław (1973- ). Autor Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej : ujęcie metodologiczne / Mirosław Michalik. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
20
Mółka, Miłosz. Autor Między inkluzją a ekskluzją w resocjalizacji : perspektywa biograficzna w pedagogicznej refleksji nad readaptacją społeczną / Miłosz Mółka. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
21
Mudrecka, Irena. Autor Resocjalizacyjna przemiana : warunki, mechanizmy, wspomaganie / Irena Mudrecka. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
22

W obliczu emocji / redaktorzy tomu Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
23
Sawicki, Krzysztof (pedagogika). Autor Diady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Krzysztof Sawicki. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
24
Stańkowski, Bogdan. Autor Efektywność resocjalizacji w salezjańskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Polsce / Bogdan Stańkowski. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
25

Wieloaspektowość logopedii. Cz. 2, Opcje teoriopoznawcze i metodyczne / pod redakcją Kariny Szafrańskiej, Ewy Małachowskiej, Iwony Klonowskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
26

Wieloaspektowość logopedii. Cz. 1, Zaburzenia mowy w cyklu życia / pod redakcją Kariny Szafrańskiej, Ewy Małachowskiej, Iwony Klonowskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
27

Zaburzenia płynności mowy / redakcja naukowa: Katarzyna Węsierska przy współpracy Katarzyny Gaweł. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
28

Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej : egzemplifikacje / redakcja naukowa Tamara Zacharuk, Lesław Pytka ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Humanistyczny. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
29
Belzyt, Joanna (1977- ).. Niepełnosprawność, edukacja, dorosłość : studium przypadku osoby ociemniałej / Joanna Belzyt. 2017 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
30

Społeczeństwo włączające a komunikacja / redakcja naukowa: Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
31

O inkluzji społecznej z różnych stron / redakcja naukowa: Beata Bocian-Waszkiewicz, Aneta Niewęgłowska, Małgorzata Wiśniewska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział 2017 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
32

Zaniedbanie dziecka : wybrane aspekty zjawiska / redakcja naukowa Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. 2017 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
33

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
34

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
35

Studia logopedyczno-lingwistyczne : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego / redakcja naukowa: Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Barbara Kam 2017 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
36
Kanarek-Lizik, Dorota (1967- ). Autor Adaptacja skazanych do warunków więziennych w Polsce / Dorota Kanarek-Lizik. 2017 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
37

Profilaktyka społeczna : kontekst rodzinny i szkolny = Social Prevention Policy : the Context of the Family and the School / redakcja naukowa = editor Karolina Kmiecik-Jusięga. 2017 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
38
Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata. Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją : podstawy teoretyczne i metodologiczne / Małgorzata H. Kowalczyk, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Krzysztof Rubacha. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
39
Lubińska-Bogacka, Magdalena. Autor Problemy readaptacji skazanych i pomoc w ich resocjalizacji / Magdalena Lubińska-Bogacka. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
40

Autyzm wyzwaniem XXI wieku / pod redakcją Danuty Marzec i Jolanty Miękiny. 2017 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
41

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / pod redakcją Grażyny Miłkowskiej, Ernesta Magdy. 2017 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
42

Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / redakcja naukowa Krystyna Moczia. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
43
Motow, Irena. Autor Od resocjalizacji do wsparcia w życiowym usamodzielnieniu / Irena Motow ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
44

Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi / redaktorzy tomu Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska. 2017 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
45

Współczesne modele i strategie resocjalizacji / redakcja naukowa Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
46
Plichta, Piotr. Autor Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej / Piotr Plichta. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
47

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. 2017 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
48

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku : indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. 2017 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
49
Stępniak, Piotr (1954- ).. Resocjalizacja (nie)urojona : o zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej / Piotr Stępniak. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
50

Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym : wyzwania, powinności pedagogiki, zadania / redakcja naukowa Alina Szczurek-Boruta, Kata 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
51

Patologia mowy / redakcja naukowa Zbigniew Tarkowski. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
52
Ambrozik, Wiesław (1947- ).. Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Wiesław Ambrozik. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
53

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
54

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej ; [recenzent Danuta Wosik-Kawala]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
55

Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii / pod redakcją Ireny Jaros i Renaty Gliwy. 2016 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
56
Jaworska, Anetta. Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych / Anetta Jaworska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
57

Wczesna interwencja logopedyczna / redakcja naukowa: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. 2016 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
58

Logopedia artystyczna / redakcja naukowa: Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. 2016 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
59

Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel K 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
60
Kolankiewicz, Maria. Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze / Maria Kolankiewicz, Marcin Poncyliusz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
61

Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja : aktualne problemy, wyzwania i możliwości / redakcja naukowa Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
62

Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich : wyzwania i perspektywy rozwoju / redakcja naukowa Grzegorz Kudlak. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
63

Zraniony duch i zagrożone ciało : resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej / pod redakcją naukową Mariusza Kuskowskiego i Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
64
Olechowska, Agnieszka. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
65
Pierzchała, Kazimierz (1968- ).. Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację / Kazimierz Pierzchała. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
66
Siemionow, Justyna. Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Justyna Siemionow. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
67
Węgliński, Andrzej (1955- ).. W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej / Andrzej Węgliński, Grażyna Kuziora. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
68
Zielińska, Jolanta (1956- ).. Wybrane techniki obrazowania sygnałów w perspektywie pedagogiki specjalnej : przykłady zastosowania w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej / Jolanta Zielińska ; [recenzenci Janina Wyczesany, 2016 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
69

Diagnoza i metody wspomagania rozwoju / pod redakcją Beaty Antoszewskiej i Marty Wójcik ; [recenzent Teresa Żółkowska]. 2015 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
70
Bębas, Sylwester (1981- ).. Rola religii w procesie resocjalizacji / Sylwester Bębas. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
71

Wczesna interwencja w logopedii / redakcja naukowa: Jacek J. Błeszynski, Ditta Baczała ; [recenzja: Tadeusz Gałkowski]. 2015 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
72

Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / redakcja naukowa Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
73

Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki / redakcja naukowa: Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
74
Grudziewska, Ewa. Autor Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych : diagnoza weryfikacyjna programu zajęć fakultatywnych / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
75

Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań / redakcja naukowa Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
76

Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii / pod redakcją Marleny Kurowskiej i Ewy Wolańskiej ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna ; [recenzja naukowa Stanisław Milewski, Józe 2015 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
77
Łuczyński, Edward (1947- ). Autor Wiedza o języku polskim dla logopedów / Edward Łuczyński. 2015 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
78

Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki / redakcja naukowa: Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray ; [recenzja: Jan Ożdżyński]. 2015 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
79

Surdologopedia : teoria i praktyka / redakcja naukowa: Ewa Muzyka-Furtak. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
80
Opora, Robert. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / Robert Opora. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
81
Paszkiewicz, Aneta. Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
82
Piasecka, Małgorzata (nauki społeczne). Środowiskowe ograniczanie czynników ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych / Małgorzata Piasecka. 2015 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
83

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów / pod redakcją Danuty Pluty-Wojciechowskiej ; przy współpracy Anny Płonki. 2015 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
84
Stanek, Janusz. Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych : szkic empiryczny / Janusz Stanek, Aleksander Mańka. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
85

Interdyscyplinarne aspekty wczesnej diagnozy logopedycznej / pod redakcją Joanny Trzaskalik. 2015 BG( 2/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
86

Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością / pod redakcją Marty Wójcik i Beaty Antoszewskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
87
Zaorska, Marzenna. Niepełnosprawność sprzężona - wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej / Marzenna Zaorska. 2015 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
88

Niepełnosprawność : interpretacje teoretyczne i praktyczne / redakcja Teresa Żółkowska, Joanna Buława-Halasz, Irena Ramik-Mażewska, Łukasz Skryplonek ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra P 2015 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
89

Komunikacja w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński. 2014 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
90

Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński. 2014 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
91

Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością : idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w te 2014 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
92

Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie / red. nauk. Sylwester Bębas, Elżbieta Kielska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
93

Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych - różne aspekty rzeczywistości / pod redakcją naukową Magdaleny Bełzy, Doroty Prysak. 2014 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
94

Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej / pod red. Ewy Dyduch, Adama Mikruta, Jolanty Zielińskiej. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
95

Logopedia : teoria zaburzeń mowy / redakcja naukowa: Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. 2014 BG( 2/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
96
Kalaman, Marek. Ośrodki przystosowania społecznego : teoria i praktyka / Marek R. Kalaman ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
97
Konopczyński, Marek. Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących / Marek Konopczyński. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
98
Konopczyński, Marek. Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. 2014 BG( 3/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
99
Krawiecka, Kinga. Realizm intelektualny a realizm wizualny w działalności plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka. 2014 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego