Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "373.3-021.64" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 133 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Trzos, Paweł A. Autor Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Paweł A. Trzos. 2018 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
2
Karbowniczek, Jolanta (1964- ).. Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce : wybrane aspekty / Jolanta Karbowniczek, Anna Klim-Klimaszewska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
3

Dziedziny wychowania w klasach początkowych / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamowicz i Ewa Kobyłecka. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
4

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych / redakcja Ligia Tuszyńska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
5

Wybrane problemy edukacji i profilaktyki dzieci w wieku wczesnoszkolnym = Selected problems education and prevention of early school children / redakcja Renáta Bernátová, Sławomir Śliwa ; Ped 2015 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
6
Wojdon, Joanna (1973- ).. Świat elementarzy : obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego / Joanna Wojdon ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodow 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
7

Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym / [Roman Dolata et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
8

Raport z ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów OBUTm 2014 / [aut.: Marcin Karpiński et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
9

Pedagogika wczesnoszkolna. T. 2, Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
10

Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. T. 1 / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
11

Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
12
Czaja-Chudyba, Iwona. Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej : uwarunkowania nieobecności / Iwona Czaja-Chudyba. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
13

Wczesna edukacja dziecka : implikacje do praktyki pedagogicznej / red. naukowa Elżbieta Dolata, Sławomira Pusz. 2013 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
14
Kłosińska, Tatiana. Dziecko - uczeń : droga do edukacji skutecznej : twórcze techniki Celestyna Freineta we wczesnej edukacji / Tatiana Kłosińska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
15
Oelszlaeger-Kosturek, Beata. Studia o aktywnym uczeniu się dzieci : wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej : materiały dla studentów i nauczycieli / Beata Oelszlaeger-Kosturek. 2013 BG( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
16
Schuberth, Ernst (1939- ).. Matematyka w szkołach waldorfskich : nauczanie wczesnoszkolne / Ernst Schuberth ; z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
17

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. 2013 BG( 2/ 1)
BPP( 5/ 3)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
18
Wiatrak, Ewa. Pozwólmy dzieciom uczyć się / Ewa Wiatrak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
19
Wiśniewska-Kin, Monika. Dominacja a wyzwolenie : wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy / Monika Wiśniewska-Kin. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
20
Bieńkowska, Izabela. Językowe komunikowanie się nauczyciela z uczniem w aspekcie stosowania środków dydaktycznych na lekcjach (na etapie edukacji wczesnoszkolnej) / Izabela Bieńkowska. 2012 BHU( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
21

Poznawanie świata w edukacji dziecka / pod red. Krystyny Gąsiorek i Ingrid Paśko. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
22

Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej / red. Ewa Smak, Stanisława Włoch ; Uniwersytet Opolski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
23

Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
24
Jurewicz, Monika (pedagogika). Czytanie ze zrozumieniem : uwarunkowania rodzinne / Monika Jurewicz. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
25

Tworzenie obrazu świata u dzieci w młodszym wieku szkolnym : szanse i bariery / pod red. Krystyny Gąsiorek i Zbigniewa Nowaka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
26
Puślecki, Władysław (1933-2008).. Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej / Władysław Puślecki. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
27
Wołosiuk, Beata. Wychowanie do wartości : w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Wołosiuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Ogólnej. 2010 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
28
Grzegorzewska, Sylwia. Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych / Sylwia Grzegorzewska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
29

Dziecko i matematyka / red. nauk. Ewa Swoboda, Ján Gunčaga. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
30

Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska ; kom. nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska [et al.]. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 10/ 4)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
31

Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
32
Nęcka, Monika. Spotkania dzieci ze sztuką : program zajęć w edukacji wczesnoszkolnej / Monika Nęcka. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
33
Pawlak, Bożena. Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej : problemy, badania, rozwiązania praktyczne / Bożena Pawlak. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
34

Nauczyciel wczesnej edukacji / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
35

Child and mathematics / ed. Ewa Swoboda, Ján Gunčaga. 2009 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
36

Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
37
Włoch, Stanisława. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 2)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
38
Zawodniak, Joanna. Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym / Joanna Zawodniak. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
39

Przygoda z klasą 3 : środowisko : zeszyt ćwiczeń / [aut. Jolanta Bonar et al. ; il. Tadeusz Ambroszczak et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
40

Przygoda z klasą 3 : język polski : zeszyt ćwiczeń / [aut. Jolanta Bonar et al. ; il. Tadeusz Ambroszczak et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
41
Dobrowolska, Hanna. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 3 : podręcznik. Cz. 1 / Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna, Wojciech Dziabaszewski ; [il. Danuta Cesarska, Jowita Płoszajska, Elżbieta Śmiet 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
42
Dobrowolska, Hanna. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 2 : podręcznik. Cz. 3 / Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna ; [il. Piotr Adamczyk et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
43
Dobrowolska, Hanna. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 2 : karty pracy ucznia. Cz. 2 / [aut. Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska ; il. Edmund Dudek et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
44
Hanisz, Jadwiga (1939- ).. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 3 : matematyka. Cz. 3 / Jadwiga Hanisz ; il. Ewa Marszał-Demianiuk. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
45
Hanisz, Jadwiga (1939- ).. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 3 : matematyka. Cz. 2 / Jadwiga Hanisz ; [il. Ewa Marszał-Demianiuk]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
46
Hanisz, Jadwiga (1939- ).. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 2 : matematyka. Cz. 1 / Jadwiga Hanisz ; [il. Ewa Marszał-Demianiuk]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
47
Karbowniczek, Jolanta (1964- ).. Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy systemu oświaty / Jolanta Karbowniczek ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
48
Konieczna, Anna (nauczanie początkowe). Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 2 : przewodnik metodyczny. Cz. 1 / Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
49

Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 1 : karty pracy ucznia. Cz. 1 / aut. Stanisława Łukasik [et al.] ; il. Danuta Cesarska, Wojciech Jaruszewski, Iwona Pilch. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
50

Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 1 : karty pracy ucznia. Cz. 4 / aut. Stanisława Łukasik [et al.] ; il. Danuta Cesarska [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
51

Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 1 : podręcznik. Cz. 2 / [aut. Stanisława Łukasik et al. ; il. Katarzyna Czerner-Wieczorek, Grzegorz Szumowski]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
52

Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 1 : podręcznik. Cz. 3 / [aut. Stanisława Łukasik et al. ; il. Grzegorz Szumowski]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
53

Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 1 : podręcznik. Cz. 5 / [aut. Stanisława Łukasik et al. ; il. Katarzyna Czerner-Wieczorek et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
54
Mickiewicz, Janina. Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania : dla uczniów klas młodszych. Z. 1 / Janina Mickiewicz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
55
Rocławska-Daniluk, Małgorzata. Czytanie i pisanie : metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych / Małgorzata Rocławska-Daniluk. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
56
Stasica, Jadwiga. Matematyka : 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I-III / Jadwiga Stasica. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
57
Zakrzewska, Barbara (pedagogika). I ty będziesz dobrze pisać / Barbara Zakrzewska. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
58
Ungeheuer-Gołąb, Alicja. Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka : o metodzie ekspresywnego wykonania utworów poetyckich / Alicja Ungeheuer-Gołąb. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
59
Awramiuk, Elżbieta. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku / Elżbieta Awramiuk. 2006 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
60
Jakubowicz-Bryx, Anna. Kompetencje leksykalne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Anna Jakubowicz-Bryx. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
61
Konopnicka, Iwona. Czasopisma dziecięce w kształceniu wczesnoszkolnym / Iwona Konopnicka. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
62
Korzeniecka-Bondar, Alicja. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako człowiek budujący : warunki i możliwości jego kształcenia w uniwersytecie / Alicja Korzeniecka-Bondar. 2006 BG( 5/ 0)
BPP( 9/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
63
Swoboda, Ewa. Przestrzeń, regularności geometryczne i kształty w uczeniu się i nauczaniu dzieci / Ewa Swoboda. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
64
Szafrańska-Gajdzica, Anna. Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej / Anna Gajdzica. 2006 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
65

Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania. [T. 1] / pod red. Andrzeja Cichockiego. 2005 BG( 3/ 0)
BPP( 11/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
66

Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania. [T. 2] / pod red. Andrzeja Cichockiego ; przy współudz M. Balickiego [et al.]. 2005 BG( 3/ 0)
BPP( 8/ 1)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
67
Karny, Danuta. Twórcza zabawa barwami : poradnik metodyczny / Danuta Karny. 2005 BG( 3/ 0)
BPP( 7/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
68
Kisiel, Mirosław. Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : studium metodyczno-badawcze / Mirosław Kisiel. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
69
Krasoń, Katarzyna. Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego : kinestetyczne interpretacje liryki / Katarzyna Krasoń. 2005 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
70
Lesiak-Laska, Eugenia Iwona. Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym / Eugenia Iwona Laska, Teresa Piątek. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
71
Nowak, Jolanta (pedagogika). Autor Efekty operacjonalizacji celów i strukturalizacji treści kształcenia w integralnym systemie nauczania początkowego / Jolanta Nowak. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
72

Zreformowana wczesna edukacja : od refleksji ku działaniom nauczyciela / red. nauk. Marzenna Nowicka. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
73
Orzelska, Julita. Rola kształcenia wielostronnego w rozwijaniu twórczego myślenia / Julita Orzelska. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
74
Skrzetuska, Ewa (1951- ).. Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1-3 / Ewa Skrzetuska. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
75

Kreatywność w edukacji elementarnej / red. Władysław Szlufik, Ewa Piwowarska ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2005 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
76
Uszyńska-Jarmoc, Janina. Podróże, skarby, przygoda : podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III / Janina Uszyńska-Jarmoc. 2005 BG( 3/ 0)
BPP( 10/ 2)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
77
Borawska-Kalbarczyk, Katarzyna. Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną / Katarzyna Borawska. 2004 BG( 4/ 0)
BPP( 7/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
78
Ganczarska, Małgorzata. Metoda rysunkowych ogniw ortograficznych : wykorzystanie mnemotechniki w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Ganczarska ; Uniwersytet Opolski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
79

Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
80

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce / pod red. Władysława Puśleckiego ; Uniwersytet Opolski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
81

Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 2, Z doświadczeń nauczycieli / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
82

Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 1 / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
83
Sochacka, Krystyna. Rozwój umiejętności czytania / Krystyna Sochacka. 2004 BG( 4/ 0)
BPP( 9/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
84

Kształcenie zintegrowane : projektowanie działań edukacyjnych / pod red. Ireny Adamek. 2003 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
85
Górniok-Naglik, Alina. Założone a rzeczywiste funkcje nauczyciela w procesie edukacji wczesnoszkolnej / Alina Górniok-Naglik. 2003 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
86
Pawlak, Bożena. Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkujących? / Bożena, Pawlak. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
87

Dziecko - nauczyciel - rodzice : konteksty edukacyjne / pod red. Rafała Piwowarskiego. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 6/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
88

Integracja w edukacji : dylematy teorii i praktyki / pod red. Jana Jakóbowskiego i Anny Jakubowicz-Bryx. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
89
Karbowniczek, Jolanta. Trudności w nauce a programy edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Karbowniczek. 2002 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
90
Walulik, Anna. Katecheza inicjacyjna w polskich katechizmach (1945-1990) / Anna Walulik. 2002 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
91
Zioło, Irmina. Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego / Irmina Zioło. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
92
Żmijewska, Ewa (pedagog). Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Żmijewska. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
93
Kraszewski, Krzysztof. Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym / Krzysztof Kraszewski. 2001 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
94
Paśko, Ingrid. Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych / Ingrid Paśko. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
95
Tatarczuk, Józef (1941- ).. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Józef Tatarczuk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. 2001 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
96
Dymara, Bronisława (1932-2013).. Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego / Bronisława Dymara, Stanisław Czesław Michałowski, Lidia Wollman-Mazurkiewicz. 2000 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
97
Kwaśniewska, Małgorzata (pedagog). Graficzna i ortograficzna poprawność pisma uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Kwaśniewska. 2000 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
98

Edukacja polonistyczna na rozdrożach : spotkania z językiem polskim w klasach I-III / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Dagiel. 1999 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
99
Krasowicz-Kupis, Grażyna Maria. Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich / Grażyna Krasowicz-Kupis. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->