Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "373.3" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 226 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Trzos, Paweł A. Autor Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Paweł A. Trzos. 2018 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
2
Karbowniczek, Jolanta (1964- ).. Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce : wybrane aspekty / Jolanta Karbowniczek, Anna Klim-Klimaszewska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
3

Dziedziny wychowania w klasach początkowych / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamowicz i Ewa Kobyłecka. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
4

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych / redakcja Ligia Tuszyńska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
5

Wybrane problemy edukacji i profilaktyki dzieci w wieku wczesnoszkolnym = Selected problems education and prevention of early school children / redakcja Renáta Bernátová, Sławomir Śliwa ; Ped 2015 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
6
Miko-Giedyk, Justyna. Zróżnicowanie funkcjonowania szkół wiejskich a udział nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych : studium empiryczne gmin wiejskich w powiecie kieleckim / Justyna Miko-Giedyk. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
7

Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej / pod redakcją naukową Ryszarda Pęczkowskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
8
Rudnik, Anna. Między słowami a życiem : podróż po świecie dziecka : konteksty pedagogiczne / Anna Rudnik, Joanna Sacharczuk, Urszula Wróblewska. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 6/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
9
Wojdon, Joanna (1973- ).. Świat elementarzy : obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego / Joanna Wojdon ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodow 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
10
Bilewicz-Kuźnia, Barbara (1971- ).. Edukacja geometryczna dzieci / Barbara Bilewicz-Kuźnia. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
11

Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym / [Roman Dolata et al.]. 2014
373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
12

Raport z ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów OBUTm 2014 / [aut.: Marcin Karpiński et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
13

Pedagogika wczesnoszkolna. T. 2, Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
14

Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. T. 1 / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
15
Mańkowska, Anna (pedagogika). Przemiany wartości społeczno-kulturowych w norweskim szkolnictwie obowiązkowym / Anna Mańkowska. 2014 BG( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
16
Młynarczuk-Sokołowska, Anna. Zrozumieć Innego : międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król ; [współpr. Szkoła P 2014 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
17

Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
18

Jubileusz 30-lecia Jedenastki / [zespuł red. Anna Bobel [et al] ]. 2013 BG( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
19
Czaja-Chudyba, Iwona. Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej : uwarunkowania nieobecności / Iwona Czaja-Chudyba. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
20

Wczesna edukacja dziecka : implikacje do praktyki pedagogicznej / red. naukowa Elżbieta Dolata, Sławomira Pusz. 2013 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
21

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna - ograniczenia i ich przełamywanie / pod red. Aliny Kalinowskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
22
Kłosińska, Tatiana. Dziecko - uczeń : droga do edukacji skutecznej : twórcze techniki Celestyna Freineta we wczesnej edukacji / Tatiana Kłosińska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
23
Konopnicka, Iwona. Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka ; Uniwersytet Opolski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
24
Oelszlaeger-Kosturek, Beata. Studia o aktywnym uczeniu się dzieci : wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej : materiały dla studentów i nauczycieli / Beata Oelszlaeger-Kosturek. 2013 BG( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
25
Pecyna, Maria Bogumiła. Stres oksydacyjny w diagnostyce i terapii dysleksji rozwojowej w doświadczeniach pedagogicznych / Maria Bogumiła Pecyna. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
26
Schuberth, Ernst (1939- ).. Matematyka w szkołach waldorfskich : nauczanie wczesnoszkolne / Ernst Schuberth ; z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
27

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. 2013 BG( 2/ 1)
BPP( 5/ 3)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
28
Wiatrak, Ewa. Pozwólmy dzieciom uczyć się / Ewa Wiatrak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
29
Wiatrowska, Leokadia. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska. 2013 BG( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
30
Wiśniewska-Kin, Monika. Dominacja a wyzwolenie : wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy / Monika Wiśniewska-Kin. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
31
Bieńkowska, Izabela. Językowe komunikowanie się nauczyciela z uczniem w aspekcie stosowania środków dydaktycznych na lekcjach (na etapie edukacji wczesnoszkolnej) / Izabela Bieńkowska. 2012 BHU( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
32

Poznawanie świata w edukacji dziecka / pod red. Krystyny Gąsiorek i Ingrid Paśko. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
33
Półtorak, Małgorzata. Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych : na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji / Małgorzata Półtorak. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 2)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
34

Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk.: Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
35
Kurowska, Barbara (pedagogika). Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
36
Lipowska, Małgorzata. Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 2)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
37
Mickiewicz, Janina. Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
38

Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
39

Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej / red. Ewa Smak, Stanisława Włoch ; Uniwersytet Opolski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
40
Zbróg, Zuzanna (pedagogika). Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych / Zuzanna Zbróg. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
41

Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
42
Domagała, Aneta. Grafomotoryka u dzieci : w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
43
Fronckiewicz, Bożena. Organizowanie i dokumentowanie pracy w szkole podstawowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
44
Garbula-Orzechowska, Joanna. Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie historii rodzinnych / Joanna Maria Garbula. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
45
Jurewicz, Monika (pedagogika). Czytanie ze zrozumieniem : uwarunkowania rodzinne / Monika Jurewicz. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
46

Ekologiczny projekt w kompetentnej szkole, czyli o szkolnych projektach ochrony lokalnej przyrody realizowanych w ramach Kampanii "Szkoły dla Przyrody" / pod red. Marka Kaczmarzyka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
47
Kulik, Ryszard (1965- ).. Zrozumieć siebie na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by poszerzyć swoje małe Ja / Ryszard Kulik, Iwona Kukowka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
48

Tworzenie obrazu świata u dzieci w młodszym wieku szkolnym : szanse i bariery / pod red. Krystyny Gąsiorek i Zbigniewa Nowaka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
49

Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
50
Puślecki, Władysław (1933-2008).. Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej / Władysław Puślecki. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
51
Skubała, Piotr. Zrozumieć przyrodę na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację do działań ekologicznych / Piotr Skubała, Iwona Kukowka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
52
Wołosiuk, Beata. Wychowanie do wartości : w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Wołosiuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Ogólnej. 2010 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
53
Balejko, Antoni (1935- ).. Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c-cz : dyslalia - dysleksja / Antoni Balejko. 2009 BG( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
54

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Niewodnej 1859-2009 / [oprac. Henryk Czajka]. 2009 BG( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
55
Grzegorzewska, Sylwia. Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych / Sylwia Grzegorzewska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
56

Dziecko i matematyka / red. nauk. Ewa Swoboda, Ján Gunčaga. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
57
Kłakówna, Zofia Agnieszka (1951- ).. Nowe To lubię ! : podręcznik do języka polskiego : książka dla nauczycieli i rodziców : klasa 6 / Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr. 2009 BHU( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
58
Klus-Stańska, Dorota. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej / Dorota Klus-Stańska, Marzenna Nowicka. 2009 BG( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
59

Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska ; kom. nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska [et al.]. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 10/ 4)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
60

Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
61
Makowska, Katarzyna (nauczyciel). Jak inspirować myślenie matematyczne ucznia w szkole podstawowej / Katarzyna Makowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
62
Nęcka, Monika. Spotkania dzieci ze sztuką : program zajęć w edukacji wczesnoszkolnej / Monika Nęcka. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
63
Oszwa, Urszula. Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce / Urszula Oszwa. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
64
Pawlak, Bożena. Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej : problemy, badania, rozwiązania praktyczne / Bożena Pawlak. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
65

Nauczyciel wczesnej edukacji / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
66

Child and mathematics / ed. Ewa Swoboda, Ján Gunčaga. 2009 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
67

Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
68
Włoch, Stanisława. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 2)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
69
Zawodniak, Joanna. Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym / Joanna Zawodniak. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
70
Bogdanowicz, Marta (1943- ).. Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją / Marta Bogdanowicz ; [w książce wykorzystano teksty Anny Adryjanek et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
71

Przygoda z klasą 3 : środowisko : zeszyt ćwiczeń / [aut. Jolanta Bonar et al. ; il. Tadeusz Ambroszczak et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
72

Przygoda z klasą 3 : język polski : zeszyt ćwiczeń / [aut. Jolanta Bonar et al. ; il. Tadeusz Ambroszczak et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
73
Chodnicki, Jerzy. Matematyka 2001 : przedmiotowy system oceniania : szkoła podstawowa : 4 klasa / Jerzy Chodnicki, Mirosław Dąbrowski, Agnieszka Pfeiffer ; przy wspólprac. z Bolesławem Niemierką. 2008 BG( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
74
Dobrowolska, Hanna. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 3 : podręcznik. Cz. 1 / Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna, Wojciech Dziabaszewski ; [il. Danuta Cesarska, Jowita Płoszajska, Elżbieta Śmiet 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
75
Dobrowolska, Hanna. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 2 : podręcznik. Cz. 3 / Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna ; [il. Piotr Adamczyk et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
76
Dobrowolska, Hanna. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 2 : karty pracy ucznia. Cz. 2 / [aut. Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska ; il. Edmund Dudek et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
77
Hanisz, Jadwiga (1939- ).. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 3 : matematyka. Cz. 3 / Jadwiga Hanisz ; il. Ewa Marszał-Demianiuk. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
78
Hanisz, Jadwiga (1939- ).. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 3 : matematyka. Cz. 2 / Jadwiga Hanisz ; [il. Ewa Marszał-Demianiuk]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
79
Hanisz, Jadwiga (1939- ).. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 2 : matematyka. Cz. 1 / Jadwiga Hanisz ; [il. Ewa Marszał-Demianiuk]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
80
Karbowniczek, Jolanta (1964- ).. Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy systemu oświaty / Jolanta Karbowniczek ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
81
Kłakówna, Zofia Agnieszka (1951- ).. Nowe To lubię : podręcznik do języka polskiego : książka dla nauczycieli i rodziców : klasa 5 / Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr. 2008 BHU( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
82
Konieczna, Anna (nauczanie początkowe). Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 2 : przewodnik metodyczny. Cz. 1 / Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
83
Kopaczyńska, Iwona. Wymiary edukacji zintegrowanej / Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska ; Uniwersytet Zielonogórski. 2008 BG( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
84

Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przekł. Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
85
Krasowicz-Kupis, Grażyna Maria. Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 1)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
86
Lewicka, Helena. Matematyka wokół nas : szkoła podstawowa 6 : poradnik dla nauczyciela / Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk. 2008 BG( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
87

Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 1 : karty pracy ucznia. Cz. 1 / aut. Stanisława Łukasik [et al.] ; il. Danuta Cesarska, Wojciech Jaruszewski, Iwona Pilch. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
88

Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 1 : karty pracy ucznia. Cz. 4 / aut. Stanisława Łukasik [et al.] ; il. Danuta Cesarska [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
89

Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 1 : podręcznik. Cz. 2 / [aut. Stanisława Łukasik et al. ; il. Katarzyna Czerner-Wieczorek, Grzegorz Szumowski]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
90

Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 1 : podręcznik. Cz. 3 / [aut. Stanisława Łukasik et al. ; il. Grzegorz Szumowski]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
91

Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 1 : podręcznik. Cz. 5 / [aut. Stanisława Łukasik et al. ; il. Katarzyna Czerner-Wieczorek et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
92

Supporting independent thinking through mathematical education / editors Bożena Maj, Marta Pytlak, Ewa Swoboda ; [reviewers Andras Ambrus et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
93
Mickiewicz, Janina. Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania : dla uczniów klas młodszych. Z. 1 / Janina Mickiewicz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
94
Pietras, Izabela. Dysortografia : uwarunkowania psychologiczne / Izabela Pietras. 2008 BG( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
95
Rocławska-Daniluk, Małgorzata. Czytanie i pisanie : metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych / Małgorzata Rocławska-Daniluk. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
96
Stasica, Jadwiga. Matematyka : 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I-III / Jadwiga Stasica. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
97
Zakrzewska, Barbara (pedagogika). I ty będziesz dobrze pisać / Barbara Zakrzewska. 2008 BG( 1/ 0)

373.3-021.64 Nauczanie początkowe (I-III)
98
Kłakówna, Zofia Agnieszka (1951- ).. Nowe to lubię! : podręcznik do języka polskiego : książka dla nauczycieli i rodziców : klasa 4 / Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr, Iwona Steczko. 2007 BHU( 1/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d
99

Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.3 Szkolnictwo podstawowe. Przedmioty nauczania w szkole podstawowej. Dysleksja, dysgrafia, d

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego