Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "373.2" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 111 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Dziecko w przestrzeni edukacyjnej : wsparcie instytucjonalne i społeczne / redakcja naukowa Janina Florczykiewicz ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2019
373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
2
Piwowarska, Ewa. Autor Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci w wieku 3-9 lat : ujecie procesualne i edukacyjne / Ewa Piwowarska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2019 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
3
Piwowarska, Ewa. Autor Modelowanie form przestrzennych przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Ewa Piwowarska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
4

Wczesna edukacja dziecka : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch / redakcja naukowa Ewa Smak, Ewa Jędrzejowska, Iwona Konopnicka. 2018 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
5

Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej : przykład wychowania przedszkolnego / redakcja naukowa Maria Theiss ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Między 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
6

Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka / redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
7

Pedagogika wczesnoszkolna : rekonstrukcja kluczowych problemów / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
8

Praca przedszkola : wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne / redakcja naukowa Zbigniew Ostrach. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
9

Przedszkole - edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse? / pod red. Agnieszki Nowak-Łojewskiej i Agnieszki Olczak. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
10
Skowrońska, Aleksandra. Między przedszkolem a szkołą : obowiązek szkolny sześciolatka - dziecko przekracza próg szkoły / Aleksandra Kruszewska. 2015 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
11
Waloszek, Danuta (1947- ).. Nauczyciel w dzieciństwie człowieka : doświadczenie, kompetencja, refleksyjność / Danuta Waloszek. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
12

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian / red. nauk. Marzena Chrost, Anna Królikowska. 2014 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
13
Gawlicz, Katarzyna. Edukacja przedszkolna : pytanie o demokrację / Katarzyna Gawlicz, Barbara Röhrborn. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
14
Waloszek, Danuta (1947- ).. Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
15

Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / red. nauk. Krystyna Zabawa. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
16
Dahlberg, Gunilla (1945- ).. Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki : języki oceny / Gunilla Dahlberg, Peter Moss, Alan Pence ; [red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Katarzyna Gawlicz ; tł. Katarzyna 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
17

Współczesne strategie i nowe wyzwania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. 2013 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
18
Rokita-Jaśkow, Joanna (1973- ).. Foreign language learning at pre-primary level : parental aspirations and educational practice / Joanna Rokita-Jaśkow. 2013 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
19

Edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Gabrieli Kapicy / pod red. Ewy Smak, Tatiany Kłosińskiej i Iwony Konopnickiej ; Uniwersytet Opolski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
20
Budniak, Alina. Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów / Alina Budniak. 2012 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
21
Karbowniczek, Jolanta (1964- ).. Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
22
Klim-Klimaszewska, Anna. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. 2012 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
23

Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie / red. nauk. Małgorzata Kowalik-Olubińska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
24

Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Barbara Surma. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
25
Szewc, Iwona. Program wychowania przedszkolnego wg systemu pedagogicznego błogosławionego Bronisława Markiewicza "Kosz malin" / s. Iwona Szewc. 2012 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
26

Edukacja elementarna w teorii i praktyce / pod red. Janiny Uszyńskiej-Jarmoc i Andrzeja Cichockiego. 2012 BG( 3/ 0)
BPP( 8/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
27
Żuchelkowska, Krystyna (1946- ).. Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną / Krystyna Żuchelkowska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
28

Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat / Rainer Patzlaff [et al.] ; przekł. z jęz. niem. i wstęp Michał Głażewski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
29
Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- ).. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
30

Dziecko - rzeczywistość, szanse i wyzwania / red. nauk. Bożena Grzeszkiewicz, Bogumiła Walak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
31
Karbowniczek, Jolanta (1964- ).. Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 10/ 1)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
32

Edukacja elementarna w czasie nowych wyzwań socjokulturowych / pod red. Marii Królicy, Cecylii Langier, Ewy Piwowarskiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2011 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
33
Olczak, Agnieszka. Program i podręcznik we wczesnej edukacji dzieci : wybrane zagadnienia / Agnieszka Olczak, Beata A. Orłowska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
34

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w obliczu aktualnych zmian oświatowych / pod red. Anny Pękali ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2011 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
35

Przestrzeń i czas dialogu w edukacji : [praca zbiorowa] / red. nauk. Danuta Waloszek. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
36

Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
37

Edukacja dziecka : mity i fakty / pod red. Elżbiety Jaszczyszyn, Jolanty Szada- Borzyszkowskiej. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 10/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
38

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych / red. nauk. Danuta Waloszek. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
39
Grochowalska, Magdalena. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym : wybrane konteksty / Magdalena Grochowalska. 2009 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
40

Z pola do przedszkola : kampania promocyjna na rzecz edukacji małych dzieci / pod red. Elżbiety Jaszczyszyn. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
41

Ewaluacja w edukacji przedszkolnej i szkolnej : teoria i praktyka / red. Eugenia Iwona Laska, Gabriela Paprotna ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w My 2009 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
42

Education of a young child - reflections, problems, experiences / scientific eds. Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk. 2009 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
43

Edukacja małego dziecka : refleksje, problemy, doświadczenia / red. nauk. Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
44
Skjöld Wennerström, Kristina (1946- ).. Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds ; z jęz. szw. przeł. Ilona Łabędzka-Karlöf. 2009 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
45
Szybka, Pelagia. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
46

Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie / red. nauk. Danuta Waloszek. 2009 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
47
Waloszek, Danuta (1947- ).. Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata / Danuta Waloszek. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
48
Datkun-Czerniak, Krystyna. ABC książka sześciolatka : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć. Cz. 2 / Krystyna Datkun-Czerniak, Małgorzata Ćwiek. 2008 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
49
Łada-Grodzicka, Anna. ABC... : program wychowania przedszkolnego XXI wieku / Anna Łada-Grodzicka [oraz] Ewa Bełczewska [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
50
Muchacka, Bożena (1953- ).. Educational aspects of children’s plays / Bożena Muchacka. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
51
Muczyński, Maciej. Ewaluacja strategii uelastycznienia publicznych żłobków i przedszkoli / Maciej Muczyński, Małgorzata Żynel. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
52

Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane aspekty / pod red. Urszuli Ordon, Anny Pękali ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2008 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
53
Dziamska, Dorota. Edukacja przez ruch : fale, spirale, jodełki, zygzaki / Dorota Dziamska. 2007 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
54
Falkiewicz-Szult, Małgorzata. Przemoc symboliczna w przedszkolu / Małgorzata Falkiewicz-Szult. 2007 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
55
Kasáčová, Bronislava. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym : wybrane problemy teoretyczne i praktyczne / Bronislava Kasáčová ; wstęp i red. Anna Gajdzica. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
56

Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci / pod red. Eugenii Iwony Laski. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
57

Dziecko - sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 6/ 1)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
58

System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym / pod red. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BPP( 7/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
59
Królica, Maria. Drama i happening w edukacji przedszkolnej / Maria Królica. 2006 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
60

Nauczyciel w edukacji przedszkolnej / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
61
Waloszek, Danuta (1947- ).. Pedagogika przedszkolna : metamorfoza statusu i przedmiotu badań / Danuta Waloszek. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
62

Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
63
Bonna, Beata. Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci : zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona / Beata Bonna. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
64
Fiutowska, Teresa. Mam 5 lat i swój świat : scenariusze zabaw i zajęć do książeczek dla pięciolatków. Cz. 2 / Teresa Fiutowska. 2005 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
65
Fiutowska, Teresa. Mam 5 lat i swój świat : scenariusze zabaw i zajęć do książeczek dla pięciolatków. Cz. 1 / Teresa Fiutowska. 2005 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
66

Z praktyki wychowania przedszkolnego / pod red. Anny Klim-Klimaszewskiej. 2005 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
67

Jestem twórczy / pod. red. Anny Krawczyk. 2005 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
68

Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / red. naukowa Danuta Waloszek ; Uniwersytet Zielonogórski. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
69
Datkun-Czerniak, Krystyna. ABC książka sześciolatka : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć. Cz. 1 / Krystyna Datkun-Czerniak, Małgorzata Ćwiek. 2004 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
70

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
71
Miksza, Małgorzata (1957- ).. Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka / Małgorzata Miksza. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
72

Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej / pod red. Władysława Szlufika, Teresy Banaszkiewicz, Anny Pękali. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
73

Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka / pod red. Teresy Banaszkiewicz, Władysława Szlufika, Anny Pękali. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
74

O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gąsiorek i Magdaleny Grochowalskiej. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
75

Ekologiczna edukacja przedszkolna / pod red. Elżbiety Jaszczyszyn. 2003 BG( 2/ 0)
BPP( 9/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
76
Piórkowska, Elżbieta Grażyna. Program edukacji regionalnej ’’Mała ojczyzna’’ : ekologiczna edukacja przedszkolna / Elżbieta Grażyna Piórkowska. 2003 BG( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
77
Grochowalska, Magdalena. Gestykulacja i mowa : o niewerbalnym komunikowaniu się dzieci w wieku przedszkolnym / Magdalena Grochowalska. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
78
Klim-Klimaszewska, Anna. Pedagogika przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska. 2002 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
79
Olszewska, Barbara (pedagogika specjalna). Metoda dobrego startu jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość szkolną dzieci sześcioletnich / Barbara Olszewska ; [współpr. Jadwiga Bogusiak]. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
80
Suchora-Olech, Apolonia. Kształtowanie postawy ekologicznej w edukacji wczesnej / Apolonia Suchora-Olech. 2000 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
81
Łukaszewicz, Ryszard (1942- ).. Szkoła jako kawałek innego świata / Ryszard Łukaszewicz ; [Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne]. 1997 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
82

Szukając rozwiązań ... : pomysły na edukowanie / pod red. Apolonii Suchory-Olech ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział w Słupsku. 1997 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
83

Sposoby kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / pod red. Ewy Zwolińskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
84
Guz, Sabina. Edukacja przedszkolna w okresie przemian / Sabina Guz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. 1996 BG( 2/ 0)
BPP( 6/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
85

Rozwój dziecka i jego stymulacja w instytucjach wychowania przedszkolnego : wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego / pod red. Heleny Danel-Bobrzyk i Anieli Winiarskiej. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
86
Duraj-Nowakowa, Krystyna (1945- ).. Tematy systemowe w przedszkolu : geneza i założenia, planowanie i przykłady / Krystyna Duraj-Nowakowa. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
87
Lubomirska, Krystyna. Przedszkole - rzeczywistość i szansa / Krystyna Lubomirska. 1994 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
88
Guz, Sabina. Edukacja przedszkolna : efektywność i uwarunkowania / Sabina Guz. 1993 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
89
Bigda, Gertruda. Praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi trzyletnimi w przedszkolu : poradnik metodyczny. Cz. 2 / Gertruda Bigda, Gustawa Grabowska, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w S 1991 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
90
Bigda, Gertruda. Praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi trzyletnimi w przedszkolu : poradnik metodyczny. Cz. 1 / Gertruda Bigda, Gustawa Grabowska, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w S 1991 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
91

Wychowanie przedszkolne : warunki funkcjonowania oraz efekty kształcenia : praca zbiorowa. [T. 3], Aneks / pod red. Sabiny Guz. 1991 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
92

Wychowanie przedszkolne : warunki funkcjonowania oraz efekty kształcenia : praca zbiorowa. [T. 2] / pod red. Sabiny Guz. 1991 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
93

Wychowanie przedszkolne : warunki funkcjonowania oraz efekty kształcenia : praca zbiorowa. [T. 1] / pod red. Sabiny Guz. 1991 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
94
Żuchelkowska, Krystyna (1946- ).. Kontrola programowana w nauczaniu pedagogiki przedszkolnej / Krystyna Żuchelkowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1991 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
95

Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / pod red. Krystyny Błoch i Urszuli Rogalskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1990 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
96
Malko, Dorota ( -2010).. Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu : podręcznik dla studiów nauczycielskich, kierunek Wychowanie przedszkolne (sześcioletni tok studiów) / Dorota Malko. 1990 BG( 5/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
97
Wilgocka-Okoń, Barbara (1927- ).. Stan wychowania przedszkolnego w Polsce / Barbara Wilgocka-Okoń. 1989 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
98

Kultura literacka w przedszkolu. Cz. 2, Antologia / Stanisław Frycie, Izabela Kaniowska-Lewańska. 1988 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
99

Kultura literacka w przedszkolu : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Stanisława Fryciego i Izabeli Kaniowskiej-Lewańskiej. 1988 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego