Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.091.3/.6"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 219 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bąbel, Przemysław (1977- ). Autor 12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
2

Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia / redakcja naukowa: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
3
Ptaszek, Grzegorz. Autor Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji / Grzegorz Ptaszek. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
4

Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
5
Klus-Stańska, Dorota. Autor Paradygmaty dydaktyki : myśleć teorią o praktyce / Dorota Klus-Stańska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 2)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
6
Krzychała, Sławomir. Autor Nauczyciel-tutor : prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego / Sławomir Krzychała. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
7

Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie w szkole / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
8

Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
9
Prauzner, Tomasz. Autor Konstruktywizm w procesie wielostronnego kształcenia jako odpowiedź na aktualne problemy edukacji : monografia naukowa / Tomasz Prauzner ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
10

Historyczne gry dydaktyczne : rozrywka, regionalizm, refleksja / redakcja Karol Sanojca. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
11

Na tropach psychologii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profilaktyce / redaktorzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
12

Na tropach psychologii w filmie. Cz. 2, Film w terapii i rozwoju / redaktorzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
13

Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
14
Bałachowicz, Józefa. Autor Zrozumieć uczenie się : zmienić wczesną edukację / Józefa Bałachowicz, Adamina Korwin-Szymanowska, Ewa Lewandowska, Anna Witkowska-Tomaszewska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
15
Frania, Monika. Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
16
Mikulski, Kazimierz. Nauczyciel cyfrowej przestrzeni w kontekście proksemiki / Kazimierz Mikulski. 2017 BG( 1/ 1)
BPP( 1/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
17

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1, Teoria i praktyka / pod redakcją Urszuli Szuścik i Renaty Raszki. 2017 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
18

Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
19

Edukacja i/a mózg mózg a/i edukacja / redakcja naukowa Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
20
Michalski, Łukasz (pedagogika). Przemiany syntez niemożliwych : w stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania / Łukasz M. Michalski. 2016 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
21
Milerski, Bogusław (1967- ).. Racjonalność procesu kształcenia. T. 2, Teoria i badanie / Bogusław Milerski, Maciej Karwowski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
22

Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli : praca zbiorowa / pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigiel ; recenzja Mirosław J. Szymański ; Polskie Towarzystwo Diagnosty 2016 BG( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
23
Rudnicki, Paweł. Pedagogie małych działań : krytyczne studium alternatyw edukacyjnych / Paweł Rudnicki. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
24
Sawiński, Julian Piotr. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
25
Adamkiewicz, Joanna (edukacja). Nowe technologie informacyjne w edukacji : niekoniecznie "cyfrowa demencja" / Joanna Adamkiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
26

Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
27

Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / redakcja Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
28
Bereźnicki, Franciszek (1937- ).. Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Franciszek Bereźnicki. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
29
Bodzioch-Bryła, Bogusława. Z nowymi medi@mi " w kulturze" i "o kulturze" : scenariusze zajęć edukacji medialnej dla nauczycieli / Bogusława Bodzioch-Bryła. 2015 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
30

Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk / pod redakcją Justyny Hanny Budzik, Ilony Copik. 2015 BG( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
31
Bybluk, Marian (1935- ).. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne "okresu przełomu" : doświadczenia radzieckie, rosyjskie i ukraińskie / Marian Bybluk. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
32

Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / redakcja naukowa Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala ; [recenzent Małgorzata Sidor-Rządkowska]. 2015 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
33

Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych / pod redakcją Wojciech Czerski, Rafał Wawer. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
34

Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Ewa Kraus, Piotr Oleśniewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
35

Nowe technologie w kształceniu / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. 2015 BG( 1/ 1)
BPP( 1/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
36

Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 2)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
37

Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka / redakcja naukowa Joanna Juszczyk-Rygałło ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
38
Kuźmicz, Krzysztof. E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. 2015 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
39

Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / redakcja naukowa Henryka Kwiatkowska ; [recenzje: Stanisław Dylak, Beata Przyborowska]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
40

Szkoła : współczesne konteksty interpretacyjne / redakcja naukowa Iwona Ocetkiewicz, Joanna Wnęk-Gozdek, Natalia Wrzeszcz. 2015 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
41
Sawiński, Julian Piotr. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
42
Strawa-Kęsek, Ewelina. Metoda projektu w edukacji polonistycznej / Ewelina Strawa-Kęsek. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
43

Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod redakcją Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
44

Strategia nauczania - uczenia się infotechniki / pod red. Stanisława Dylaka i Stanisława Ubermanowicza. 2014 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
45

Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
46

Twórcza codzienność w kształceniu i wychowaniu : teoria i praktyka edukacyjna / red. nauk. Maciej Kołodziejski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
47

Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
48
Mikulski, Kazimierz. Proksemika cyfrowej szkoły / Kazimierz Mikulski. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
49
Modrzejewska-Świgulska, Monika. Twórczość codzienna w narracjach pedagogów / Monika Modrzejewska-Świgulska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
50

Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia / redakcja naukowa Renata Nowakowska-Siuta. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
51

Education and creativity / ed. by Elżbieta Osewska. 2014 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
52
Paszkiewicz, Aneta. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. 2014 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
53

Edukacyjne konteksty nowych mediów / red. nauk. Krzysztof Stanikowski. 2014 BG( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
54

Tutoring akademicki : przegląd zagadnień / red. merytoryczna Małgorzata Taraszkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
55

Program nauczania - uczenia się infotechniki / pod red. Stanisława Ubermanowicza i Krzysztofa Wawrzyniaka. 2014 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
56
Witerska, Kamila. Drama : przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach / Kamila Witerska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
57

Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów / [Roman Dolata et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
58
Dybowska, Ewa. Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej / Ewa Dybowska. 2013 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
59
Jędrzejko, Mariusz. Dzieci i nowe multimedia : (szanse, wyzwania, zagrożenia) / Mariusz Jędrzejko. 2013 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
60
Khan, Salman (1976- ).. Akademia Khana : szkoła bez granic / Salman Khan ; tł. Maciej Potulny. 2013 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
61
Meger, Zbigniew. Kooperatywna edukacja zdalna w kształceniu przyrodniczym / Zbigniew Meger. 2013 BG( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
62

Różnorodność, twórcza aktywność, inkluzja w edukacji / red.: Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
63

Nowa jakość w edukacji ? / pod red. nauk. Jacka Piekarskiego [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
64
Przyborowska, Beata (1968- ).. Pedagogika innowacyjności : między teorią a praktyką / Beata Przyborowska. 2013 BG( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
65
Topol, Paweł. Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych / Paweł Topol. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
66
Żylińska, Marzena. Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Marzena Żylińska ; [recenzent Czesław Karolak]. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 2)
BIM( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
67
Bray, Mark. Korepetycje : cień rzucany przez szkoły / Mark Bray ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Putkiewicz ; przeł. Karolina Chodzińska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
68

e-polonistyka. 2 / red. Aleksandra Dziak, Sławomir Jacek Żurek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego]. 2012 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
69

Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
70
Hyla, Marek. Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
71
Klus-Stańska, Dorota. Konstruowanie wiedzy w szkole / Dorota Klus-Stańska. 2012 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
72
Marzano, Robert J. Sztuka i teoria skutecznego nauczania / Robert J. Marzano ; [przekł. Antonina Kasprzak, Jakub Czernik, Agnieszka Kurzemska]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 2)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
73

Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej / pod red. Elżbiety Mazur, Danuty Hejdy. 2012 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
74

Raport z przebiegu sesji fokusowych z udziałem beneficjentów ostatecznych / [oprac. zespół w składzie Mariusz Michalski, Agata Wężyk]. 2012 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
75
Półturzycki, Józef (1934- ).. Dydaktyka dla nauczycieli / Józef Półturzycki. 2012 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
76
Szadzińska, Ewa. Podstawy poznawcze procesu kształcenia / Ewa Szadzińska. 2012 BG( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
77

Zadania pedagogicznej progresji / pod red. Mariana Włosińskiego. 2012 BG( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
78
Bereźnicki, Franciszek (1937- ).. Podstawy kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki. 2011 BG( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
79
Bereźnicki, Franciszek (1937- ).. Podstawy dydaktyki / Franciszek Bereźnicki. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 2)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
80
Bobiński, Witold (1959- ). Autor Teksty w lustrze ekranu : okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego / Witold Bobiński. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
81

Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
82
Janczyk, Janusz. Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyjnym / Janusz Janczyk. 2011 BG( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
83
Kandzia, Joanna. Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych / Joanna Kandzia. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
84

Ewaluacja a jakość edukacji : koncepcje, doświadczenia, kierunki praktycznych rozwiązań / red. Grzegorz Michalski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
85
Michl, Werner (1950- ).. Pedagogika przeżyć / Werner Michl ; przekł. Dariusz Kozieł. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
86
Nakamura, Raymond M. Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina / Raymond M. Nakamura ; z wprowadzeniem Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)
BIO( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
87

Waldorfski program nauczania : cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania : wersja angielska / pod red. Martyna Rawsona i Tobiasa Richtera ; tł. Maria Świerczek, Ewa Łyczewska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
88
Witerska, Kamila. Drama : techniki, strategie, scenariusze / Kamila Witerska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
89
Bereźnicka, Małgorzata. Wartości kształcenia we współczesnej szkole / Małgorzata Bereźnicka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
90
Čepìl’, Marìâ Mironìvna (1961- ).. Pìdručnik âk činnik rodinnogo vihovannâ molodših školârìv u zahìdnìj Ukraïnì (1919-1939 rr.): monografìâ / Marìâ Čepìl’, Lìlìâ Stahìv. 2010 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
91

Drama w stop-klatce w kierunku pozytywnej zmiany społecznej / pod red. nauk. Adama Jagiełły-Rusiłowskiego ; artykuł Johna Somersa przeł. Rafał Chodasz. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
92

Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Wojciecha Folty ; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
93
Gajda, Janusz (1933- ).. Media w edukacji / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. 2010 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
94
Gajda, Joanna (pedagogika). Aktywizowanie uczestników procesu dydaktycznego / Joanna Gajda. 2010 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
95
Kania, Iwona (psychologia). Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
96
Klus-Stańska, Dorota. Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń / Dorota Klus-Stańska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)
BIO( 1/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
97

Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole : teoria i praktyka / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
98
Łukaszewicz, Ryszard (1942- ).. Wrocławska Szkoła Przyszłości : dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki : ...z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną / Ryszard Maciej Łukaszewicz. 2010 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
99

Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego