Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.091.26" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 23 z 23 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Zajdel, Krzysztof (1962- ).. Znaczenie oceniania w przebiegu życia / Krzysztof Zajdel. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
2
Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej (21 ; 2015 ; Bydgoszcz). Zastosowania diagnozy edukacyjnej : XXI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Bydgoszcz, 17-19 września 2015 r. : praca zbiorowa / pod redakcją: Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmi 2015 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
3

Badania PISA : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. 2014 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
4
Dolata, Roman. Polska oświata w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów PISA OECD : wyniki, trendy, kontekst i porównywalność / Roman Dolata, Maciej Jakubowski, Artur Pokropek. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
5
Piotrowski, Marek (pedagogika). Od TQM do "żandarma", czyli Pod prąd / Marek Piotrowski. 2013 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
6
Uniewska, Agnieszka. O jakości pracy szkoły / Agnieszka Uniewska. 2013 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
7
Groenwald, Maria. Etyczne aspekty egzaminów szkolnych / Maria Groenwald. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
8
Stróżyński, Klemens. Praktyka ewaluacji w szkole : poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. 2011 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
9
Limont, Wiesława (1949- ).. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
10
Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej (14 ; 2008 ; Opole). Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela : XIV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Opole, 26-28 września 2008 r. / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigel ; Polskie Tow 2008 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
11
Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej (13 ; 2007 ; Łomża). Uczenie się i egzamin w oczach uczniów : XIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Łomża, 5-7 października 2007 / pod red. Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel ; Polskie Towa 2007 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
12
Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej (12 ; 2006 ; Lublin). O wyższą jakość egzaminów szkolnych : XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, 9-11 października 2006 r. Cz. 1, Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne / pod red.: Bolesła 2006 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
13
Gałązka, Ewa. Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki informatyki / Ewa Gałązka, Elżbieta Mastalerz. 2002 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
14
Niemierko, Bolesław (1935- ).. Ocenianie szkolne bez tajemnic / Bolesław Niemierko. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
BIM( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
15
Kubielski, Wiesław. Test dydaktyczny i jego konstruowanie / Wiesław Kubielski ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. 2000 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
16

Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod. red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. 2000 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
17

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia sprawdzianu na końcu sześcioletniej szkoły podstawowej w 2002 roku : projekt do konsultacji społecznej / publikację przygot. pracownicy C 1999 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
18
Kožuh, Anna (1966- ).. Ocenianie w szkole na progach edukacyjnych / Anna Kozłowska. 1999 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
19

Niektóre problemy pomiaru czynności i zjawisk dydaktycznych : materiały z konferencji "Pomiar w kształceniu i samokształceniu" / pod red. Gustawa Trelińskiego. 1999 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
20
Węglińska, Maria (1936- ).. Jakość pracy dydaktycznej nauczyciela a efekty uczniów klasy III z języka polskiego : (na przykładzie opisu jako formy wypowiedzi) / Maria Węglińska ; Uniwersytet Szczeciński. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
21
Lewicki, Czesław. Oceny i ocenianie w kształceniu szkolnym / Czesław Lewicki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. 1989 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
22
Kosztołowicz, Michał. Metody badania funkcjonalności testów i pomocy naukowych / Michał Kosztołowicz. 1982 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
23
Zych, Adam A. (1945- ).. Psychospołeczne determinanty wartości diagnostycznej oceny szkolnej / Adam Zych. 1980 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego