Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.091.214" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 29 z 29 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

"Cudze chwalicie, swego nie znacie..." : scenariusze lekcji regionalnych : podlaskie inspiracje studentów polonistyki / wstęp i redakcja naukowa Małgorzata K. Frąckiewicz. 2015 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
2
Mamroł, Andrzej. Stan i możliwości edukacji medialnej w gimnazjach Śląska Opolskiego / Andrzej Mamroł. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
3

Kreatywny nauczyciel : lekcje, które uczą i bawią - projekty zajęć z języka polskiego / pod red. Krzysztofa Wiatra. 2010 BHU( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
4
Adamek, Irena. Teoretyczne i praktyczne podstawy konstruowania programów szkolnych / Irena Adamek. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
5
Kwiatkowska-Łozińska, Mariola. "Żyj bezpiecznie i zdrowo" - program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej / Mariola Kwiatkowska-Łozińska. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
6
Juszczak, Ewa. Człowiek w kulturze : program nauczania wiedzy o kulturze : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy i rozszerzony / Ewa Juszczak. 2006 BG( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
7
Adamek, Irena. Programy kształcenia zintegrowanego a standardy ich konstruowania / Irena Adamek. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
8
Lisowska, Jolanta. Żyjemy i uczymy się w Europie : 40 scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych / Jolanta Lisowska, Małgorzata Mroczkowska. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
9

Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole / red. nauk. Tomasz Jaworski, Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak ; Uniwersytet Zielonogórski. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
10

Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
11

Moje środowisko : program międzyprzedmiotowej edukacji gimnazjalnej / pod red. Piotra Znanieckiego. 2002 BG( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
12

Program nauczania języka polskiego w klasach 1-3 gimnazjum / Maria Jędrychowska [et al.]. 2001 BHU( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
13

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Maria Jędrychowska [et al.]. 2001 BHU( 2/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
14
Pisanko, Marzena. Kształtowanie pozytywnej postawy ucznia wobec szkoły : scenariusze zajęć / Marzena Pisanko. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
15
Radziszewska, Hanna. Moja droga rozwoju edukacyjnego : scenariusze zajęć z zakresu preorientacji zawodowej w gimnazjum / Hanna Radziszewska. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
16
Śliwerski, Bogusław (1954- ).. Program wychowawczy szkoły / Bogusław Śliwerski. 2001 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
17

By czas nie zaćmił i niepamięć... : scenariusz zajęć z dziedzictwa kulturowego w regionie / pod red. Jerzego Kuźmiuka. 2000 BG( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
18

Praca nad źródłami : konspekty i scenariusze lekcji dla nauczycieli / pod red. Melanii Sobańskiej-Bondaruk i Stanisława Bogusława Lenarda. 1999 BG( 2/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
19
Szubański, Ryszard. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły / Ryszard Szubański. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
20

Scenariusze uroczystości szkolnych i konspekty lekcji : Święto Niepodległości : prace konkursowe : praca zbiorowa / pod red. Haliny Żwirskiej. 1999 BG( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
21
Ornstein, Allan C. Program szkolny : założenia, zasady, problematyka / Allan C. Ornstein, Francis P. Hunkins ; tł. Krzysztof Kruszewski. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)
BIM( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
22

Monografia dzielnicy Wrzosowiak : praca zbiorowa / pod red. Henryki Sikory ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie . 1998 BG( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
23

Nowatorskie rozwiązania w zakresie programów nauczania biologii i ich dydaktycznej obudowy / pod red. Henryka Wiśniewskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1996 BG( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
24
Baranowicz, Krystyna. Program kształcenia : próba wyjścia poza schematy / Krystyna Baranowicz. 1995 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
25
Stworowa, Barbara. Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa II szkoły średniej / Barbara Stworowa, Maria Orlicka. 1995 BG( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
26
Kubicka-Czekaj, Barbara (1930- ).. Analiza i ocena programu nauczania języka polskiego w kształceniu podstawowym / Barbara Kubicka-Czekaj ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. 1989 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
27
Sisk, Dorothy A. Creative teaching of the gifted / Dorothy Sisk. 1987 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
28
Nalaskowski, Stanisław (1923-2007).. U podstaw planowania pedagogicznego : studium nad strukturą informacji programujących planową działalność szkoły / Stanisław Nalaskowski. 1981 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
29
Tymowski, Janusz (1902-1992).. Budowa programów studiów inżynierskich - propozycje UNESCO i doświadczenia amerykańskie / Janusz Tymowski. 1980 BG( 1/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego