Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.091.212" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 80 z 80 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Cygan, Barbara. Autor Diagnoza małego dziecka : konteksty interdyscyplinarne / Barbara Cygan. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
2
Jaskulska, Sylwia. Autor Rytuał przejścia : młodzież szkolna na progu edukacyjnym / Sylwia Jaskulska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
3
Felchner, Andrzej (1947- ). Autor Koncepcje organizacyjne higieny szkolnej w II Rzeczypospolitej w świetle publikacji z czasopism (wybór tekstów) / Andrzej Felchner, Joanna Majchrzyk-Mikuła. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
4
Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata. Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 7/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
5

Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania / redakcja naukowa Krzysztof Kraszewski, Barbara Nawolska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
6

Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod redakcją Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
7
Świętek, Agnieszka (1986- ).. Edukacja uczniów romskich w województwie małopolskim / Agnieszka Świętek. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
8
Borawska-Kalbarczyk, Katarzyna. Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk ; [recenzenci: Mirosław J. Szymański, Kazimierz Wenta]. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 7/ 0)
BIM( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
9
Quaglia, Russell J. Głos ucznia : instrument dobrych zmian w edukacji / Russell J. Quaglia, Michael J. Corso ; [tłumaczenie Anna Sorówka-Łach]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
10

Codzienność szkoły : uczeń = The everyday life at school : the apprentice / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. 2014 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
11
Poleszak, Wiesław. Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych : Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne / Wiesław Polaszek, Robert Porzak, Grzegorz Kata, Aldona Kopik. 2014 BG( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
12
Riebisch, Roswitha (1955- ).. Diagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hubert Luszczyński ; przekł. Dorota Michalska-Niedenthal. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
13
Subocz, Elżbieta. Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym / Elżbieta Subocz. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
14
Dymon, Mirosław. Wiedza i umiejętności warunkiem aktywności twórczej w edukacji muzycznej / Mirosław Dymon. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
15
Kołacz-Kordzińska, Zuzanna. Praca z uczniem zdolnym : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów / Zuzanna Kołacz-Kordzińska. 2013 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
16

Tuż przed zmianą : obowiązek szkolny w świetle debaty publicznej i badań naukowych / red. nauk. Aldona Kopik, Barbara Walasek-Jarosz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
17
Michalak, Renata. Dziecko u progu edukacji przedmiotowej : studium teoretyczno-empiryczne / Renata Michalak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
18
Prościak, Beata. Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
19
Wiatrowska, Leokadia. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
20
Grzywniak, Celestyna. Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się - nowe tendencje / Celestyna Grzywniak. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
21
Paszkiewicz, Aneta. Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 1)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
22
Witkoś, Maria. Szkolne problemy uczniów : spojrzenie psychologa praktyka : varia / Maria Witkoś. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
23
Kozieł, Beata ( -2012).. Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców / Beata Kozieł. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
24

Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
25

Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
26

Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
27
Kowalski, Robin M. (1964- ).. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
28

Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły : praca zbiorowa / pod red. Marka Babika. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
29
Baraniewicz, Danuta. Uwarunkowania akceptacji uczniów w klasie integracyjnej / Danuta Baraniewicz. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
30
Iłendo-Milewska, Agnieszka. Autor Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
31
Pasterniak-Kobyłecka, Ewa. Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości : między pewnością a zwątpieniem / Ewa Kobyłecka. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
32
Stańczak, Małgorzata Anna. Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole / Małgorzata Stańczak. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
33
Zemło, Mariusz. Role społeczne a postrzeganie szkoły / Mariusz Zemło. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
34
Bikovsʹka, Olena. Children’s leisure time organization in Poland = Organizacja wolnego czasu dzieci w Polsce = Organìzacìâ vìl’nogo času dìtej u Pol’ŝì = Organizaciâ svobodnogo vremeni detej v Pol’še / Ol 2008 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
35

Zdolności, talent, twórczość. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
36

Zdolności, talent, twórczość. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
37
Domagała-Kręcioch, Agnieszka. Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne / Agnieszka Domagała-Kręcioch ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
38

Kształcenie i promowanie uczniów zdolnych / pod red. Moniki Wróblewskiej. 2008 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
39

Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kazimierza Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. 2008 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
40
Dyrda, Beata (1968-2014).. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
41
Gebauer, Karl (1939- ).. Mobbing w szkole / Karl Gebauer ; przeł. Anna Malinow. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
42

Zjawisko niechęci wobec szkoły : studium empiryczne szkolnej absencji / pod red. Bożeny Majerek. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
43

Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
44

Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły / pod red. Marii John-Borys i Zofii Dołęgi. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
45
Makarewicz, Renata. Dysleksja w opinii językoznawcy : składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych / Renata Makarewicz. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
46
Zemło, Mariusz. Szkoła w stanie anomii : raport / Mariusz Zemło. 2006 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
47
Muszkieta, Radosław (1964- ).. Physical education teacher - evaluation of students’ performance / Radosław Muszkieta. 2005 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
48
Muszkieta, Radosław (1964- ).. Ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczycieli wychowania fizycznego / Radosław Muszkieta ; Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, [Polskie Tow 2004 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
49
Preuss-Kuchta, Lucyna. Przyzwolenie uczniów na działania selekcyjne w procesie kształcenia / Lucyna Preuss-Kuchta. 2004 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
50
Sikorska, Joanna (1948- ).. Wiedza nauczycieli o sytuacji szkolnej uczniów / Joanna Sikorska. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
51
Dambach, Karl E. (1945- ).. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
52

Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce : raport z badań / pod red. Barbary Woynarowskiej ; aut. Joanna Mazur [et al.] ; K 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
53
Morales Gómez, Ángel. Gdy dziecko ma problemy w klasie / Ángel Morales Gómez ; przeł. Sylwia Mazurkiewicz-Petek. 2002 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
54

Dzieci z trudnościami edukacyjnymi / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek, Mirosława Nyczaj-Drąg ; Uniwersytet Zielonogórski. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
55
Madejski, Eligiusz (wychowanie fizyczne). Wpływ modernizacji szkolnego systemu wychowania fizycznego na efektywność zajęć oraz postawy uczniów wobec kultury fizycznej / Eligiusz Madejski. 2000 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
56

Progi szkolne : praca zbiorowa / pod red. Juliana Radziewicza. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
57
Rimm, Sylvia B. (1935- ).. Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole : [jak temu przeciwdziałać] / Sylvia Rimm ; z jęz. ang. przeł. Monika Horzowska. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
58
Sękowski, Andrzej Edward (1957- ).. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. 2000 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
59
Karpińska, Anna (1958- ).. Drugoroczność : pedagogiczne wyzwanie dla współczesności / Anna Karpińska. 1999 BG( 7/ 0)
BPP( 10/ 2)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
60
Sakowicz-Boboryko, Agnieszka. Autor Integracja edukacyjna uczniów z wadą słuchu / Agnieszka Sakowicz-Boboryko. 1999 BG( 6/ 0)
BPP( 9/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
61

Niepowodzenia szkolne / praca zespołowa pod red. Jana Łyska ; Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
62

Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji : zarys metody oraz przykłady zastosowań w edukacji początkowej / Roman Dolata [et al.]. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
63
Czyż, Elżbieta. Prawa ucznia w szkole : raport z badań / oprac. Elżbieta Czyż. 1996 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
64
Hajduk, Barbara. Wyznaczniki gotowości do pomocy uczniom / Barbara Hajduk. 1995 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
65
Karkowska, Magda. Przemoc w szkole / Magda Karkowska, Wiesława Czarnecka. 1994 BG( 4/ 1)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
66
Karpińska, Anna (1958- ).. Drugoroczność w opinii nauczycieli / Anna Karpińska ; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. 1990 BG( 6/ 0)
BPP( 9/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
67

Społeczne uwarunkowania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży / Danuta Masna [et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. 1990 BG( 2/ 0)
BPP( 10/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
68

Zróżnicowanie intelektualno-wychowawcze a funkcjonowanie uczniów w szkole / Grażyna Olszewska-Baka [et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. 1990 BG( 5/ 0)
BPP( 9/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
69

Identyfikacja zdolnych i wczesna inicjacja pracy z nimi : (materiały z konferencji naukowej nt. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym w domu i w szkole. Cz. 2) / redakcja naukowa Wenancjusz Pane 1990 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
70
Lewowicki, Tadeusz (1942- ).. Kształcenie uczniów zdolnych / Tadeusz Lewowicki. 1980 BG( 5/ 0)
BPP( 6/ 0)
BWF( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
71
Sawa, Barbara ( -1994).. Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa. 1980 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
72
Gąsowska, Teresa ( -2000).. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu : poradnik nauczyciela-reedukatora. Cz. 2, Zajęcia reedukacyjne / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska. 1978 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
73
Szurig, Zbigniew (1938-1984).. Konstrukcje testów i sprawdzianów z matematyki / Zbigniew Szurig. 1978 BG( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
74

Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu : poradnik nauczyciela-reedukatora. Cz. 1, Wprowadzenie / pod red. Haliny Wasyluk-Kuś. 1978 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
75
Wilgocka-Okoń, Barbara (1927- ).. Obciążenie uczniów a optymalizacja pracy szkoły / Barbara Wilgocka-Okoń. 1976 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
76

Nowa ocena zachowania uczniów : od logiki wykroczeń do logiki osiągnięć : praca zespołowa / pod red. Aleksandra Lewina. 1974 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
77
Kupisiewicz, Czesław (1924-2015).. Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze / Czesław Kupisiewicz. 1972 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)
BWF( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
78
Spionek-Pelc, Halina (1924-1991).. Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych / Halina Spionek. 1970 BG( 7/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
79
Kupisiewicz, Czesław (1924-2015).. O zapobieganiu drugoroczności / Czesław Kupisiewicz. 1965 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
80

Zainteresowania uczniów. Cz. 1, Problemy psychologiczne i pedagogiczne / red. nauk. Antonina Gurycka ; Instytut Pedagogiki. 1961 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego