Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.091.2-057.16"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 260 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Gajewska, Elżbieta. Autor Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej : od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli / Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Joanna Kic-Drgas. 2020 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
2

Blaski i cienie autorytetu pedagoga : pamiętniki nauczycieli / redakcja Maria Kuzin, Wojciech Walat. 2020 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
3
Kamińska, Małgorzata (1965- ). Autor Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły : studium teoretyczno-empiryczne / Małgorzata Kamińska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
4
Kordziński, Jarosław (1955- ). Autor Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Jarosław Kordziński. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
5
Wierzejska, Joanna. Autor Poczucie podmiotowości pedagogów szkolnych a ich osobowościowe wyznaczniki pracy / Joanna Wierzejska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
6
Zając, Dariusz (pedagogika). Autor Etyczność pracy zawodowej nauczycieli : studium teoretyczne / Dariusz Zając. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
7

Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji / pod redakcją naukową Józefy Bałachowicz i Ireny Adamek ; we współpracy z Martą Krasuską-Betiuk i Agn 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
8
Bielski, Janusz. Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
9

Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela / redakcja naukowa Stefan T. Kwiatkowski, Dominika Walczak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
10
Szulakiewicz, Władysława. Nauczyciele i ich edukacja : w kręgu idei lwowskiej pedeutologii / Władysława Szulakiewicz. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
11
Hreciński, Piotr. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Piotr Hreciński. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
12

Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
13

Rozwój nauczyciela - od wczesnej do późnej dorosłości / redakcja naukowa Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
14

Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
15
Urbaniak-Zając, Danuta (1957- ).. W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów : badania rekonstrukcyjne / Danuta Urbaniak-Zając ; [recenzent Bogusława Dorota Gołębniak]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
16
Marek, Elżbieta (pedagogika). Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce / Elżbieta Marek ; [recenzent Elżbieta Sałata] ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalski 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
17
Paprotna, Gabriela. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania funkcjonowania zawodowego nauczycieli przedszkoli / Gabriela Paprotna ; [recenzent Krystyna Duraj-Nowakowa]. 2015 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
18

Kształcenie pedagogów w szkole wyższej : teoria i praktyka / redakcja naukowa Ryszard Stępień ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Pedagogiczny. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
19
Zubrzycka-Maciąg, Teresa. Asertywność nauczycieli : badania empiryczne / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Janusz Kirenko. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
20

Teacher education in Ukraine : historical experience and modern challenges / ed. by Mariya Chepil, Oresta Karpenko, Joanna Konashewska. 2014 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
21
Lebuda, Izabela. Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli / Izabela Lebuda. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
22

Codzienność szkoły : nauczyciel = The everyday life at school : the teacher / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
23

Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. 2014 BG( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
24

Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej / pod red. Katarzyny Olbrycht, Barbary Głydy, Agnieszki Matusiak. 2014 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
25
Zalewska-Meler, Agnieszka. Codzienność doświadczeń zdrowotnych a tożsamość zawodowa nauczycieli kultury fizycznej / Agnieszka Zalewska-Meler. 2014 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
26
Baka, Łukasz. Wymagania i zasoby w pracy a wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracy nauczycieli : empiryczna weryfikacja modelu wymagania w pracy-zasoby / Łukasz Baka ; Akademia im. Jana Długosza w Często 2013 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
27

Nowoczesny wychowawca - tutor, mentor, coach / pod red. Józefy Bałachowicz i Agnieszki Rowickiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
28
Bilińska-Suchanek, Ewa (1954-2017).. Nauczyciel i opór (wobec) systemu edukacji / Ewa Bilińska-Suchanek. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
29

Wymiar formalny i aksjologiczny w praktyce edukacyjnej / red. nauk. Agnieszka Głowala [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
30

Zaangażowanie? Opór? Gra? : Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u / pod red. nauk. Romualda Grzybowskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
31

Nauczanie i uczenie się w działaniu / pod red. nauk. Małgorzaty Jagodzińskiej, Liliany Tomaszewskiej, Agnieszki Głowali. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
32
Janukowicz, Maria. Nauczyciel w nurcie edukacji nowoczesnej / Maria Janukowicz, Beata Łukasik ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2013 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
33
Kabat, Małgorzata (1962- ).. Kreatywność w edukacji nauczyciela / Małgorzata Kabat. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
34
Kordziński, Jarosław (1955- ).. Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
35
Łukasik, Joanna Małgorzata. Doświadczanie życia codziennego : narracje nauczycielek na przełomie życia / Joanna Małgorzata Łukasik. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 2)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
36
Łukasik, Joanna Małgorzata. Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
37

Być nauczycielem - opiekunem - wychowawcą. 3, Formacja intelektualna czy rzemiosło? : postulaty, szanse a rzeczywistość / red. nauk. Jolanta Maciąg, Izabela Stelmasiak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
38
Michońska-Stadnik, Anna (1953- ).. Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych / Anna Michońska-Stadnik. 2013 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
39

Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie / red. nauk. Robert Mrózek, Urszula Szuścik. 2013 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
40

Nauczyciel zjednoczonej Europy a wyzwania edukacyjne / red. nauk. Ryszard Stefaniak [et al.]. 2013 BG( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
41
Szafrańska-Gajdzica, Anna. Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych : między zaangażowaniem a oporem wobec zmian / Anna Gajdzica. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
42
Szempruch, Jolanta. Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne / Jolanta Szempruch. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 6/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
43
Szewczyk, Kazimierz (pedagogika). Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. 2013 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
44
Turska, Elżbieta. Indywidualne i społeczne wymiary tożsamości przyszłych pedagogów / Elżbieta Turska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
45
Wiłkomirska, Anna. Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce : studium empiryczne / Anna Wiłkomirska, Anna Zielińska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
46

Być nauczycielem - opiekunem - wychowawcą. 1, Perspektywa historyczna / red. nauk. Danuta Apanel. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
47
Bojarska, Lucyna. Belfer na huśtawce : o autorytecie nauczyciela / Lucyna Bojarska. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
48

Rekomendacje w zakresie wdrażania i realizacji programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym / [oprac. zespół w skła 2012 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
49

Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra / red. Kazimierz Denek [et al.]. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
50

Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów / red. nauk. Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska, Andrzej Różański. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
51
Gabryś-Barker, Danuta. Reflectivity in pre-service teacher education : a survey of theory and practice / Danuta Gabryś-Baker. 2012 BG( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
52

Nauczyciele : programowe (nie) przygotowanie / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak i Henryki Kwiatkowskiej. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
53

Karta naczyciela / [oprac. red. Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska]. 2012 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
54
Kwiatkowska, Henryka (1940- ).. Pedeutologia / Henryka Kwiatkowska ; kom. nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
55
Madalińska-Michalak, Joanna. Kompetencje emocjonalne nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak, Renata Góralska. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
56
Polak, Krzysztof (1957- ).. Bezradność nauczyciela / Krzysztof Polak. 2012 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
57
Seredyńska, Anna. Profilaktyka wypalenia zawodowego kandydatów na pedagogów w świetle teorii psychodynamicznej / Anna Seredyńska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
58

Nauczyciel wczesnej edukacji - konteksty i wyzwania / pod red. Małgorzaty Suświłło. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
59

Kształcenie nauczycieli : modele, tendencje, wyzwania wielokulturowej rzeczywistości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Żmijewskiej. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
60
Bartuś, Ewa. Kompetencje diagnostyczne i kreatywne nauczycieli a ich postawy wobec integracji szkolnej / Ewa Bartuś. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
61
Duraj-Nowakowa, Krystyna (1945- ).. Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów / Krystyna Duraj-Nowakowa. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
62
Hurst, Beth. Profesjonalizm w uczeniu : jak osiągnąć sukces / Beth Hurst, Ginny Reding ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Janusz Stawiński. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
63
Kempa, Grażyna (1945- ).. Kształcenie nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865-1976 / Grażyna Kempa. 2011 BG( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
64

Nauczyciele : strategie trwania w zawodzie / pod red. Stanisława Lenika i Adama Rosoła ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2011 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
65
Mądry-Kupiec, Małgorzata. Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji / Małgorzata Mądry-Kupiec. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
66
Tołwińska, Bożena. Kompetencje społeczne dyrektorów szkół / Bożena Tołwińska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
67

Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela / pod red. nauk. Piotra P. Barczyka i Gabrieli Paprotnej ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysło 2010 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
68
Gołek, Bartłomiej (1979- ).. Poznawcze potrzeby nauczycieli / Bartłomiej Gołek. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
69

O wychowawcach i wychowaniu : perspektywa myślenia pedagogicznego / red. Ewa Kubiak-Szymborska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
70

Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych / pod red. Romy Kwiecińskiej, Mirosława J. Szymańskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
71
Malinowska, Joanna (1962- ).. Myślenie o nauczycielu i jego edukacji : z rekonstrukcji światów edukacyjnych nauczycieli nauczycieli = Thinking about a teacher and his education : from the reconstructed educational worlds of 2010 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
72
Ordon, Urszula. Professionalism and professional competence of teachers in a contemporary school / Urszula Ordon ; Jan Długosz University in Częstochowa. 2010 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
73
Osuch, Wiktor. Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii - kandydatów na nauczycieli / Wiktor Osuch. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
74
Pankowska, Dorota. Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej / Dorota Pankowska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
75
Pituła, Beata. Wyznaczniki eutyfronicznego modelu kształcenia nauczycieli / Beata Pituła. 2010 BG( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
76
Pituła, Beata. Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej / Beata Pituła. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
77
Polok, Krzysztof (1952- ).. Nauczyciel bilingwalny : sylwetka językowa nauczyciela języka angielskiego jako obcego / Krzysztof Polok. 2010 BHU( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
78
Prokopiuk, Włodzimierz. Nauczyciel na polach humanizacji edukacji / Włodzimierz Prokopiuk. 2010 BG( 5/ 0)
BPP( 10/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
79
Śliwerski, Bogusław (1954- ).. Myśleć jak pedagog / Bogusław Śliwerski. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
80
Szczęsna, Anna (pedagogika). Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli / Anna Szczęsna. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
81

Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji : studium teoretyczno-empiryczne / pod red. Aliny Wróbel ; [tł. tekstów z jęz. czes. i słowac. Monika Lewińska]. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
82

O kompetencjach współczesnych wychowawców : perspektywa praktyki edukacyjnej / red. Dariusz Zając. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
83

Nauczyciel w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Ewy Żmijewskiej. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
84
Bullough, Robert V. (1949- ).. Początkujący nauczyciel : studium przypadku / Robert V. Bullough ; przekł. Krzysztof Rogowski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
85

Nauczyciele wobec wyzwań współczesności : doświadczenia, badania, koncepcje / red. Ewa Przygońska i Iwona Chmielewska. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
86
Eller, Helmut (1935- ).. Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej : wprowadzenie w specyfikę pracy / Helmut Eller ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
87

Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. T. 1, Teoretyczne konteksty szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku / pod red. nauk. Haliny Gajdamowicz. 2009 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
88
Kicowska, Alicja. Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1989) / Alicja Daniela Kicowska. 2009 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
89

Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej [et al.]. 2009 BG( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
90

Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii "Nauczyciele - Nauczycielom" : praca zbiorowa / po 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
91

Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych / pod red. Wiesławy Leżańskiej. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
92
Łukasik, Joanna Małgorzata. Między szkołą a domem : role zawodowe i rodzinne współczesnego nauczyciela / Joanna Łukasik. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
93
Magda-Adamowicz, Marzenna. Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej / Marzenna Magda-Adamowicz. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
94
Poraj, Grażyna. Od pasji do frustracji : modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli / Grażyna Poraj. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
95
Serdyński, Andrzej (1964- ).. Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela : diagnozowanie stopnia opanowania wybranych obszarów kompetencji informatyczno-medialnych przez studentów edukacji techniczno-informatycznej / And 2009 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
96
Śliwerski, Bogusław (1954- ).. Ped@gog w blogosferze : 2008/2009 / Bogusław Śliwerski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
97
Stańkowski, Bogdan. Konflikt nauczyciel-uczeń : uzdrawianie relacji w świetle Reguły 5 R / Bogdan Stańkowski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
98
Uberman, Marta. Z historii szkolnictwa pedagogicznego w Polsce : kształcenie nauczycieli rysunku, wychowania plastycznego, plastyki na potrzeby szkolnictwa podstawowego w latach 1944-1989 / Marta Uberman. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
99

Interdisciplinary perspectives in foreign language teacher education / ed. by Krzysztof Bogacki, Barbara Głowacka and Dorota Potocka ; University of Białystok. Department of Modern Languages. 2008 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
NEO( 3/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego