Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.091" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 883 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Ludyczność w (glotto)dydaktyce / pod redakcją Michaliny Biernackiej, Pauliny Kaźmierczak i Agnieszki Banach. 2020 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
2

Evaluation in educational practice / edited by: Beata Ciężka, Agnieszka Rybińska ; translation: POLIGLOTA Biuro Tłumaczeń. 2020 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
3
Gajewska, Elżbieta. Autor Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej : od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli / Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Joanna Kic-Drgas. 2020 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
4

Między lingwistyką a pedagogiką : konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne / redakcja naukowa Przemysław E. Gębal, Łukasz Kumięga. 2020 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
5

Glottodydaktyka polonistyczna nie tylko na lekcji : konteksty, propozycje, projekty / pod redakcją Małgorzaty Gębki-Wolak i Aleksandry Walkiewicz. 2020 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
6
Juśko, Edmund (1955- ). Autor Pozalekcyjne formy oddziaływań wychowawczych na młodzież publicznych polskich szkół średnich w autonomicznej Galicji / Edmund Juśko. 2020
37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
7

Blaski i cienie autorytetu pedagoga : pamiętniki nauczycieli / redakcja Maria Kuzin, Wojciech Walat. 2020 BG( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
8
Piecuch, Aleksander Antoni (1963- ). Autor Media cyfrowe wspierające procesy dydaktyczne / Aleksander Piecuch. 2020 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
9

Potrzeba autonomii, kompetencji i relacji społecznych dziecka w kontekście teorii oraz praktyki wczesnej edukacji / pod redakcją Janiny Uszyńskiej-Jarmoc. 2020 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
10
Bąbel, Przemysław (1977- ). Autor 12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
11
Cygan, Barbara. Autor Diagnoza małego dziecka : konteksty interdyscyplinarne / Barbara Cygan. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
12
Kamińska, Małgorzata (1965- ). Autor Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły : studium teoretyczno-empiryczne / Małgorzata Kamińska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
13

Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia / redakcja naukowa: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
14
Kordziński, Jarosław (1955- ). Autor Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Jarosław Kordziński. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
15
Krasoń, Katarzyna. Autor Kultura wizualna szkoły : szkice o wizerunku nauczyciela i ucznia oraz o potrzebie estetyki przestrzeni nauczania-uczenia się / Katarzyna Krasoń, Iwona Tomas. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
16
Piecuch, Aleksander Antoni (1963- ). Autor Szkoła XXI wieku : problemy i wyzwania / Aleksander Piecuch. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
17
Ptaszek, Grzegorz. Autor Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji / Grzegorz Ptaszek. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
18
Siudut, Grzegorz (1965- ). Autor Absolwenci państwowych męskich szkół średnich ogólnokształcących we Lwowie w latach 1919-1939 / Grzegorz Siudut. 2019 BG( 1/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
19
Szuścik, Urszula. Autor Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka / Urszula Szuścik. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
20

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 2, Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce / pod redakcją Urszuli Szuścik i Renaty Raszki. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
21

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 3, Współdziałanie rodziców - dziecka - nauczyciela / pod redakcją Urszuli Szuścik, Renaty Raszki i Anny Trzcionki-Wieczorek. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
22
Wróblewska, Walentyna. Autor Trendy we współczesnej dydaktyce / Walentyna Wróblewska. 2019 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
23
Zwolińska, Ewa. Autor Doświadczanie audiacji / Ewa Anna Zwolińska. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
24

Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
25
Jaskulska, Sylwia. Autor Rytuał przejścia : młodzież szkolna na progu edukacyjnym / Sylwia Jaskulska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
26

Analiza systemu zarządzania lokalną oświatą - przegląd zadań, narzędzi i dobrych praktyk : wspólne planowanie i monitorowanie postępów / praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną Krzysz 2018 BG( 1/ 0)

37.091 Organizacja instytucji oświatowych. Organizacja szkolnictwa
27
Klus-Stańska, Dorota. Autor Paradygmaty dydaktyki : myśleć teorią o praktyce / Dorota Klus-Stańska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
28
Krzychała, Sławomir. Autor Nauczyciel-tutor : prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego / Sławomir Krzychała. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
29
Motyka, Wojciech (muzyka). Autor Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867-1914) / Wojciech Motyka. 2018 BG( 1/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
30

Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie w szkole / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
31

Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
32
Prauzner, Tomasz. Autor Konstruktywizm w procesie wielostronnego kształcenia jako odpowiedź na aktualne problemy edukacji : monografia naukowa / Tomasz Prauzner ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
33

Historyczne gry dydaktyczne : rozrywka, regionalizm, refleksja / redakcja Karol Sanojca. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
34

Na tropach psychologii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profilaktyce / redaktorzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
35

Na tropach psychologii w filmie. Cz. 2, Film w terapii i rozwoju / redaktorzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
36

Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
37
Wierzejska, Joanna. Autor Poczucie podmiotowości pedagogów szkolnych a ich osobowościowe wyznaczniki pracy / Joanna Wierzejska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
38
Zając, Dariusz (pedagogika). Autor Etyczność pracy zawodowej nauczycieli : studium teoretyczne / Dariusz Zając. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
39
Bałachowicz, Józefa. Autor Zrozumieć uczenie się : zmienić wczesną edukację / Józefa Bałachowicz, Adamina Korwin-Szymanowska, Ewa Lewandowska, Anna Witkowska-Tomaszewska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
40

Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji / pod redakcją naukową Józefy Bałachowicz i Ireny Adamek ; we współpracy z Martą Krasuską-Betiuk i Agn 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
41
Bergson, Henri (1859-1941). Autor Teksty pedagogiczne / Henri Bergson ; tłumaczenie Piotr Kostyło i Dorota Rybicka ; redakcja naukowa Piotr Kostyło. 2017 BG( 1/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
42
Bielski, Janusz. Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
43
Felchner, Andrzej (1947- ). Autor Koncepcje organizacyjne higieny szkolnej w II Rzeczypospolitej w świetle publikacji z czasopism (wybór tekstów) / Andrzej Felchner, Joanna Majchrzyk-Mikuła. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
44
Frania, Monika. Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
45
Głowacki, Albin (1949- ).. Na pomoc zesłańczej edukacji : działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946) / Albin Głowacki. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
46

Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela / redakcja naukowa Stefan T. Kwiatkowski, Dominika Walczak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
47

Zdrowie, wychowanie, edukacja : wybrane aspekty / redakcja naukowa Paweł Maciaszczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 2017 BG( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
48
Maresz, Teresa. Polska i Polacy w radzieckiej szkolnej narracji podręcznikowej / Teresa Maresz. 2017 BG( 1/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
49
Mikulski, Kazimierz. Nauczyciel cyfrowej przestrzeni w kontekście proksemiki / Kazimierz Mikulski. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
50
Pugacewicz, Iwona H. Batignolles 1842-1874 : edukacja Wielkiej Emigracji / Iwona H. Pugacewicz ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk ; Wydział Dziennikarstwa, Inform 2017 BG( 1/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
51
Szulakiewicz, Władysława. Nauczyciele i ich edukacja : w kręgu idei lwowskiej pedeutologii / Władysława Szulakiewicz. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
52

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1, Teoria i praktyka / pod redakcją Urszuli Szuścik i Renaty Raszki. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
53

Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych / pod redakcją Doroty Żołądź-Strzelczyk i Małgorzaty E. Kowalczyk. 2017 BG( 1/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
54

Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
55
Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata. Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 7/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
56
Grzebień, Ludwik (1939-2020).. Konwikt szlachecki w Tarnopolu 1856-1886 : słownik wychowanków / Ludwik Grzebień, Beata Topij-Stempińska. 2016 BG( 1/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
57
Harbig, Anna (1961- ).. Die aufgezwungene Sprache : Deutsch in galizischen Schulen (1772-1848) / Anna Maria Harbig. 2016 BG( 3/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
58
Hreciński, Piotr. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Piotr Hreciński. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
59

Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
60

Edukacja i/a mózg mózg a/i edukacja / redakcja naukowa Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
61

Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania / redakcja naukowa Krzysztof Kraszewski, Barbara Nawolska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
62
Kubiczek, Bożena. Sztuka zarządzania oświatą przywództwo i zarządzanie : teoria i praktyka / Bożena Kubiczek. 2016 BG( 1/ 0)

37.091 Organizacja instytucji oświatowych. Organizacja szkolnictwa
63

Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod redakcją Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
64

Rozwój nauczyciela - od wczesnej do późnej dorosłości / redakcja naukowa Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
65
Marzec, Bożena. Nadzór pedagogiczny a zdrowie i bezpieczeństwo uczniów - analizy i refleksje / Bożena Marzec. 2016 BG( 1/ 0)

37.091 Organizacja instytucji oświatowych. Organizacja szkolnictwa
66
Michalski, Łukasz (pedagogika). Przemiany syntez niemożliwych : w stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania / Łukasz M. Michalski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
67
Milerski, Bogusław (1967- ).. Racjonalność procesu kształcenia. T. 2, Teoria i badanie / Bogusław Milerski, Maciej Karwowski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
68

Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli : praca zbiorowa / pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigiel ; recenzja Mirosław J. Szymański ; Polskie Towarzystwo Diagnosty 2016 BG( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
69

Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
70
Potulicka, Eugenia (1944- ).. Edukacja mniejszości rasowych i etnicznych w Stanach Zjednoczonych / Eugenia Potulicka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091 Organizacja instytucji oświatowych. Organizacja szkolnictwa
71
Rudnicki, Paweł. Pedagogie małych działań : krytyczne studium alternatyw edukacyjnych / Paweł Rudnicki. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
72
Sawiński, Julian Piotr. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
73
Śmietańska, Justyna. Talent menedżerski w oświacie / Justyna Śmietańska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091 Organizacja instytucji oświatowych. Organizacja szkolnictwa
74
Świętek, Agnieszka (1986- ).. Edukacja uczniów romskich w województwie małopolskim / Agnieszka Świętek. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
75
Szybiak, Irena (1940- ).. Szkoła, nauczyciel, wychowanie : wybór studiów z okazji jubileuszu 75. urodzin i wieloletniej pracy naukowej / Irena Szybiak ; redakcja naukowa Janina Kamińska, Adam Fijałkowski ; Wydział Pe 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
76
Urbaniak-Zając, Danuta (1957- ).. W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów : badania rekonstrukcyjne / Danuta Urbaniak-Zając ; [recenzent Bogusława Dorota Gołębniak]. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
77

Białe kruki : gry i zabawy ruchowe z lat 1821-1939 / zebrał i opisał Piotr Winczewski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
78
Zajdel, Krzysztof (1962- ).. Znaczenie oceniania w przebiegu życia / Krzysztof Zajdel. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
79
Adamkiewicz, Joanna (edukacja). Nowe technologie informacyjne w edukacji : niekoniecznie "cyfrowa demencja" / Joanna Adamkiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
80

Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / redakcja Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
81

Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
82
Bereźnicki, Franciszek (1937- ).. Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Franciszek Bereźnicki. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
83
Bodzioch-Bryła, Bogusława. Z nowymi medi@mi " w kulturze" i "o kulturze" : scenariusze zajęć edukacji medialnej dla nauczycieli / Bogusława Bodzioch-Bryła. 2015 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
84
Borawska-Kalbarczyk, Katarzyna. Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk ; [recenzenci: Mirosław J. Szymański, Kazimierz Wenta]. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 7/ 0)
BIM( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
85

Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk / pod redakcją Justyny Hanny Budzik, Ilony Copik. 2015 BG( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
86
Bybluk, Marian (1935- ).. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne "okresu przełomu" : doświadczenia radzieckie, rosyjskie i ukraińskie / Marian Bybluk. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
87

Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / redakcja naukowa Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala ; [recenzent Małgorzata Sidor-Rządkowska]. 2015 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
88

Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych / pod redakcją Wojciech Czerski, Rafał Wawer. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
89

Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Ewa Kraus, Piotr Oleśniewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
90

Nowe technologie w kształceniu / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
91

"Cudze chwalicie, swego nie znacie..." : scenariusze lekcji regionalnych : podlaskie inspiracje studentów polonistyki / wstęp i redakcja naukowa Małgorzata K. Frąckiewicz. 2015 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.091.214 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus. Harmonogram zajęć wychowawczych i dyda
92

Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
93

Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka / redakcja naukowa Joanna Juszczyk-Rygałło ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
94
Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej (21 ; 2015 ; Bydgoszcz). Zastosowania diagnozy edukacyjnej : XXI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Bydgoszcz, 17-19 września 2015 r. : praca zbiorowa / pod redakcją: Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmi 2015 BG( 1/ 0)

37.091.26 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów. Oceny szkolne
95
Kuźmicz, Krzysztof. E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. 2015 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
96

Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / redakcja naukowa Henryka Kwiatkowska ; [recenzje: Stanisław Dylak, Beata Przyborowska]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
97
Marek, Elżbieta (pedagogika). Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce / Elżbieta Marek ; [recenzent Elżbieta Sałata] ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalski 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
98

Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza ; [recenzent Joanna Madalińska-Michalak]. 2015 BG( 2/ 0)

37.091 Organizacja instytucji oświatowych. Organizacja szkolnictwa
99

Szkoła : współczesne konteksty interpretacyjne / redakcja naukowa Iwona Ocetkiewicz, Joanna Wnęk-Gozdek, Natalia Wrzeszcz. 2015 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego