Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.041" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 39 z 39 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Modrak, Małgorzata. Pamięć sensoryczna czyli Myśleć ciałem : doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej / Małgorzata Modrak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
2
Asbury, Kathryn. Geny i edukacja / Kathryn Asbury, Robert Plomin ; przekład Małgorzata Guzowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
3

Uczenie się dzieci : myślenie i działanie / redakcja Joanna Malinowska, Teresa Neckar-Ilnicka. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
4
Szychowska-Gołębiowska, Joanna. Powiem ci, jak się uczyć : przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców / Joanna Gołębiowska-Szychowska, Łukasz Szychowski. 2015 BG( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
5

Propozycja metody określania poziomu kwalifikacji : rezultaty współpracy z konsultacyjnymi zespołami branżowymi : marzec 2012 - wrzesień 2013 / [aut.: Gabriela Ziewiec-Skokowska et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
6
Łukasik, Izabella Maria. Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą : eksperyment pedagogiczny w przestrzeni akademickiej / Izabella Maria Łukasik. 2013 BG( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
7
Jankowski, Dzierżymir (1932- ).. Edukacja i autoedukacja : współzależność, konteksty, twórczy rozwój / Dzierżymir Jankowski. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
8
Szyszkowska-Butryn, Anna. Jak szybko opanować język obcy? : wybierz metodę najlepszą dla siebie / Anna Szyszkowska-Butryn. 2011 BG( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
9
Placha, Józef (1945- ).. O lepszą jakość uczenia się / Józef Placha. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
10
Śliwerski, Bogusław (1954- ).. Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania / Bogusław Śliwerski. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
11

Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy : [praca zbiorowa] / pod red. Ewy Filipiak. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
12
Covey, Stephen R. (1932-2012).. 7 nawyków skutecznego działania / Stephen R. Covey ; przeł. Iwona Majewska-Opiełka. 2007 BG( 2/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
13
Illeris, Knud. Trzy wymiary uczenia się : poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się / Knud Illeris ; [przekł. z jęz. ang. Alicja Jurgiel et al.]. 2006 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
14
Kujawiński, Jerzy (1928- ).. Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów / Jerzy Kujawiński. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
15
Sowiński, Andrzej J. Autor Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej / Andrzej Jakub Sowiński. 2006 BG( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
16
Buehl, Doug. Strategie aktywnego nauczania czyli Jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się / Doug Buehl ; tł. Beata Piątek ; [wstęp i oprac. merytoryczne Wiga Bednarkowa]. 2004 BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
17
Jankowski, Dzierżymir (1932- ).. Edukacja wobec zmiany / Dzierżymir Jankowski. 2001 BG( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
18

Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogiczn 2000 BG( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
19
Jakubowska, Hanna. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. 1999 BG( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
20
Rimm, Sylvia B. (1935- ).. Mądre wychowanie : jak wychować szczęśliwe dziecko, które bez trudu poradzi sobie w szkole i w życiu / Sylvia Rimm ; z jęz. ang. przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
21
Green, Gordon W. Zostań celującym uczniem i studentem / Gordon W. Green ; przetł. Ewa Czerniawska. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
22

W kręgu teorii i praktyki kształcenia wielostronnego : Profesorowi Wincentemu Okoniowi w 80-lecie urodzin : praca zbiorowa / pod redakcją Tadeusza Lewowickiego. 1994 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
23
Dudzikowa, Maria (1938-2018).. Praca młodzieży nad sobą : z teorii i praktyki / Maria Dudzikowa. 1993 BG( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
24
Prokopiuk, Włodzimierz. Wieloaspektowość samokształcenia nauczycieli : w poszukiwaniu jego nowego sensu / Włodzimierz Prokopiuk. 1992 BG( 11/ 0)
BPP( 9/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
25
Thorndike, Edward L. (1874-1949).. Uczenie się ludzi / Edward L. Thorndike ; [przetł. Stanisław Mika ; przedm. opatrzył Ryszard Stachowski]. 1990 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
26
Puślecki, Władysław (1933-2008).. Uwarunkowania i efekty binarnego uczenia się / Władysław Puślecki ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział I. Nauk Historycznych i Społecznych. 1988 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
27
Horbowski, Adam. Technika pracy umysłowej / Adam Horbowski, Andrzej Janczur. 1985 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
28
Cieślak, Andrzej (1943-1990).. Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego / Andrzej Cieślak. 1981 BG( 4/ 0)
BPP( 2/ 0)
BII( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
29
Ludwiczak, Stanisław. Samokształcenie kierowane w doskonaleniu pracowników / Stanisław Ludwiczak. 1981 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
30
Sielawa, Józef. Samoocena w procesie uczenia się rysunku technicznego / Józef Sielawa. 1981 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
31
Matulka, Zofia (1926-2014).. Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia / Zofia Matulka. 1979 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
32
Kukołowicz, Teresa (1925-2014).. Pomagamy w samowychowaniu / Teresa Kukołowicz. 1978 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
33
Garczyński, Stefan (1920-1993).. Jak zapamiętać / Stefan Garczyński. 1976 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
34
Włodarski, Ziemowit (1925-2014).. Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania / Ziemowit Włodarski. 1976 BG( 2/ 0)
BII( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
35
Jundziłł, Irena (1923- ).. O samowychowywaniu : podręcznik dla młodzieży / Irena Jundziłł ; [il. Stanisław Töpfer]. 1975 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
36
Półturzycki, Józef (1934- ).. Ucz się sam : o technice samokształcenia / Józef Półturzycki. 1974 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
37
Riechert, Johannes. Jak studiować? / Johannes Riechert ; [tł. Anna Szewczuk]. 1969 BG( 5/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
38
Kulpa, Jan (1908-1983).. Umiejętność studiowania / Jan Kulpa ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. 1968 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
39
Spasowski, Władysław (1877-1941).. Zasady samokształcenia / Władysław Spasowski ; wstęp i przypisy Wacław Wojtyński. 1961 BG( 1/ 0)

37.041 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego