Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.018" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 207 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kijak, Remigiusz (1979- ). Autor Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak. 2019 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
2
Machalska, Marta. Autor Digital learning : od e-learningu do dzielenia się wiedzą / Marta Machalska. 2019 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
3
Godawa, Grzegorz. Autor Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka : aspekty tanatopedagogiczne / Grzegorz Godawa. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
4
Kwatera, Anna. Autor Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
5
Turula, Anna. Autor E-learning akademicki : perspektywa humanistyczna / Anna Turula. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
6
Bartosiak, Łukasz. Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim / Łukasz Bartosiak. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
7

Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie / redakcja naukowa Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. 2017 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
8

Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny / redakcja naukowa Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. 2017 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
9

Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
10
Juroszek, Weronika. Autor Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym / Weronika Juroszek. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
11
Karpowicz, Paweł (1954- ).. Ochrona dziecka przed krzywdzeniem : doświadczenia pomocy instytucjonalnej na terenie województwa podlaskiego / Paweł Karpowicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
12

Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / redakcja naukowa Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
13
Mysiakowska, Joanna. Natura vs kultura : pedagogiczne konteksty sporu w poradnikach wychowawczych / Joanna Mysiakowska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
14

Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym : teoria i praktyka / redakcja naukowa Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko, Aleksandra Gancarz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
15
Szopiński, Józef. Więź rodziców a kreatywność dzieci / Józef Szopiński. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
16
Szymanik, Anna. Dziecko jako projekt rodzicielski? : przekonania matek na temat wychowania i ich percepcja zachowań dziecka / Anna Szymanik-Kostrzewska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
17

Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
18
Dernowska, Urszula. Kultura szkoły : studium teoretyczno-empiryczne / Urszula Dernowska, Aleksandra Tłuściak-Deliowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
19
Faber, Adele (1928- ).. Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być / Adele Faber i Elaine Mazlish ; ilustrowała Kimberly Ann Coe ; tłumaczył Krzysztof Puławski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
20

Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości / pod redakcją naukową Waldemara Furmanka i Agnieszki Długosz. 2015 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
21
Izdebska, Jadwiga. Dziecko - dzieciństwo - rodzina - wychowanie rodzinne : kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej / Jadwiga Izdebska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
22
Przygoda, Anna. Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków / Anna Przygoda. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
23

W trosce o dobro współczesnego dziecka : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. 2014 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
24
Golczyńska-Grondas, Agnieszka. Wychowało nas państwo : rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych / Agnieszka Golczyńska-Grondas. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
25

Edukacja - wychowanie - oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością) : monografia naukowa / pod. red. Artura Łaciny-Łanowskiego i Janusza Stanka. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
26
Lulek, Barbara. Rodzina i szkoła w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej : dylematy czasu przemian = Family and school in changing educational area : dillemas in times of transformation / Barbara Lulek, Łu 2014 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
27
Milewska, Barbara (pedagogika). Losy wychowanków Domu Małego Dziecka / Barbara Milewska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
28
Pieniądz, Aneta (1974- ).. Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu : wyobrażenia i praktyka społeczna / Aneta Pieniądz. 2014 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
29

Rodzina współczesna : portret interdyscyplinarny / pod red. nauk. Grażyny Szabelskiej, Galiny Tarasenko. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
30

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2 / pod redakcją Urszuli Szuścik i Beaty Oelszlaeger-Kosturek. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
31

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1 / pod redakcją Urszuli Szuścik i Beaty Oelszlaeger-Kosturek. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
32

Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Irena Adamek, Zofia Szarota, Ewa Żmijewska. 2013 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
33

Świat rodziny : perspektywa interdyscyplinarna : wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 2)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
34

Świat rodziny : perspektywa interdyscyplinarna : wobec trwania i zmiany / red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 2)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
35

Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
36
Kohn, Alfie (1957- ).. Wychowanie bez nagród i kar : rodzicielstwo bezwarunkowe / Alfie Kohn ; przeł. z jęz. ang. Bogumiła Malarecka. 2013 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
37

Adopcyjne rodzicielstwo : dylematy, nadzieje, wyzwania / red. nauk. Ewa Kozdrowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
38
Krzyżowska, Teresa. Pułapki wychowania / Teresa Krzyżowska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
39
Kuruliszwili, Sergo. E-learning w kształceniu służb społecznych / Sergo Kuruliszwili. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
40
Musioł, Marcin. Pedagogizacja medialna rodziny : zakres - uwarunkowania - dylematy / Marcin Musioł. 2013 BG( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
41

Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się / [red. naczelny Aleksander Piecuch]. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
42
Ruszkowska, Marzena. Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze / Marzena Ruszkowska. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 2)
WHS( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
43
Segiet, Waldemar. O związku edukacji z rodziną : społeczne konteksty i jednostkowe biografie/ Waldemar Segiet. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
44
Śniegulska, Anna. Refleksje nad współczesnym wychowaniem = : Reflections on present education / Anna Śniegulska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
45
Stecyk, Adam. Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych / Adam Stecyk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
46
Świdrak, Ewelina. Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie / Ewelina Świdrak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
47
Błasiak, Anna (aksjologia). Oddziaływania wychowawcze w rodzinie : zagadnienia wybrane / Anna Błasiak. 2012 BG( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
48

E-learning - narzędzia i praktyka / pod red. nauk. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając. 2012 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
49
Korczak, Janusz (1878?-1942).. Jak kochać dziecko : dziecko w rodzinie / Janusz Korczak. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 5/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
50
McDowell, Josh (1939- ).. Zadziwiający wpływ tatusia / Josh McDowell, Norm Wakefield ; [przekł. Magdalena Lipska]. 2012 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
51
Okrasa, Marzena. Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX wieku : studium z dziejów burs i internatów szkolnych / Marzena Okrasa. 2012 BG( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
52
Opozda, Danuta (1961- ).. Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu : studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów / Danuta Opozda. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
53

E-learning for societal needs : monograph / scientific editor Eugenia Smyrnova-Trybulska ; University of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn. 2012 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
54

Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość / red. Eugenia Smyrnova-Trybulska, Sebastian Stach ; aut.: Eugenia Smyrnova-Trybulska [et al.] ; Uniwersytet Śląski. 2012 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
55
Śniegulska, Anna. Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym = Environmental conditioning of violence in the Kids’ Shelter / Anna Śniegulska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
56

Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
57
Chua, Amy. Bojowa pieśń tygrysicy / Amy Chua ; przeł. Magdalena Moltzan-Małkowska. 2011 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
58
Juul, Jesper (1948-2019). Twoja kompetentna rodzina : nowe drogi wychowania / Jesper Juul ; [przekł. Dariusz Syska]. 2011 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
59
Łobocki, Mieczysław (1929-2012).. O SOS Wioskach Dziecięcych / Mieczysław Łobocki. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
60

Nauczyciel, wartości, świat = The teacher, values, the world / editorial team Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukášova-Kantorková ; sci. ed. Andrzej Murzyn. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
61
Meissner-Łozińska, Justyna. Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka / Justyna Meissner-Łozińska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
62
Plebańska, Marlena. E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
63
Zięba-Kołodziej, Beata. Internat i bursa : historia i współczesność / Beata Zięba-Kołodziej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
64

Wychowanie w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. 2010 BG( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
65

Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa / pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
66

Odpowiedzialność za wychowanie : kontekst edukacyjno-historyczny / red. Ilona Błaszczyk, Nikołaj Iwanowicz Smetanski. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
67
Frączek, Zofia. Wybrane problemy pedagogiki rodziny = Family pedagogy - selected problems / Zofia Frączek, Barbara Lulek. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 2)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
68

Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole / red. Konrad Glombik ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Nauk o Rodzinie. 2010 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
69
Gray, Deborah D. (1951- ).. Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray ; przekł.: Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
70

Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
71
Juros, Andrzej (1954- ).. Lepsze jutro : diagnoza sytuacji osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze na Lubelszczyźnie / Andrzej Juros, Arkadiusz Biały. 2010 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
72
Radwańska, Jadwiga. Czas na feedback dla oświaty / Jadwiga Radwańska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
73

Use of E-learning in the training of professionals in the knowledge society : monograph / sci. ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska ; Univwrsity of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Sciences 2010 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
74
Truskolaska, Justyna. Opieka, wychowanie i partnerstwo w rodzinach wiejskich i miejskich województwa lubelskiego na początku XXI wieku / Justyna Truskolaska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
75
Maćkowicz, Jolanta. Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. 2009 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
76
McDowell, Josh (1939- ).. Wyobcowane pokolenie / Josh McDowell ; [przekł. Krzysztof Pawłusiów]. 2009 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
77
Okoń, Wincenty (1914-2011).. Wszystko o wychowaniu / Wincenty Okoń. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
78

Wybrane zagadnienia wdrażania e-learningu w szkole wyższej na przykładzie WSFiZ w Białymstoku / red. nauk.: Nina Siemieniuk, Romuald Mosdrof. 2009 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
79

Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
80
Woźniak, Jacek (1957- ).. e-Learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
BII( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
81

Mądre wychowanie : 20 lat Konwencji o Prawach Dziecka / Rzecznik Praw Dziecka. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
82
Bednarek, Józef. Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
83

Z problematyki rodziny i szkoły w początkach XXI wieku / pod red. Zofii Brańki. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
84
Cattabeni, Guido. Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza / Guido Cattabeni ; przeł. Paweł Borkowski. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
85
Faber, Adele (1928- ).. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły / Adele Faber i Elaine Mazlish ; przeł. Mariola Więznowska ; [supl. pt. "Doświadczenia rodziców polskich" 2008 BG( 2/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
86

Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
87

Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
88
Joachimowska, Magdalena. Rodzicielstwo zastępcze : idea - problemy - analizy - kompetencje / Magdalena Joachimowska ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
89

Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
90
Napora, Elżbieta. Obraz rodziców a cechy osobowości pożądane w wychowaniu dziecka / Elżbieta Napora ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2008 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
91
Nowak, Marian (1955- ).. Teorie i koncepcje wychowania / Marian Nowak 2008 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
92

Świat idei edukacyjnych : zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
93
Szymanowska, Joanna (pedagogika). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : pomoc i wsparcie społeczne / Joanna Szymanowska. 2008 BG( 4/ 0)
BPP( 14/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
94

Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi / pod red. Jolanty Żarczyńskiej-Hyli ; Uniwersytet Opolski. 2008 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
95

Oblicza miłości w pedagogice / pod red. nauk. Marcina Białasa i Doroty Ruszkiewicz. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
96
Clarke, Alan (1952- ).. E-learning : nauka na odległość / Alan Clarke ; tł. z jęz. ang. Michał Klebanowski. 2007 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
97

Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / pod red. Urszuli Grucy-Miąsik. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
98
Jagieła, Jarosław (1954- ).. Relacje w rodzinie a szkoła : krótki przewodnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. 2007 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
99
Jakubowska, Barbara (pedagogika). Jak mądrze kochać dzieci : poradnik dla zagubionych rodziców / Barbara Jakubowska. 2007 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego