Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.017" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 117 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Słotwińska, Helena (1969- ). Autor Wychowanie chrześcijańskie szansą integralnego rozwoju człowieka : studium z pedagogiki religii / Helena Słotwińska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
2
Benner, Dietrich (1941- ). Autor Kształcenie, moralność, demokracja : teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką = Education, morality, democracy : theories and concepts 2018 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
3
Chrost, Sławomir (1967- ). Autor Ojcowie Kościoła a pedagogika : studium antropologiczne / Sławomir Chrost. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
4
Gruca-Miąsik, Urszula. Autor Rozumowanie moralne : osoba, rozwój, wychowanie / Urszula Gruca-Miąsik. 2018 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
5

Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej / redakcja naukowa Wojciech Bobrowicz, Anna Marta Żukowska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
6

Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne / redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
7

Sprawności moralne a wartości / redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
8

Sprawności moralne a wiara / redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. 2017 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
9
Bieńko, Mariola. Edukacja seksualna w polskiej szkole : perspektywa uczniów i dyrektorów / Mariola Bieńko, Zbigniew Izdebski, Krzysztof Wąż. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
10
Dąbrowski, Szymon (filozofia).. Pedagogika religii Józefa Tischnera : w poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej / Szymon Dąbrowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2016 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
11
Kałuszyński, Maciej. Magia szkoły : esej o nauczycielu w kręgu dobra i zła / Maciej Kałuszyński. 2016 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
12

Transgresje w edukacji. T. 1, Twórczy nauczyciel i rodzic w procesie (nie)twórczej edukacji formalnej i nieformalnej / redakcja naukowa Maciej Kołodziejski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksand 2016 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
13

Transgresje w edukacji. T. 2, Twórcza edukacja i edukacja do twórczości / redakcja naukowa Maciej Kołodziejski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2016 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
14

Współczesne ujęcia edukacji religijnej = Contemporary presentations of the religious education. 2016 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
15
Horowski, Jarosław (1976- ).. Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej / Jarosław Horowski ; [recenzenci Jerzy Bagrowicz, Stanisław Gałkowski]. 2015 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
16
Różańska, Aniela. Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) - studium porównawcze / A 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
17

Edukacja dziecka : badania i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Waldemar Segiet, Bogumiła Walak, Anna Lis-Zaldivar. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
18

Wychowanie w szkole : od bezradności ku możliwościom / red. Radosław Chałupniak, Tomasz Michalewski, Ewa Smak. 2014 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
19

Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie / red. Maria Loyola Opiela ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk S 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
20

Raport o stanie edukacji muzealnej : suplement. Cz. 1 / pod red. Marcina Szeląga. 2014 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
21
Szeląg, Marcin. Raport o stanie edukacji muzealnej : suplement. Cz. 2 / Marcin Szeląg. 2014 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
22

Spektrum pedagogiki religii = Spektrum pedagogiky náboženstva = Il ventaglio della pedagogia della religione / pod red. Mariana Włosińskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Wło 2014 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
23
Włosiński, Marian (1945-2016).. Pedagogiczno-etyczna troska i odpowiedzialność = Pedagogicko-etická starostlivost a zodpovednost = Premura e responsabiltà etico-pedagogica / Marian Włosiński ; Wyższa Szkoła Humanistyczno 2014 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
24
Boużyk, Maria Małgorzata (1959- ).. Wychowanie otwarte na religię : Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu / Maria Małgorzata Boużyk. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
25
Chałupniak, Radosław (1967- ).. Arcydzieła malarstwa w katechezie / Radosław Chałupniak. 2013 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
26
Kostkiewicz, Janina (1957- ).. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939 / Janina Kostkiewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
27
Warmuz-Warmuzińska, Ewa. Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów / Ewa Warmuz-Warmuzińska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
28

Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki / pod red. Anny Marty Żukowskiej. 2013 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
29
Korczak, Janusz (1878?-1942).. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
30

Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej / red. nauk. Anna Królikowska. 2012 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
31
Łuszczak, Grzegorz. Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej / Grzegorz Łuszczak. 2012 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
32

Edukacja muzealna w Polsce : sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju : raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce / pod red. Marcina Szeląga. 2012 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
33

Pedagogiczna edukacja = Pedagogické vzdelanie = Educazione pedagogica / pod red. Mariana Włosińskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. 2012 BG( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
34
Grom, Bernhard (1936- ).. Psychologia wychowania religijnego / Bernhard Grom ; przekł. Henryk Machoń ; wprow. Zbigniew Marek. 2011 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
35
Guzowski, Jan (1955- ).. Etyczny wymiar wychowania / Jan Guzowski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
36
Konieczna, Ewelina (1963- ).. Filmowe obrazy szkoły : pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem / Ewelina Konieczna. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
37
Mazur, Piotr (1970- ).. Podstawy pedagogiki pastoralnej / Piotr Mazur. 2011 BG( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
38

Wychowanie a wyzwania ponowoczesności / red. Elżbieta Osewska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
39

Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii : księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi / [red. nauk. Norbert Pikuła]. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
40
Rogowski, Cyprian (1953- ).. Pedagogika religii : podręcznik akademicki / Cyprian Rogowski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
41
Skreczko, Adam (1957- ).. Rola kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców w Polsce / Adam Skreczko. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
42

Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym = Pedagogika náboźenstva vo výchovnom kontexte = L’educazione religiosa nel contesto educativo / pod red. Mariana Włosińskiego. 2011 BG( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
43

Mam szczerą wolę : propozycja programowa Głównej Kwatery ZHP i Rzecznika Praw Dziecka / [aut. Ewa Chełstowska et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
44
Cichosz, Wojciech (1968- ).. Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej / Wojciech Cichosz. 2010 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
45
Grzybek, Grzegorz (1971- ).. Etyka rozwoju a wychowanie / Grzegorz Grzybek. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
46
Jaroszyński, Jan. Edukacja medialna w kontekście roli autorytetów moralnych w życiu społecznym : studium teologicznoprawne Jan Jaroszyński. 2010 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
47
Karwatowska, Małgorzata. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
48

Warsztaty edukacji twórczej : [jak rozwijać osobowość przez sztukę : program interdyscyplinarny] / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. 2010 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
49

Sztuka i wychowanie : współczesne problemy edukacji estetycznej : monografia zbiorowa / red. nauk. Krystyna Pankowska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
50
Smolikowski, Paweł (1849-1926).. O wychowaniu : zbiór tekstów pedagogicznych / Paweł Smolikowski ; zebr., oprac. i wstępem opatrz. Wojciech Mleczko ; wprow. Janusz Mastalski. 2010 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
51
Szempruch, Jolanta. The school and the teacher in the period of change / Jolanta Szempruch ; [transl. by Joanna Śliż]. 2010 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
52
Triennale Sztuki Sacrum (7 ; 2010 ; Częstochowa). Widzenie dzieła sztuki : percepcja i interpretacja : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej - 7. Triennale Sztuki Sacrum / pod red. Joanny Matyi. 2010 BG( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
53
Fénelon, François de Salignac de La Mothe (1651-1715).. O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej przez Fenelona, arcybiskupa kamerackiego : dzieło po wielu wydaniach, na nowo roku 1818 w Paryżu przedrukowane, a przez Modesta Watta Kosickiego filozof 2009 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
54

Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna / pod red. Romualdy Ławrowskiej, Bożeny Muchackiej. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
55
Morszczyńska, Urszula. Normy w pedagogice : aksjologiczne i metodologiczne wyznaczniki statusu zdań o powinnościach / Urszula Morszczyńska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
56
Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców (72 ; 2009 ; Częstochowa). Wychowanie to dzieło miłości : 72. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 1-2 lipca 2009 r. / [red. Eugeniusz Jankiewicz]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
57
Pieniążek, Marek (1970- ).. Szkolny teatr przemiany : dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym / Marek Pieniążek. 2009 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
58
Szołtysek, Adolf Ernest (1942- ).. Filozofia wychowania moralnego / Adolf E. Szołtysek. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
59

W pedagogicznej służbie narodów = V pedagogickej službe národov / pod red. Mariana Włosińskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. 2009 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
60
Włosiński, Marian (1945-2016).. Znamiona etyki wychowawczej / Marian Włosiński ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
61

Estetyka, sztuka, media : przestrzenie i konteksty pedagogiczne : praca zbiorowa / pod red. Marii Jabłońskiej. 2008 BG( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
62

Kultura i edukacja : (konteksty i kontrowersje) / pod red. nauk. Witolda Jakubowskiego. 2008 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
63
Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców (71 ; 2008 ; Częstochowa). Prawda o człowieku wyzwaniem dla polskiej szkoły : 71. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 1-2 lipca 2008 r. / [red. Eugeniusz Jankiewicz]. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
64
Skutnik, Jolanta. Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji / Jolanta Skutnik. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
65
Śmietana, Katarzyna. Myśl pedagogiczna Józefa Tischnera / Katarzyna Śmietana ; Zakład Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2008 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
66
Starnawski, Witold. Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Witold Starnawski. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
67
Szuman, Stefan (1889-1972).. Wybór pism estetycznych / Stefan Szuman ; wprowadzenie, wybór i oprac. Maria Kielar-Turska. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
68

Uniwersytet i wartości / pod red. naukową Janiny Kostkiewicz. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
69

Wychowanie - ale jakie ? / pod red. Elwiry J. Kryńskiej, Adama Skreczko. 2007 BG( 6/ 0)
BPP( 7/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
70
Łobocki, Mieczysław (1929-2012).. Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki. 2007 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
71
Olbrycht, Katarzyna (1949- ).. O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
72
Potocki, Andrzej (1947-2018). Wychowanie religijne w polskich przemianach : studium socjologiczno-pastoralne / Andrzej Potocki. 2007 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
73
Bagrowicz, Jerzy (1938- ).. Towarzyszyć wzrastaniu : z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży / Jerzy Bagrowicz. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
74

Wychowanie estetyczne w edukacji i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży / praca przygotowana pod red. Jerzego Wuttke i Mirosława Kisiela ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia 2006 BG( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
75
Madej-Babula, Magdalena. Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym / Magdalena Madej-Babula. 2006 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
76
Nowak, Zbigniew (1956- ).. Kompetencja moralna jako kategoria teoretyczna i badawcza w pedagogice wczesnoszkolnej / Zbigniew Nowak. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
77

Autorytet prawdy : wychowanie dzieci i młodzieży / pod red. Marii Ryś. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
78

Podstawy edukacji ignacjańskiej / [przekł. Bogusław Steczek ; red. Jakub Kołacz]. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
79
Marek, Zbigniew (1947- ).. Podstawy wychowania moralnego / Zbigniew Marek. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
80
Morawska, Iwona. Rola literatury w edukacji patriotycznej uczniów szkoły podstawowej (1944-1989) / Iwona Morawska. 2005 BHU( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
81
Smołka, Ewa (1967- ).. Filozofia kształtowania charakteru : Fryderyka Wilhelma Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego / Ewa Smołka. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
82

Wybrane aspekty sztuki i edukacji estetycznej / pod red. Jarosława Chacińskiego ; Pomorska Akademia Pedagogiczna. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
83
Jasionek, Stanisław (1952- ).. Wychowanie moralne / Stanisław Jasionek ; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
84
Michalski, Jarosław (1964- ).. Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego : studium hermeneutyczno-krytyczne / Jarosław Michalski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
85

Proces kształcenia i jego uwarunkowania : praca zbiorowa. (2) / pod red. Kazimierza Denka, Franciszka Bereźnickiego, Janiny Świrko-Pilipczuk. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
86

Dziecko w świecie wartości. Cz. 2, Poszukiwanie ładu umysłu i serca / Bronisława Dymara [et al.]. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
87

Dziecko i sztuka : recepcja - edukacja - wsparcie - terapia / pod red. Mirosławy Knapik, przy współpr. Katarzyny Krasoń. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
88
Frączek, Zofia. Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności / Zofia Frączek. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
89

Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz ; Uniwersytet Zielonogórski. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
90
Kustra, Czesław Adam (1958- ).. Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka : współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) / Czesław Kustra. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
91

Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa / red. Radosław Chałupniak, Jerzy Kostorz. 2001 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
92
Konferencja Naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania (1 ; 2001).. Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Stanisława Czes 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
93
Szczęsny, Wiesław Wojciech. Edukacja moralna : logos, antropos, praksis, etos / Wiesław Wojciech Szczęsny. 2001 BG( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
94
Wrońska, Katarzyna. Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
95
Coles, Robert (1929- ).. Inteligencja moralna dzieci / Robert Coles ; przeł. Dorota Gaul i Michał Machowski. 1999 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
96
McDowell, Josh (1939- ).. Mity edukacji seksualnej / Josh McDowell ; [przekł. Barbara Kośmider]. 1999 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
97

Powszechne wychowanie muzyczne wobec przemian edukacyjnych w Europie : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Bydgoszczy w dniach 28-29.05.1998 r. / pod red. Eugeniusza Rogalskiego. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
98
Dormus, Katarzyna. Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850-1914 / Katarzyna Dormus. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
99
Łobocki, Mieczysław (1929-2012).. Altruizm a wychowanie / Mieczysław Łobocki. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego