Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.016:811" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 94 z 94 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Jakość w kształceniu językowym : rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania / pod redakcją Danuty Gabryś-Barker i Ryszarda Kalamarza. 2019 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
2
Gębal, Przemysław (1972- ). Autor Dydaktyka języków obcych : wprowadzenie / Przemysław E. Gębal. 2019 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
3
Muszyńska, Barbara (pedagogika). Autor Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe : content and language integrated learning (CLIL) : wprowadzenie / Barbara Muszyńska, Katarzyna Papaja. 2019 BG( 2/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
4

Nauczyciel, język, kultura : studia ofiarowane Barbarze Głowackiej / pod redakcją Joanny Cholewy, Małgorzaty Kameckiej, Urszuli Kochanowskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
5

Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce : wybrane zagadnienia / pod redakcją Danuty Gabryś-Baker, Ryszarda Kalamarza, Marii Stec. 2018 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
6

Nauczyciele języków obcych : konteksty pracy, kształcenie, doskonalenie zawodowe / redakcja naukowa Ewa Andrzejewska, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska. 2017 BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
7
Smuk, Maciej. Od cech osobowości do kompetencji savoir-être : rozwijanie samoświadomości w nauce jezyków obcych / Maciej Smuk ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Romanistyki. 2016 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
8
Gałyga, Danuta. Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004 / Danuta Gałyga. 2015 BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
9
Kotarba-Kańczugowska, Marta. Edukacja otwarta na języki : różnojęzyczność w teorii i praktyce / Marta Kotarba-Kańczugowska ; [recenzent Mirosław J. Szymański]. 2015 BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
10
Stawicka, Monika (anglistyka). W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych w szkole wyższej na przykładzie projektu edukacyjnego English++ / Monika Stawicka. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
11

Studien zur Glottodidaktik und Methodik. Bd. 2 / hrsg. von Mariola Wierzbicka, Krzysztof Nycz. 2015 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
12
Dakowska, Maria (1950- ).. O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej / Maria Dakowska. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
13
Gajewska, Elżbieta. LSP, FOS, Fachsprache... : dydaktyka języków specjalistycznych / Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa. 2014 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
14

Różnorodność językowa w perspektywie glottodydaktycznej / redakcja naukowa: Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkop 2014 BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
15

Studien zur Glottodidaktik und Methodik. Bd. 1 / hrsg. von Mariola Wierzbicka, Krzysztof Nycz. 2014 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
16
Erenc-Grygoruk, Grażyna. Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej / Grażyna Erenc-Grygoruk. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
17
Gębal, Przemysław (1972- ).. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech : w stronę glottodydaktyki porównawczej / Przemysław E. Gębal. 2013 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
18

Różnice kulturowe a nauczanie języka obcego, czyli dlaczego złota rybka czasem jest czerwona / sous la dir. de Aleksandra Kocjan. 2013 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
19
Mac, Agnieszka (filologia germańska). Zu den Behaltensleistungen beim Lesen fremdsprachiger Texte in der traditionellen und multimedialen Lernumgebung im DaF-Unterricht / Agnieszka Mac. 2013 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
20

Wschód-Zachód : sprachliche Einheiten in System und Text = language units in system and in text / hrsg. von Oleksij Prokopczuk, Klaudiusz Bobowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2013 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
21
Dźwierzyńska, Ewa. Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego / Ewa Dźwierzyńska. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
22
Nižneva, Natal’â Nikolaevna (1950- ).. Linguistic gambit : an introduction to the study of language / Natallia Nizhneva, Jan Zaniewski, Nadzeya Nizhneva-Ksenofontava ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2012 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
23
Pamuła-Behrens, Małgorzata. Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym : teoria i praktyka / Małgorzata Pamuła-Behrens. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
24
Tanaś, Danuta Janina. Lingvističeskaâ i professional’no-kommunikativnaâ kompetenciâ studentov-filologov : teoretičeskij i metodičeskij aspekty / Danuta Tanaś ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydz 2012 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
25

Action research in teacher development : an overview of research methodology / edited by Danuta Gabryś-Baker. 2011 BG( 2/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
26

Interdyscyplinarność w dydaktyce nauczania języków obcych / pod red. Katarzyny Jaworskiej-Biskup, Barbary Kijek, Aliny Szwajczuk. 2011 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
27

Nauka języka obcego w perspektywie ucznia / red. nauk. Hanna Komorowska. 2011 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
28

Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się : o kompetencjach, motywowaniu i strategiach / redakcja Jolanta Knieja, Sebastian Piotrowski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
NEO( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
29

O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych / redakcja Sebastian Piotrowski. 2011 BG( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
30
Piotrowski, Sebastian. Apprentissage d’une langue et communication : négociations et stratégies en classe de langue étrangère / Sebastian Piotrowski. 2011 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
31

Wschód-Zachód : literature and linguistics theory and practice / pod red. Adriany Biedroń, Doroty Werbińskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2010 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
32
Czaplikowska, Renata. Grundlagen der Fremdsprachendidaktik : Unterrichtsbuch / Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki. 2010 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
33
Florczak, Jacek ( -2011).. Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego / Jacek Florczak. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
34
Komorowska, Hanna (1946- ).. Coping with diversity : language and culture education / Hanna Komorowska, Lucyna Aleksandrowicz-Pędich. 2010 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
35
Pacholczyk, Tadeusz. Wybrane zagadnienia współczesnej glottodydaktyki : (zbiór artykułów) / Tadeusz Pacholczyk ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Neofilologii. Instytut Filologii Rosyjskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
36
Rokita-Jaśkow, Joanna (1973- ).. Moje dziecko uczy się języka obcego : najczęściej zadawane pytania / Joanna Rokita-Jaśkow. 2010 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
37

Heteronomie glottodydaktyki : domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych / pod red. Zdzisława Wąsika i Aleksandry Wach ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii 2010 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
38
Wilczyńska, Weronika (1948- ). Autor Metodologia badań w glottodydaktyce : wprowadzenie / Weronika Wilczyńska, Anna Michońska-Stadnik. 2010 BG( 2/ 1)
NEO( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
39

Language learning studies / ed. by Janusz Arabski, Adam Wojtaszek ; University of Silesia. 2009 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
40

Multidisciplinary perspectives on second language acquisition and foreign language learning / ed. by Janusz Arabski, Adam Wojtaszek ; University of Silesia Katowice 2009 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
41

Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania języków obcych / pod red. nauk. Marii Grabary ; Politechnika Częstochowska. Studium Języków Obcych. 2009 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
42
Jaworska, Mariola. Autoewaluacja w procesie uczenia się i nauczania języków obcych : zastosowanie Europejskiego portfolio językowego w kształceniu nauczycieli / Mariola Jaworska. 2009 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
43

Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym / red. Hanna Komorowska. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
44

Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia : transmisja i nauczanie języków mniejszościowych / red. Robert Dębski. 2008 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
45

W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych : monografia / pod red. Marii Jodłowiec i Anny Niżegorodcew. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
46
Kuczyński, Marek (1969- ).. Skuteczna nauka języka obcego / Marek Kuczyński. 2008 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
47
Piechurska-Kuciel, Ewa. Autor Language anxiety in secondary grammar school students / Ewa Piechurska-Kuciel. 2008 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
48
Rychło-Kok, Mikołaj. The educational approach to language teaching / Mikołaj Rychło. 2008 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
49

Aspekty rozwijania kompetencji komunikacyjnej języka obcego w kształceniu neofilologicznym / red. Halina Chodkiewicz, Roman Lewicki ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła 2007 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
50
Dźwierzyńska, Ewa. Urok inostrannogo âzyka = Lekcja języka obcego / Ewa Dźwierzyńska, Maria Kossakowska-Maras. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
51

Nauczanie języków obcych : Polska a Europa / red. nauk. Hanna Komorowska. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
52
Kuczyński, Marek (1969- ).. Associative shifts in the bilingual mind : how the second language affects conceptual links / Marek Kuczyński ; Uniwersytet Zielonogórski. 2007 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
53
Rokita-Jaśkow, Joanna (1973- ).. Lexical development in early L2 acquisition / Joanna Rokita. 2007 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
54
Rokita-Jaśkow, Joanna (1973- ).. Observe reflect and learn how to teach / Joanna Rokita. 2006 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
55
Siek-Piskozub, Teresa (1949- ).. Muzyka i słowa : rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego / Teresa Siek-Piskozub, Aleksandra Wach ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2006 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
56
Aleksandrowicz-Pędich, Lucyna. Autor Międzykulturowość na lekcjach języków obcych / Lucyna Aleksandrowicz-Pędich. 2005 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)
NEO( 5/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
57

Vita memoriae, magistra vitae : nauczanie języków klasycznych i kultury antycznej w Gimnazjum i Liceum Państwowym im. Tadeusza Reytana w Warszawie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Brzuskiej. 2005 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
58
Komorowska, Hanna (1946- ).. Metodyka nauczania języków obcych / Hanna Komorowska. 2005 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
59
Seretny, Anna (1962- ).. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego / Anna Seretny, Ewa Lipińska ; Katedra Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2005 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
60

Integracja w nauczaniu języków obcych / red. nauk. Joanna Zawodniak, Katarzyna Trychoń-Cieślak. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
61

Sprachen lehren, Sprachen lernen : Festschrift für Professor Halina Stasiak zum 70. Geburtstag = Nauczanie i uczenie się języków obcych : prace ofiarowane Profesor Halinie Stasiak w 70. roczni 2004 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
62
Kamińska, Patrycja. Mnemonic devices in language learning / Patrycja Marta Kamińska. 2004 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
63
Nerlicki, Krzysztof. Aufbau und Funktionieren des fremdsprachlichen Speichermechanismus : kodematische Betrachtungsweise mit glottodidaktischer Relewanz / Krzysztof Nerlicki. 2004 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
64

Edukacja dla Przyszłości / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2004 BG( 13/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
65
Figarski, Władysław (1936- ).. Proces glottodydaktyczny w szkole / Władysław Figarski. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
66
Gnyś-Nidecka, Małgorzata. Zagadnienia kulturowe i kulturoznawcze w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Gnyś. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
67
Lipińska, Ewa. Język ojczysty, język obcy, język drugi : wstęp do badań dwujęzyczności / Ewa Lipińska. 2003 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
68
Markunas, Antoni (1943- ).. Tolkovyj slovar’ molodëžno-studenčeskogo žargona / Antoni Markunas ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2003 BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
69

Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych / red. nauk. Hanna Miatliuk, Krzysztof Bogacki, Hanna Komorowska ; Uniwersytet w Białymstoku. Katedra Neofilologii. 2003 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
NEO( 3/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
70
Wysocka, Maria. Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych / Maria Wysocka. 2003 BG( 2/ 0)
NEO( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
71

Ewaluacja w nauce języka obcego / red. nauk. Hanna Komorowska ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. 2002 BG( 6/ 0)
BHU( 2/ 0)
NEO( 3/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
72

Język rodzimy a język obcy : komunikacja, przekład, dydaktyka : materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
73
Pamuła-Behrens, Małgorzata. Wczesne nauczanie języków obcych : integracja języka obcego z przedmiotami artystycznymi w młodszych klasach szkoły podstawowej / Małgorzata Pamuła. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
74

Autonomizacja w dydaktyce języków obcych : doskonalenie się w komunikacji ustnej : praca zbiorowa / pod red. Weroniki Wilczyńskiej. 2002 BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
75

Teoria i praktyka dydaktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym / pod red. Janusza Arabskiego. 2001 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
76
Dźwierzyńska, Ewa. Antycypacja w procesie kształtowania sprawności rozumienia mowy obcojęzycznej ze słuchu / Ewa Dźwierzyńska. 2001 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
77
Gawarkiewicz, Roman. Akty mowy a kompetencja językowo-komunikacyjna uczniów polskich w języku rosyjskim i niemieckim / Roman Gawarkiewicz. 2001 BG( 2/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
78
Siek-Piskozub, Teresa (1949- ).. Uczyć się bawiąc : strategia ludyczna na lekcji języka obcego / Teresa Siek-Piskozub. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
79
Wojtynek-Musik, Krystyna (1950- ).. Samopoznanie w procesie nauki języka obcego oraz propozycje ćwiczeń obcojęzycznych / Krystyna Wojtynek-Musik. 2001 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
80
Anisimowicz, Barbara. Alternatywne nauczanie języków obcych w XX wieku : sugestopedia / Barbara Anisimowicz. 2000 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
81

Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce : narodziny systemu, przykłady funkcjonowania, potrzeby : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Aleksandrowicz-Pędich i Hanny Komorowskiej. 1999 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
NEO( 3/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
82

Rusistika i Sovremennost’. Glottodidaktika / pod red. Antoniego Palińskiego. 1999 BG( 4/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
83

Studies in foreign language learning and teaching / ed. Janusz Arabski. 1998 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
84

Perspectives on foreign language teaching / ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. 1998 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
85

Probleme der Schreibentwicklung im Fremdsprachenunterricht / hrsg. von Jan Iluk. 1997 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
86

Foreign language acquisition studies / ed. by Janusz Arabski. 1996 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
87
Strachanowska, Iwona. Czynniki determinujące wybór języków obcych przez młodzież szkolną / Iwona Strachanowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
88
Iwan, Krystyna. Działanie transferu międzyjęzykowego w zakresie opanowania ortografii rosyjskiej w środowisku polskojęzycznym / Krystyna Iwan. 1995 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
89
Lado, Robert (1915-1995).. Linguistics across cultures : applied linguistics for language teachers / by Robert Lado ; with a forew. by Charles C. Fries. 1995 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
90

Jak osiągnąć sukces w nauczaniu języków obcych : materiały z konferencji SPNJO filii UW w Białymstoku / pod red. Antoniego Potyry. 1994 BG( 9/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
91
Niżegorodcew, Anna. Dyskurs interakcyjny a kompetencja komunikacyjna w języku obcym / Anna Niżegorodcew. 1991 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
92
Wojnicki, Stanisław. Nauczanie języków obcych do celów zawodowych / Stanisław Wojnicki. 1991 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
93
Sikora, Krystyna (filolog). Kontrol’, ego rol’ i mesto v processe obučeniâ inostrannym âzykam : na materiale russkogo âzyka v starših klassah pol’skogo obŝeobrazovatel’nogo liceâ / Krystyna Sikora. 1983 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
94
Iwan, Krystyna. Polska myśl glottodydaktyczna okresu dwudziestolecia międzywojennego / Krystyna Iwan. 1975 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego