Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.015:316" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 52 z 52 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Transformacja przestrzeni edukacyjnej a tożsamość ucznia i nauczyciela : wybrane problemy / Ewa Kochanowska, Monika Miczka-Pajestka. 2020 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
2

Kultura emocjonalna szkoły - czasoprzestrzenie doświadczania emocji / redakcja naukowa Irena Przybylska. 2019 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
3

Tożsamość i edukacja : społeczne konstrukcje i reprezentacje / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Zbyszko Melosik, Tomasz Gmerek, Waldemar Segiet. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
4

Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : monografia zbiorowa. T. 1 / redakcja naukowa Izabela Bieńkowska, Justyna Modrzejewska. 2017 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
5

Ojcowskie synom przestrogi : instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.) / wstępem i objaśnieniami opatrzyły Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk. 2017 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
6

Różne oblicza edukacji : instytucje i ich znaczenie edukacyjne w zmieniającym się świecie / redakcja naukowa Jarosław Korczak, Błażej Przybylski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
7
Mikiewicz, Piotr (1976- ).. Socjologia edukacji : teorie, koncepcje, pojęcia / Piotr Mikiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
8

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. 2015 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
9

Sytuacje i przestrzenie edukacyjne : nowe propozycje odczytania : monografia wieloautorska / pod redakcją naukową Józefa Górniewicza, Edyty Borys, Małgorzaty Stańczak ; Centrum Badań Społe 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
10
Kwieciński, Zbigniew (1941- ).. Edukacja demokratyczna i humanistyczna jako ruch i dzieło społeczne / Zbigniew Kwieciński ; [tł. Lech Witkowski]. 2014 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
11
Mikiewicz, Piotr (1976- ).. Kapitał społeczny i edukacja / Piotr Mikiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
12
Rzymełka-Frąckiewicz, Agata (1978- ).. Logic of some-selected-concepts in contemporary education : (between education and perception of committed art/theatre) / sci. ed. Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk ; [aut. Agata Rzymełka 2014 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
13

Religion long forgotten : the importance of religion in education towards civil society / ed. by Dariusz Stępkowski, Andrzej Murzyn. 2014 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
14
Szymański, Mirosław J. (1942- ).. Socjologia edukacji : zarys problematyki / Mirosław J. Szymański. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
15
Chomczyńska-Rubacha, Mariola (1957-2017).. Płeć i szkoła : od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju / Mariola Chomczyńska-Rubacha. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
16
Dusza, Bożena. Sposoby bycia licealistów w roli ucznia / Bożena Dusza. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
17
Gmerek, Tomasz. Edukacja i nierówności społeczne : studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji / Tomasz Gmerek. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
18
Gruca-Miąsik, Urszula. Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa / Urszula Gruca-Miąsik. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
19
Huk, Tomasz. Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły / Tomasz Huk ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
20
Jastrzębski, Jerzy (1945- ).. Ideologia i komunikacja : o edukacji, pedagogice i mediach / Jerzy Jastrzębski. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
21
Głażewski, Michał. Dystopia : pedagogiczne konteksty teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna / Michał Głażewski. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
22

Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć / pod red. Janusza Surzykiewicza, Marka Kuleszy. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
23

Szkoła w świetle wiedzy potocznej : wybrane aspekty teorii i praktyki / red. nauk. Ewa Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział w Poznaniu, Uniwersytet Ziel 2009 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
24
Gromkowska-Melosik, Agnieszka. Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej / Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
25
Gmerek, Tomasz. Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii / Tomasz Gmerek. 2007 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
26
Karkowska, Magda. Socjologia wychowania : wybrane elementy : mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna / Magda Karkowska. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
27
Kowalski, Piotr (1952-2011).. Matura, Sienkiewicz i wychowanie patriotyczne / Piotr Kowalski. 2007 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
28
Szczurek-Boruta, Alina. Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo : studium pedagogiczne / Alina Szczurek-Boruta. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
29

Opór w edukacji - aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2006 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
30
Bourdieu, Pierre (1930-2002).. Reprodukcja : elementy teorii systemu nauczania / Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron ; przeł. Elżbieta Neyman. 2006 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
31
Mazurkiewicz, Grzegorz. Kształcenie chłopców i dziewcząt : naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja? / Grzegorz Mazurkiewicz ; [współpraca Bogusława Bębnik]. 2006 BG( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
32
Mikiewicz, Piotr (1976- ).. Społeczne światy szkół średnich : od trajektorii marginesu do trajektorii elit / Piotr Mikiewicz. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
33
Śledzianowski, Jan (1938- ).. Wychowanie wobec przemocy / Jan Śledzianowski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
34
Szymański, Mirosław J. (1942- ).. Studia i szkice z socjologii edukacji / Mirosław J. Szymański. 2004 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
35
Skarbek, Władysław W. Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji / Władysław W. Skarbek ; Akademia Świętokrzyska w Kielcach im. Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filo 2003 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
36
Olubiński, Andrzej (1950- ).. Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia : (w świetle analizy opinii społecznych) / Andrzej Olubiński. 2002 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
37
Szymański, Mirosław J. (1942- ).. Kryzys i zmiana : studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Mirosław J. Szymański. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
38

Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym : wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki : praca zbiorowa / pod red. Genowefy Koć-Seniuch i Andrzeja Cichockiego. 2000 BG( 5/ 0)
BPP( 10/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
39
Kossewska, Joanna (1963- ).. Uwarunkowania postaw : nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych / Joanna Kossewska. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
40
Szymański, Mirosław J. (1942- ).. Studia i szkice z socjologii edukacji / Mirosław J. Szymański. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 7/ 1)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
41
Chłopecki, Jerzy (1936-2014).. Ciągłość, zmiana i powrót : szkice z socjologii wychowania / Jerzy Chłopecki. 1997 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
42
Muszyńska, Ewa (pedagogika). Swoboda, przymus i przemoc w relacjach dziecko - dorosły / Ewa Muszyńska. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
43
Kawecki, Ireneusz. Etnografia i szkoła / Ireneusz Kawecki. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
44
Leppert, Roman. Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki / Roman Leppert. 1996 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
45
Zemło, Mariusz. Nowa socjologia edukacji / Mariusz Zemło. 1996 BG( 6/ 0)
BPP( 5/ 0)
WHS( 6/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
46
Janowski, Andrzej (1935-2020).. Uczeń w teatrze życia szkolnego / Andrzej Janowski. 1995 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
47
Kwieciński, Zbigniew (1941- ).. Dynamika funkcjonowania szkoły : studium empiryczne z socjologii edukacji / Zbigniew Kwieciński. 1995 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
48
Meighan, Roland. Socjologia edukacji / Roland Meighan z udziałem Lena Bartona i Stephen Walker ; red. nauk. Zbigniew Kwieciński ; [tł. Ewa Kiszkurno-Koziej, Zofia Knutsen, Piotr Kwieciński]. 1993 BG( 7/ 0)
BPP( 13/ 0)
WHS( 4/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
49

Współcześni socjologowie o wychowaniu : (zarys wybranych koncepcji) / pod red. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego. 1993 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
50
Hajduk, Edward (1932-2015).. Struktura społeczna a socjalizacja : zarys punktu widzenia / Edward Hajduk. 1990 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
51

Szkoła w opinii społecznej / oprac. Piotr Sarzyński. 1989 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
52
Przecławski, Krzysztof (1927-2014).. Instytucje wychowania w wielkim mieście : wybrane problemy socjologii wychowania / Krzysztof Przecławski. 1971 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego