Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.015.3" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 127 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Tożsamość i edukacja : społeczne konstrukcje i reprezentacje / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Zbyszko Melosik, Tomasz Gmerek, Waldemar Segiet. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
2
Jagieła, Jarosław (1954- ). Autor Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych orientacji psychopedagogicznych / Jarosław Jagieła ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
3
Adamiak, Barbara. Autor Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej / Barbara Adamiak, Jolanta Boryszewska, Nat 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
4

Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : monografia zbiorowa. T. 1 / redakcja naukowa Izabela Bieńkowska, Justyna Modrzejewska. 2017 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
5
Cywińska, Małgorzata. Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania / Małgorzata Cywińska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
6

Kino, film, psychologia / redakcja naukowa Agnieszka Ogonowska. 2017 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
7

Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. 2017 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
8

Ojcowskie synom przestrogi : instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.) / wstępem i objaśnieniami opatrzyły Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk. 2017 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
9
Garstka, Tomasz. Psychopedagogiczne mity : jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu / Tomasz Garstka. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
10

Różne oblicza edukacji : instytucje i ich znaczenie edukacyjne w zmieniającym się świecie / redakcja naukowa Jarosław Korczak, Błażej Przybylski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
11
Mikiewicz, Piotr (1976- ).. Socjologia edukacji : teorie, koncepcje, pojęcia / Piotr Mikiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
12

Relacje uczeń-nauczyciel we współczesnej szkole / redakcja naukowa Jan Rajmund Paśko ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
13

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. 2015 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
14

Samowychowanie do dojrzałej dorosłości / pod redakcją naukową Zenony M. Nowak, Tadeusza Olewicza ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
15
Węc, Klaudia. Granice i transgresje współczesnego wychowania : psychoanaliza wobec kryzysu podmiotu : kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje / Klaudia Węc. 2015 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
16
Cousins, Lynn. Jak kształtować zachowania małych dzieci : wskazówki dla nauczycieli / Lynn Cousins ; przekł. Jolanta Bartosik. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
17

Sytuacje i przestrzenie edukacyjne : nowe propozycje odczytania : monografia wieloautorska / pod redakcją naukową Józefa Górniewicza, Edyty Borys, Małgorzaty Stańczak ; Centrum Badań Społe 2014 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
18
Kwieciński, Zbigniew (1941- ).. Edukacja demokratyczna i humanistyczna jako ruch i dzieło społeczne / Zbigniew Kwieciński ; [tł. Lech Witkowski]. 2014 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
19
Mikiewicz, Piotr (1976- ).. Kapitał społeczny i edukacja / Piotr Mikiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
20
Rzymełka-Frąckiewicz, Agata (1978- ).. Logic of some-selected-concepts in contemporary education : (between education and perception of committed art/theatre) / sci. ed. Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk ; [aut. Agata Rzymełka 2014 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
21

Religion long forgotten : the importance of religion in education towards civil society / ed. by Dariusz Stępkowski, Andrzej Murzyn. 2014 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
22

Rižskie vstreči : pedagogično-psihologičeskie voprosy v naučnyh pol’sko-latvijskih issledovaniâh / sov. red. Aliciâ Antas-Âŝuk, Eva Brodacka-Adamovič, Sergiuš Nikitin ; Estestvenno-Guma 2013 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
23
Banasiak, Małgorzata. Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce / Małgorzata Banasiak. 2013 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
24
Pierzchała, Anna. Pasywność w szkole : diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej / Anna Pierzchała ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2013 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
25
Szymański, Mirosław J. (1942- ).. Socjologia edukacji : zarys problematyki / Mirosław J. Szymański. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
26

Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka / red. nauk. Katarzyna Stępień, Barbara Kiereś ; [aut. Czupryn et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
27
Chomczyńska-Rubacha, Mariola (1957-2017). Płeć i szkoła : od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju / Mariola Chomczyńska-Rubacha. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
28
Dusza, Bożena. Sposoby bycia licealistów w roli ucznia / Bożena Dusza. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
29
Filipiak, Ewa. Z Wygotskim i Brunerem w tle : słownik pojęć kluczowych / Ewa Filipiak. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
30
Gmerek, Tomasz. Edukacja i nierówności społeczne : studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji / Tomasz Gmerek. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
31
Gruca-Miąsik, Urszula. Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa / Urszula Gruca-Miąsik. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
32
Huk, Tomasz. Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły / Tomasz Huk ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
33

Analiza transakcyjna w edukacji / red. nauk. Jarosław Jagieła. 2011 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
34
Jastrzębski, Jerzy (1945- ).. Ideologia i komunikacja : o edukacji, pedagogice i mediach / Jerzy Jastrzębski. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
35

Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
BIO( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
36
Ledzińska, Maria. Psychologia nauczania : ujęcie poznawcze : podręcznik akademicki / Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)
BIO( 1/ 1)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
37
Szczepska-Pustkowska, Maria. Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia : casus władzy (i demokracji) / Maria Szczepska-Pustkowska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
38

LAMS and learning design / ed. by James Dalziel, Chris Alexander & Jarosław Krajka. 2010 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
39
Głażewski, Michał. Dystopia : pedagogiczne konteksty teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna / Michał Głażewski. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
40

Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod redakcją Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
41

Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć / pod red. Janusza Surzykiewicza, Marka Kuleszy. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
42
Trusz, Sławomir. Efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji / Sławomir Trusz. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
43

Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia / pod red. Zofii Dołęgi i Marii John-Borys. 2009 BG( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
44

Szkoła w świetle wiedzy potocznej : wybrane aspekty teorii i praktyki / red. nauk. Ewa Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział w Poznaniu, Uniwersytet Ziel 2009 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
45
Neville, Bernie (1938- ).. Psyche i edukacja : emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu / Bernie Neville ; przekł. Marek Kościelniak. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
46
Placha, Józef (1945- ).. Pedagogia na co dzień / Józef Placha. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
47

Jak wspierać dziecko w nauce : niezbędnik aktywnego rodzica / Małgorzata Taraszkiewicz [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
48
Gromkowska-Melosik, Agnieszka. Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej / Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
49
Gmerek, Tomasz. Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii / Tomasz Gmerek. 2007 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
50
Karkowska, Magda. Socjologia wychowania : wybrane elementy : mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna / Magda Karkowska. 2007 BG( 1/ 1)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
51
Kowalski, Piotr (1952-2011).. Matura, Sienkiewicz i wychowanie patriotyczne / Piotr Kowalski. 2007 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
52
Szczurek-Boruta, Alina. Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo : studium pedagogiczne / Alina Szczurek-Boruta. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
53

Opór w edukacji - aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2006 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
54
Bourdieu, Pierre (1930-2002).. Reprodukcja : elementy teorii systemu nauczania / Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron ; przeł. Elżbieta Neyman. 2006 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
55
Faber, Adele (1928- ).. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Adele Faber i Elaine Mazlish ; przy współpr. Lisy Nyberg oraz Rosalyn Anstine Templeton ; przeł. Beata Horosiewicz. 2006 BG( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
56
Mazurkiewicz, Grzegorz. Kształcenie chłopców i dziewcząt : naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja? / Grzegorz Mazurkiewicz ; [współpraca Bogusława Bębnik]. 2006 BG( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
57
Podd’âkov, Aleksandr Nikolaevič. Metodologičeskij analiz paradigm konkurencii v obučenii / A. N. Podd’âkov. 2006 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
58
Mikiewicz, Piotr (1976- ).. Społeczne światy szkół średnich : od trajektorii marginesu do trajektorii elit / Piotr Mikiewicz. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
59
Ridley, Dale Scott. Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności / Dale Scott Ridley, Bill Walther ; przekł. Krzysztof Rogowski. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
60
Śledzianowski, Jan (1938- ).. Wychowanie wobec przemocy / Jan Śledzianowski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
61
Szymański, Mirosław J. (1942- ).. Studia i szkice z socjologii edukacji / Mirosław J. Szymański. 2004 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
62

W trosce o integralne wychowanie / red. Marian Nowak, Tomasz Ożóg, Alina Rynio ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Pedagogiki. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
63
Phillips, Denis Charles (1938- ).. Podstawy wiedzy o nauczaniu / D. C. Phillips, J. F. Soltis ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. 2003 BG( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)
BIO( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
64
Skarbek, Władysław W. Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji / Władysław W. Skarbek ; Akademia Świętokrzyska w Kielcach im. Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filo 2003 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
65
Brophy, Jere E. (1940- ).. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; [tł. Krzysztof Kruszewski]. 2002 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
66

Kompetencje nauczyciela-wychowawcy / red. nauk. Krystyna Ferenz, Edward Kozioł ; Uniwersytet Zielonogórski. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
67

Osoba, edukacja, dialog. T. 1 / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
68

Osoba, edukacja, dialog. T. 2 / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
69
Mietzel, Gerd (1936- ).. Psychologia kształcenia / Gerd Mietzel ; przekł. Aleksandra Ubertowska. 2002 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
70
Olubiński, Andrzej (1950- ).. Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia : (w świetle analizy opinii społecznych) / Andrzej Olubiński. 2002 BG( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
71

Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej / pod red. Joanny Danilewskiej. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
72
Kaja, Barbara (1944- ).. Problemy psychologii wychowania : teoria i ptaktyka / Barbara Kaja. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
73
Szymański, Mirosław J. (1942- ).. Kryzys i zmiana : studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Mirosław J. Szymański. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
74

Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym : wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki : praca zbiorowa / pod red. Genowefy Koć-Seniuch i Andrzeja Cichockiego. 2000 BG( 5/ 0)
BPP( 10/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
75
Kossewska, Joanna (1963- ).. Uwarunkowania postaw : nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych / Joanna Kossewska. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
76
Szymański, Mirosław J. (1942- ).. Studia i szkice z socjologii edukacji / Mirosław J. Szymański. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 7/ 1)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
77
Andrukowicz, Wiesław. Wokół fenomenu i istoty twórczości / Wiesław Andrukowicz. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
78
Pachociński, Ryszard (1930- ).. Podstawy kształcenia wyższych umiejętności poznawczych w nowoczesnej szkole / Ryszard Pachociński. 1999 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
79

Edukacyjne wątpliwości / pod red. Ewy Bilskiej-Suchanek, Lucyny Preuss-Kuchty. 1998 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
80
Fontana, David (1934- ).. Psychologia dla nauczycieli / David Fontana ; przekład Mateusz Żywicki. 1998 BG( 3/ 0)
BPP( 8/ 1)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
81
Chłopecki, Jerzy (1936-2014).. Ciągłość, zmiana i powrót : szkice z socjologii wychowania / Jerzy Chłopecki. 1997 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
82
Dembo, Myron H. Stosowana psychologia wychowawcza / Myron H. Dembo ; [red. nauk. Anna Matczak ; przetł. Ewa Czerniawska, Anna Matczak, Zuzanna Toeplitz]. 1997 BG( 3/ 0)
BPP( 10/ 1)
BII( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
83
Muszyńska, Ewa (pedagogika). Swoboda, przymus i przemoc w relacjach dziecko - dorosły / Ewa Muszyńska. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
84
Bartel, Sabina. Realizacja wartości "pracowitość" a samowiedza i doświadczenia wychowawcze młodzieży / Sabina Bartel. 1996 BG( 4/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
85
Kawecki, Ireneusz. Etnografia i szkoła / Ireneusz Kawecki. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
86

Dziecko - społeczeństwo - edukacja : dylematy psychologiczne : materiały z Jubileuszowej Konferencji Naukowej Kraków, 23-25 kwietnia 1996 / red.: Władysława Pilecka, Joanna Kossewska ; Wyżs 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
87
Kozłowski, Waldemar (1948- ).. Uczeń, szkoła, poczucie sensu / Waldemar Kozłowski. 1996 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
88
Leppert, Roman. Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki / Roman Leppert. 1996 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
89
Zemło, Mariusz. Nowa socjologia edukacji / Mariusz Zemło. 1996 BG( 6/ 0)
BPP( 5/ 0)
WHS( 6/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
90
Chomczyńska-Rubacha, Mariola (1957-2017). Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. 1995 BG( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
91
Dobrołowicz, Witold. Psychodydaktyka kreatywności / Witold Dobrołowicz. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
92

Psychologia wychowawcza stosowana : wybrane zagadnienia / pod red. Zbigniewa B. Gasia. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
93
Gordon, Thomas (1918-2002).. Wychowanie bez porażek w szkole / Thomas Gordon, przy współpr. Noela Burcha ; przeł. Dorota Szafrańska-Poniewierska. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
94
Hajnicz, Wanda. Dwupodmiotowość i dwuzadaniowość sytuacji edukacyjnych w świetle ogólnej teorii regulacyjnej Tadeusza Tomaszewskiego / Wanda Hajnicz. 1995 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
95
Janaszek, Krystyna. Niepowodzenia uczniów w procesie glottodydaktycznym / Krystyna Janaszek. 1995 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
96
Janowski, Andrzej (1935- ).. Uczeń w teatrze życia szkolnego / Andrzej Janowski. 1995 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
97
Kwieciński, Zbigniew (1941- ).. Dynamika funkcjonowania szkoły : studium empiryczne z socjologii edukacji / Zbigniew Kwieciński. 1995 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
98
Okoń, Wincenty (1914-2011).. Zabawa a rzeczywistość / Wincenty Okoń. 1995 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
99

Wiedza potoczna w szkole : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Dryll i Jerzego Trzebińskiego. 1994 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego