Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.013:364.4-053.2"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 19 z 19 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 2, Kontekst metodyczny / pod redakcją naukową Marioli Szczepańskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
2

Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 1, Kontekst teoretyczny / pod redakcją naukową Marioli Szczepańskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
3
Badora, Sylwia. Człowiek jako istota opiekująca się : szkice pedagogiczne / Sylwia Badora. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
4

Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym : wybrane ujęcia / pod red. Bożeny Matyjas. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
5

Opieka - wychowanie - kształcenie : moduły edukacyjne / pod red. nauk. Wandy Woronowicz, Danuty Apanel. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
6
Gajewska, Grażyna. Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki / Grażyna Gajewska. 2006 BG( 1/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
7

Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych / pod red. Czesława Kępskiego. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
8

Opieka a edukacja : studia dedykowane profesorowi Marianowi Byblukowi z okazji 70. rocznicy urodzin / pod red. Piotra Petrykowskiego. 2005 BG( 1/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
9
Kelm, Albin. Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej / Albin Kelm. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 8/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
10
Dąbrowski, Zdzisław (1930- ).. Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Cz. 1 / Zdzisław Dąbrowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
11
Dąbrowski, Zdzisław (1930- ).. Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Cz. 2 / Zdzisław Dąbrowski. 1996 BG( 1/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
12

Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa i przedmiot studiów : samookreślenie, stan, zastosowanie : materiały z krajowego seminarium w Olsztynie - "Perkozie", 8-10 czerwca 1994 roku / pod 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
13
Socha-Kołodziej, Krystyna. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : przewodnik dla studentów / Krystyna Socha-Kołodziej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. 1995 BG( 1/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
14

Rozwój systemu opieki i resocjalizacji : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Stochmiałka. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
15
Marzec, Danuta Krystyna. Janina Doroszewska : prekursor teorii i praktyki opekuńczo-terapeutycznej / Danuta Marzec. 1993 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
16

Kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki opiekuńczej i specjalnej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Stochmiałka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Instytut Pedagogiki Społeczne 1993 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
17

Organizacja i kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą / pod red. Danuty Marzec i Jerzego Stochmiałka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. 1991 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
18
Babicki, Józef Czesław (1880-1952).. Pedagogika opiekuńcza Józefa Czesława Babickiego : pisma wybrane / oprac.: Aleksander Kamiński, Franciszek Kulpiński, Zofia Skalska. 1980 BG( 4/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
19

Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Anny Wiszniewskiej. 1978 BG( 4/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego