Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.013.83"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 57 z 57 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Worek, Barbara. Autor Uczące się społeczeństwo : o aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków / Barbara Worek. 2019 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
2
Mandrzejewska-Smól, Iwona. Autor Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się : diagnoza wybranych problemów / Iwona Mandrzejewska-Smól. 2018 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
3

Czas i miejsca w biografii : aspekty edukacyjne / red. Elżbieta Dubas, Anna Gutowska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
4

Uczenie się - doświadczanie - imersja. Poradnictwo zaangażowane / redakcja naukowa: Elżbieta Siarkiewicz, Bożena Wojtasik. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
5

Wokół badań biograficznych w andragogice / redakcja naukowa Olga Czerniawska, Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
6
Tomczyk, Łukasz. Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
7
Czubak-Koch, Magdalena. Uczenie się w kulturze miejsca pracy / Magdalena Czubak-Koch. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
8

Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych : zwiększanie wpływu edukacji na jakość życia seniorów / [zesp. red. Pilar Escuder Mollon, Alina Gil ; tł. z jęz. ang. Renata Och 2014 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
9
Kławsiuć-Zduńczyk, Anna. Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych / Anna Kławsiuć-Zduńczyk. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
10
Aleksander, Tadeusz (1938- ).. Andragogika : podręcznik akademicki / Tadeusz Aleksander. 2013 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
11
Jaroszewska, Anna (językoznawca). Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce : analiza potrzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym / Anna Jaroszewska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
12
Czarkowski, Jakub Jerzy. E-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
13

Soma i psyche w edukacji dojrzałych wiekiem kobiet i mężczyzn : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak i Mirosława Wójcika ; [aut. Tadeusz Aleksander et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
14
Czerniawska, Olga (1930- ).. Nowe drogi w andragogice i gerontologii / Olga Czerniawska. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
15

Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga / pod red. Jolanty Horyń i Jana Maciejewskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
16
Boczukowa, Beata. Jak kształcić dorosłych - refleksje andragoga / Beata Boczukowa. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
17

Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
18

Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
19
Ziębińska, Beata. Uniwersytety Trzeciego Wieku : jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
20
Aleksander, Tadeusz (1938- ).. Andragogika : podręcznik akademicki / Tadeusz Aleksander. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 1)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
21

Dorosły w procesie kształcenia = An adult in the process of education / [red.] Artur Fabiś, Beata Cyboran ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
22
Knowles, Malcolm Shepherd (1913-1997).. Edukacja dorosłych : podręcznik akademicki / Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson ; [tł. Miłosz Habura, Rozalia Ligus, Adrianna Nizińska]. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
23

Edukacja permanentna dorosłych w dobie przemian / red. nauk. Tamara Zacharuk, Beata Boczukowa. 2009 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
24

Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi / red. nauk. Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
25
Maliszewski, Tomasz. Den svenska folkhögskolan - en betraktelse från andra sidan Östersjön / av Tomasz Maliszewski. 2008 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
26
Solarczyk-Szwec, Hanna (1969- ).. Andragogika w Niemczech : warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej / Hanna Solarczyk. 2008 BG( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
27
Tomiło, Janusz. O wychowaniu dorosłych : szkice i rozważania / Janusz Tomiło ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. 2008 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
28

Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
29

Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
30

Wybrane obszary badawcze andragogiki / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
31

Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 2, Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych / pod red. Artura Fabisia ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta H 2005 BG( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
32
Frąckowiak, Anna (1977- ).. Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych - podstawowe problemy : praca zbiorowa / Anna Frąckowiak, Krystyna Pleskot-Makulska, Józef Półturzycki ; pod red. Józefa Półturzyckiego ; Katedra 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
33

Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz ; [tł. z jęz. ang. Filip Nalaskowski, Anna Walic 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
34
Wiatrowski, Zygmunt (1928- ).. Podstawy pedagogiki pracy / Zygmunt Wiatrowski. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
35
Fabiś, Artur. Edukacja ustawiczna w Szwajcarii / Artur Fabiś ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. 2004 BG( 3/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
36

Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 1, Andragogika jako przedmiot akademicki / pod red. Artura Fabisia ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mys 2004 BG( 3/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
37
Kurzydło, Dariusz (1970- ).. Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła / Dariusz Kurzydło. 2003 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
38

Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar / pod red. Elżbiety Dubas i Olgi Czerniawskiej. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
39

Nauczyciel andragog u progu XXI wieku / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
40
Kargul, Józef (1936- ).. Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej / Józef Kargul. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
41

The managers’ handbook / Valerie Mitchell [et al.] ; ed. Valerie Mitchell ; EUCEN European University Continuing Education. 2000 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
42

Oświata dorosłych / red. i wybór tekstów Ewa Solarczyk-Ambrozik, Kazimierz Przyszczypkowski. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
43

Edukacja pozaszkolna a integracja europejska / red. nauk. Zdzisław Wołk ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe. 1999 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
44

Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej / pod red. Eleonory Sapii-Drewniak i Agnieszki Stopińskiej-Pająk ; [aut. Olga Czerniawska et al.]. 1998 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
45
Malewski, Mieczysław (1949- ).. Teorie andragogiczne : metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej / Mieczysław Malewski. 1998 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
46
Pachociński, Ryszard (1930- ).. Andragogika w wymiarze międzynarodowym / Ryszard Pachociński. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
47

Wybrane problemy edukacji i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Zakład Pedagogiki Dorosłych Instytutu Uniwersytetu Jagie 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
48

Wprowadzenie do andragogiki : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wujka. 1996 BG( 2/ 0)
BPP( 7/ 1)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
49

Problemy i dylematy andragogiki : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Marczuka ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Międzyresortowe Centrum Naukowe 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
50
Stopińska-Pająk, Agnieszka (1953- ).. Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej : warunki rozwoju, problematyka, koncepcje / Agnieszka Stopińska-Pająk. 1994 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
51
Wiatrowski, Zygmunt (1928- ).. Podstawy pedagogiki pracy / Zygmunt Wiatrowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
52
Turos, Lucjan (1927-2017 ).. Andragogika ogólna / Lucjan Turos. 1993 BG( 7/ 0)
BPP( 5/ 1)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
53
Fisher, Fred. Poradnik szkoleniowy / Fred Fisher, David W. Tees ; [przeł. Paweł Kwiatkowski ; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej]. 1992 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
54

Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce / [aut. rozdz. Czesław Maziarz, Jadwiga Nowak, Kazimierz Wojciechowski ; red. nauk. Kazimierz Wojciechowski]. 1984 BG( 4/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
55
Suchy, Stanisław. Kształcenie ustawiczne dorosłych : (problemy - tendencje - propozycje) / Stanisław Suchy. 1980 BG( 5/ 0)
BPP( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
56
Suchy, Stanisław. Dziś i jutro edukacji dorosłych / Stanisław Suchy. 1980 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
57
Turos, Lucjan (1927-2017 ).. Andragogika : zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych / Lucjan Turos. 1978 BG( 2/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego