Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.013.82" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 116 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych - perspektywa life-span : przewodnik metodyczny / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
2

Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
3
Głodkowska, Joanna. Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
4

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 4.1, Wobec tradycji i innowacji / pod redakcją Grażyny Guni, Agnieszki Ochman i Małgorza 2017 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
5

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 4.2, Konteksty indywidualne i środowiskowe / pod redakcją Katarzyny Parys, Magdaleny Past 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
6

Inkluzja edukacyjna : idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej / pod redakcją naukową Zenona Gajdzicy, Magdaleny Bełzy. 2016 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
7
Mitchell, David (1938- ).. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
8
Twardowska-Staszek, Estera. Zachowania ryzykowne młodzieży szkolnej z niepełnosprawnością intelektualną : uwarunkowania podmiotowe i środowiskowe / Estera Twardowska-Staszek. 2016 BG( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
9
Ayres, Anna Jean (1920-1988). Dziecko a integracja sensoryczna / A. Jean Ayres ; przekad Juliusz Okuniewski. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
10
Bagan-Wajda, Katarzyna. Rozwój dialogiczny w okresie niemowlęcym : badanie porównawcze interakcji rodziców z niemowlęciem słyszącym oraz rodziców z niemowlęciem z uszkodzonym słuchem w oparciu o elementy dialog 2015 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
11

Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg ; [rencenzowała Grażyna Gunia]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
12

Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się / redakcja naukowa Anna Guzy, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
13

ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
14
Skoczek, Anna (językoznawca). Mutyzm : zagadnienia teorii i praktyki / Anna Skoczek. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
15

Art in education and therapy = Sztuka w wychowaniu i terapii / ed. by Mirosława Furmanowska. 2014 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
16

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 3.1 / pod red. Grażyny Guni i Danuty Baraniewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
17
Karolak, Wiesław (1949- ).. Arteterapie : język wizualny w terapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
18

Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany ; aut. Janina Wyczesany [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
19

Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej / red. naukowa Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski, Agnieszka Żywanowska. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
20
Grzyb, Barbara. Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych / Barbara Grzyb. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
21
Natora, Halina. Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej / Halina Natora ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczy w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. 2013 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
22
Paszkiewicz, Aneta. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
23
Plutecka, Katarzyna. Ojciec wobec osiągnięć edukacyjnych dziecka niesłyszącego / Katarzyna Plutecka. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
24
Serafin, Teresa. Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami / Teresa Serafin. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
25
Speck, Otto. Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza / Otto Speck ; przekł. Anna Grysińska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
26

Vocational counselling for children & youth with special educational needs : parametrs of the ideal model : scientific study / ed. Ingrida Baranauskienė, Joanna Kossewska. 2012 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
27
Dycht, Marzena (1976- ).. Henryk Ruszczyc : pedagogiczne inspiracje / Marzena Dycht. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
28

Dziecko z astmą w rodzinie i szkole : poradnik dla rodziców, opiekunów i nauczycieli / Andrzej Emeryk [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
29
Głodkowska, Joanna. Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata : diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogic 2012 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
30

Pedagogiczna refleksja nad życiem i śmiercią / red. nauk. Bożena Grochmal-Bach. 2012 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
31
Józefowski, Eugeniusz (1956- ).. O arteterapii, edukacji i sztuce - teksty rozproszone i niepublikowane / Eugeniusz Józefowski, Anita Stefańska, Marta Szabelska-Holeksa. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
32
Placha, Józef (1945- ).. Integralny model rewalidacji na podstawie "Doświadczenia dzieła Lasek" : w świetle chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej / Józef Placha. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
33
Placha, Józef (1945- ).. Integralny model rewalidacji na podstawie "Doświadczenia dzieła Lasek" : w świetle chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej / Józef Placha. 2012 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
34
Serafin, Teresa. Kształcenie specjalne w systemie oświaty : vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców / Teresa Serafin. 2012 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
35
Skowroński, Bartłomiej. Uczeń z zespołem Downa : rozpoznanie czynników warunkujących powodzenie szkolne / Bartłomiej Skowroński. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
36

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Adama Mikruta. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
37

Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata / pod red. nauk. Marii Chodkowskiej i Danuty Osik-Chudowolskiej. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
38

Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
39
Florczykiewicz, Janina. Arteterapia w edukacji i resocjalizacji : wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne / Janina Florczykiewicz, Eugeniusz Józefowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlca 2011 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
40
Gładyszewska-Cylulko, Joanna. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
41

Terapia w służbie sztuki - sztuka w służbie terapii / red. nauk. Alicja Kuczyńska, Marcin Czub. 2011 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
42

Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
43
Tomkiewicz-Bętkowska, Aleksandra. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób z 2011 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
44
Trębicka-Postrzygacz, Beata (1973- ).. Kształcenie dzieci niesłyszących w okresie II Rzeczypospolitej / Beata Trębicka-Postrzygacz ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Pedagogiki. 2011 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
45
Chrzanowska, Iwona. Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
46
Gumienny, Beata. Kompetencje społeczne niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków domów dziecka / Beata Gumienny. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
47

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1 / [wstęp Katarzyna Hall]. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
48
Krause, Amadeusz. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej / Amadeusz Krause. 2010 BG( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
49

Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
50

Pedagogika specjalna - tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą... / pod red. nauk. Sławomira Przybylińskiego. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
51

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych / pod red. Bogumiły Witkowskiej, Karola Bidzińskiego, Pawła Kurtka. 2010 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
52
Woynarowska, Agnieszka. Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie / Agnieszka Woynarowska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
53

Krakowska pedagogika specjalna / pod red. Janiny Wyczesany ; przy współpracy Ewy Dyduch. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
54
Zawiślak, Aleksandra ( -2012).. Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej / Aleksandra Zawiślak. 2010 BG( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
55

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
56

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. 2010 BG( 4/ 0)
BPP( 6/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
57

ADHD : polemiki i badania / red. nauk. Wanda Baranowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
58
Chrzanowska, Iwona. Zaniedbane obszary edukacji - pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną : wybrane zagadnienia / Iwona Chrzanowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
59

Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / pod red. naukową Zenona Gajdzicy. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
60
Kosakowski, Czesław (1940-2021).. Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej / Czesław Kosakowski. 2009 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
61
Kowaluk-Romanek, Marzena. Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się / Marzena Kowaluk. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
62

Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością / pod red. Barbary Oszustowicz, Viktora Lechty. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
63
Plieth-Kalinowska, Izabela. Bezpieczeństwo społeczne dziecka niepełnosprawnego z dysfunkcją narządu ruchu / Izabela Plieth-Kalinowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
64
Strichart, Stephen S. (1939- ).. Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II ; przekł. Sylwia Pikiel. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
65
Szczepankowski, Bogdan (1939- ).. Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego : audiofonologia pedagogiczna / Bogdan Szczepankowski. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
66
Wyczesany, Janina (1937- ).. Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
67

Status prawno-organizacyjny i pedagogiczny szkolnych niemasowych środowisk wychowawczych / pod red. Angeliki Barczyk i Piotra Pawła Barczyka ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia 2008 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
68

Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
69

Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych / pod red. Zenona Gajdzicy. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
70
Kowalczuk, Marta. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
71
Smith, Deborah Deutsch (1947- ).. Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 2 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. Justyna Agata Korbel, Zuzanna Saba Litwińska, Mieczysław 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
72
Smith, Deborah Deutsch (1947- ).. Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski]. 2008 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
73

Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / pod red. Zenona Gajdzicy. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
74

Tradycja, osiągnięcia, perspektywy pedagogiki specjalnej w kontekście zmian edukacyjnych / pod red. Grażyny Guni, Katarzyny Pluteckiej, Janiny Wyczesany. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
75

Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. 2007 BG( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
76

Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. 2007 BG( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
77
Dycht, Marzena (1976- ).. Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej w świetle dokonań jej twórców : szkic do portretu historycznego pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej / Marzena Dycht. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
78

Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
79
Szumski, Grzegorz. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. 2006 BG( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
80
Bielicki, Eugeniusz (1926- ).. Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara / Eugeniusz Bielicki. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
81

Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod redakcją Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
82
Marchewka, Anna (wychowanie fizyczne). Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej / Anna Marchewka. 2005 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
83

Teoretyczne i praktyczne zagadnienia pedagogiki specjalnej / pod red. Aleksandry Siedlaczek-Szwed ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2005 BG( 1/ 1)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
84
Speck, Otto. Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / Otto Speck ; przekł. Włodzisław Zeidler [et al.] ; przedm. Włodzisław Zeidler. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
85

Terapia sztuką w edukacji / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz ; Uniwersytet Zielonogórski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
86

Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK / pod red. Andrzeja Wojciechowskiego. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
87
Borowski, Ryszard (1946-2007).. Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych / Ryszard Borowski. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
88
Pękowska, Marzena. Lwowskie zakłady dla głuchych i niewidomych dzieci w latach 1830-1914 / Marzena Pękowska. 2003 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
89
Tkaczyk, Grażyna (1955-2009).. Problemy uczenia się, nauczania, wychowania i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście aplikacji metody ośrodków pracy / Grażyna Tkaczyk. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
90
Zabłocki, Kazimierz Jacek (1946- ).. Upośledzenie umysłowe : wybrane zagadnienia edukacji i terapii / Kazimierz Jacek Zabłocki. 2003 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
91

Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy / pod redakcją Władysława Dykcika, Czesława Kosakowskiego, Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz ; Akademia Pedagogiki 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
92

Pedagog - terapeuta XXI wieku / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej ; Uniwersytet Opolski. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
93

Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / pod red. Andrzeja Pieleckiego. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
94
Zaorska, Marzenna. Epidemiologia głuchoślepoty w Polsce : grupa wiekowa 14-18 lat : raport z badań / Marzenna Zaorska. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
95

Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika i Barbary Szychowiak ; Uniwersytet im. Adama Mi 2001 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
96
Maciarz, Aleksandra (1937-2011).. Pedagogika lecznicza i jej przemiany : wybrane problemy / Aleksandra Maciarz. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
97
Wojciechowski, Andrzej (1941- ).. Obecność : zebrane teksty / Andrzej Wojciechowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
98

Increasing the participation of special needs students in NAEP : a report on 1996 NAEP Research Activities : statistical analysis report, March 2000 / John Mazzeo [et al.] ; National Center for Ed 2000 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
99

Pedagogika specjalna lat dwutysięcznych : materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 18 września 2000 roku / pod red. Jana Pańczyka. 2000 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego