Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.013.42/.43" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 222 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Człowiek pogranicza : wyzwania humanistycznej edukacji : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Nikitorowiczowi / pod redakcją Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk, Jolanty Muszy 2019 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
2
Dobrowolska, Barbara (pedagogika). Autor Społeczna przestrzeń szkoły i wielokulturowość w dziecięcym obrazie świata : studium socjopedagogiczne / Barbara Dobrowolska. 2019
37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
3

Kultura - sztuka - edukacja. T. 3 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa. 2019 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
4
Leszczyńska-Rejchert, Anna. Autor Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów : studium z pedagogiki społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. 2019
37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
5

Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka : od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych / redakcja naukowa Andrzej Olubiński, Dorota Zaworska-Nikoniuk. 2019
37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
6
Przybylska, Ewa. Autor Współczesne dyskursy o edukacji kulturowej w Polsce i w Niemczech / Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych. 2019 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
7

Edukacja międzykulturowa jako czynnik rozwoju kultury pokoju / redakcja naukowa Krystyna M. Błeszyńska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
8

Od konfliktu do współistnienia i współpracy. T. 1, Bliscy i dalecy sąsiedzi / redakcja naukowa Katarzyna Grysińska-Jarmuła i Teresa Maresz. 2017 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
9
Kulesza, Marta (1979- ).. Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej / Marta Kulesza. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 2)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
10

Edukacja artystyczna : dylematy teorii i praktyki / redakcja Małgorzata Lubieniecka, Paweł Herod. 2017 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
11

Od konfliktu do współistnienia i współpracy. T. 2, Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze / redakcja naukowa Teresa Maresz i Katarzyna Grysińska-Jarmuła. 2017 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
12

Animacja w środowisku : o potrzebie kreowania działań lokalnych : (teoria a praktyka społeczna) / redakcja naukowa Katarzyna Segiet, Kamila Słupska, Astrid Tokaj 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
13
Sroczyński, Wojciech (1944- ).. Szkice do pedagogiki środowiskowej / Wojciech Sroczyński ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Edukacji. 2017 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
14

Przyszłość wielokulturowości w Polsce? : nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii / pod redakcją naukową Doroty Angutek. 2016 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
15
Cichosz, Mariusz (1960- ).. O pedagogice społecznej i jej rozwoju : wybrane zagadnienia : wybór tekstów z badań własnych / Mariusz Cichosz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
16

Kultura - sztuka - edukacja. T. 2 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa. 2016 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
17

Z teorii i praktyki badań międzykulturowych : dylematy metodologiczne / redakcja naukowa Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska, Urszula Klajmon-Lech. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
18
Młynarczuk-Sokołowska, Anna. Teoria i praktyka międzykulturowej edukacji nieformalnej : w kontekście działań adresowanych do dzieci / Anna Młynarczuk-Sokołowska. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 6/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
19
Skrzypczak, Bohdan. Współczynnik społecznościowy : edukacyjne (re)konstruowanie instytucji społecznościowych - w perspektywie pedagogiki społecznej / Bohdan Skrzypczak. 2016 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
20

W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych w środowiskach życia człowieka / pod redakcją naukową Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
21
Dobrowolska, Barbara (pedagogika). Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły : studium społeczno-pedagogiczne / Barbara Dobrowolska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
22
Furmanek, Waldemar. Humanistyczna pedagogika pracy : sytuacje trudne w pracy człowieka / Waldemar Furmanek ; [recenzował Janusz Kirenko]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
23
Grzybowski, Przemysław. Śmiech w edukacji : od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową / Przemysław Paweł Grzybowski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
24
Guziuk-Tkacz, Marta. Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki / Marta Guziuk-Tkacz, Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz ; [tłumaczenie terminów na język angielski: Marta Guziuk-Tkacz]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
25
Jagielska, Dominika. Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego / Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz ; [recenzent Wiesław Theiss]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
26

Człowiek w środowisku społecznym : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mirosławowi Dyrdzie / redakcja naukowa: Edward Jarmoch, Joanna Zienkiewicz ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycz 2015 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
27

Wychowanie do dialogu : w poszukiwaniu modeli budowania relacji międzyludzkich / pod redakcją Kazimiery Jaworskiej, Kazimiery Wawrzynów OSU, Grzegorza Sokołowskiego. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
28
Józefowicz, Anna (filologia polska). Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej - idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne / Anna Józefowicz, Jarosław Chaciński, Elżbieta Krysztofik-Gogol, Tomasz Adamski ; [recenzenci Ewa 2015 BG( 3/ 0)
BPP( 7/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
29
Karpińska-Musiał, Beata. Międzykulturowość w glottodydaktyce : o związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych / Beata Karpińska-Mu 2015 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
30
Kirenko, Janusz (1954- ).. Otyłość : przystosowanie i uwarunkowania / Janusz Kirenko, Anna Wiatrowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
31

Wielokulturowość między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową : dylematy i konteksty tożsamościowe / redakcja naukowa Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
32

Kultura - sztuka - edukacja. T. 1 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
33

Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej : wybrane problemy i kwestie społeczne w ujęciu podmiotowym / redakcja naukowa Artur Łacina-Łanowski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
34
Lewartowicz, Urszula. Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce / Urszula Lewartowicz ; [recenzent Katarzyna Olbrycht]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
35

Aksjologiczne konteksty edukacji międzykulturowej / redakcja naukowa Tadeusz Lewowicki, Barbara Chojnacka-Synaszko, Łukasz Kwadrans. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
36
Młynarczuk-Sokołowska, Anna. Od obcości do inności : międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych / Anna Młynarczuk-Sokołowska. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
37

Od źródeł zagrożeń i patologii do profilaktyki i wsparcia / pod redakcją naukową Andrzeja Olubińskiego i Moniki Suskiej-Kuźmickiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
38

Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers / edited by Beata Pituła, Anna Waligóra-Huk. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
39
Polish-Indonesian Intercultural and Interfaith Dialogue (3 ; 2014 ; Białystok). Youth in intercultural and interfaith dialogue : perspectives, opportunities and challenges : III Polish-Indonesian Intercultural and Interfaith Dialogue, 3th of November, 2014 Białystok. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
40

Pedagogika społeczna - nowe wyzwania w Polsce i Niemczech / pod redakcją naukową Aleksandry Sander i Mirosława S. Szymańskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
41
Śliwa, Sławomir (pedagogika). Profilaktyka pedagogiczna / Sławomir Śliwa ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
42
Szajner, Agnieszka. Szkoła polska w Atenach : edukacja międzykulturowa / Agnieszka Szajner. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
43

Człowiek w zmieniającej się perspektywie / redakcja naukowa Zofia Szarota, Adrian Biela. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
44

Szkoła - kultura - środowisko lokalne / redakcja naukowa Alicja Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
45
Żukiewicz, Arkadiusz. Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej : odniesienia do społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
46
Cichosz, Mariusz (1960- ).. Pedagogika społeczna : zarys problematyki / Mariusz Cichosz. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
47

Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 2 / red. nauk. Wioleta [!] Danilewicz, Wiesław Theiss ; Zespół Pedago 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 2)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
48
Furmanek, Waldemar. Humanistyczna pedagogika pracy : współczesność obiektem badań / Waldemar Furmanek. 2014 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
49
Humeniuk-Walczak, Monika Krystyna. Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej / Monika Humeniuk-Walczak. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
50

Ważne sprawy naszych uczniów / pod red. nauk. Doroty Kowalskiej, Urszuli Strzelczyk-Raduli ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
51

Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Barbara Chojnacka-Synaszko, Gabriela Piechaczek-Ogierman ; Wydział Etnologii i Nauk o Eduk 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
52

Kultura - Sztuka - Edukacja - Terapia w perspektywie interdyscyplinarnej / redakcja naukowa Aleksandra Mach. 2014 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
53
Muszyńska, Jolanta. Miejsce i wspólnota : poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski : studium pedagogiczne / Jolanta Muszyńska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
54
Naumiuk, Agnieszka. Edukacja - partycypacja - zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych) / Agnieszka Naumiuk. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
55
Szafrańska-Gajdzica, Anna. Edukacja postrzegana z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich / Anna Gajdzica, Gabriela Piechaczek-Ogierman, Alicja 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
56

Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej : konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne / red. nauk. Alina Szczurek-Boruta, Barba 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 2)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
57
Witkowski, Lech (1951- ).. Niewidzialne środowisko : pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania : o miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce / Lech Witkowsk 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
58
Woronowicz, Wanda. Inspiracje edukacji refleksyjnej / Wanda Woronowicz. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
59
Zając, Antoni ( -2013).. Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych / Antoni Zając. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
60
Bielska, Ewa (dydaktyka). Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych : główne problemy, pojęcia , rozstrzygnięcia / Ewa Bielska. 2013 BG( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
61

Inkubator kultury : poradnik animatora kultury / [aut. Ida Bocian et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
62
Boroń, Aleksandra. Pedagogika (p)o Holocauście : pamięć, tożsamość, edukacja / Aleksandra Boroń. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
63

Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu : pedagogika międzykulturowa i regionalna - aspekty dydaktyczne / red. nauk. Marzena Chrost. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
64

Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań : teoria i praktyka / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Ingrid Emmerová. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
65
Dylak, Stanisław (1948- ).. Architektura wiedzy w szkole / Stanisław Dylak. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
66

Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu : pedagogika międzykulturowa i regionalna - aspekty wychowawcze / red. nauk. Anna Królikowska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
67

Animacja kultury : współczesne dyskursy teorii i praktyki / red. nauk. Dariusz Kubinowski i Urszula Lewartowicz. 2013 BG( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
68
Leksy, Karina. Nadmierna masa ciała - konteksty psychospołeczne i pedagogiczno-edukacyjne / Karina Leksy. 2013 BG( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
69

Kultura w edukacji międzykulturowej : doświadczenia i propozycje praktyczne / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Gajdzica ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
70
Maliszewski, Krzysztof. Ciemne iskry : problem aktualizacji pedagogiki kultury / Krzysztof Maliszewski. 2013 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
71
Misiejuk, Dorota. Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji : studium teoretyczno-empiryczne o procesach dziedziczenia kulturowego na historycznym pograniczu Podlasia / Dorota Misiejuk. 2013 BG( 4/ 0)
BPP( 11/ 1)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
72

Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych / red. nauk. Jolanta Muszyńska, Wioleta Danilewicz, Tomasz Bajkowski. 2013 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
73

Kultura, animacja, zmiana społeczna / red. nauk. Krystyna Nowak-Wolna, Edward Nycz ; Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
74

Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem / red. nauk. Inetta Nowosad, Ewa Karmolińska-Jagodzik. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
75
Ogonowska, Agnieszka. Współczesna edukacja medialna : teoria i rzeczywistość / Agnieszka Ogonowska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
76
Petrie, Pat. Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą : wprowadzenie do pedagogiki społecznej / Pat Petrie ; przekł. Joanna Gilewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
77

Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski ; Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Peda 2013 BG( 2/ 1)
BPP( 7/ 4)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
78
Siemieniecki, Bronisław (1950- ).. Pedagogika kognitywistyczna : studium teoretyczne / Bronisław Siemieniecki. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
79

Szkoła - kultura - tożsamość : pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego / red. nauk.: Mirosław Sobecki, Wioleta Danilewicz, Tomasz Sosnowski. 2013 BG( 3/ 2)
BPP( 4/ 2)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
80
Szczurek-Boruta, Alina. Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości / Alina Szczurek-Boruta. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
81

Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych / red. nauk. Marek Walancik, Jolana Hroncová. 2013 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
82

Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania / pod red. nauk. Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
83

Dyskursywna konstrukcja podmiotu : przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury / Małgorzata Cackowska [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
84
Cyrański, Bohdan (19..-2017).. Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej : przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej / Bohdan Cyrański. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
85

Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 2, Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej / red. nauk. Zofia Frączek [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
86

Pedagogiczne refleksje... : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel / red. Beata Górnicka, Alicja Kurcz ; Uniwersytet Opolski. 2012 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
87

Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności / pod red. nauk. Ewy Kantowicz i Grażyny Orzechowskiej. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
88

Religia i edukacja międzykulturowa / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska, Urszula Klajmon-Lech ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższa S 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
89
Kowalczuk-Walędziak, Marta. Poczucie sprawstwa społecznego pedagogów : studium teoretyczno-empiryczne / Marta Kowalczuk - Walędziak. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
90

Edukacja w społeczeństwach wielokuturowych / red. Wasyl Kremień [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
91

Wielokulturowość i problemy edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska, Gabriela Piechniczek-Ogierman ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicac 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
92

Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej : (materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół pon 2012 BG( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
93

Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu : pedagogika międzykulturowa i etnopedagogika w refleksji metodologicznej / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. 2012 BG( 3/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
94

Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
95

Kultura, media, etyka : media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej : praca zbiorowa / pod red. Piotra Pawlaka, Wojciecha Strzeleckiego i Gonçala Jorgego 2012 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
96

Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 1, Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej / red. nauk. Kazimierz Szmyd [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
97

Wielokulturowe województwo podlaskie w Unii Europejskiej : podręcznik dla nauczycieli / pod red. nauk. Iwony Wrońskiej i Małgorzaty Rusiłowicz. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 7/ 0)
WHS( 3/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
98
Zakrzewski, Stanisław. Zjawiska patologii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki / Stanisław Piotr Zakrzewski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
99

Współczesne środowiska wychowawcze : stan obecny i kierunki przemian / red. nauk. Mariusz Cichosz, Roman Leppert. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->