Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.013" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 634 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Człowiek pogranicza : wyzwania humanistycznej edukacji : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Nikitorowiczowi / pod redakcją Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk, Jolanty Muszy 2019 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
2
Dobrowolska, Barbara (pedagogika). Autor Społeczna przestrzeń szkoły i wielokulturowość w dziecięcym obrazie świata : studium socjopedagogiczne / Barbara Dobrowolska. 2019
37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
3
Furmanek, Waldemar. Autor Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie / Waldemar Furmanek. 2019 BG( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
4

Kultura - sztuka - edukacja. T. 3 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa. 2019 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
5
Leszczyńska-Rejchert, Anna. Autor Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów : studium z pedagogiki społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. 2019
37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
6

Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka : od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych / redakcja naukowa Andrzej Olubiński, Dorota Zaworska-Nikoniuk. 2019
37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
7
Prokop, Jiří (1957- ). Autor Pedagogika porównawcza / Jiří Prokop. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
8
Przybylska, Ewa. Autor Współczesne dyskursy o edukacji kulturowej w Polsce i w Niemczech / Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych. 2019 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
9
Worek, Barbara. Autor Uczące się społeczeństwo : o aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków / Barbara Worek. 2019 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
10

Dziecko w przestrzeniach języka : wybrane konteksty teoretyczne - wybrane perspektywy praktyczne / redakcja naukowa Kinga Kuszak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
11
Mandrzejewska-Smól, Iwona. Autor Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się : diagnoza wybranych problemów / Iwona Mandrzejewska-Smól. 2018 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
12
Smyrnova-Trybulska, Eugenia. Autor Technologie informacyjno-komunikacyjne i E-learning we współczesnej edukacji / Eugenia Smyrnowa-Trybulska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
13
Spętana, Jolanta. Autor Wychowanie a sens życia : człowiek w obliczu dylematów egzystencjalnych / Jolanta Spętana. 2018 BG( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
14

Kategoria integralności w edukacji / pod redakcją Beaty Przyborowskiej, Piotra Błajeta, Iwony Murawskiej, Emilii Aksamit. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
15
Apanel, Danuta. Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014 / Danuta Apanel. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
16

Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych - perspektywa life-span : przewodnik metodyczny / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
17

Edukacja międzykulturowa jako czynnik rozwoju kultury pokoju / redakcja naukowa Krystyna M. Błeszyńska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
18
Gierszewski, Dorota. Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej / Dorota Gierszewski. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
19

Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
20
Głodkowska, Joanna. Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
21

Od konfliktu do współistnienia i współpracy. T. 1, Bliscy i dalecy sąsiedzi / redakcja naukowa Katarzyna Grysińska-Jarmuła i Teresa Maresz. 2017 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
22

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 4.1, Wobec tradycji i innowacji / pod redakcją Grażyny Guni, Agnieszki Ochman i Małgorza 2017 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
23

Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego : analiza krytyczna / redakcja naukowa Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
24

Czas i miejsca w biografii : aspekty edukacyjne / red. Elżbieta Dubas, Anna Gutowska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
25

Dziecko w historii : w kręgu kultury chrześcijańskiej / redakcja naukowa: Elwira J. Kryńska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
26

Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana : konsekwencje metodologiczne / pod redakcją naukową Dariusza Kubinowskiego i Maksymiliana Chutorańskiego. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
27
Kulesza, Marta (1979- ).. Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej / Marta Kulesza. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 2)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
28

Edukacja artystyczna : dylematy teorii i praktyki / redakcja Małgorzata Lubieniecka, Paweł Herod. 2017 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
29

Od konfliktu do współistnienia i współpracy. T. 2, Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze / redakcja naukowa Teresa Maresz i Katarzyna Grysińska-Jarmuła. 2017 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
30
Michałowski, Stanisław (pedagogika). Pedagogia osoby : personalistyczne spotkania dialogowe w edukacji / Stanisław Czesław Michałowski. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
31

Dziecko i dzieciństwo : wybrane konteksty badań / redakcja naukowa Monika Nawrot-Borowska i Dariusz Zając. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
32

Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 4.2, Konteksty indywidualne i środowiskowe / pod redakcją Katarzyny Parys, Magdaleny Past 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
33

Animacja w środowisku : o potrzebie kreowania działań lokalnych : (teoria a praktyka społeczna) / redakcja naukowa Katarzyna Segiet, Kamila Słupska, Astrid Tokaj 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
34
Sroczyński, Wojciech (1944- ).. Szkice do pedagogiki środowiskowej / Wojciech Sroczyński ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Edukacji. 2017 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
35
Szołtysek, Adolf Ernest (1942- ).. Filozofia kształcenia : wychowanie i nauczanie / Adolf E. Szołtysek. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
36

Przyszłość wielokulturowości w Polsce? : nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii / pod redakcją naukową Doroty Angutek. 2016 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
37
Cichosz, Mariusz (1960- ).. O pedagogice społecznej i jej rozwoju : wybrane zagadnienia : wybór tekstów z badań własnych / Mariusz Cichosz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
38

Inkluzja edukacyjna : idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej / pod redakcją naukową Zenona Gajdzicy, Magdaleny Bełzy. 2016 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
39

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 2 / pod redakcją Anny Jakubowicz-Bryx, Jolanty Nowak, Hanny Solarczyk-Szwec. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
40
Kępski, Czesław (1939- ).. Pedagogika porównawcza : podręcznik akademicki / Czesław Kępski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
41

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 1 / pod redakcją Anny Marii Koli, Piotra Kostyły, Hanny Solarczyk-Szwec. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
42
Korwin-Szymanowska, Adamina. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wyzwań społeczeństwa wiedzy / Adamina Korwin-Szymanowska, Ewa Lewandowska, Anna Witkowska-Tomaszewska. 2016 BG( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
43

Kultura - sztuka - edukacja. T. 2 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa. 2016 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
44

Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku / redakcja naukowa Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
45

Z teorii i praktyki badań międzykulturowych : dylematy metodologiczne / redakcja naukowa Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska, Urszula Klajmon-Lech. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
46
Mitchell, David (1938- ).. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
47
Młynarczuk-Sokołowska, Anna. Teoria i praktyka międzykulturowej edukacji nieformalnej : w kontekście działań adresowanych do dzieci / Anna Młynarczuk-Sokołowska. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 6/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
48

Uczenie się - doświadczanie - imersja. Poradnictwo zaangażowane / redakcja naukowa: Elżbieta Siarkiewicz, Bożena Wojtasik. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
49
Skrzypczak, Bohdan. Współczynnik społecznościowy : edukacyjne (re)konstruowanie instytucji społecznościowych - w perspektywie pedagogiki społecznej / Bohdan Skrzypczak. 2016 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
50

Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 2, Kontekst metodyczny / pod redakcją naukową Marioli Szczepańskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
51
Twardowska-Staszek, Estera. Zachowania ryzykowne młodzieży szkolnej z niepełnosprawnością intelektualną : uwarunkowania podmiotowe i środowiskowe / Estera Twardowska-Staszek. 2016 BG( 2/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
52
Ayres, Anna Jean (1920-1988). Dziecko a integracja sensoryczna / A. Jean Ayres ; przekad Juliusz Okuniewski. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
53
Bagan-Wajda, Katarzyna. Rozwój dialogiczny w okresie niemowlęcym : badanie porównawcze interakcji rodziców z niemowlęciem słyszącym oraz rodziców z niemowlęciem z uszkodzonym słuchem w oparciu o elementy dialog 2015 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
54

Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg ; [rencenzowała Grażyna Gunia]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
55

W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych w środowiskach życia człowieka / pod redakcją naukową Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
56

Wokół badań biograficznych w andragogice / redakcja naukowa Olga Czerniawska, Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
57
Dobrowolska, Barbara (pedagogika). Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły : studium społeczno-pedagogiczne / Barbara Dobrowolska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
58
Furmanek, Waldemar. Humanistyczna pedagogika pracy : sytuacje trudne w pracy człowieka / Waldemar Furmanek ; [recenzował Janusz Kirenko]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
59
Grzybowski, Przemysław. Śmiech w edukacji : od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową / Przemysław Paweł Grzybowski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
60
Guziuk-Tkacz, Marta. Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki / Marta Guziuk-Tkacz, Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz ; [tłumaczenie terminów na język angielski: Marta Guziuk-Tkacz]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
61

Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się / redakcja naukowa Anna Guzy, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
62
Jagielska, Dominika. Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego / Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz ; [recenzent Wiesław Theiss]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
63

Człowiek w środowisku społecznym : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mirosławowi Dyrdzie / redakcja naukowa: Edward Jarmoch, Joanna Zienkiewicz ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycz 2015 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
64

Wychowanie do dialogu : w poszukiwaniu modeli budowania relacji międzyludzkich / pod redakcją Kazimiery Jaworskiej, Kazimiery Wawrzynów OSU, Grzegorza Sokołowskiego. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
65
Józefowicz, Anna (filologia polska). Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej - idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne / Anna Józefowicz, Jarosław Chaciński, Elżbieta Krysztofik-Gogol, Tomasz Adamski ; [recenzenci Ewa 2015 BG( 3/ 0)
BPP( 7/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
66
Karpińska-Musiał, Beata. Międzykulturowość w glottodydaktyce : o związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych / Beata Karpińska-Mu 2015 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
67
Kirenko, Janusz (1954- ).. Otyłość : przystosowanie i uwarunkowania / Janusz Kirenko, Anna Wiatrowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
68

ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
69

Wielokulturowość między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową : dylematy i konteksty tożsamościowe / redakcja naukowa Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
70

Kultura - sztuka - edukacja. T. 1 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
71

Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej : wybrane problemy i kwestie społeczne w ujęciu podmiotowym / redakcja naukowa Artur Łacina-Łanowski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
72
Lewartowicz, Urszula. Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce / Urszula Lewartowicz ; [recenzent Katarzyna Olbrycht]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
73

Aksjologiczne konteksty edukacji międzykulturowej / redakcja naukowa Tadeusz Lewowicki, Barbara Chojnacka-Synaszko, Łukasz Kwadrans. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
74
Młynarczuk-Sokołowska, Anna. Od obcości do inności : międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych / Anna Młynarczuk-Sokołowska. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
75
Murzyn, Andrzej. Współczesna filozofia edukacji : kluczowe kwestie / Andrzej Murzyn. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
76

Od źródeł zagrożeń i patologii do profilaktyki i wsparcia / pod redakcją naukową Andrzeja Olubińskiego i Moniki Suskiej-Kuźmickiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
77
Ostrowicka-Miszewska, Helena. Przemyśleć z Michelem Foucaultem : edukacyjne dyskursy o młodzieży : dyspozytyw i urządzanie / Helena Ostrowicka. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
78

Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers / edited by Beata Pituła, Anna Waligóra-Huk. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
79
Polish-Indonesian Intercultural and Interfaith Dialogue (3 ; 2014 ; Białystok). Youth in intercultural and interfaith dialogue : perspectives, opportunities and challenges : III Polish-Indonesian Intercultural and Interfaith Dialogue, 3th of November, 2014 Białystok. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
80
Ryk, Andrzej. W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej : na podstawie koncepcji Edmunda Husserla / Andrzej Ryk. 2015 BG( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
81

Pedagogika społeczna - nowe wyzwania w Polsce i Niemczech / pod redakcją naukową Aleksandry Sander i Mirosława S. Szymańskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
82
Skoczek, Anna (językoznawca). Mutyzm : zagadnienia teorii i praktyki / Anna Skoczek. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.82 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna.
83
Śliwa, Sławomir (pedagogika). Profilaktyka pedagogiczna / Sławomir Śliwa ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
84
Sosnowska, Paulina (1976- ).. Arendt i Heidegger : pedagogiczna obietnica filozofii / Paulina Sosnowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
85

Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
86
Szajner, Agnieszka. Szkoła polska w Atenach : edukacja międzykulturowa / Agnieszka Szajner. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
87

Człowiek w zmieniającej się perspektywie / redakcja naukowa Zofia Szarota, Adrian Biela. 2015 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
88

Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 1, Kontekst teoretyczny / pod redakcją naukową Marioli Szczepańskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza
89

Szkoła - kultura - środowisko lokalne / redakcja naukowa Alicja Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 2)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
90
Tomczyk, Łukasz. Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
91

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : teoria i badania / redakcja naukowa Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 3)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
92

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / redakcja naukowa Janina Uszyńska-Jarmoc, Katarzyna Nadachewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 2)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
93
Żukiewicz, Arkadiusz. Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej : odniesienia do społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
94
Apanel, Danuta. Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012 / Danuta Apanel. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
95
Cichosz, Mariusz (1960- ).. Pedagogika społeczna : zarys problematyki / Mariusz Cichosz. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
96
Czubak-Koch, Magdalena. Uczenie się w kulturze miejsca pracy / Magdalena Czubak-Koch. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
97

Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 2 / red. nauk. Wioleta [!] Danilewicz, Wiesław Theiss ; Zespół Pedago 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 2)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
98

Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych : zwiększanie wpływu edukacji na jakość życia seniorów / [zesp. red. Pilar Escuder Mollon, Alina Gil ; tł. z jęz. ang. Renata Och 2014 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
99
Furmanek, Waldemar. Humanistyczna pedagogika pracy : współczesność obiektem badań / Waldemar Furmanek. 2014 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego