Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37.012" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 55 z 55 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

W stulecie metody biograficznej : refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej / red. Elżbieta Dubas, Aneta Słowik. 2020 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
2

Stałość i zmienność w biografii : przełomy biograficzne / red. Elżbieta Dubas, Anna Gutowska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
3
Krawczyk-Bocian, Amelia. Autor Narracja w pedagogice : teoria, metodologia, praktyka badawcza / Amelia Krawczyk-Bocian. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
4
Kawecki, Ireneusz. Autor Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych / Ireneusz Kawecki. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
5
Muszyński, Heliodor (1931- ). Autor Metodologiczne vademecum badacza pedagoga / Heliodor Muszyński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
6
Palka, Stanisław (1941- ). Autor Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej / Stanisław Palka. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
7
Kaczmarek, Renata (edukacja). Metody badań pedagogicznych z ćwiczeniami dla studentów / Renata Kaczmarek ; Politechnika Koszalińska. 2016 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
8

Umieszczeni w przeszłości : pamięć w naukach pedagogicznych / pod redakcją Władysławy Szulakiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
9

W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
10

Praktyka badań pedagogicznych / pod red. nauk. Teresy Bauman. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
11

Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych : refleksje na marginesie projektów badawczych / pod red. nauk. Hanny Kędzierskiej i Henryka Mizerka. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
12

W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki : monografia naukowa / pod red. Barbary Janiny Grzyb, Artura Łaciny-Łanowskiego i Marka Wasielewskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
13
Urbaniak-Zając, Danuta (1957- ).. Badania jakościowe w pedagogice : wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka / Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
14

Badawczy charakter pracy nauczyciela : wybrane obszary teorii i szkolnej pragmatyki / red. nauk. Barbara Dobrowolska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Pedagogiki. 2011 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
15
Guziuk-Tkacz, Marta. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Marta Guziuk-Tkacz. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
16
Kubinowski, Dariusz (1962- ).. Jakościowe badania pedagogiczne : filozofia, metodyka, ewaluacja / Dariusz Kubinowski. 2011 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
17
Sobiecki, Janusz (1948- ).. Proces ilościowych badań pedagogicznych. Cz. 2, Badania eksperymentalne / Janusz Sobiecki ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Pedagogiki. 2011 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
18

Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki : wymiary teoretyczny i praktyczny / pod red. Rafała Włodarczyka i Wiktora Żłobickiego. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
19

Badania w działaniu : pedagogika i antropologia zaangażowane / red. nauk. Hana Červinková, Bogusława Dorota Gołębniak. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
20

Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych / pod red. Hanny Kędzierskiej. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
21

Podstawy metodologii badań w pedagogice / red. nauk. Stanisław Palka. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 7/ 4)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
22
Pilch, Tadeusz (1939- ).. Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe / Tadeusz Pilch, Teresa Bauman. 2010 BG( 3/ 1)
BPP( 3/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
23
Łobocki, Mieczysław (1929-2012).. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. 2009 BG( 4/ 1)
BPP( 2/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
24
Niemierko, Bolesław (1935- ).. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
25
Sobiecki, Janusz (1948- ).. Proces ilościowych badań pedagogicznych. Cz. 1, Planowanie i przygotowanie badań / Janusz Sobiecki ; Akademia Podlaska. 2009 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
26
Łobocki, Mieczysław (1929-2012).. Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. 2008 BG( 4/ 1)
BPP( 2/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
27
Maszke, Albert Wojciech (1939- ).. Metody i techniki badań pedagogicznych / Albert Wojciech Maszke. 2008 BG( 1/ 1)
BPP( 5/ 2)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
28
Rubacha, Krzysztof (1965- ).. Metodologia badań nad edukacją / Krzysztof Rubacha. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
29

Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki / pod red. nauk. Krzysztofa Rubachy. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
30
Jarosz, Ewa. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. 2007 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
31
Krüger, Heinz-Hermann. Metody badań w pedagogice / Heinz-Hermann Krüger ; przekł. Dorota Sztobryn ; wstęp i oprac. Bogusław Śliwierski [!]. 2007 BG( 3/ 0)
BPP( 7/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
32

Narracja - krytyka - zmiana : praktyki badawcze we współczesnej pedagogice / pod red. Ewy Kurantowicz i Mirosławy Nowak-Dziemianowicz. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
33
Wysocka, Ewa. Człowiek a środowisko życia : podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy / Ewa Wysocka. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
34

Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
35
Hajduk, Edward (1932-2015).. Hipoteza w badaniach społecznych : poradnik dla studentów / Edward Hajduk ; Uniwersytet Zielonogórski. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
36

Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie / pod redakcją naukową Dariusza Kubinowskiego i Mariana Nowaka. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
37
Palka, Stanisław (1941- ).. Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna / Stanisław Palka. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 8/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
38

Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
39

Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych / red. Tadeusz Jałmużna, Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 6/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
40
Maszke, Albert Wojciech (1939- ).. Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych / Albert Wojciech Maszke. 2004 BG( 1/ 1)
BPP( 6/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
41
Maszke, Albert Wojciech (1939- ).. Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych / Albert Wojciech Maszke ; [Uniwersytet Rzeszowski]. 2003 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
42
Kožuh, Boris. Źródła w integracji badań pedagogicznych / Boris Kožuh. 2002 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
43
Kubielski, Wiesław. Zarys metodologii badań pedagogicznych : struktura procesu badawczego i jej metodologiczne podstawy / Wiesław Kubielski. 1999 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
44

Orientacje w metodologii badań pedagogicznych / pod red. Stanisława Palki. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 8/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
45
Gnitecki, Janusz (1945-2008).. Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej / Janusz Gnitecki. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
46
Hajduk, Edward (1932-2015).. Hipoteza w badaniach pedagogicznych : poradnik dla studentów / Edward Hajduk. 1996 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
47

Przełamywanie stereotypów : (pedagogicznych i edukacyjnych) / pod red. Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej, Romana Lepperta ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Katedra Pedagogiki Ogólnej. 1996 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
48

Metody badań pedagogicznych w zarysie / pod red. Andrzeja Góralskiego. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
49
Kopiec, Herbert. Teoria wychowania : rozumiejący wgląd w wychowanie / Herbert Kopiec. 1995 BG( 6/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
50
Pilch, Tadeusz (1939- ).. Zasady badań pedagogicznych / Tadeusz Pilch. 1995 BG( 10/ 1)
BPP( 9/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
51
Zaczyński, Władysław Piotr (1930-2017).. Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński. 1995 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
52
Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (1 ; 1993 ; Rembertów). Sekcja 1. Dylematy metodologiczne pedagogiki : materialy z obrad Sekcji I "Dylematy metodologiczne pedagogiki" I Zjazdu Pedagogicznego (Warszawa-Rembertów 1993) / pod red. Tadeusza Lewowickiego. 1995 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
53
Zimny, Tomasz M. Eksperyment pedagogiczny : (metoda i zastosowanie) / Tomasz M. Zimny ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. 1991 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
54

Metody badań pedagogicznych w zarysie / pod red. Andrzeja Góralskiego. 1989 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
55
Krzysztoszek, Zofia (1925-2018).. Uwarunkowania, założenia i metody badań pedagogicznych / Zofia Krzysztoszek. 1977 BG( 4/ 0)
BPP( 6/ 0)
BII( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego