Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37*438**091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 430 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wagner, Barbara (1954- ). Autor Wiejska oświata w Polsce w latach 1918-1939 / Barbara Wagner. 2021 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
2

Dziecko w historii : sytuacja dziecka w odrodzonym państwie polskim / redakcja naukowa: Elwira J. Kryńska, Agnieszka Suplicka, Łukasz Kalisz. 2020 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
3
Dormus, Katarzyna. Autor Z dziejów szkolnictwa międzywojennego Krakowa. 1 / Katarzyna Dormus, Jan Ryś, Ryszard Ślęczka. 2019 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
4
Pelczar, Roman. Autor Polskie i ruskie (ukraińskie) szkoły gminne w systemie oświaty ludowej w Galicji (do 1875 r.) / Roman Pelczar. 2019 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
5
Skłodowski, Jan (1950- ). Autor Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej / Jan Skłodowski. 2019 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
6

Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej / pod redakcją Anny Włoch, Justyny Wojniak i Ryszarda Ślęczki. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
7
Ciszkowski, Tadeusz (1957- ). Autor Wydawca Z dziejów oświaty na terenie gminy Dąbrowa Białostocka / Tadeusz Ciszkowski. 2018 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
8
Jamrożek, Wiesław (1954-2021). Autor Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Nowogródzkim / Wiesław Jamrożek, Jolanta Szablicka-Żak ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
9
Kamińska, Janina Zofia (1961- ). Autor Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Litewskim / Janina Kamińska ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
10
Kryńska, Elwira Jolanta (1956- ). Autor Dzieje oświaty w regionie - województwo białostockie (1919-1939) / Elwira J. Kryńska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku ; 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
11
Massalski, Adam (1942- ). Autor Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Wołyńskim i Ukraińskim / Adam Massalski, Ewa Kula ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
12
Sapia-Drewniak, Eleonora. Autor Szkoły dla dorosłych i nauczyciele na Opolszczyźnie w latach powojennych (1945-1950) / Eleonora Sapia-Drewniak. 2018 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
13

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Małopolskim / Andrzej Meissner, Ryszard Ślęczka, Marzena Pękowska ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Po 2018 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
14

Szkice pedagogiczne : dylematy juwentologii / redakcja naukowa Joanna Wyleżałek, Małgorzata Such-Pyrgiel. 2018 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
15
Szybiak, Irena (1940- ). Autor Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Żmudzkim / Irena Szybiak, Katarzyna Buczek ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
16
Walasek, Stefania (1947- ). Autor Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Poleskim / Stefania Walasek ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
17
Gorska, Bożena. Rzeczpospolita Krzemieniecka albo Nowe Ateny Wołyńskie / Bożena Gorska. 2017 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
18

W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej / pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka, Tomasza Maliszewskiego. 2017 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
19

Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. T. 4, Władza - edukacja - wiedza / redakcja naukowa Joanna Król ; Uniwersytet Szczeciński. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
20
Niesiołowski, Andrzej (1899-1945).. Zarys pedagogiki ogólnej : rękopisy z oflagu / Andrzej Niesiołowski ; odczytanie i opracowanie Janina Kostkiewicz. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
21
Bajerski, Artur (1981- ).. Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski : ujęcie geograficzne / Artur Bajerski. 2016 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
22
Buczek, Katarzyna. Zbiory dydaktyczne Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu (1805-1833) / Katarzyna Buczek. 2016 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
23
Datner-Śpiewak, Helena (1949- ).. Po zagładzie : społeczna historia żydowskich domów dziecka, szkół, kół studentów w dokumentach Centralnego Komitetu Żydów w Polsce / Helena Datner. 2016 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
24

Polskie dziedzictwo pedagogiczne : rozważania o ideach i instytucjach / pod redakcją Joanny Falkowskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
25
Gralak, Bronisław. Szkolnictwo akademickie i nauka polska w okresie okupacji hitlerowskiej / Bronisław Gralak. 2016 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
26

60 lat - Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu / [redaktor naczelna Magdalena Gumienny-Nowak]. 2016 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
27

Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. T. 2, Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian / redakcja naukowa Elżbieta Magiera i Joanna Król ; Uniwersytet Szczeciński. 2016 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
28
Szymański, Mirosław Stanisław (1954- ).. Myślenie i działanie pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej : esej polityczno-oświatowy / Mirosław S. Szymański. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
29

Edukacja w PRL / pod redakcją Moniki Wiśniewskiej. 2016 BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
30
Zackiewicz, Grzegorz (1971- ).. Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego 1930-1939 / Grzegorz Zackiewicz. 2016 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
31
Dworakowska-Marinow, Dominika. W kręgu problemów edukacji i dydaktyki polonistycznej na łamach czasopisma "Nowe Tory" (1906-1914) : między tradycją a współczesnością / Dominika Dworakowska. 2015 BHU( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
32

Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772-1918 / redaktorzy naukowi Julian Dybiec, Jerzy Krawczyk, Andrzej Meissner, Kazimierz Szmyd. 2015 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
33

Wzrastać w cieniu historii : dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918-1989) / redakcja naukowa Elżbieta Gorloff. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
34

Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego / pod redakcją Danuty Kocurek. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
35

Doświadczenie dzieciństwa i młodości w Polsce (1918-1989) / redakcja naukowa Andrzej Kołakowski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
36
Kwieciński, Zbigniew (1941- ).. Cztery i pół : preliminaria - liminaria - varia / Zbigniew Kwieciński. 2015 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
37

Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. T. 1, Indywidualizm, edukacja, kolektywizm / redakcja naukowa Elżbieta Magiera ; Uniwersytet Szczeciński. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
38
Nowicki, Michał (nauki społeczne). Akademia Lubrańskiego : organizacja szkoły i działalność wychowawcza / Michał Nowicki ; Towarzystwo Miłośników Historii ; [recenzenci: Kazimierz Puchowski, Dorota Żołądź-Strzelczyk]. 2015 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
39
Ochenduszko, Tadeusz (1962- ).. Kadra kierownicza gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii / Tadeusz Ochenduszko ; [recenzent Roman Pelczar]. 2015 BG( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
40
Radzikowska, Dorota. Pomiędzy reformami : edukacja początkowa w polskich reformach oświatowych w latach 1932-1961 / Dorota Radzikowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
41
Suplicka, Agnieszka. Prywatne szkoły średnie ogólnokształcące i zawodowe w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej / Agnieszka Suplicka. 2015 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
42
Szewczuk, Dariusz (1971- ).. Seminaria nauczycielskie w Królestwie Polskim (1866-1915) / Dariusz Szewczuk. 2015 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
43
Tołoczko, Marek. Publiczna Szkoła Powszechna w Supraślu w okresie II Rzeczypospolitej / Marek Tołoczko. 2015 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
44
Chodkowska, Maria. Twórczość i praktyka pedagogiczna Janusza Korczaka w kontekście teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego / Maria Chodkowska, Renata Bednarz-Grzybek. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
45

Szkice z dziejów radomskiej oświaty : studia / pod red. Adama Duszyka i Krzysztofa Latawca ; Stowarzyszenie "Vade Mecum" [etc.]. 2014 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
46

Pochylmy się nad dzieckiem : idea i dzieło Janusza Korczaka / pod redakcją Mariusza Korczyńskiego, Marzeny Okrasy, Bożenny Wierzchowskiej-Konery. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
47

Niewyczerpane bogactwo kraju... : szkolnictwo galicyjskie w dobie autonomii / pod red. Marzeny Koterbickiej-Borys, Joachima Popka, Bożeny Wolano. 2014 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
48

Komisja Edukacji Narodowej z perspektywy XXI wieku w 240. rocznicę utworzenia / pod red. Elwiry J. Kryńskiej, Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow. 2014 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
49

Wychowanie dziecka - między tradycją a współczesnością / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Natalia Maria Ruman. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
50
Smolarczyk, Andrzej. Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w województwie poleskim w latach 1919-1939 / Andrzej Smolarczyk ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii N 2014 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
51

400 lat szkoły średniej ogólnokształcącej w Łomży 1614-2014 : suplement do publikacji "380 lat szkoły średniej ogólnokształcącej w Łomży 1614-2014" / [zespół red.: Jolanta Szabuńk 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
52

Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku : specyfika relacji dziecko - dorosły / red. nauk. Krystyna Zabawa, Renata Pater. 2014 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
53
Błażejewski, Wojciech. Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce / Wojciech Błażejewski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
54
Bogus-Spyra, Marzena (1965- ).. Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku : uwarunkowania prawne i zawodowe / Marzena Bogus. 2013 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
55
Boguszewska, Anna. Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-1945 / Anna Boguszewska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
56
Chmielewski, Witold Jan. Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941-1948 / Witold Jan Chmielewski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
57
Dobrołowicz, Justyna. Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym / Justyna Dobrołowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
58
Falkowska, Joanna (pedagogika). Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu autonomii : twórcy i idee / Joanna Falkowska. 2013 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
59
Konferencja Kaszubsko-Pomorska (12 ; 2012 ; Słupsk). Szkolnictwo i oświata na Pomorzu (XVI-XX w.) : XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska / pod red. Zenona Romanowa ; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomo 2013 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
60
Moklak, Jarosław (1959- ).. Hałyczyna contra Galicja : ukraińskie szkolnictwo średnie i wyższe w debatach Sejmu Krajowego galicyjskiego 1907-1914 / Jarosław Moklak. 2013 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
61
Niziołek, Barbara Dagmara. Edukacja zdrowotna w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1975 / Barbara Dagmara Niziołek. 2013 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
62
Raś, Danuta. Skarby cieszyńskiej trówły : Zakład Wychowawczy w Cieszynie (1912-1937) : historia, ludzie, praca / Danuta Raś. 2013 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
63
Romaniuk, Zbigniew (1963- ).. Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim w latach 1918-1944 / Zbigniew Romaniuk. 2013 BG( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
64
Sanojca, Karol. Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej / Karol Sanojca. 2013 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
65
Witkowski, Lech (1951- ).. Przełom dwoistości w pedagogice polskiej : historia, teoria, krytyka / Lech Witkowski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
66

Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej / pod red. Mirosława Wójcika. 2013 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
67

Edukacja polska w konstelacji europejskiej / pod red. Kazimierza Żegnałka ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Pedagogiki. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
68
Brodacka-Adamowicz, Ewa. Renata et illuminata : organizacja, działalność i polityka oświatowa Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w latch 1918-1932, w świetle przepisów wykonawczych / Ewa Brod 2012 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
69
Glimos-Nadgórska, Anna (1950- ).. Szkolnictwo Będzina 1795-1918 : wraz z tekstami źródłowymi / Anna Glimos-Nadgórska. 2012 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
70
Kahl-Łuczyńska, Edyta. Instytucjonalne doskonalenie nauczycieli w PRL (1956-1989) : ideologia, polityka, praktyka / Edyta Kahl. 2012 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
71
Kalinowska-Witek, Barbara. Kartka z dziejów oświaty lubelskiej : Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Wacławy Arciszowej w Lublinie (1912-1949) / Barbara Kalinowska-Witek. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
72
Kupisiewicz, Czesław (1924-2015).. Okazjonalne wykłady pedagogiczne / Czesław Kupisiewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
73
Medvedeva, Ol’ga Rahmilovna (1946- ).. Oby im życie łatwiejsze było... : o Januszu Korczaku i jego wychowanku / Olga Medvedeva-Nathoo ; [tł. Ryszard Reisner]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
74

Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych / pod red. Aleksandra Nalaskowskiego i Beaty Przyborowskiej. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 1)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
75
Siedlaczek-Szwed, Aleksandra. Towarzystwa opiekuńcze i wychowawcze na Wileńszczyźnie w okresie międzywojnia / Aleksandra Siedlaczek-Szwed ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2012 BG( 1/ 1)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
76
Szulakiewicz, Władysława. Stanisław Łempicki (1886-1947) : twórca lwowskiej szkoły historii wychowania / Władysława Szulakiewicz. 2012 BG( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
77
Wincenciak, Witold. Kształcenie nauczycieli w Łomży : zarys dziejów (1914-2014) / Witold Wincenciak ; Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży 2012 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
78
Woś, Wioletta (1977- ).. Prywatne żeńskie szkoły gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1882-1939 / Wioletta Woś. 2012 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
79
Zawistowska, Alicja. Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce / Alicja Zawistowska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
80
Cwer, Andrzej. Edukacja młodzieży w Szkole Rycerskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1764-1794 / Andrzej Cwer ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Pedagogiki. 2011 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
81
Kłakówna, Zofia Agnieszka (1951- ).. Pakt dla szkoły : zarys koncepcji kształcenia ogólnego : zaproszenie do dyskusji / Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra. 2011 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
82
Konieczka-Śliwińska, Danuta. Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku : konteksty, koncepcje programowe, realia / Danuta Konieczka-Śliwińska. 2011 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
83
Król, Joanna (1971- ).. To idzie młodość... : Związek Młodzieży Polskiej w szkole średniej ogólnokształcącej w latach 1948-1957 / Joanna Król. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
84
Krowicki, Stanisław L. Z polską edukacją przez wieki : (wybór artykułów publicystycznych) / Stanisław Ludwik Krowicki. 2011 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
85

Od szkoły parafialnej do Akademii Pedagogicznej : szkice o oświacie w Bytomiu / [oprac. pod red. Andrzeja Misiołka, Dominika Abłamowicza]. 2011 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
86
Nawrot-Borowska, Monika. Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i początkach XX wieku - zapatrywania teoretyczne i praktyka / Monika Nawrot-Borowska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
87
Siedlaczek-Szwed, Aleksandra. Działalność opiekuńczo-wychowacza i oświatowa żydowskich towarzystw dobroczynnych na Wileńszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej / Aleksandra Siedlaczek-Szwed ; Akademia im. Jana Długosza w 2011 BG( 1/ 1)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
88

Przełomy edukacyjne : dziedzictwo polskiej teorii i praktyki / red. nauk. Władysława Szulakiewicz. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
89
Taraszkiewicz, Jacek (1959- ).. Edukacja historyczna w szkolnictwie pijarskim Rzeczypospolitej 1642-1773 / Jacek Taraszkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
90
Trębicka-Postrzygacz, Beata (1973- ).. Szkoły dla dzieci niesłyszących na ziemiach polskich w latach 1817-1914 / Beata Trębicka-Postrzygacz. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
91
Babik, Marek (1966- ).. Polskie koncepcje wychowania seksualnego w latach 1900-1939 / Marek Babik. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
92

Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej II Rzeczypospolitej / red. nauk. Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
93
Boguszewska, Anna. Kształcenie nauczycieli rysunku dla szkół powszechnych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej / Anna Boguszewska ; [słowo wstępne Karol Poznański]. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
94

Wychowanie - opieka - kształcenie : z badań nad wybranymi problemami edukacji w XX i XXI wieku / red. nauk.: Mariusz Brodnicki, Elżbieta Gorloff, Andrzej Kołakowski. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
95
Dereń, Edward (1939- ).. Kształcenie nauczycieli w Polsce w seminariach nauczycielskich i liceach pedagogicznych (1918-1970) / Edward Dereń ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w M 2010 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
96
Gajak-Toczek, Małgorzata. Franciszek Próchnicki (1847-1911) : dydaktyk, edytor, badacz literatury / Małgorzata Gajak-Toczek. 2010 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
97

Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009) / pod red. nauk. Elżbiety Gorloff, Romualda Grzybowskiego, Andrzeja Kołakowskiego ; Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytu 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
98
Gralak, Bronisław. Szkolnictwo wyższe i nauka polska pod okupacją niemiecką i radziecką 1939-1945 / Bronisław Gralak. 2010 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
99

Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku / pod red. nauk. Krzysztofa Jakubiaka, Tomasza Maliszewskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego