Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37*03*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 88 z 88 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Wychowanie patriotyczne : pedagogika, polityka bezpieczeństwa, polityka historyczna / pod redakcją Konrada Henninga [!]. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
2
Kopińska, Violetta. Edukacja obywatelska w szkole : krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych / Violetta Kopińska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
3

Krajobrazy kulturowe : sposoby konstruowania i narracji / redakcja naukowa Robert Traba, Violetta Julkowska, Tadeusz Stryjakiewicz ; współpraca Dominik Pick ; [tłumaczenia Agnieszka Grzybkowska 2017 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
4
Wereszczyńska, Katarzyna. W trosce o wychowanie obywatelskie : społeczne i pedagogiczne funkcje czasopisma "Społeczeństwo Otwarte" 1990-1998 / Katarzyna Wereszczyńska. 2017 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
5
Wyczółkowska, Ewa. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci / Ewa Jagiełło, Grzegorz Wierzbicki ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Edukacji. 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
6
Gawlik-Kobylińska, Małgorzata. Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa : kształcenie w paradygmacie społeczeństwa informacyjnego i jego przyszłość / Małgorzata Gawlik-Kobylińska. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
7
Wiłkomirska, Anna. Jaki patriotyzm? / Anna Wiłkomirska, Adam Fijałkowski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
8
Jagieła, Jarosław (1954- ).. Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją / Jarosław Jagieła ; [redakcja języka angielskiego Ewa Pałka] ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015 BG( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
9
Kania, Agnieszka. "Polak młody" na lekcjach języka polskiego : edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej / Agnieszka Kania. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
10
Michalski, Łukasz (1971- ).. Świadomość historyczna uczniów szkół ponadpodstawowych w aglomeracji warszawskiej : raport z badań / Łukasz Michalski ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Naro 2015 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
11

Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji / redakcja naukowa Agnieszka Olczak, Paweł Prüfer, Dorota Skrocka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolsk 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
12

Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny / redakcja naukowa Andrzej Pieczywok, Krzysztof Loranty ; Akademia Obrony Narodowej. 2015 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
13
Balasiewicz, Andrzej. Słownik pedagogiki pracy i organizacji / Andrzej Balasiewicz, Robert Błaut, Włodzimierz Chojnacki ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
14

Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekście przemian współczesnych systemów społeczno-politycznych / pod red. Doroty Drałus, Moniki Wichłacz. 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
15
Gieleciński, Marek. Świadczenia społeczeństwa polskiego na obronność państwa przed wybuchem II wojny światowej (1936-1939) / Marek Gieleciński. 2014 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
16
Pyter, Magdalena. Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym : 100 podstawowych pojęć / Magdalena Pyter, Adam Balicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
17

Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji = A glossary of key terms related to the national qualifications system / [oprac. przez zespół w składzie: Stanisław 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
18

Słownik : kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica / red. nauk. Krzysztof Zajdel, Małgorzata Prokosz. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
19

Edukacja dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych / red. nauk. Marian Marcinkowski, Marian Żuber. 2013 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
20
Mróz, Tadeusz. Słownik terminów ogólnej teorii kształcenia / Tadeusz Mróz, Małgorzata Siwińska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
21

Edukacja obywatelska w działaniu / red. Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
22
Wiłkomirska, Anna. Wiedzieć i rozumieć aby być obywatelem : studium empiryczne / Anna Wiłkomirska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
23

Integralność w pedagogice religii = Integrita v pedagogike náboženstva = L’integralità nella pedagogica della religione / pod red. Mariana Włosińskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekono 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
24
Guziuk-Tkacz, Marta. Autor Leksykon terminów metodologicznych : nauki pedagogiczne i pokrewne / Marta Guziuk-Tkacz, Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
25
Jaworska, Anetta. Autor Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
26

Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności / pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego i Klaudii Cendy-Miedzińskiej. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
27
Tłuczek-Tadla, Ewa. Edukacja obywatelska w stowarzyszeniu młodzieżowym : studium teoretyczno-empiryczne / Ewa Tłuczek-Tadla. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
28

Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Wojciecha J. Maliszewskiego i Klaudii Węc. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
29
Korzeniowski, Janusz. Edukacja obywatelska w szkole : teoria i praktyka / Janusz Korzeniowski, Małgorzata Machałek. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
30
Wereszczyńska, Katarzyna. Uwarunkowania i efekty nauczania-uczenia się wiedzy o społeczeństwie / Katarzyna Wereszczyńska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
31

Bezpieczeństwo człowieka a wartości : zbiór prac. T. 2, Aspekty społeczne i polityczne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil ; Akademia Podlaska. 2010 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
32

Bezpieczeństwo człowieka a wartości : zbiór prac. T. 1, Aspekty filozoficzne i edukacyjne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil ; Akademia Podlask 2010 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
33

Edukacja obywatelska we współczesnej szkole / pod red. Stanisława Kiliana. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
34

Encyklopedia filozofii wychowania / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
35

Patriotyzm a wychowanie / pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej [et al.]. 2009 BG( 4/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
36
Kupisiewicz, Czesław (1924-2015).. Słownik pedagogiczny / Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
37

Edukacja do demokracji, bezpieczeństwa i praw człowieka w początkach XXI wieku = Education to democracy, safety and human rights at the beginning of the 21st century / red. Ryszard Rosa, Beata 2009 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
38
Burgoński, Piotr (1968- ).. Patriotyzm w Unii Europejskiej / Piotr Burgoński. 2008 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
39
Strzelecki, Michał (1963- ).. Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939 / Michał Strzelecki. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
40
Zielińska, Anna (prawnik). Nastoletni uczniowie o demokracji : uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży / Anna Zielińska. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
41

Rodzina i ojczyzna : Gdański Areopag - Forum Dialogu, 10-13 listopada 2006, Gdańsk / [red. Witold Bock [et.al.] ; aut. zdjęć Robert Kwiatek]. 2007 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
42
Okoń, Wincenty (1914-2011).. Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. 2007 BG( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
43
Święcicka, Justyna. Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
44

Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. Alicji Szerląg. 2007 BG( 2/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
45

Edukacja regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. 2006 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 1)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
46

Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Tadeusz Jałmużna, Ryszard Rosa ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Akademia Podlaska w Siedlcach, Komi 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
47

Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 1 / pod red. Elwiry J. Kryńskiej. 2006 BG( 4/ 0)
BPP( 8/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
48

Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 2 / pod red. Elwiry J. Kryńskiej. 2006 BG( 4/ 0)
BPP( 8/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
49
Dziekoński, Stanisław Krzysztof (1967- ).. Rozwój wychowawczej myśli kościoła na przestrzeni ostatnich wieków / Stanisław Dziekoński. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
50

Wychowanie patriotyczno-obronne : tradycje i współczesność / red. nauk. Romuald Kalinowski, Jerzy Kunikowski, Lech Wyszczelski. 2004 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
51
Nowacki, Tadeusz Wacław (1913-2011).. Leksykon pedagogiki pracy / Tadeusz W. Nowacki ; Instytut Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
52
Solak, Adam (1962- ).. Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka : studium współzależności / Adam Solak. 2004 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
53

Stanisław Konarski - pedagog, polityk, filozof / pod red. Jadwigi Ziętarskiej. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
54

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1- / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch]. 2003 BG( 8/ 0)
BPP( 25/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
55

Dziecko w świecie współdziałania. Cz. 2, W stronę praktyki edukacyjnej / pod red. Bronisławy Dymary. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
56

Dziecko w świecie współdziałania. Cz. 1, Poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania, demokracji / pod red. Bronisławy Dymary. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
57

Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
58
Nowacki, Tadeusz Wacław (1913-2011).. Nowy słownik pedagogiki pracy / Tadeusz W. Nowacki, Kazimiera Korabiowska-Nowacka, Barbara Baraniak ; red. nauk. Tadeusz W. Nowacki. 2000 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
59
Zasacka, Zofia. Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945-1990 / Zofia Zasacka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. 2000 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
60

Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności / pod red. Franciszka Adamskiego i Andrzeja M. de Tchorzewskiego. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
61

Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusza Pilch. 1999 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 1)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
62
Szczypa, Józef (1939- ).. Jan Paweł Woronicz : kerygmat narodowy i patriotyczny / Józef Szczypa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. 1999 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
63

Filozofia - etyka - wiedza o demokracji w edukacji współczesnej : teoria, praktyka, prognoza : [materiały z konferencji naukowej, 18-19 października 1996] / pod red. Jana Szmyda i Antoniego Ko 1999 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
64

Wychowanie a polityka : między wychowaniem narodowym a państwowym / pod red. Witolda Wojdyły ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
65
Brynkus, Józef (1962- ).. Bohaterowie dziejów polskich w podręcznikach szkolnych XIX wieku / Józef Brynkus. 1998 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
66
Chmielewska-Gorczyca, Ewa. Oświata : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. 1998 BG( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
67
Homplewicz, Janusz (1931-2006).. Wyzwania pedagogiczne wobec perspektyw integracji europejskich / Janusz Homplewicz. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
68
Kostkiewicz, Janina (1957- ).. Wychowanie do wolności wyboru : ponadczasowy wymiar pedagogiki F.W. Foerstera / Janina Kostkiewicz. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
69
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Ochotnicze Hufce Pracy w Systemie Oświatowo-Wychowawczym Rozumienie i zrozumienie OHP : materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy w systemie oświatowo-wychowawczym / [pod red. nauk. Józefa Podgóreckiego] ; Ochotnic 1998 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
70
Okoń, Wincenty (1914-2011).. Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)
WIL( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
71

Wychowanie a polityka : tradycje i współczesność / pod red. Witolda Wojdyły i Michała Strzeleckiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1997 BG( 2/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
72
Iluk, Jan. Polsko-rosyjski słownik wyrażeń i zwrotów lekcyjnych / Jan Iluk, Krystyna Jarząbek. 1996 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
73
Karolczak-Biernacka, Barbara. Ustrój państwa w oczach młodzieży / Barbara Karolczak-Biernacka. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
74

Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej : o pokojowy start ludzkości w XXI wiek : materiały z II Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum Opole ’95 / pod red. Zygmunta 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
75
Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny (2 ; 1995 ; Toruń). Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie : materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego / pod red. Henryki Kwiatkowskiej i Zbigniewa Kwiecińskiego. 1996 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
76

Edukacja w społeczeństwie obywatelskim i system wartości / pod red. Jana Żebrowskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 1996 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
77
Jakubiak, Krzysztof. Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji : kształtowanie i upowszechnianie w periodycznych wydawnictwach społeczno-kulturalnych i pedagogicznych / Krzysztof Jakubiak ; Wyższa Sz 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
78
Paruzel, Eugeniusz (1949- ).. Ideał wychowawczy Narodowej Demokracji i próby jego realizacji na przełomie XIX i XX wieku / Eugeniusz Paruzel. 1993 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
79

Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. 1993 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 0)

37(03) Oświata, Pedagogika - słowniki i encyklopedie
80
Antosik, Stanisław. Od upolitycznienia do edukacji obywatelskiej w szkole / Stanisław Antosik. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
81
Gelles, Romuald (1941- ).. Sprawy polskie w szkole niemieckiej w latach 1919-1939 / Romuald Gelles. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
82
Frątczak, Jan (1932- ). Autor Wpływ wychowania na świadomość polityczną młodzieży : (raport) / Jan Frątczak ; Instytut Badań Problemów Młodzieży w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1990 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
83
Frątczak, Jan (1932- ).. Wpływ wychowania na świadomość polityczną młodzieży / Jan Frątczak (red. i aut.) ; Instytut Badań Problemów Młodzieży w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1990 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
84
Rusiecka, Ada. Związek Harcerstwa Polskiego jako środowisko wychowawcze / Ada Rusiecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. 1990 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
85
Bocheński, Józef Maria (1902-1995).. O patriotyzmie / I. M. Bocheński. 1989 BG( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
86
Okoń, Wincenty (1914-2011). Autor Słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. 1975 BG( 4/ 0)
BPP( 7/ 0)
WHS( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


87
Suchodolski, Bogdan (1903-1992).. Rola wychowania w społeczeństwie socjalistycznym / Bogdan Suchodolski. 1967 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
88
Zaborowski, Zbigniew (1926-2006).. Podstawy wychowania zespołowego / Zbigniew Zaborowski. 1967 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.035 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego