Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 5330 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bąbel, Przemysław (1977- ). Autor 12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
2
Cygan, Barbara. Autor Diagnoza małego dziecka : konteksty interdyscyplinarne / Barbara Cygan. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
3
Furmanek, Waldemar. Autor Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie / Waldemar Furmanek. 2019 BG( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
4
Głowacki, Zdzisław. Autor Zagadki chemiczne Tutora. Cz. 1 / Zdzisław Głowacki. 2019 BIC( 1/ 0)


5
Kamińska, Małgorzata (1965- ). Autor Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły : studium teoretyczno-empiryczne / Małgorzata Kamińska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
6

Edukacja całożyciowa - wybrane obszary / redakcja naukowa: Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37 OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO. WYKORZYSTANIE WOLNEGO CZASU
7

Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia / redakcja naukowa: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
8

Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie / redakcja naukowa: Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Piotr Remża. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37 OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO. WYKORZYSTANIE WOLNEGO CZASU
9
Kijak, Remigiusz (1979- ). Autor Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak. 2019 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
10
Kordziński, Jarosław. Autor Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Jarosław Kordziński. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.2-057.16 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans za
11
Krawczyk-Bocian, Amelia. Autor Narracja w pedagogice : teoria, metodologia, praktyka badawcza / Amelia Krawczyk-Bocian. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
12

Kultura - sztuka - edukacja. T. 3 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa. 2019 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
13
Machalska, Marta. Autor Digital learning : od e-learningu do dzielenia się wiedzą / Marta Machalska. 2019 BG( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
14
Piotrowski, Paweł (pedagogika). Autor Sytuacja wychowawcza w ujęciu metapedagogicznym : zarys ontologii wychowania / Paweł Piotrowski. 2019 BG( 1/ 0)

37 OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO. WYKORZYSTANIE WOLNEGO CZASU
15
Piwowarska, Ewa. Autor Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci w wieku 3-9 lat : ujecie procesualne i edukacyjne / Ewa Piwowarska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2019 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
16
Przybylska, Ewa. Autor Współczesne dyskursy o edukacji kulturowej w Polsce i Niemczech / Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych. 2019 BG( 1/ 0)

37.013.42/.43 Pedagogika społeczna. Pedagogika kultury. Edukacja międzykulturowa
17
Ptaszek, Grzegorz. Autor Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji / Grzegorz Ptaszek. 2019 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
18
Skłodowski, Jan (1950- ). Autor Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej / Jan Skłodowski. 2019 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
19
Słotwińska, Helena (1969- ). Autor Wychowanie chrześcijańskie szansą integralnego rozwoju człowieka : studium z pedagogiki religii / Helena Słotwińska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
20

Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym / redakacja naukowa Sławomir Banaszak, Justyna Śmietańska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
21

Doświadczanie niepełnosprawności w rodzinie / redakcja naukowa Beata Szluz. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
22
Szplit, Agnieszka. Autor Od nowicjusza do eksperta : rozwój ekspertywności nauczycieli nauczycieli języków obcych / Agnieszka Szplit. 2019 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
23
Wawak, Tadeusz (1946- ). Autor Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych / Tadeusz Wawak. 2019 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
24

Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja : ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdzie 2019 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
25
Welskop, Wojciech (1982- ). Autor Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? : szkolnictwo wyższe na tle przeobrażeń społeczno-politycznych w zglobalizowanym świecie / Wojciech Welskop. 2019 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
26
Wierzbicka, Agnieszka. Autor Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej / Agnieszka Wierzbicka. 2019 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
27
Worek, Barbara. Autor Uczące się społeczeństwo : o aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków / Barbara Worek. 2019 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
28
Wysocka, Ewa. Autor Diagnoza pozytywna w resocjalizacji : warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka / Ewa Wysocka. 2019 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
29
Żukiewicz, Arkadiusz. Autor Helena Radlińska w walce o Polskę (1914-1918) / Arkadiusz Żukiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
30

Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
31
Benner, Dietrich (1941- ). Autor Kształcenie, moralność, demokracja : teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką = Education, morality, democracy : theories and concepts 2018 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
32

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce / pod redakcją Macieja Bernasiewicza i Moniki Noszczyk-Bernasiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
33

Mateczniki plastyki : wyspy interesujących technik / pod redakcją Marzeny Bogus. 2018 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
34
Brzozowski, Przemysław. Autor Jakość kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku : aspekty prawne i socjologiczne / Przemysław Brzozowski, Mateusz Gąsowski, Maciej Łukaszewicz, Michalina Trochimowicz ; konsultacja naukow 2018 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
35

Nauczyciel, język, kultura : studia ofiarowane Barbarze Głowackiej / pod redakcją Joanny Cholewy, Małgorzaty Kameckiej, Urszuli Kochanowskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
36
Chrost, Sławomir (1967- ). Autor Ojcowie Kościoła a pedagogika : studium antropologiczne / Sławomir Chrost. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
37
Cichosz, Mariusz (1960- ). Autor Animacja społeczno-kulturalna : współczesne wyzwania : młodzież i seniorzy jako odbiorcy kultury / Mariusz Cichosz, Monika Lewicka, Aldona Molesztak. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

374 Nauczanie i wychowanie pozaszkolne. Oświata pozaszkolna. Nauczanie dorosłych. Praca kultur
38
Ciszkowski, Tadeusz. Autor Wydawca Z dziejów oświaty na terenie gminy Dąbrowa Białostocka / Tadeusz Ciszkowski. 2018 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
39

Tożsamość i edukacja : społeczne konstrukcje i reprezentacje / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Zbyszko Melosik, Tomasz Gmerek, Waldemar Segiet. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.015:316 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
40

Logopedia międzykulturowa / redakcja naukowa: Ewa Czaplewska. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
41

Półwiecze : studia historyczne w Białymstoku 1968-2018 / redakcja Adam Czesław Dobroński, Grzegorz Zackiewicz. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet (Białystok) Uniwersytety
42

Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
43

Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce : wybrane zagadnienia / pod redakcją Danuty Gabryś-Baker, Ryszarda Kalamarza, Marii Stec. 2018 BG( 1/ 0)

37.016:811 Nauczanie języków obcych
44
Godawa, Grzegorz. Autor Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka : aspekty tanatopedagogiczne / Grzegorz Godawa. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
45
Górak-Sosnowska, Katarzyna (1978- ). Autor Dziekanaty na wyższych uczelniach : funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki / Katarzyna Górak-Sosnowska, Jakub Brdulak, Michał Matusewicz, Irena Senator. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
46
Gruca-Miąsik, Urszula. Autor Rozumowanie moralne : osoba, rozwój, wychowanie / Urszula Gruca-Miąsik. 2018 BG( 1/ 0)

37.017 Cele i ideały nauczania. Wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie estetyczne
47
Jagieła, Jarosław (1954- ). Autor Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych orientacji psychopedagogicznych / Jarosław Jagieła ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

37.015.3 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
48
Jamrożek, Wiesław (1954- ). Autor Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Nowogródzkim / Wiesław Jamrożek, Jolanta Szablicka-Żak ; Instytut Historii im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
49
Jaskuła, Sylwia. Autor Ewaluacja społeczna w edukacji / Sylwia Jaskuła. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37 OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO. WYKORZYSTANIE WOLNEGO CZASU
50
Jaskulska, Sylwia. Autor Rytuał przejścia : młodzież szkolna na progu edukacyjnym / Sylwia Jaskulska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.212 Uczniowie. Życie uczniów. Zasady doboru do różnych typów szkół. Kategorie uczn
51
Jastrzębski, Jarosław (1975- ). Autor Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920-1939 / Jarosław Jastrzębski. 2018 BG( 1/ 0)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
52
Jaworska, Mariola. Autor Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją / Mariola Jaworska. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
53
Kamińska, Janina Zofia (1961- ). Autor Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Litewskim / Janina Kamińska ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
54
Kawecki, Ireneusz. Autor Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych / Ireneusz Kawecki. 2018 BG( 1/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
55
Klonowska, Iwona (psycholog). Autor Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Iwona Klonowska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
56
Klus-Stańska, Dorota. Autor Paradygmaty dydaktyki : myśleć teorią o praktyce / Dorota Klus-Stańska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 2)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
57
Kołomycew, Anna. Autor Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej / Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba. 2018 BG( 1/ 0)

37.014 Polityka oświatowa. Szkoła a życie publiczne
58
Kotowicz, Justyna. Autor Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych : komunikacja i procesy poznawcze / Justyna Kotowicz. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
59

Resocjalizacja w przestrzeni penitencjarnej : stan i potrzeby / redakcja naukowa Danuta Kowalczyk i Mariusz Snopek. 2018 BG( 2/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
60
Kryńska, Elwira Jolanta (1956- ). Autor Dzieje oświaty w regionie - województwo białostockie (1919-1939) / Elwira J. Kryńska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku ; 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
61
Krzychała, Sławomir. Autor Nauczyciel-tutor : prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego / Sławomir Krzychała. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
62

Album absolwentów studiów historycznych w Białymstoku : prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie obronione w latach 1971-2017 / wstęp i opracowanie Iwona Kulesza-Woroniecka. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

378.4 A/Z Uniwersytet (Białystok) Uniwersytety
63
Kur, Elżbieta M. Autor Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty. Cz. 2, Sztuka, estetyka, kultura / Elżbieta M. Kur ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. 2018 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
64
Kur, Elżbieta M. Autor Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty. Część 1, Filozofia, historia, psychologia, otoczenie społeczne / Elżbieta M. Kur ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humani 2018 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
65

Dziecko w przestrzeniach języka : wybrane konteksty teoretyczne - wybrane perspektywy praktyczne / redakcja naukowa Kinga Kuszak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic
66
Kwatera, Anna. Autor Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.018 Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Wychowanie w rodzinie. Internaty. Domy dzieck
67
Łapot-Dzierwa, Kinga (1969- ). Autor Artyści w świecie pedagogiki - spotkania na polu sztuki / Kinga Łapot-Dzierwa, Robert Małoszowski, Kamil Baś ; tłmaczenie na język angielski Alicja Halik, tłumaczenie na język rosyjski Lu 2018 BG( 1/ 0)

37.016 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
68
Lewińska-Gwóźdź, Beata (1963- ). Autor Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944-2017 / Beata Lewińska. 2018 BG( 1/ 0)

377 Szkolnictwo zawodowe
69

Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich : wybrane praktyki / redakcja naukowa Iwona Maciejowska, Anna Sajdak-Burska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

378.091 Organizacja szkolnictwa wyższego. Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy. Studenci
70

Edukacyjne konteksty współczesności z myślą o przyszłości / redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37 OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO. WYKORZYSTANIE WOLNEGO CZASU
71
Mandrzejewska-Smól, Iwona. Autor Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się : diagnoza wybranych problemów / Iwona Mandrzejewska-Smól. 2018 BG( 1/ 0)

37.013.83 Andragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych. Pedagogika dorosłych
72
Marzec, Arkadiusz. Autor Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym / Arkadiusz Marzec, Dariusz Sarzała, Waldemar Woźniak. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
73
Massalski, Adam (1942- ). Autor Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Wołyńskim i Ukraińskim / Adam Massalski, Ewa Kula ; Instytut Historii im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2018 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
74
Michalik, Mirosław (1973- ). Autor Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej : ujęcie metodologiczne / Mirosław Michalik. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
75
Mółka, Miłosz. Autor Między inkluzją a ekskluzją w resocjalizacji : perspektywa biograficzna w pedagogicznej refleksji nad readaptacją społeczną / Miłosz Mółka. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
76
Motyka, Wojciech (muzyka). Autor Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867-1914) / Wojciech Motyka. 2018 BG( 1/ 0)

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
77
Mudrecka, Irena. Autor Resocjalizacyjna przemiana : warunki, mechanizmy, wspomaganie / Irena Mudrecka. 2018 BG( 1/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
78
Muszyński, Heliodor (1931- ). Autor Metodologiczne vademecum badacza pedagoga / Heliodor Muszyński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
79
Nawroczyński, Bogdan (1882-1974). Autor Polska myśl pedagogiczna : jej główne linie rozwojowe i cechy charakterystyczne / Bogdan Nawroczyński ; opracowanie i posłowie Agnieszka Skulimowska. 2018 BG( 1/ 0)

37 OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO. WYKORZYSTANIE WOLNEGO CZASU
80

Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej / redakcja Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

37.014 Polityka oświatowa. Szkoła a życie publiczne
81

Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie w szkole / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
82

Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
83

Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego / wybór i opracowanie Helena Ostrowicka. 2018 BG( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
84
Palka, Stanisław (1941- ). Autor Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej / Stanisław Palka. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37.012 Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
85

Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej / redakcja naukowa: Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37 OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO. WYKORZYSTANIE WOLNEGO CZASU
86
Piotrowska-Piątek, Agnieszka. Autor Współpraca z otoczeniem w misjach i strategiach szkół wyższych / Agnieszka Piotrowska-Piątek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

378 Szkolnictwo wyższe
87
Piwowarska, Ewa. Autor Modelowanie form przestrzennych przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Ewa Piwowarska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
88
Prauzner, Tomasz. Autor Konstruktywizm w procesie wielostronnego kształcenia jako odpowiedź na aktualne problemy edukacji : monografia naukowa / Tomasz Prauzner ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018 BG( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
89
Rozmus, Andrzej. Autor Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej / Andrzej Rozmus. 2018 BG( 1/ 0)

378.091.3 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej
90
Ryba, Mieczysław (1969- ). Autor Katolicki Uniwersytet Lubelski : korzenie, początki, źródła tożsamości / Mieczyslaw Ryba. 2018 BG( 1/ 0)

378.4 A/Z Katolicki Uniwersytet Lubelski Uniwersytety
91

Historyczne gry dydaktyczne : rozrywka, regionalizm, refleksja / redakcja Karol Sanojca. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
92
Sapia-Drewniak, Eleonora. Autor Szkoły dla dorosłych i nauczyciele na Opolszczyźnie w latach powojennych (1945-1950) / Eleonora Sapia-Drewniak. 2018 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
93
Sawicki, Krzysztof (pedagogika). Autor Diady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Krzysztof Sawicki. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rew
94

Na tropach psychologii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profilaktyce / redaktorzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
95

Na tropach psychologii w filmie. Cz. 2, Film w terapii i rozwoju / redaktorzy naukowi Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.091.3/.6 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania.
96

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Małopolskim / Andrzej Meissner, Ryszard Ślęczka, Marzena Pękowska ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Po 2018 BG( 1/ 0)

37(438)(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki w Polsce
97

Alternatywy w edukacji / pod redakcją naukową Bogusława Śliwerskiego i Andrzeja Rozmusa. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37 OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO. WYKORZYSTANIE WOLNEGO CZASU
98

Wczesna edukacja dziecka : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch / redakcja naukowa Ewa Smak, Ewa Jędrzejowska, Iwona Konopnicka. 2018 BG( 1/ 0)

373.2 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Treści i program wychowania przedszkolne
99
Smyrnova-Trybulska, Eugenia. Autor Technologie informacyjno-komunikacyjne i E-learning we współczesnej edukacji / Eugenia Smyrnowa-Trybulska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37.013 Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogic

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego