Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "368" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 44 z 44 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Uwarunkowania budowy bezpieczeństwa prawnego, ekonomicznego i społecznego w Polsce / pod red. Wojciecha Truszkowskiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2019 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
2

Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku 1922-2017 / redaktorzy naukowi Wiesław Koczur, Zofia Muczko. 2018 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
3
Ostrowska, Dorota (ekonomia). Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie / Dorota Ostrowska, Alina Warelis, Paweł Sowa. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
4

Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych / redakcja naukowa Wanda Sułkowska, Maciej Cycoń. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
5
Bednarczyk, Teresa Hanna. Ubezpieczenia / redakcja naukowa Wanda Ronka-Chmielowiec ; autorzy Teresa Bednarczyk, Marta Borda, Teresa Czerwińska, Marietta Janowicz-Lomott, Anna Jędrzychowska, Marcin Kawiński, Patrycja Kow 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
6
Litowski, Jakub. Wypadek przy pracy rolniczej w ubezpieczeniu społecznym rolników / Jakub Litowski. 2016 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
7
Organiściak-Krzykowska, Anna. Ubezpieczenia : aspekty teoretyczne i praktyczne / Anna Organiściak-Krzykowska, Justyna Witkowska, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Ryszard Stempel, Stanisław Wieteska, Marek Szczepański, Joanna 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
8
Paszkowska, Małgorzata (prawo). System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce / Małgorzata Paszkowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
9

Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / redakcja naukowa Wanda Sułkowska, Grzegorz Strupczewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
10

Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian : 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / red. nauk. Kazimierz W. Frieske, Edward Przychodaj ; [aut. Zofia Czepulis-Rutkowska et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
11
Gąsiorkiewicz, Lech (1946- ).. Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń : ujęcie procesowe / Lech Gąsiorkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
12
Janowski, Andrzej (ekonomia). Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń / Andrzej Janowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
13

Współczesne problemy rynku ubezpieczeniowego / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka. 2014 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
14
Stempel, Ryszard. Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne / Ryszard Stempel ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2014 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
15
Wolny-Dominiak, Alicja. Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych / Alicja Wolny-Dominiak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
16

Systemy ubezpieczeń : aspekty finansowe / red. nauk. Krystyna Znaniecka, Monika Wieczorek-Kosmala. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
17

Ubezpieczenia / red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
18
Przyłuska-Schmitt, Judyta. Rozwój lokalnego rynku ubezpieczeń na życie w świetle czynników społeczno-ekonomicznych / Judyta Przyłuska ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Inst 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
19

Rynek ubezpieczeń : współczesne problemy / red. nauk. Wanda Sułkowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
20

Współczesne ubezpieczenia gospodarcze / pod red. Wandy Sułkowskiej ; [aut.: Maciej Cycoń et al]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
21
Bożek, Sylwia. Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka : standaryzacja zarządzania ryzykiem / Sylwia Bożek. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
22
Kropka, Marcin. Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I / Marcin Kropka. 2010 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
23

Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego : praca zbiorowa / pod red. Ireny Jędrzejczyk, Sylwii Bożek-Węglarz. 2008 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
24

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa zakładu ubezpieczeń : zbiór zadań : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Messnera ; [aut. Zbigniew Messner et al.]. 2007 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
25

Analiza finansowa Zakładu Ubezpieczeń / Barbara Jonczyk [et al]. 2006 BG( 2/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
26
Kowalczyk, Patrycja. Metody aktuarialne : zastosowania matematyki w ubezpieczeniach / Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska, Wanda Ronka-Chmielowiec ; red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 2/ 1)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
27
Bożek, Sylwia. Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Europie / Sylwia Bożek-Węglarz. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
28
Jasiulewicz, Helena. Teoria zaufania : modele aktuarialne / Helena Jasiulewicz. 2005 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
29
Szkutnik, Włodzimierz. Metody kalkulacji ryzyka rezerw szkodowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych / Włodzimierz Szkutnik, Alicja Wolny. 2005 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
30
Szkutnik, Włodzimierz. Modelowe oceny ryzyka przy konstruowaniu portfela polis ubezpieczeniowych / Włodzimierz Szkutnik. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
31
Karmańska, Anna (1957- ).. Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / Anna Karmańska, Tomasz Michalski, Adam Śliwiński ; pod red. Tomasza Michalskiego. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
32

Konferencja naukowa: "Sytuacja osób dotkniętych skutkami wypadków drogowych" (22 października 2002 r.) / [oprac. red. Dorota Krzysztoń ; Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich]. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
33
Szkutnik, Włodzimierz. Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w układzie składka ubezpieczeniowa a rozkład roszczeń / Włodzimierz Szkutnik. 2004 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
34
Zakrzewska-Derylak, Barbara. Decyzyjne uwarunkowania użyteczności i wiarygodności probabilistycznej w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym / Barbara Zakrzewska-Derylak, Włodzimierz Szkutnik. 2004 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
35

Ubezpieczenia gospodarcze : wieś i rolnictwo / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
36

Ubezpieczenia społeczne : wieś i rolnictwo / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
37
Michna, Zbigniew. Modele graniczne w teorii ryzyka ubezpieczeniowego / Zbigniew Michna. 2002 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
38

Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń / red. nauk. T. Sangowski. 2000 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
39

Vademecum ubezpieczeń gospodarczych : (pośrednika ubezpieczeniowego) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sangowskiego ; [aut.: Andrzej Gawroński et al.]. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
40
Łańcucki, Jerzy. Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych / Jerzy Łańcucki. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
41
Banasiński, Antoni (1908-1993).. Ubezpieczenia gospodarcze : ekonomika, organizacja, finanse / Antoni Banasiński. 1983 BG( 5/ 0)
BWP( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
42
Kowalewski, Eugeniusz (1949- ).. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej : funkcje i przemiany / Eugeniusz Kowalewski. 1981 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
43
Zelwiański, Ryszard (1926-2013).. Ubezpieczenia komunikacyjne : obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne oraz dodatkowe ubezpieczenia kierowców, pasażerów i pojazdów - tekst rozporządzenia, niektórych ogólnych warunków ube 1979 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
44
Nowakowski, Zygmunt (1912-1993).. Zarys prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych / Zygmunt K. Nowakowski, Andrzej Wąsiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1970 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego