Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "364-22"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 186 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kaszubska-Dziergas, Patrycja. Autor Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka / Patrycja Kaszubska-Dziergas. 2020 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
2
Piotrowski, Paweł (socjologia). Autor Modele polityki rodzinnej w Polsce w latach 1989-2014 / Paweł Piotrowski. 2020 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
3

Praca socjalna w środowisku i dla środowiska : wyzwania, działania, efekty / redakcja naukowa Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
4
Bakalarczyk, Rafał (1986- ). Autor Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych : na podstawie zmian prawnych w latach 2003-2015 / Rafał Bakalarczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
5
Kanios, Anna. Autor Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych / Anna Kanios. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
6
Kirenko, Janusz (1954- ). Autor Niepełnosprawność intelektualna - wyuczona bezradność : uwarunkowania / Janusz Kirenko, Agnieszka Łaba-Hornecka. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
7
Kuźma-Markowska, Sylwia (1979- ). Autor Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej / Sylwia Kuźma-Markowska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
8

Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji : konteksty interdyscyplinarne / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Przemysław Frąckowiak. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
9

Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe : studia z pedagogiki opiekuńczej / redakcja naukowa Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
10
Buława-Halasz, Joanna. Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych : studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu / Joanna Buława-Halasz. 2017 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
11
Kozek, Wiesława. Autor Utrzymać się na powierzchni : o walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa / Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Marianna Zieleńska. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
12
Krzewniak, Daria Kamila. Autor Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością / Daria Kamila Krzewniak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. 2017 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
13

Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
14

Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie / pod redakcją Grażyny Miłkowskiej, Agnieszki Nowickiej, Lidii Wawryk. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
15
Barańska, Magdalena. Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów / Magdalena Barańska. 2016 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
16

Rodzina w pracy socjalnej : pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych / redakcja naukowa Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
17
Godawa, Grzegorz. Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną : studium tanatopedagogiczne / Grzegorz Godawa. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
18
Iwański, Rafał (1982- ).. Opieka długoterminowa nad osobami starszymi / Rafał Iwański. 2016 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
19
Kanios, Anna. Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
20
Klaus, Witold. Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń : analiza kryminologiczna / Witold Klaus. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
21
Krasiejko, Izabela. Asystentura rodziny : rekomendacje metodyczne i organizacyjne / Izabela Krasiejko ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
22
Leszczyński, Adam (1975- ).. Eksperymenty na biednych : polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie / Adam Leszczyński. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
23

Wielowymiarowość działań pomocowych w obszarze wsparcia rodziny / redakcja naukowa : Józefa Matejek, Ewelina Zdebska. 2016 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
24

Współczesne wyzwania - wokół interesariuszy pomocy społecznej / redakcja naukowa Józefa Matejek, Ewelina Zdebska. 2016 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
25
Siedlaczek-Szwed, Aleksandra. Developing national and cultural identity in Vilnius region in the period of the Second Republic through welfare and educational activities / by Aleksandra Siedlaczek-Szwed. 2016 BG( 1/ 1)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
26
Badora, Sylwia. Rodziny zastępcze w lokalnym systemie pomocy społecznej / Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodzej, Anna Róg ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
27

Rodzina w pracy socjalnej : aktualne wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
28
Biernat, Tomasz (1962- ).. Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: centrum dla rodzin / Tomasz Biernat, Jarosław Przeperski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
29
Cichla, Joanna. Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet - ofiar przemocy domowej - w trakcie procesu terapeutycznego / Joanna Cichla ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gło 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
30
Domańska, Joanna M. Domy dziecka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989 / Joanna M. Domańska. 2015 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
31
Grinberg, Daniel (1950- ).. Res sacra miser : dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności / Daniel Grinberg, Elżbieta Mazur, Grażyna Pawlak, Maciej Sadowski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
32
Grudziewska, Ewa. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
33
Kalisz, Anna. Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej : komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz ; słowo wstępne Stanisław Niteck 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
34
Kondracka-Szala, Marta. Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych : wirtualne grupy samopomocowe / Marta Kondracka-Szala. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
35
Krajewska, Beata. Okna życia w systemie opieki nad dziećmi / Beata Krajewska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
36
Kuźma, Inga. Domy bezdomnych : badania sytuacji kryzysowych / Inga B. Kuźma. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
37
Łuczak, Paweł (ekonomia). Opieka długoterminowa w Polsce i w Republice Czeskiej / Paweł Łuczak ; [recenzent Piotr Błędowski] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
38
Maludzińska, Monika (1982- ).. "Kraj jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próżnujących" : walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
39

(Prze)moc w rodzinie : instytucjonalne formy (po)mocy / redakcja naukowa Małgorzata Orłowska, Magdalena Gościniewicz, Grażyna Pisarczyk ; [recenzenci Anna Kotlarska-Michalska, Jan A. Malinowsk 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
40
Ostrowska, Antonina. Autor Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013 / Antonina Ostrowska. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
41
Paluszkiewicz-Misiaczek, Magdalena. Szacunek i wsparcie : kanadyjski system opieki nad weteranami / Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek. 2015 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
42
Pawlik, Beata. Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Beata Maria Pawlik ; [recenzent: Mieczysław Ciosek]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
43

Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych / redakcja naukowa Marta Petrykowska, Dariusz Sarzała. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
44
Przeperski, Jarosław. Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną / Jarosław Przeperski ; [recenzenci: Izabela Krasiejko, Jan A. Malinowski]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
45
Stepulak, Marian Z. (1957- ).. Uzależnieni i bezrobotni : etyczno-zawodowy wymiar pracy socjalnej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i bezrobotnymi / Marian Zdzisław Stepulak. 2015 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
46
Zych, Tymoteusz (1986- ).. Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? 2, Raport Instytutu Ordo Iuris / przygotowany pod kierunkiem Tymoteusza Zycha ; [redakcja naukowa] Tymoteusz Zych, Karolina Dobrowolska, Olaf Szczypiń 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
47
Basiaga, Jan. Zawodowa miłość : o opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych / Jan Basiaga. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
48
Chmielewska, Anna Dominika. Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego / Anna Dominika Chmielewska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
49

Superwizja pracy socjalnej / red. Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
50

Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego : wybrane aspekty prawne i kryminologiczne / pod red. nauk. Ewy M. Guzik-Makaruk, Emila W. Pły 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
51
Jacek, Anna (prawo). Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
52
Jagodzińska, Małgorzata. Patologie społeczne : rys terminologiczny, teoretyczny i praktyczny / Małgorzata Jagodzińska, Kinga Przybyszewska, Anna Strumińska-Doktór. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
53

Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym : wybrane aspekty praktyczne / pod red. Katarzyny Laskowskiej, Wojciecha Filipkowskiego, Ewy Glińskiej ; współprac. red. Em 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
54
Maludzińska, Monika (1982- ).. Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie / Monika Maludzińska. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
55

Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. 2014 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
56
Ray, Mo (1958- ).. Praca socjalna ze starszymi ludźmi / Mo Ray, Judith Phillips ; tł. i red. nauk. Jerzy Szmagalski ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
57
Rynkowska, Dorota. Mediacje w pracy socjalnej / Dorota Rynkowska, Małgorzata Artymiak. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
58
Szluz, Beata. Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej = The phenomenon of homelessness in selected European Union countries / Beata Szluz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
59
Szymanowska, Joanna (pedagogika). Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa : praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych / redakcja naukowa Joanna Szymanowska. 2014 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
60
Zbyrad, Teresa. Pracownicy socjalni : od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu : studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego / Teresa Zbyrad. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
61
Bartnikowska, Urszula. Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością / Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
62
Czarnecki, Paweł (1980- ).. Praca socjalna / Paweł Stanisław Czarnecki. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
63

Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej / red. nauk. Zenon Gajdzica. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
64
Górecki, Mirosław. Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu / Mirosław Górecki. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
65

Metodyka pracy socjalno-wychowawczej : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
66
Kijak, Remigiusz (1979- ).. Niepełnosprawność intelektualna : między diagnozą a działaniem / Remigiusz J. Kijak. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
67
Kijak, Remigiusz (1979- ).. Starość : między diagnozą a działaniem / Remigiusz J. Kijak, Zofia Szarota. 2013 BG( 7/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 6/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
68
Kołaczkowski, Bartosz. Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
69

Kobiety w pracy socjalnej / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska. 2013 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
70
Krasiejko, Izabela. Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji : wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej / Izabela Krasiejko. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
71
Łuczyńska, Marta. Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej / Marta Łuczyńska, Anna Olech. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
72
Łuczyńska, Marta. Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji / Marta Łuczyńska. 2013 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
73

Praca socjalna jako edukacja ku zmianie : od edukacji do polityki / [pod red. Marii Mendel, Bohdana Skrzypczaka]. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
74

Zagrożenie ubóstwem wśród osób pracujących w województwie podlaskim / [red. nauk. Rajmund Morawski ; zespół aut. Magdalena Sęk et al.] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
75
Niesporek, Andrzej. Granice symboliczne : studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych / Andrzej Niesporek, Łukasz Trembaczowski, Tomasz Warczok. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
76

Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych : studia przypadków na wybranych przykładach / Elżbieta Niezabitowska [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
77
Racław-Markowska, Mariola. Samotne rodzicielstwo : między diagnozą a działaniem / Mariola Racław, Dobroniega Trawkowska. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
78
Ruszkowska, Marzena. Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności / Marzena Ruszkowska. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
79
Rymsza, Marek (1966- ).. Standardy jakości usług jako narzędzia zarządzania procesami świadczenia usług reitegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej w centrach integracji społecznej, klubach integracji społ 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
80

Implikacje teoretyczne i praktyczne wolontariatu / red. nauk. Agnieszka Katarzyna Sadowska. 2013 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
81

Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną / pod red. nauk. Agnieszki Skowrońskiej. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
82

Dylematy etyczne pracowników socjalnych / pod red. Marty Sokołowskiej. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 1)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
83

Widzieć - rozumieć - pomagać : przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego / pod red. Marcina Teodorczyka. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
84
Wolski, Paweł (psychologia). Niepełnosprawność ruchowa : między diagnozą a działaniem / Paweł Wolski. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
85

Podręcznik streetworkera bezdomności / [Maciej Dębski, Anna Michalska przy udziale grupy eksperskiej ds. streetworkingu w składzie Anna Adamczyk et al.]. 2012 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
86

Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem / [aut. Wioletta Borys-Kierszniewska et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
87
Dybalska, Irena. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego : między diagnozą a działaniem / Irena Dybalska. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 1)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
88
Ejsmont, Marek. Instytucjonalne formy opieki i pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. 2012 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
89
Gutkowska, Krystyna. Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi / pod redakcją Krystyny Gutkowskiej ; autorzy Krystyna Gutkowska, Anna Murawska, Jerzy Bielec, Barbara Tryfan, Beata Pięcek. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
90

Dialog Motywujący w teorii i praktyce : motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii / red. nauk. Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
91

Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym / pod red. Witolda Jedynaka. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
92
Kamiński, Tadeusz (1967- ).. Caritas i polityka : podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej / Tadeusz Kamiński. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
93

Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby / red. nauk. Barbara Kromolicka. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
94

Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w partnerstwach lokalnych : doświadczenia / redakcja Anna Kwaśnik, Łukasz Browarczyk. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
95
Miś, Lucjan. Pytanie o cud : problemy społeczne i praca socjalna / Lucjan Miś. 2012 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
96

Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
97

Oblicza przemocy : od przyczyn do przeciwdziałania / red. Piotr Morciniec. 2012 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
98

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce : między służbą społeczną a urzędem / pod red. Marka Rymszy. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
99

Wolontariat szansą rozwoju społecznego : rekomendacje dla pracy socjalnej / red. nauk. Anna M. Kola, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego