Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "36" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 454 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kaszubska-Dziergas, Patrycja. Autor Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka / Patrycja Kaszubska-Dziergas. 2020 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
2
Piotrowski, Paweł (socjologia). Autor Modele polityki rodzinnej w Polsce w latach 1989-2014 / Paweł Piotrowski. 2020 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
3

Praca socjalna w środowisku i dla środowiska : wyzwania, działania, efekty / redakcja naukowa Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
4

Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego / redakcja naukowa Radosław Pacud. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
5

Uwarunkowania budowy bezpieczeństwa prawnego, ekonomicznego i społecznego w Polsce / pod red. Wojciecha Truszkowskiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2019 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
6

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 5 / redakcja naukowa Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska ; Uniwersytet Opolski. 2019 BG( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
7
Bakalarczyk, Rafał (1986- ). Autor Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych : na podstawie zmian prawnych w latach 2003-2015 / Rafał Bakalarczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
8

Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018 : podręcznik akademicki / Mikołaj Brenk, Krzysztof Chaczko, Rafał Pląsek ; przedmowa Joanna Staręga-Piasek, posłowie Dariusz Zalewski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
9

Praktyka pracy socjalnej / redakcja naukowa Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
10
Kanios, Anna. Autor Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych / Anna Kanios. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
11
Kirenko, Janusz (1954- ). Autor Niepełnosprawność intelektualna - wyuczona bezradność : uwarunkowania / Janusz Kirenko, Agnieszka Łaba-Hornecka. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
12

Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku 1922-2017 / redaktorzy naukowi Wiesław Koczur, Zofia Muczko. 2018 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
13
Kuźma-Markowska, Sylwia (1979- ). Autor Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej / Sylwia Kuźma-Markowska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
14
Płonka, Maria. Autor Ubezpieczenia : współczesne trendy i wyzwania / Maria Płonka, Stanisław Wieteska, Anna Szymańska, Joanna Adamska-Mieruszewska, Joanna Bak, Andrzej Grzebieniak, Tomasz Jedynak, Magdalena Mosio 2018 BG( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
15

Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji : konteksty interdyscyplinarne / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Przemysław Frąckowiak. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
16
Szmagalski, Jerzy. Autor Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie : jedna czy wiele? / Jerzy Szmagalski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
17

Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe : studia z pedagogiki opiekuńczej / redakcja naukowa Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
18
Buława-Halasz, Joanna. Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych : studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu / Joanna Buława-Halasz. 2017 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
19

Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań / redakcja naukowa Ewa Kieżel, Aleksandra Burgiel ; autorzy Aleksandra Burgiel, Urszula Grzega, Ewa Kieżel, Agata Małysa-Kaleta, S 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

366/368 Konsumenci. Ubezpieczenia
20
Karpińska, Kinga. Konsument w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Kinga Karpińska, Anna Matel, Anna Protasiewicz ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 2017 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 12/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

366 Konsumenci
21
Kozek, Wiesława. Autor Utrzymać się na powierzchni : o walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa / Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Marianna Zieleńska. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
22
Krasiejko, Izabela. Refleksyjna edukacja metodycznego działania w pracy socjalno-wychowawczej / Izabela Krasiejko, Beata Łukasik ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017 BG( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
23
Krzewniak, Daria Kamila. Autor Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością / Daria Kamila Krzewniak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. 2017 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
24

Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
25

Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie / pod redakcją Grażyny Miłkowskiej, Agnieszki Nowickiej, Lidii Wawryk. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
26
Ostrowska, Dorota (ekonomia). Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie / Dorota Ostrowska, Alina Warelis, Paweł Sowa. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
27
Skowron, Łukasz. Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta / Łukasz Skowron, Marcin Gąsior. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

366 Konsumenci
28
Smyczek, Sławomir. Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku / Sławomir Smyczek, Marta Grybś-Kabocik, Justyna Matysiewicz, Agnieszka Tetla. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

366 Konsumenci
29

Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych / redakcja naukowa Wanda Sułkowska, Maciej Cycoń. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
30

Rehabilitacja, wsparcie, inkluzja : w kierunku polityki wobec niepełnosprawności / pod redakcją Mariana Anasza, Joanny Wojtyńskiej, Haliny Drachal. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
31
Barańska, Magdalena. Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów / Magdalena Barańska. 2016 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
32
Bednarczyk, Teresa Hanna. Ubezpieczenia / redakcja naukowa Wanda Ronka-Chmielowiec ; autorzy Teresa Bednarczyk, Marta Borda, Teresa Czerwińska, Marietta Janowicz-Lomott, Anna Jędrzychowska, Marcin Kawiński, Patrycja Kow 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
33

Rodzina w pracy socjalnej : pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych / redakcja naukowa Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
34
Biesok, Grzegorz (1976- ).. Modele satysfakcji klienta / Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

366 Konsumenci
35

Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych / redakcja naukowa Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
36
Godawa, Grzegorz. Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną : studium tanatopedagogiczne / Grzegorz Godawa. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
37
Górniak, Katarzyna. (Nie)moc pomocy : o niektórych formach współczesnej dobroczynności / Katarzyna Górniak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
38
Iwański, Rafał (1982- ).. Opieka długoterminowa nad osobami starszymi / Rafał Iwański. 2016 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
39
Kanios, Anna. Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
40

Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? : współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji / redakcja Martyna Kawińska i Justyna Kurtyka-Chałas. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
41
Klaus, Witold. Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń : analiza kryminologiczna / Witold Klaus. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
42
Krasiejko, Izabela. Asystentura rodziny : rekomendacje metodyczne i organizacyjne / Izabela Krasiejko ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
43
Leszczyński, Adam (1975- ).. Eksperymenty na biednych : polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie / Adam Leszczyński. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
44
Litowski, Jakub. Wypadek przy pracy rolniczej w ubezpieczeniu społecznym rolników / Jakub Litowski. 2016 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
45

Wielowymiarowość działań pomocowych w obszarze wsparcia rodziny / redakcja naukowa : Józefa Matejek, Ewelina Zdebska. 2016 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
46

Współczesne wyzwania - wokół interesariuszy pomocy społecznej / redakcja naukowa Józefa Matejek, Ewelina Zdebska. 2016 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
47

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce / Dorota Ostrowska, Paweł Jamróz (red.). 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
48
Rudnicki, Leszek (ekonomista). Zachowania finansowe konsumentów / Leszek Rudnicki ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

366 Konsumenci
49
Siedlaczek-Szwed, Aleksandra. Developing national and cultural identity in Vilnius region in the period of the Second Republic through welfare and educational activities / by Aleksandra Siedlaczek-Szwed. 2016 BG( 1/ 1)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
50
Suchecka, Jadwiga (1948- ).. Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej / Jadwiga Suchecka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
51

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4 / redakcja naukowa Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska ; Uniwersytet Opolski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
52
Adamus, Rafał (prawo). Nowa upadłość konsumencka : poradnik praktyczny / Rafał Adamus. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

366 Konsumenci
53
Ambrożuk, Dorota. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / redakcja naukowa: Bogusława Gnela, Kinga Michałowska ; autorzy: Dorota Ambrożuk, Katarzyna Andrzejczak, Andrzej Całus, Marzena Czarnecka, Daniel D 2015 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

366 Konsumenci
54
Badora, Sylwia. Rodziny zastępcze w lokalnym systemie pomocy społecznej / Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodzej, Anna Róg ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
55

Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy / [redakcja Agnieszka Bałszan, Monika Marczyk]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
56
Baranowska-Zając, Wioleta. Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych / redaktorzy Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska ; [autorzy: Wioleta Baranowska-Zając, Magdalena Brodawka, Szymon Michał B 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

366 Konsumenci
57
Bera, Anna. Konsument na rynku usług / redakcja naukowa Grażyna Rosa ; autorzy Anna Bera, Urszula Chrąchol-Barczyk, Magdalena Małachowska, Łukasz Marzantowicz, Beata Meyer, Izabela Ostrowska, Józef Pere 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

366 Konsumenci
58

Rodzina w pracy socjalnej : aktualne wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
59
Biernat, Tomasz (1962- ).. Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: centrum dla rodzin / Tomasz Biernat, Jarosław Przeperski. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
60
Cichla, Joanna. Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet - ofiar przemocy domowej - w trakcie procesu terapeutycznego / Joanna Cichla ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gło 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
61
Dąbrowska, Anna (ekonomika). Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / Anna Dąbrowska, Felicjan Bylok, Mirosława Janoś-Kresło, Dariusz Kiełczewski, Irena Ozimek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

366 Konsumenci
62
Domańska, Joanna M. Domy dziecka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989 / Joanna M. Domańska. 2015 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
63

Lokalna polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie : wybrane zagadnienia teoretyczne i rozwiązania praktyczne / redakcja naukowa Andrzej Gołębiowski, Gera 2015 BG( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
64
Grinberg, Daniel (1950- ).. Res sacra miser : dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności / Daniel Grinberg, Elżbieta Mazur, Grażyna Pawlak, Maciej Sadowski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
65
Grudziewska, Ewa. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
66
Jagusiak, Bogusław. Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa / Bogusław Jagusiak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
67
Kalisz, Anna. Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej : komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz ; słowo wstępne Stanisław Niteck 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
68
Kondracka-Szala, Marta. Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych : wirtualne grupy samopomocowe / Marta Kondracka-Szala. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
69
Krajewska, Beata. Okna życia w systemie opieki nad dziećmi / Beata Krajewska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
70
Kuźma, Inga. Domy bezdomnych : badania sytuacji kryzysowych / Inga B. Kuźma. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
71
Łuczak, Paweł (ekonomia). Opieka długoterminowa w Polsce i w Republice Czeskiej / Paweł Łuczak ; [recenzent Piotr Błędowski] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
72
Maludzińska, Monika (1982- ).. "Kraj jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próżnujących" : walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
73
Organiściak-Krzykowska, Anna. Ubezpieczenia : aspekty teoretyczne i praktyczne / Anna Organiściak-Krzykowska, Justyna Witkowska, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Ryszard Stempel, Stanisław Wieteska, Marek Szczepański, Joanna 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
74

(Prze)moc w rodzinie : instytucjonalne formy (po)mocy / redakcja naukowa Małgorzata Orłowska, Magdalena Gościniewicz, Grażyna Pisarczyk ; [recenzenci Anna Kotlarska-Michalska, Jan A. Malinowsk 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
75
Ostrowska, Antonina. Autor Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013 / Antonina Ostrowska. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
76
Paluszkiewicz-Misiaczek, Magdalena. Szacunek i wsparcie : kanadyjski system opieki nad weteranami / Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek. 2015 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
77

Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania / redakcja naukowa Małgorzata Pańkowska. 2015 BG( 1/ 0)

366 Konsumenci
78
Paszkowska, Małgorzata (prawo). System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce / Małgorzata Paszkowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
79
Pawlik, Beata. Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Beata Maria Pawlik ; [recenzent: Mieczysław Ciosek]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
80

Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych / redakcja naukowa Marta Petrykowska, Dariusz Sarzała. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
81
Przeperski, Jarosław. Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną / Jarosław Przeperski ; [recenzenci: Izabela Krasiejko, Jan A. Malinowski]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
82
Stepulak, Marian Z. (1957- ).. Uzależnieni i bezrobotni : etyczno-zawodowy wymiar pracy socjalnej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i bezrobotnymi / Marian Zdzisław Stepulak. 2015 BG( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
83

Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / redakcja naukowa Wanda Sułkowska, Grzegorz Strupczewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
84
Zych, Tymoteusz (1986- ).. Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? 2, Raport Instytutu Ordo Iuris / przygotowany pod kierunkiem Tymoteusza Zycha ; [redakcja naukowa] Tymoteusz Zych, Karolina Dobrowolska, Olaf Szczypiń 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
85
Basiaga, Jan. Zawodowa miłość : o opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych / Jan Basiaga. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
86
Chmielewska, Anna Dominika. Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego / Anna Dominika Chmielewska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
87

System ubezpieczeń społecznych / pod red. Wandy Sułkowskiej ; [aut. Maciej Cycoń at al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
88

Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian : 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / red. nauk. Kazimierz W. Frieske, Edward Przychodaj ; [aut. Zofia Czepulis-Rutkowska et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
89
Garbiec, Roman. Rola państwa w ograniczaniu ryzyka społecznego / Roman Garbiec, Krystyna Pawłowska ; Politechnika Częstochowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Potrzeby mieszkaniowe. Ubezpieczenia społeczne
90
Gąsiorkiewicz, Lech (1946- ).. Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń : ujęcie procesowe / Lech Gąsiorkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
91
Gracz, Leszek. Młodzi nabywcy na e-zakupach / Leszek Gracz, Izabela Ostrowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

366 Konsumenci
92

Superwizja pracy socjalnej / red. Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
93

Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego : wybrane aspekty prawne i kryminologiczne / pod red. nauk. Ewy M. Guzik-Makaruk, Emila W. Pły 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
94
Jacek, Anna (prawo). Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
95
Jagodzińska, Małgorzata. Patologie społeczne : rys terminologiczny, teoretyczny i praktyczny / Małgorzata Jagodzińska, Kinga Przybyszewska, Anna Strumińska-Doktór. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
96
Janowski, Andrzej (ekonomia). Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń / Andrzej Janowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne
97

Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym : wybrane aspekty praktyczne / pod red. Katarzyny Laskowskiej, Wojciecha Filipkowskiego, Ewy Glińskiej ; współprac. red. Em 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
98
Maludzińska, Monika (1982- ).. Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie / Monika Maludzińska. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej. Agencje i o
99

Współczesne problemy rynku ubezpieczeniowego / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka. 2014 BG( 1/ 0)

368 Ubezpieczenia gospodarcze. Umowy, polisy. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe prywatne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego