Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "355:016"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 14 z 14 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Służba kobiet w formacjach mundurowych : bibliografia / [oprac.: Elżbieta Barańska et al. ; wstęp Aleksandra Skrabacz] ; Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marsz 2008 BG( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
2
Kowalska, Izabela. Współpraca cywilno-wojskowa : bibliografia / [oprac. : Izabela Kowalska, Elżbieta Pawińska] ; Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralna Biblioteka Wojskowa. 2007 BG( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
3

Udział żołnierza polskiego w zakończeniu II wojny światowej : bibliografia selektywna / [oprac. Monika Biedrzycka et al. ; wstęp Krzysztof Sikora] ; Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralna 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
4
Kowalska, Izabela. Irak : stabilizacja i odbudowa, udział Polski : bibliografia / [oprac. Izabela Kowalska, Elżbieta Pawińska ; wstęp Krzysztof Sikora] ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i P 2005 BG( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
5

Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego, 1918-2003 / red. nauk. Tadeusz Panecki, Franciszek Puchała, Jan Szostak ; zespół aut. Lesław Dudek [et al.]. 2003 BG( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
6

Pokojowe misje Wojska Polskiego : bibliografia / Ministerstwo Obrony Narodowej. Centralna Biblioteka Wojskowa, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ ; [oprac. Krystyna Piwowarska et al. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
7
Centralna Biblioteka Wojskowa (Warszawa). Bibliografia bibliografii Centralnej Biblioteki Wojskowej 1921-2001 / Katarzyna Kaczor [et al.] ; wstęp Zbigniew Żmigrodzki. 2001 BG( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
8

Polska żandarmeria wojskowa 1812-2000 : bibliografia / Centralna Biblioteka Wojskowa ; [oprac. Stanisław Derejczyk et al.]. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
9

Militarne aspekty odrodzenia Rzeczypospolitej 1914-1921 : bibliografia. T. 2 / [oprac. Andrzej Grodecki et al.]. 1998 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
10

Militarne aspekty odrodzenia Rzeczypospolitej 1914-1921 : bibliografia. T. 1 / [oprac. Andrzej Grodecki et al.]. 1998 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
11
Jasielczuk, Beata. Bibliografia Muzeum Wojska w Białymstoku (01.X.1993-30.VI.1998) : w 30-lecie powstania placówki / Beata Jasielczuk ; Ośrodek Badań Historii Wojskowej. Muzeum Wojska w Białymstoku. 1998 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
12
Derejczyk, Stanisław. Kultura i oświata w wojsku II Rzeczypospolitej (1918-1939) : bibliografia za lata 1918-1996 / Stanisław Derejczyk, Krystyna Piwowarska. 1996 BG( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
13
Olech, Urszula. Bitwa o Monte Cassino w historii wojskowości polskiej : bibliografia / Urszula Olech ; Wojskowy Instyut [i.e. Instytut] Historyczny im. Wandy Wasilewskiej. 1989 BG( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie
14

Bibliografia wojny wyzwoleńczej narodu polskiego 1939-1945 : problematyka wojskowa : materiały z lat 1939-1967 / oprac. Krystyna Szczepańska i Bożena Zielińska. 1973 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

355:016 Wojskowość - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego