Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "355.3/.5" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 634 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 11 / pod redakcją Tadeusza Dubickiego. 2020 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
2

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 10 / pod redakcją Tadeusza Dubickiego. 2020 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
3

Oblicza wojny. T. 2, Armia kontra natura / pod redakcją Tadeusza Grabarczyka i Magdaleny Pogońskiej-Pol. 2020 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
4

Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r. / pod redakcją Dariusza Gregorczyka. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
5

Oblicza wojny. T. 1, Armia kontra natura / pod redakcją Witolda Jarno i Jarosława Kity. 2020 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
6
Kowalewski, Łukasz. Autor Wojna o Kuwejt 1990-1991 : przyczyny, przebieg oraz konsekwencje. Cz. 1 / Łukasz Kowalewski. 2020 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
7
Kowalewski, Łukasz. Autor Wojna o Kuwejt 1990-1991 : przyczyny, przebieg oraz konsekwencje. Cz. 2 / Łukasz Kowalewski. 2020 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
8
Kowalski, Lech. Autor Bezpieka pogranicza : historia Zwiadu WOP 1945-1990 / Lech Kowalski. 2020 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
9
Kubiak, Krzysztof (1967- ). Autor Narodowe potencjały obronne państw nordyckich / Krzysztof Kubiak. 2020 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
10
Oleszkowicz, Ryszard (1969- ). Autor Kontrwywiad kresowy : działalność polskiego kontrwywiadu wojskowego na obszarze Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX w Brześciu nad Bugiem w okresie międzywojennym / Ryszard Oleszkowicz ; Instytu 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
11
Skworoda, Paweł Szymon (1978- ). Autor Martynów 20 VI 1624 : pogrom nieprzyjaciół wiary chrześcijańskiej / Paweł Sz. Skworoda. 2020 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
12
Aksan, Virginia H. Autor Wojny Osmanów 1700-1870 : oblężone imperium / Virginia H. Aksan ; tłumaczenie: Miosz Młynarz. 2019 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
13

Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. 6 / pod redakcją Jacka Biernackiego i Bogusława Kubisza. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
14

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 9 / pod redakcją Tadeusza Dubickiego. 2019 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
15
Elak, Leszek. Autor Bezpieczeństwo wschodniej granicy / Leszek Elak ; Akademia Sztuki Wojennej. 2019 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
16
Gavryliuk, Ivan (1988- ). Autor Niewygrana wojna : sztuka wojenna Bohdana Chmielnickiego i innych dowódców kozackich w latach 1648-1651 / Ivan Gavryliuk. 2019 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
17
Kaszuba, Malina. Autor Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej / Malina Kaszuba. 2019 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
18
Molesztak, Aldona. Autor Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych / Aldona M. Molesztak. 2019 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
19
Pawlicka, Anna (1993- ). Autor Dziewczyny idą na wojnę : historia Przysposobienia Wojskowego Kobiet / Anna Pawlicka. 2019 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
20
Polończyk, Agnieszka (1985- ). Autor Bundeswehra 1955-2030 : kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec / Agnieszka Polończyk. 2019 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
21

Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. 5, cz. 2 / zespół redakcyjny: Anna Przyborowska, Elżbieta Dąbrowska, Agnieszka Dębska ; redakcja merytoryczna: Konrad Paduszek, Marek Świercze 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
22
Świerczek, Marek (1970- ). Autor "MOCR=Trust" : polski wywiad wojskowy a sowiecka operacja dezinformacyjna (1921-1927) / Marek Świerczek. 2019 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
23
Syta, Włodzimierz. Autor Pułk 4. Ułanów Zaniemeńskich : historia pisana wspomnieniami ułanów i ich rodzin / Włodzimierz Syta. 2019 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
24
Witoszko, Wioletta. Autor Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych / Wioletta Witoszko. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 1)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
25

Wywiad i kontrwywiad polskiego podziemia narodowego w latach 1941-1947 : wybór dokumentów / redaktor naukowy: Leszek Żebrowski. 2019 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
26
Bojemski, Sebastian (1974- ). Autor Nim Hitler runie śmierć komunie! : wywiad antykomunistyczny Narodowych Sił Zbrojnych pod okupacją niemiecką w latach 1942-1945 / Sebastian Bojemski. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
27
Delbrück, Hans (1848-1929). Autor Średniowieczna sztuka wojenna. T. 1, Wczesne średniowiecze / Hans Delbrück ; tłumaczenie, nowe opracowanie i redakcja naukowa Marcin Skrobek. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
28
Dudziński, Tomasz (1977- ). Autor 9. Pułk Strzelców Konnych im. Generała Kazimierza Pułaskiego / Tomasz Dudziński. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
29
Franz, Maciej (1969- ). Autor I wojna światowa na morzach w opiniach polskich teoretyków i praktyków / Maciej Franz, Mariusz Kardas. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
30
Gajewski, Marek (1971- ). Autor Nie tylko Legiony : polskie formacje wojskowe 1914-1918 / autor tekstu Marek Gajewski ; konsultacje historyczne Adam Dobroński. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
31
Horyń, Wojciech. Autor Wojska Obrony Terytorialnej wczoraj i dziś / Wojciech Horyń, Mariusz Falkowski. 2018 BG( 2/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
32
Kaźmierczak, Danuta (bezpieczeństwo narodowe). Autor Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności w ujęciu procesowym / Danuta Kaźmierczak. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
33

Siła nośna : historia polskiego lotnictwa wojskowego = Lift force : history of Polish military aviation : 1918-2018 / redaktor prowadzący = supervised by Wojciech Kiss-Orski ; autor tekstów = 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
34
Kromayer, Johannes (1859-1934). Autor Historia wojskowości Greków i Rzymian. Cz. 3, Rzym w okresie Cesarstwa / Johannes Kromayer, Georg Veith ; tłumaczenie: Marek Goraj ; redakcja naukowa: Michał Norbert Faszcza. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
35
Kromayer, Johannes (1859-1934). Autor Historia wojskowości Greków i Rzymian. Cz. 2, Rzym w okresie królestwa i republiki / Johannes Kromayer, Georg Veith ; tłumaczenie: Marek Goraj ; redakcja naukowa: Michał Norbert Faszcza. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
36

Oblicza współczesnych wojen / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Ryszard Wróblewski. 2018 BG( 2/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
37
Kupisz, Dariusz. Autor Wyprawy żołnierza łanowego w Koronie w czasach Jana Kazimierza / Dariusz Kupisz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
38
Lot, Ferdinand (1866-1952). Autor Historia wojen i wojskowości w średniowieczu. T. 2 / Ferdinand Lot ; tłumaczenie: Dominik Jednorowski. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
39
Lot, Ferdinand (1866-1952). Autor Historia wojen i wojskowości w średniowieczu. T. 1 / Ferdinand Lot ; tłumaczenie: Dominik Jednorowski. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
40

Referaty "Wschód" i "Zachód" Oddziału II SGWP : współpraca czy rywalizacja? / redakcja naukowa Robert Majzner. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
41

Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku / pod redakcją Piotra Mickiewicza. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
42
Milik, Piotr (1976- ). Autor Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa - międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych / Piotr Milik. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
43

Ars fortificandi : studia i materiały z dziejów architektury obronnej. T. 2 / pod redakcją Pawła Nastrożnego. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
44

Sekretna wojna : z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918-1945 (1948). 3 / pod redakcją Zbigniewa Nawrockiego. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
45
Ochał, Artur. Autor Tarcza II Rzeczypospolitej : Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939 / Artur Ochał ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
46

Polsko-ukraińska współpraca wojskowa na przestrzeni dziejów / redakcja naukowa wydania polskiego: Janusz Odziemkowski ; tłumaczenie tekstów z j. ukraińskiego: Krzysztof Wasilewski. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
47

Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. 5, cz. 1 / zespół redakcyjny: Anna Przyborowska, Elżbieta Dąbrowska ; redakcja merytoryczna: Konrad Paduszek, Marek Świerczek, Aleksander Woźn 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
48
Radecki, Henry (1927- ). Autor Młodzież Andersa : Wojskowe Szkoły Junaków 1941-1947 / Henry Radecki. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
49
Sadowski, Robert (muzealnictwo). Autor Redaktor 50 zabytków na 50-lecie / teksty Robert Sadowski ; dobór eksponatów Sylwia Trzeciakowska, Robert Sadowski. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
50
Skworoda, Paweł Szymon (1978- ). Autor Ochmatów 30 I 1644 : triumf nad forpocztą wojującego islamu / Paweł Sz. Skworoda, Waldemar Królikowski. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
51
Srogosz, Tadeusz (1952- ). Autor Życie codzienne żołnierzy armii koronnej i litewskiej w XVII wieku / Tadeusz Srogosz. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
52

Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce 1914-1920 : zbiór dokumentów i materiałów historycznych, New York - Chicago 1957 / [opracował] Jerzy Walter. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
53
Zalìvaka, Alâksandr Stanìslavavìč (1971- ). Autor Popis vojska Velikogo knâžestva Litovskogo 1567 goda : novogrudskoe vojevodstvo / Aleksandr Zalivako. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
54
Zarobny, Stanisław. Autor Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia / Stanisław Zarobny ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2018 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
55
Badźmirowska-Masłowska, Katarzyna. Prawo wojskowe / redakcja naukowa Waldemar Kitler, Dariusz Nowak, Marta Stepnowska ; autorzy: Katarzyna Badźmirowska-Masłowska, Agnieszka Brzostek, Ewa Ciepierska, Katarzyna Chałubińska-Jentki 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
56
Cenckiewicz, Sławomir (1971- ). Autor Geneza Ludowego Wojska Polskiego 1943-1945 / Sławomir Cenckiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
57
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Błękitna Armia i jej dowódca generał Józef Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego / redakcja naukowa Jan Tarczyński, Juliusz S. Tym ; [tekst w 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
58

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 8 / pod redakcją Tadeusza Dubickiego. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
59

Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. T. 3, Aspekty wojskowe / redakcja naukowa: Maryla Fałdowska, Włodzimierz Nowak, Renata Tarasiuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
60

Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. T 1, Aspekty koncepcyjno-doktrynalne, prawne i organizacyjne / redakcja naukowa: Maryla Fałdowska, Stanisław Jaczyński, Renata Tarasiuk ; Uniwersytet 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
61

"W hetmańskim trudzie" : księga pamiątkowa ku czci Jana Wimmera / pod redakcją Zbigniewa Hunderta i Marka Wagnera. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
62

Studia nad staropolską sztuką wojenną. T. 5 / pod red. Zbigniewa Hunderta, Karola Żojdzia i Jana Jerzego Sowy. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
63

Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. T. 2, Aspekty geopolityczne i społeczne / redakcja naukowa: Stanisław Jaczyński, Włodzimierz Nowak, Rafał Roguski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humani 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
64
Kalinowski, Romuald (nauki wojskowe). Autor Obrona Cywilna w Polsce / Romuald Kalinowski. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
65
Kromayer, Johannes (1859-1934). Autor Historia wojskowości Greków i Rzymian. Cz. 1, Grecy / Johannes Kromayer, Georg Veith ; tłumaczenie: Marek Goraj ; redakcja naukowa: Michał Norbert Faszcza. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
66

Wojna a mapa : historia i współczesność / pod redakcją Macieja Krotofila i Roberta Rybaka. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
67
Kubiak, Krzysztof (1967- ).. Ogień na pustyni : konflikt izraelsko-arabski w latach 1967-1973 / Krzysztof Kubiak, Łukasz Mamert Nadolski. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
68
Marcinek, Roman (1962- ).. Kanał Sueski 1956 / Roman Marcinek. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
69
Nicolle, David (1944- ).. Bitwa na jeziorze Pejpus 1242 : bitwa na lodzie / David Nicolle ; ilustracje Angus McBride ; tłumaczyła Katarzyna Mróz-Mazur. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
70

Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. 4 / pod redakcją Anny Przyborowskiej. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
71
Sobiech, Jan (nauki o polityce). Polityka władz partyjnych i państwowych wobec Ludowego Wojska Polskiego w latach 1949-1956 / Jan Sobiech ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Instyt 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
72
Stepek, Wojciech. Służba wywiadowcza i ochrona przeciwszpiegowska / W. Stepek, K. Chodkiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
73
Stolarczyk, Michał. Nervus belli : bezpieczeństwo wojskowo-skarbowe Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku / Michał Stolarczyk, Katarzyna Szymczyk. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
74
Tarczyński, Andrzej (1962- ).. Chacabuco i Maipú 1817-1818 / Andrzej Tarczyński. 2017 BG( 2/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
75

Żołnierze Niezłomni w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1945-1956 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej. T. 2, Lata 1948-1956 / [przedmowa: Michał Dworczyk ; 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
76
Wilk, Andrzej (nauki o polityce). Najlepsza armia, jaką miała Ukraina : zmiany w siłach zbrojnych Ukrainy po agresji rosyjskiej / Andrzej Wilk. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
77

Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2016 / Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 2017 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
78

Wojska specjalne Rzeczypospolitej Polskiej : monografia / redakcja: Mieczysław Bieniek, Sławomir M. Mazur ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
79
Bołdyrew, Aleksander. Equus Polonus : koń w wojsku polskim w XVI wieku / Aleksander Bołdyrew. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
80
Brudek, Paweł (1980- ).. Niemieckie wojska kolonialne w Afryce Wschodniej : 1886-1918 / Paweł Brudek ; [redakcja Rafał Mazur]. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
81
Ciechanowski, Grzegorz (1957- ).. Wojsko Polskie w Iraku 2003-2011 / Grzegorz Ciechanowski. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
82
Cornish, Nik (1954- ).. Armia rosyjska 1914-1918 / Nik Cornish ; ilustracje Andriej Karaszczuk ; tłumaczył Jakub M. Rawinis. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
83
Delbrück, Hans (1848-1929).. Nowożytna sztuka wojenna / Hans Delbrück ; [tłumaczenie Miłosz Młynarz]. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
84
Dobrzelewski, Jarosław (1971- ).. Indie-Pakistan 1971 / Jarosław Dobrzelewski. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
85

Żołnierze Niezłomni w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1945-1956 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej. T. 1, Lata 1945-1947 / [przedmowa: Wojciech Fałkowsk 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
86
Felchner, Andrzej (1947- ).. Pod znakiem Eskulapa i Marsa : służba zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. do mobilizacji w 1939 r.) / Andrzej Felchner. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
87
Gąsior, Mariusz (historyk). Życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1947 / Mariusz Gąsior, Jan Szkudliński, Artur Wodzyński. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
88
Głubisz, Bartosz. Jazda kozacka w armii koronnej 1549-1696 / Bartosz Głubisz. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
89
Górka, Marcin. 2004 Karbala / Marcin Górka. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
90

Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku / redakcja Marek Górka. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
91
Gryboǔskì, Ûryj (1979- ).. W służbie Rzeczypospolitej : duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919-1949 / Jerzy Grzybowski ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mari 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
92
Jany, Curt (1867-1945).. Armia Fryderyka Wielkiego : od wstąpienia Fryderyka Wielkiego na tron do wybuchu wojny siedmioletniej / Curt Jany ; [tłumaczyła Maria [!] Konopnicka ; tłumaczenie francuskich fragmentów Anna 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
93
Kacała, Tomasz. Działania psychologiczne wybranych państw / Tomasz Kacała. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
94

Od Port Artur do Port Stanley : z dziejów konfliktów morskich w XX stuleciu / pod redakcją Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
95

Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku / opracowali, tłumaczyli i przygotowali do druku Paweł Krokosz i Karol Łopatecki. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
96
Kwiatkowski, Krzysztof (historia). Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525 : korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna / Krzysztof Kwiatkowski ; przy współpracy Marii Molendy. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
97
Londoño, Sancho de (około 1515-1569).. Rozważania o sposobie przywrócenia dyscypliny wojskowej do jej klasycznej i doskonalszej postaci : przeznaczone dla Don Fernanda Álvareza de Toledo, księcia Alby namiestnika i naczelnego wodza 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
98

Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania / pod redakcją naukową Tomasza Majewskiego, Marzeny Piotrowskiej-Trybull, Stanisława Sirko. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs
99
Małysa, Andrzej (1981- ).. Generał Antoni Giełgud (1792-1831) : działalność wojskowa / Andrzej Małysa. 2016 BG( 1/ 0)

355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne. Wojskowość. Operacje wojenne. Sądownictwo wojs

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego