Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "352/354" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 170 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Karczewska, Zofia Magdalena. Autor Jednostki samorządu terytorialnego w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce / Zofia Magdalena Karczewska. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 5/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
2
Lipowicz, Irena (1953- ). Autor Samorząd terytorialny XXI wieku / Irena Lipowicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
3
Majchrowski, Jan (1964- ). Autor Wojewoda w dawnej Polsce / Jan Majchrowski. 2019 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
4
Modrzejewski, Artur Krzysztof. Autor Komercjalizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie prawnym / Artur Krzysztof Modrzejewski. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
5
Honka, Norbert. Autor Przemiany samorządu terytorialnego w Niemczech (1945-2017) / Norbert Honka. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
6

1866 : odbudowa samorządu miejskiego - narodziny nowoczesnego Krakowa / redakcja Konrad Meus, Łukasz Tomasz Sroka. 2018 BG( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
7
Wiktorzak, Agnieszka. Autor Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego / Agnieszka Wiktorzak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
8

RDS : Rada Dialogu Społecznego. 2018 BG( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
9
Balcerek-Kosiarz, Marta. Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech / Marta Balcerek-Kosiarz. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
10

Księga jubileuszowa ku czci profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne / pod redakcją naukową Wiesławy Miemiec ; komitet redak 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
11

Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Magdalena Sitek, Elżbieta Feret, Jarosław Dobkowski, Igor Palus ; Wyższa Szko 2017 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
12

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : między kooperacją a rywalizacją / redakcja naukowa Michał Szczegielniak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
13

Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego / redakcja naukowa: Elżbieta Ura, Elżbieta Feret, Stanisław Pieprzny. 2017 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
14
Bartela, Malwina. Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / redakcja naukowa Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński ; [autorzy: Malw 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
15

Samorząd gminny w Polsce : czynniki determinujące rozwój lokalny : wybrane problemy / redakcja naukowa Marek Cisek, Andrzej Józef Kozłowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
16
Filaber, Joanna. Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie / Joanna Filaber. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
17

Polska gmina 2015 / redakcja naukowa Grzegorz Gorzelak ; EUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
18

Decentralizacja jako fundament demokracji obywatelskiej : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Roberta Kmieciaka. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
19

Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Sławomir Pastuszka, Agnieszka Kasińska-Metryka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
20
Pawłowska, Agnieszka. Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Agnieszka Pawłowska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
21
Ptak, Arkadiusz (1976- ).. Sołectwa w lokalnym systemie władzy / Arkadiusz Ptak. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

352/354 Organy administracji różnych stopni
22

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego : dopuszczalność i granice jej prowadzenia / redakcja naukowa Mirosław Stec, Marek Mączyński. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
23

Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych / red. naukowa: Jakub H. Szlachetko, Rafał Gajewski ; partner merytoryczny: Obszar Metrop 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
24
Sztandar-Sztanderska, Karolina. Obywatel spotyka państwo : o urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu / Karolina Sztandar-Sztanderska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
25

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi : uwarunkowania, procesy, decyzje / redakcja naukowa Beata Z. Filipiak, Magdalena Zioło. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
26
Anders-Morawska, Justyna. Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem / Justyna Anders-Morawska, Wawrzyniec Rudolf ; Akademia Samorządowa. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
27

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia i perspektywy rozwoju / praca zbiorowa pod redakcją Pawła Antkowiaka. 2015 BG( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
28
Bandarzewski, Kazimierz. Samorząd terytorialny : (zagadnienia prawne). T. 1, Ustrój samorządu terytorialnego / pod redakcją Bolesława M. Ćwiertniaka ; [autorzy: Kazimierz Bandarzewski, Maciej Borski, Paweł Chmielni 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
29
Barczyński, Andrzej (rehabilitacja). Samorząd terytorialny : (zagadnienia prawne). T. 2, Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego / pod redakcją Bolesława M. Ćwiertniaka ; [autorzy: Andrzej Barczyński, Jarosław Czerw, Bo 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
30
Beśka, Tadeusz. Samorząd terytorialny : (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym / pod red. Bolesława M. Ćwiertniaka ; [autorzy: Tadeusz Beśka, Beata Bury, Krzysztof Chochowski, B 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
31

Samorząd terytorialny : wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna / pod red. Zbigniewa Bukowskiego i Sławomira Kamosińskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
32
Dąbek, Dorota (prawo). Prawo miejscowe / Dorota Dąbek. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
33
Dolnicki, Bogdan (1956- ).. Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
34

Samorząd terytorialny w Polsce : reforma czy kontynuacja? / redakcja naukowa Jolanta Itrich-Drabarek, Elżbieta Borowska, Antoni Morawski, Daniel Przastek ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
35
Jarosz, Adam (1984- ).. Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej : Rostock i Toruń w ujęciu porównawczym (1990-2014) / Adam Jarosz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
36

Samorząd powiatowy w Polsce : struktura, zadania, wybory / [redakcja Roman Kotapski]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
37
Kozłowski, Sebastian (1974- ).. Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce / Sebastian Kozłowski ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warsz 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
38
Machalski, Paweł (1986- ).. Europa samorządna : samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej / Paweł Machalski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
39

Finanse samorządowe po 25 latach samorządności : diagnoza i perspektywy / redakcja naukowa Wiesława Maria Miemiec ; [recenzent Ewa Bogacka-Kisiel]. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

352/354 Organy administracji różnych stopni
40

Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Eugeniusza Sobczaka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
41
Szyrski, Mariusz. Kierownictwo w samorządzie terytorialnym : analiza administracyjnoprawna / Mariusz Szyrski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
42

Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego / red. nauk. Paweł Antkowiak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
43
Augustyniak, Monika (prawo). Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego : praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działań / Monika Augustyniak. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
44

Prawo urzędnicze : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Krzysztof W. Baran [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
45
Barber, Benjamin R. (1939-2017).. Gdyby burmistrzowie rządzili światem : dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska i Katarzyna Makaruk. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
46

Demokracja lokalna w państwach Europy / red. nauk. Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
47

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
48

Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych / red. nauk. Monika Giżyńska i Anna Piszcz. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
49
Izdebski, Hubert (1947- ).. Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski. 2014 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
50

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego : konferencja, Warszawa, 4 listopada 2013 r. / pod red. Sławomira Jakubczaka. 2014 BG( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
51
Kamiński, Radosław (politologia). Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej Polskiej : odbudowa i jej efekty / Radosław Kamiński. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
52

Promocja regionów w warunkach integracji europejskiej : zarys problematyki / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka, Sławomir Pastuszka. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
53

Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej : wybrane problemy / red. nauk. Robert Kmieciak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
54

Shaping local business communities : the international conference "Entrepreneurial Cities" proceedings / ed. by Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
55
Łukaszczuk, Agnieszka. Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce / Agnieszka Łukaszczuk. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
56

Polski samorząd terytorialny : europejskie standardy i krajowa specyfika / red. nauk. Alfred Lutrzykowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
57
Matysiak, Ilona. Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich : płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny / Ilona Matysiak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

352/354 Organy administracji różnych stopni
58
Stych, Marek. Wybrane zagadnienia ustrojowe jednostek pomocniczych w małych gminach / Marek Stych ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014 BG( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
59
Wojciechowski, Marek (polityka ekonomiczna). Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym / Marek Wojciechowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
60
Wojnicki, Jacek (1972- ).. Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej : aspekt ustrojowo-politologiczny / Jacek Wojnicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
61

Prawo samorządu terytorialnego / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Marcin Bąkiewicz et al]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
62
Batko, Roman. Golem, awatar, Midas, złoty cielec : organizacja publiczna w płynnej nowoczesności / Roman Batko. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
63
Błaś, Adam (1946- ).. Nauka administracji : podręcznik uniwersytecki / Adam Błaś, Jan Boć, Jan Jeżewski ; pod red. Jana Bocia. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
64
Bukowski, Zbigniew (prawo). Ustrój samorządu terytorialnego / Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
65
Dębski, Sławomir. Samorząd gospodarczy - Polska, Europa, świat / Sławomir Stanisław Dębski. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
66
Faliński, Stanisław (nauki polityczne). Warszawskie warianty : zrealizowane i niezrealizowane koncepcje ustroju Warszawy w latach 1990-2002 / Stanisław Faliński ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2013 BG( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
67
Gawłowski, Robert. Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej na przykładzie metropolii londyńskiej / Robert Gawłowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
68
Kardas, Mariusz. Gdynia i jej władze w latach 1926-1950 : główne problemy polskiej administracji publicznej miasta / Mariusz Kardas. 2013 BG( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
69
Koc, Konrad. Powiat : przestrzeń władzy publicznej / Konrad Koc. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
70

Praktyczny wymiar demokracji lokalnej : podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych / pod red. nauk. Anny Kołomycew, Bogusława Kotarby. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
71

Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej / red. nauk. Alfred Lutrzykowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
72

Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego / red. nauk. Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
73

Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej / red. nauk. Danuta Plecka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
74
Płonka-Bielenin, Katarzyna Aneta. Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich : prawo samorządu terytorialnego w toku przemian / Katarzyna Płonka-Bielenin, Tomasz Moll ; pod red. Lidii Zacharko. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
75

Decentralizacja współczesnego państwa : wybrane problemy / red. nauk. Robert Radek. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
76

Służba publiczna : stan obecny, wyzwania i oczekiwania / red. nauk. Mirosław Stec. Stefan Płażek. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
77

Samorząd terytorialny : zasady, finanse, marketing / pod red. Marka Stycha ; [aut. Marek Stych et al.]. 2013 BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
78
Surówka, Krzysztof (ekonomia). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : teoria i praktyka / Krzysztof Surówka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
79

Błędne rondo marginalizacji? : jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami / Paweł Swianiewicz [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
80

Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Dariusz Szafrański. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
81
Waniewska-Bobin, Magdalena. Europejskie modele samorządu terytorialnego / Magdalena Waniewska-Bobin ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
82
Zaborowski, Łukasz. Podział kraju na województwa : próba obiektywizacji / Łukasz Zaborowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
83
Zieliński, Eugeniusz (1932- ).. Administracja rządowa i samorządowa w Polsce / Eugeniusz Zieliński ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
84
Augustyniak, Monika (prawo). Organizacja i funkcjonowanie rady gminy / Monika Augustyniak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
85
Doliwa, Adam (prawo). Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego / Adam Doliwa. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 1)

352/354 Organy administracji różnych stopni
86
Dolnicki, Bogdan (1956- ).. Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
87
Gąciarz, Barbara. Samorząd a rozwój : instytucje, obywatele, podmiotowość / Barbara Gąciarz, Jerzy Bartkowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
88
Gałędek, Michał. Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym / Michał Gałędek. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
89
Honka, Norbert. Ewolucja systemu samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej / Norbert Honka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
90

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / red. Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
91
Kozłowski, Andrzej Józef. Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy : identyfikacja - diagnoza - kierunki zmian / Andrzej Józef Kozłowski. 2012 BG( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
92

Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko i Stanisława Michałowskiego. 2012 BG( 3/ 1)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
93

20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy / pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak. 2012 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
94
Nowacka, Ewa (1947- ).. Władza samorządu lokalnego / Ewa J. Nowacka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
95

Funkcjonowanie samorządu gminnego w Polsce / red. naukowy Piotr Pietrasz [et al.]. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
96
Radzik-Maruszak, Katarzyna. Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2010 : od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania / Katarzyna Radzik-Maruszak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
97
Rajca, Lucyna. Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach 1997-2010 / Lucyna Rajca. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
98

Przyjazny urząd? : dostęp do informacji publicznej na wniosek w gminach i miastach województwa śląskiego : raport z monitoringu / oprac. raportu Grzegorz Wójkowski, Joanna Podgórska-Rykała 2012 BG( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni
99
Bukowski, Zbigniew (prawo). Ustrój samorządu terytorialnego / Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

352/354 Organy administracji różnych stopni

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego