Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "351.9"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 37 z 37 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Dobrowolski, Zbysław. Autor Kontrola publiczna : ciągłość i zmiana / Zbysław Dobrowolski, Jacek Kościelniak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
2

Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki / pod redakcją Katarzyny Kokocińskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
3

Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich : studium porównawcze / pod redakcją Piotra Mikulego. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
4

Sądowa kontrola administracji publicznej : doświadczenia, dylematy, perspektywy / pod redakcją naukową Ewy Wójcickiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
5
Jarzęcka-Siwik, Elżbieta. Najwyższa Izba Kontroli : komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli / Elzbieta Jarzęcka-Siwik, Bogdan Skwarka ; [redaktor prowadzący: Renata Fleszar]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
6

Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym / redakcja naukowa Małgorzata Stahl, Michał Kasiński, Katarzyna Wlaźlak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
7

Informacja o działalności Sądu w 2014 roku / Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. 2015 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
8
Adamiak, Barbara (1949- ).. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym : komentarz / Barbara Adamiak. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
9
Górak, Artur. Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918) / Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351:929 Administracja publiczna - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
10

Informacja o działalności Sądu w 2013 roku / Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. 2014 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
11
Miłkowski, Tomasz Maciej. Obrońca Ludu jako strażnik praw podstawowych w Konstytucji Hiszpanii / Tomasz M. Miłkowski. 2013 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
12
Wegner-Kowalska, Joanna. Konstytucja w orzecznictwie sądów administracyjnych / Joanna Wegner-Kowalska. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
13

Informacja o działalności Sądu w 2012 roku / Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. 2013 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
14

Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji / red. nauk.: Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
15
Domańska, Aldona. Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich / Aldona Domańska. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
16
Jagielski, Jacek (1951- ).. Kontrola administracji publicznej / Jacek Jagielski. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
17

Europejska Konwencja Praw Czlowieka, Europejski Trybunał Praw Czlowieka w Strasburgu : praktyczny poradnik dla osób zamierzających złożyć indywidualną skargę do Europejskiego Trybunału Pr 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
18

Najwyższa Izba Kontroli : tradycja i współczesność / oprac. Danuta Bolikowska, Wojciech Robaczyński. 2009 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
19
Majewski, Piotr (1971- ).. Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 4, M-P/ Piotr Majewski ; red. nauk. Grzegorz Mazur ; Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmowa. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351:929 Administracja publiczna - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
20
Polska. Najwyższa Izba Kontroli. Departament Strategii Kontrolnej. Podstawy kontroli NIK : podręczny zbiór przepisów / przygot. Departament Strategii Kontrolnej. 2008 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
21
Serafin, Sławomir. Organy ochrony prawnej RP / Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik. 2007 BWP( 3/ 1)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
22
Sylwestrzak, Andrzej (1942- ).. Najwyższa Izba Kontroli : studium prawnoustrojowe / Andrzej Sylwestrzak. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
23

National ombudsmen : collection of legislation from 42 countries (as of August 2006) / [ed. by Krzysztof Załęski] ; Commissioner for Civil Rights Protection of the Republic of Poland. 2006 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
24
Elm-Larsen, Rolf. Kontrola wykonania zadań / Rolf Elm-Larsen. 2005 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
25
Majewski, Piotr (1971- ).. Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 3, K-Ł / Piotr Majewski ; red. nauk. Grzegorz Mazur ; Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmowa. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351:929 Administracja publiczna - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
26
Trociuk, Stanisław (1964- ).. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich : komentarz / Stanisław Trociuk. 2005 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
27

Ombudsmani krajowi : zbiór regulacji prawnych / [oprac. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ; tł. "Lidex", Warszawa]. 2005 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
28
Skoczylas, Andrzej (prawo). Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego / Andrzej Skoczylas. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
29

Podręcznik kontroli wykonania zadań : teoria i praktyka / [Szwedzki Urząd Kontroli Państwowej ; transl. by Najwyższa Izba Kontroli]. 2003 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
30
Ambroziewicz, Piotr (1944- ).. XX lat Naczelnego Sądu Administracyjnego / [tekst: Piotr Ambroziewicz, materiały Naczelnego Sądu Administracyjnego]. 2000 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
31

Standardy kontroli : wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, czerwiec 1992 roku (ze zmianami wprowadzonymi na XV Kongresie INTOSAI w 2000 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
32
Smogorzewska, Małgorzata. Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 2, E-J / Małgorzata Smogorzewska ; red. nauk. Andrzej Krzysztof Kunert ; Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmo 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351:929 Administracja publiczna - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
33
Szawłowski, Ryszard (1929- ).. Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku : Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego oraz Izba Obrachunkowa i Najwyższa Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego : lata 18 1999 BG( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
34
Smogorzewska, Małgorzata. Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939 : słownik biograficzny. T. 1, A - D / oprac. autorskie Małgorzata Smogorzewska ; red. nauk. Andrzej Krzysztof Kunert ; Kancelaria Se 1998 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

351:929 Administracja publiczna - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
35

Komendanci główni Policji Państwowej 1919-1939 / pod red. Krzysztofa Filipowa ; [aut. biogr.: Marek Gajewski et al.]. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351:929 Administracja publiczna - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
36

Kontrola administracji w państwach socjalistycznych / red. i wstęp Janusz Łętowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. 1983 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża
37
Homplewicz, Janusz (1931-2006).. Kontrola administracji : (problematyka teoretyczna) / Janusz Homplewicz ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Administracji i Zarządzania. 1974 BG( 2/ 0)

351.9 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Najwyższa Izba Kontroli. Skargi i zaża

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego