Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "351.85"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 41 z 41 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Prawo sportowe / red. Michał Leciak ; autorzy: Michał Biliński, Katarzyna Grabska-Luberadzka, Michał Leciak, Rafał Piechota, Hubert Radke, Beata Rischka-Słowik, Karolina Tetłak. 2018 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
2

Ochrona grobów i cmentarzy wojennych w Polsce : wybór dokumentów / wprowadzenie i opracowanie Jolanta Mikołajczyk. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
3

Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badania prawa ochrony dziedzictwa kultury / redakcja Alicja Jagielska-Budruk, Wojciech Szafrański, Piotr Lasik. 2016 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
4
Jagielska-Burduk, Alicja. Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury / Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Łukasz Gaweł ; redakcja naukowa Alicja Jagielska-Burduk. 2016 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
5
Winograd, Magdalena. Nasze - obce - wspólne dziedzictwo kulturowe / Magdalena Winograd, Marlena Brzozowska, Łukasz Faszcza, Marcin Mironowicz, Izabela Urbaniak-Mastalerz. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
6
Zeidler, Kamil (1977- ).. Restitution of cultural property : hard case, theory of argumentation, philosophy of law / Kamil Zeidler ; [translation David Malcolm]. 2016 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
7
Balicki, Adam (1976- ).. Prawo oświatowe / Adam Balicki, Magdalena Pyter. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
8
Dróżdż, Mateusz (prawo). Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz / Mateusz Dróżdż. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
9
Izdebski, Hubert (1947- ).. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
10
Izdebski, Hubert (1947- ).. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
11

Kontrola zarządcza w oświacie. Cz. 1, Komentarz, procedura / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. 2015 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
12
Piszko, Agata. Zmiany w ustawie o systemie oświaty / Agata Piszko. 2015 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
13
Wilk, Dariusz (1983- ). Autor Fałszerstwa dzieł sztuki : aspekty prawne i kryminalistyczne / Dariusz Wilk. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
14

Kontrola zarządcza w oświacie. Cz. 2, Wzory pism. 2015 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
15

Dziedzictwo utracone - dziedzictwo odzyskane / red. nauk. Anna Kamler, Dorota Pietrzkiewicz ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Wydział Historyczny. Uniwersytet Warszawski 2014 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
16

Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury : komentarz / red. Katarzyna Zalasińska ; [aut.]: Wojciech Kowalski [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
17
Zawartka, Marek. Sylwetka pseudokibica w zarządzaniu bezpieczeństwem na stadionach sportowych w Polsce / Marek Zawartka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 2014 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
18

Niematerialne dziedzictwo kulturowe : identyfikacja - dokumentacja - ochrona - interpretacja - pojęcia - poglądy : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Węgorzewo 17-19 czerwca 201 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
19
Fundowicz, Sławomir (1964- ).. Prawo sportowe / Sławomir Fundowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
20

Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 2, Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki / red. Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nau 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
21
Makiłła-Polak, Julianna. Sztuka jako prowokacja : akty wandalizmu wobec dzieł sztuki / Julianna Makiłła-Polak. 2013 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
22
Pieprzny, Stanisław. Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych : aspekty administracyjnoprawne / Stanisław Pieprzny. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
23
Rouba, Malwina. Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w Rzeczypospolitej Polskiej : ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalneg 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
24
Tabaszewski, Robert K. (1985- ).. Ustawa o orderach i odznaczeniach : komentarz / Robert K. Tabaszewski, Paweł Jakubowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
25
Kąkol, Cezary. Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Cezary Kąkol. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
26
Szczekala, Agnieszka. Fałszerstwa dzieł sztuki : zagadnienia prawnokarne / Agnieszka Szczekala. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
27

Bezpieczeństwo imprez masowych : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Ury, Stanisława Pieprznego. 2012 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
28

Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza / red. Antoni Dębiński, Leszek Pietraszko ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administ 2011 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
29
Izdebski, Hubert (1947- ).. Prawo o szkolnictwie wyższym : ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz do nowelizacji / Hubert Izdebski, Jan Zieliński. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
30

Ekonomika kultury - od teorii do praktyki / red. nauk. Bohdan Jung. 2011 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
31
Dragićević Šešić, Milena (1954- ).. Kultura : zarządzanie, animacja, marketing / Milena Dragićević-Šešić, Branimir Stojković ; przekł. Jolanta Ambroziak. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
32

Wybrane aspekty ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego / red. nauk. Samanta Kowalska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. 2010 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
33
Król, Anna (prawo). Prawo oświatowe : komentarz do ustawy o systemie oświaty / Anna Król, Patryk Kuzior, Michał Łyszczarz. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
34
Kurzyna-Chmiel, Danuta. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Danuta Kurzyna-Chmiel. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
35
Dyrda, Beata (1968-2014).. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : skrypt dla studentów pedagogiki / Beata Dyrda, Sabina Koczoń-Zurek, Irena Przybylska. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
36
Martel, Frédéric (1967- ).. Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych / Frédéric Martel ; przekł.: Agata Czarnacka, Grażyna Majcher. 2008 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
37
Hołda, Joanna. Prawne podstawy działalności kulturalnej / Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
38
Mostowik, Piotr (1975- ).. Ustawa o języku polskim : komentarz / Piotr Mostowik, Wojciech Żukowski. 2001 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
39

Procedury podejmowania roztrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym : konferencja naukowa, Białystok 26-27 lutego 2001 / [pod red. nauk. Eugeniusza Ruśkowskiego, Haliny 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
40

Nagrody państwowe w latach 1948-1980 : informator / [oprac. Janina Adamowiczowa] ; Komitet Nagród Państwowych. 1983 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk
41

Nagrody państwowe w latach 1948-1955, 1964-1972 : informator / [oprac. Janina Adamowiczowa, Marian Kotowski] ; Komitet Nagród Państwowych. 1973 BG( 1/ 0)

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Nadzór administracyjny nad oświatą (szk

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego