Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "351.71/72"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 66 z 66 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Pietrzyk, Sebastian. Autor Zamówienia poniżej progów unijnych / Sebastian Pietrzyk, Mikołaj Chałas. 2020 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
2
Piotr-Krajecka, Lidia. Autor Umowa w sprawie zamówienia publicznego / Lidia Piotr-Krajecka. 2020 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
3
Adamus, Rafał (prawo). Autor Niektóre ryzyka konsorcjantów związane z postępowaniem egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego / Rafał Adamus. 2019 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
4

System zamówień publicznych : wybrane problemy / redakcja Andrzej Panasiuk, Anna De Ambrosis Vigna. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
5
Jędrzejewski, Lech. Autor Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego : tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demokracji / Lech Jędrzejewski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
6
Jerzykowski, Jarosław. Autor Zaliczki w zamówieniach publicznych / Jarosław Jerzykowski. 2018 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
7
Kania, Michał. Autor Partnerstwo publiczno-prywatne : komentarz do ustawy po nowelizacji z 5 lipca 2018 r. / Michał Kania. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
8

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami / redakcja naukowa Wiesława Miemiec ; Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, R 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
9
Kowalski, Artur (prawo). Autor Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych w latach 2009-2017 / Artur Kowalski. 2017 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
10
Piwowarczyk, Agnieszka. Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych / Agnieszka Piwowarczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
11

Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych : przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Współpracy Ekonomicznej. 2016 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
12

Opinie prawne dotyczące Ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
13

Partnerstwo publiczno-prywatne : realizacja zadań samorządu lokalnego z partnerem prywatnym / pod redakcją Bartosza Korbusa ; we współpracy z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
14

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność / redakcja naukowa Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
15
Michalak, Damian. Partnerstwo publiczno-prywatne w modelu koncesyjnym : wybrane zagadnienia praktyczne / Damian Michalak, Agata Fitas. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
16
Postuła, Marta. Instrumenty zarządzania finansami publicznymi / Marta Postuła. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
17

Partnerstwo publiczno-prywatne : 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji / red. nauk. Rafał Cieślak ; [aut. Rafał Cieślak et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
18

Ustawa o finansach publicznych : komentarz prawno-finansowy / pod red. Henryka Dzwonkowskiego i Grzegorza Gołębiowskiego. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
19

Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking / red. nauk. Sławomir Franek, Marcin Będzieszak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 2)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
20

Ustawa - Prawo zamówień publicznych : z komentarzem do zmian obowiązujących od 19 października 2014 / [aut. komentarzy Agata Hryc-Ląd, Andrzela Gawrońska-Baran, Dominika Perkowska ; red. pr 2014 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
21
Szydło, Marek (1977- ).. Prawna koncepcja zamówienia publicznego / Marek Szydło. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
22
Szyszkowski, Arkadiusz. Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem : omówienie przepisów po nowelizacjach podwykonawczej i progowej / Arkadiusz Szyszkowski. 2014 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
23
Winiarz, Mateusz. Zamówienia publiczne w instytucjach kultury / Mateusz Winiarz. 2014 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
24
Zdebel-Zygmunt, Agata. System zamówień publicznych w Polsce / Agata Zdebel-Zygmunt, Jarosław Rokicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
25
Kosikowski, Cezary (1942- ).. Finanse publiczne i prawo finansowe : zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne / Cezary Kosikowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
26

Ekonomika zasobów publicznych : kompendium wiedzy i studium przypadku / pod red. Teresy Marii Łaguny, Waldemara Kozłowskiego. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
27
Mazur-Brodowska, Ewelina. Zamówienia publiczne : ustawa z komentarzem do zmian / [Ewelina Mazur-Brodowska]. 2013 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
28
Olszewska-Stompel, Justyna. Prawo zamówień publicznych : wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów / Justyna Olszewska-Stompel, Marek Stompel. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
29
Panasiuk, Andrzej. System zamówień publicznych : zarys wykładu / Andrzej Panasiuk. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
30

Zamówienia publiczne / wyboru dokonał Krzysztof Puchacz. 2013 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
31

Prawo zamówień publicznych : zbiór przepisów / [red. prowadzący Roman Rudnik]. 2013 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
32

Zamówienia publiczne w 3 krokach / pod red. Klaudyny Saja-Żwirkowskiej ; [aut. Agata Hryc-Ląd et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
33

Instrumenty zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Dorota Wyszkowska ; [aut. Maciej Balcerowski et al.]. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
34

Finanse samorządu terytorialnego / red. naukowa Vladimír Babčák, Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj ; [aut. Emil Antoniszyn [et al.]. 2012 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
35
Golat, Rafał. Zamówienia publiczne w sferze kultury / Rafał Golat. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
36
Pieróg, Jerzy. Prawo zamówień publicznych : komentarz / Jerzy Pieróg. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
37

Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw : stan obecny i perspektywy / pod red. Wacławy Starzyńskiej i Justyny Wiktorowicz. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
38
Hellich, Ewa (1955- ).. Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych / Ewa Barbara Hellich. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
39
Kowalewska, Anna (przedsiębiorczość).. Nowe podejście do zamówień publicznych : raport z badań 2010/2011 / [aut. Anna Kowalewska, Jacek Szut]. 2011 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
40

Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : refera 2011 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
41

Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : refera 2011 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
42

Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej / [oprac. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki]. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
43

Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej : monografia naukowa / pod red. Andrzeja Borowicza [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
44

Finanse samorządu terytorialnego / pod red. nauk. Doroty A. Hałaburdy. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
45

Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą : komentarz praktyczny : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Joanny M. Salachny ; [komentarz oprac.: Paweł J. L 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
46
Olszewska-Stompel, Justyna. Zamówienia publiczne : zarządzanie organizacją, ludźmi i problemami / Justyna Olszewska, Jarosław Rokicki. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
47
Stachowiak, Małgorzata. Prawo zamówień publicznych : komentarz / Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski, Włodzimierz Dzierżanowski. 2010 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
48
Szyszkowski, Arkadiusz. Prawo zamówień publicznych : komentarz dla praktyków / Arkadiusz Szyszkowski, Aneta Trześniewska-Markowicz. 2010 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
49
Kozera, Łukasz (1979- ).. Finansowanie samorządu terytorialnego : regulacje prawno-ekonomiczne / Łukasz Kozera. 2009 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
50
Piotrowska-Marczak, Krystyna (1939- ).. Zarządzanie finansami publicznymi / Krystyna Piotrowska-Marczak, Tomasz Uryszek. 2009 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 1)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
51

Prawo zamówień publicznych / pod red. Macieja Guzińskiego ; [aut.] Andrzej Borkowski [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
52

Finanse publiczne i prawo finansowe / red. Cezary Kosikowski, Eugeniusz Ruśkowski ; [aut. Andrzej Borodo et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 5/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
53
Kosikowski, Cezary (1942- ).. Financial law of the European Union / Cezary Kosikowski ; [transl. G. Assbury & Ł. Żewakowski]. 2008 BG( 4/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
54

Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem i skorowidzem / [red. Elżbieta Sobczuk, Sylwia Lewandowska-Klauza]. 2008 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
55
Szyszkowski, Arkadiusz. Prawo zamówień publicznych : komentarz dla praktyków / Arkadiusz Szyszkowski, Aneta Trześniewska-Markowicz. 2008 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
56
Walasik, Artur. Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym / Artur Walasik. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
57
Bubnowski, Michał D. Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Michał D. Bubnowski. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
58

Zamówienia publiczne po nowelizacji 2007 / poszczególne rozdz. oprac. Wojciech Hartung [et al.]. 2007 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
59
Kardas, Bartłomiej. Zamówienia publiczne w procedurze uproszczonej po nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. : instruktaż postępowania, orzecznictwo Zespołu Arbitrów / Bartłomiej Kardas. 2007 BG( 2/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
60
Szyszkowski, Arkadiusz. Wzorcowa dokumentacja do zamówień publicznych / Arkadiusz Szyszkowski. 2007 BG( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
61

The problems of the financial law evolution in central and eastern Europe within the integration processes : (proceedings of the international scientific conference, 23-24 September 2004 in Vilniu 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
62
Ruśkowski, Eugeniusz (1951- ).. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
63
Stiglitz, Joseph E. (1943- ).. Ekonomia sektora publicznego / Joseph E. Stiglitz ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekł. Ryszard Rapacki [et al.]. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 6/ 1)
WHS( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
64

Zamówienia publiczne w Niemczech / [red. Marian Lemke ; wprowadzenie i oprac. tł. Grzegorz Wicik]. 2001 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
65
Pieróg, Jerzy. Zamówienia publiczne : komentarz / Jerzy Pieróg. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów
66

Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego. 1997 BG( 8/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

351.71/.72 Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne. Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego