Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "351.077.3" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 61 z 61 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Ziółkowska, Agnieszka (prawnik). Autor Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Agnieszka Ziółkowska. 2019 BG( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
2
Chlebny, Jacek. Polskie sądownictwo administracyjne : zarys systemu / redaktor Zbigniew Kmieciak ; autorzy Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Zbigniew Kmieciak, Agnieszka Krawczyk, Joanna 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
3
Adamiak, Barbara (1949- ).. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
4
Kulikowska-Kulesza, Justyna E. Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego / Justyna E. Kulikowska-Kulesza ; [recenzenci Jan Zimmermann, Ewa 2016 BG( 2/ 0)
BWP( 4/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
5
Olszanowski, Jan. Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym / Jan Olszanowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
6

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami / redakcja naukowa Roman Hauser, Andrzej Skoczylas ; [poszczególne części opracowali]: Roman Hauser, Jan Olszanowski, Wojciech 2016 BG( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
7
Babiarz, Stefan. Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce / Stefan Babiarz, Konrad Aromiński ; redakcja naukowa Stefan Babiarz. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 1)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
8
Dańczak, Paweł. Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów / Paweł Dańczak. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
9
Janik, Marcin. Płaszczyzny działania organów policji sanitarnej w sferze nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego : studium administracyjnoprawne / Marcin Janik. 2015 BG( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
10
Woś, Tadeusz (1946- ).. Postępowanie sądowoadministracyjne / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Sudyka, Marta Romańska ; redakcja naukowa Tadeusz Woś. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
11
Adamiak, Barbara (1949- ).. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
12

Wybrane pisma procesowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami / Roman Hauser, Wojciech Sawczyn (red.) ; [poszczególne nr wzorów oprac. Aleksandra Czajka et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
13
Kmieciak, Zbigniew (1956- ).. Zarys teorii postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
14
Kmiecik, Zbigniew R. Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne / Zbigniew R. Kmiecik. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
15
Kmiecik, Zbigniew R. Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego / Zbigniew R. Kmiecik. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
16
Kornacki, Paweł (prawo). Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego / Paweł Kornacki. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
17
Łaszczyca, Grzegorz (1970- ).. Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
18
Matan, Andrzej. Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego / Andrzej Matan. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
19
Ochendowski, Eugeniusz (1925-2015).. Postępowanie administracyjne : ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa / Eugeniusz Ochendowski. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
20
Rychter, Renata Alicja. Res iudicata w postępowaniu administracyjnym / Renata Alicja Rychter. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
21
Adamiak, Barbara (1949- ).. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
22
Bigda-Pogońska, Monika. Prawo administracyjne : praktyczne aspekty formułowania pism procesowych / Monika Bigda-Pogońska. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
23

Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne / Katarzyna Celińska-Grzegorczyk [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
24

Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji : kazusy / Katarzyna Celińska-Grzegorczyk [et al.] ; pod red. Andrzeja Skoczylasa. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
25

Odpowiedzialność administracji i w administracji / red. nauk. Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
26
Maj, Elżbieta A. Postępowanie administracyjne a postępowanie podatkowe : studium porównawcze / Elżbieta A. Maj ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej. 2013 BG( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
27
Woś, Tadeusz (1946- ).. Postępowanie sądowoadministracyjne / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska ; pod red. Tadeusza Wosia. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
28
Gronkiewicz, Anna. Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Anna Gronkiewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
29
Jędrzejewski, Tomasz. Administracyjne postępowanie egzekucyjne / Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
30
Łaszczyca, Grzegorz (1970- ).. Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
31
Wach, Stanisław. Postępowanie administracyjne ogólne : przewodnik dydaktyczny / Stanisław Wach. 2011 BG( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
32
Woś, Tadeusz (1946- ).. Postępowanie sądowoadministracyjne / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska ; pod red. Tadeusza Wosia. 2011 BG( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
33
Kędziora, Robert. Ogólne postępowanie administracyjne / Robert Kędziora. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
34
Kmieciak, Zbigniew (1956- ).. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie / Zbigniew Kmieciak. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
35
Kokowska-Smok, Dagmara. Czytanie wyroków i orzeczeń : kodeks postępowania administracyjnego / Dagmara Kokowska-Smok. 2010 BG( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
36
Krzykowski, Przemysław. Wydawanie zaświadczeń w polskim prawie administracyjnym / Przemysław Krzykowski. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
37

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym : prawa i obowiązki / [Paulina Pacek et al. ; red. nauk. Tomasz Sroka]. 2010 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
38
Szubiakowski, Marek. Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / red. Marek Wierzbowski ; aut. Marek Szubiakowski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska. 2010 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
39

Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne / Katarzyna Celińska-Grzegorczyk [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
40
Chorąży, Krzysztof. Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne / Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
41
Gołaszewski, Piotr. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Piotr Gołaszewski. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
42

Postępowanie administracyjne : ćwiczenia / Anna Budnik [et al.] ; pod red. Roberta Suwaja. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 9/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
43

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego / Justyna Dembczyńska [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
44
Ochendowski, Eugeniusz (1925-2015).. Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa / Eugeniusz Ochendowski. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
45
Jankowiak, Dariusz. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Dariusz Jankowiak. 2007 BG( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
46

Mediacja w sprawach administracyjnych / pod red. Hanny Machińskiej. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
47

Kazusy z etyki administracji : skrypt dla studentów / pod red. Zbigniewa Nikitorowicza. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
48

Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka ; aut. Janusz Borkowski [et al.]. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
49
Jaśkowska, Małgorzata (1950- ).. Postępowanie sądowo-administracyjne / Małgorzata Jaśkowska, Marian Masternak, Eugeniusz Ochendowski. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
50
Tomke, Piotr. Postępowanie administracyjne / Piotr Tomke. 2004 BG( 3/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
51
Żukowski, Ludwik. Postępowanie administracyjne / Ludwik Żukowski, Robert Sawuła. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
52
Kmiecik, Zbigniew R. Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne : [repetytorium] / Zbigniew R. Kmiecik. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
53
Łaszczyca, Grzegorz (1970- ).. Postępowanie administracyjne ogólne / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
54
Tomke, Piotr. Wznowienie postępowania administracyjnego / Piotr Tomke. 2003 BG( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
55
Bojanowski, Eugeniusz (1942- ).. Postępowanie administracyjne : zarys wykładu / Eugeniusz Bojanowski, Jacek Lang. 2002 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
56
Żukowski, Ludwik. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym / Ludwik Żukowski, Robert Sawuła. 2002 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
57
Jędrzejewski, Tomasz. Postępowanie egzekucyjne w administracji : z komentarzem / Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
58
Łaszczyca, Grzegorz (1970- ).. Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Grzegorz Łaszczyca. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
59
Ochendowski, Eugeniusz (1925-2015).. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa / Eugeniusz Ochendowski. 2000 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
60
Przybysz, Piotr (prawnik). Egzekucja administracyjna / Piotr Przybysz. 1999 BG( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis
61
Woś, Tadeusz (1946- ).. Postępowanie sądowoadministracyjne / Tadeusz Woś. 1999 BG( 4/ 0)
BWP( 1/ 0)

351.077.3 Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Kodeks postępowania adminis

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego