Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "351*091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 71 z 71 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kostrubiec, Jarosław. Autor Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej / Jarosław Kostrubiec. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
2
Misiuk, Andrzej (1958- ). Autor Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce : przemiany prawno-organizacyjne od połowy XVIII wieku do współczesności / Andrzej Misiuk. 2018 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
3

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 5, Ziemia połocka i województwo połockie XIV-XVIII wiek / pod redakcją Henryka Lulewicza ; opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, A 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
4
Gałędek, Michał. Autor Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego : studium z dziejów myśli administracyjnej / Michał Gałędek. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
5
Górak, Artur. Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim : 1839-1918 / Artur Górak, Krzysztof Latawiec. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
6

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 3, Księstwo Żmudzkie XV-XVIII wiek / pod redakcją Andrzeja Rachuby ; opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

351(091) Historia administracji publicznej
7
Rutkowski, Marek. Zarządzanie logistyką w Królestwie Polskim : zabezpieczenie przeciwpowodziowe, mosty i opłaty wodne / Marek Rutkowski. 2015 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
8
Bieniak, Janusz (1927- ).. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII - XV wieku : spisy / oprac. Janusz Bieniak i Sobiesław Szybkowski ; pod red. Antoniego Gąsiorowskiego ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Instytut 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
9

Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII-XVIII w. / red. nauk. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski. 2013 BG( 2/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
10
Maciejewski, Tadeusz (1952- ).. Historia administracji i myśli administracyjnej : czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.) / Tadeusz Maciejewski. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
11
Barczewska-Dziobek, Agata. Biurotechnika w administracji publicznej / Agata Barczewska-Dziobek, Maria Bosak, Katarzyna Kłosowska-Lasek. 2012 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
12
Grin-Piszczek, Ewa. Urzędnicy miejscy Przemyśla w XIV-XVIII wieku / Ewa Grin-Piszczek. 2012 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
13
Smyk, Grzegorz. Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864-1915 / Grzegorz Smyk. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
14
Żukowski, Marek. Dzieje administracji w Polsce w XX wieku / Marek Żukowski. 2011 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
15
Cichoń, Paweł (1973- ).. Historia administracji / Paweł Cichoń, Michał Nowakowski. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
16

Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku : materiały polsko-ukraińskiej konferencj 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
17

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. 3 cz. 2 / pod red. Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Instytut Historii Uniwersytetu Marii C 2010 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
18

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. 3, cz. 1 / pod red. Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Instytut Historii Uniwersytetu Marii 2010 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
19
Janicka, Danuta (1960- ).. Ustrój administracji w nowożytnej Europie : zarys wykładu z historii administracji / Danuta Janicka. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
20
Sidor, Monika (politologia). Samorząd terytorialny w myśli politycznej II Rzeczypospolitej Polskiej / Monika Sidor. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
21

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. 2 / pod red. Artura Góraka i Dariusza Magiera ; Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
22

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 2, Województwo trockie XIV-XVIII wiek / pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. Henryk Lulewicz [et al.] ; przy współpracy Andreja Macuka i Jau 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
23
Radomski, Grzegorz (historia). Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939 / Grzegorz Radomski. 2009 BG( 3/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
24

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. 1 / pod red. Artura Góraka, Ireneusza Łucia i Dariusza Magiera ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Sk 2008 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
25
Maciejewski, Tadeusz (1952- ).. Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r. / Tadeusz Maciejewski. 2008 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
26
Noga, Zdzisław (1961- ).. Urzędnicy miejscy Krakowa. Cz. 2, 1500-1794 / Zdzisław Noga. 2008 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
27
Suma, Tomasz (1974- ).. Urzędnicy poczty Królestwa Polskiego w latach 1815-1866 : próba charakterystyki zbiorowości / Tomasz Suma. 2008 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
28

Belliculum diplomaticum II Thorunense : kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Janusza Ta 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
29
Chorążyczewski, Waldemar (1967- ).. Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych / Waldemar Chorążyczewski. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
30

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582-1696) : spis / pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 1)

351(091) Historia administracji publicznej
31
Witkowski, Wojciech (1946- ). Autor Historia administracji w Polsce : 1764-1989 / Wojciech Witkowski. 2007 BG( 4/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
32
Wolski, Marian (1962- ).. Urzędnicy wołyńscy XIV-XVIII wieku : spisy / oprac. Marian Wolski ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, Instytut Historii. 2007 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
33

Historia administracji w Polsce : 1764-1989 : wybór źródeł / Arkadiusz Bereza [et al.]. 2006 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
34
Maciejewski, Tadeusz (1952- ).. Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
35

Historia administracji i myśli administracyjnej : wybór źródeł / Paweł Cichoń [et al.] ; pod red. Jerzego Malca. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
36
Suma, Tomasz (1974- ).. Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim, 1815-1871 : słownik biograficzny / Tomasz Suma. 2005 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
37
Łosowski, Janusz (1957- ).. Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku : studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego / Janusz Łosowski. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
38
Majer, Piotr (1950- ).. Milicja Obywatelska 1944-1957 : geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy / Piotr Majer. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
39

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697-1794) : spis / pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. Andrzej Rachuba i Przemysław P. Romaniuk przy współpr. Andreja Macuka i Je 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
40

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 1, Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek / pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk ; pr 2004 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

351(091) Historia administracji publicznej
41
Grzybowska, Marta (politolog). Decentralizacja i samorząd w II Rzeczypospolitej / Marta Grzybowska. 2003 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
42
Jop, Robert. Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie XVII wieku / Robert Jop. 2003 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
43
Malec, Jerzy (1950- ).. Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
44
Noga, Zdzisław (1961- ).. Krakowska rada miejska w XVI wieku : studium o elicie władzy / Zdzisław Noga. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
45

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 4, Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek / pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemys 2003 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

351(091) Historia administracji publicznej
46
Fiedorczyk, Piotr (1966- ).. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954 : studium historycznoprawne / Piotr Fiedorczyk. 2002 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
47
Górski, Grzegorz (1961- ).. Historia administracji / Grzegorz Górski. 2002 BG( 5/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
48
Janas, Eugeniusz. Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku : spisy / oprac. Eugeniusz Janas i Witold Kłaczewski ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, Instytut Historii. 2002 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
49
Maciejewski, Tadeusz (1952- ).. Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. 2002 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
50
Izdebski, Hubert (1947- ).. Historia administracji / Hubert Izdebski. 2000 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
51
Kozłowski, Jerzy (1929- ).. Administracja Wielkopolski pod pruskim zaborem 1793-1918 / Jerzy Kozłowski. 2000 BG( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
52
Malec, Jerzy (1950- ).. Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
53
Bukowski, Waldemar (1957- ).. Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku : spisy / oprac. Waldemar Bukowski ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Instytut Historii. 1999 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
54

Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku : spisy / pod red. Antoniego Gąsiorowskiego ; oprac. Eugeniusz Janas [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, Instytut Historii. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
55

Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku : spisy / oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, Instytut Historii. 1994 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
56
Lulewicz, Henryk (1950-2019).. Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku : spisy / oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, Instytut Historii 1994 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
57
Mikulski, Krzysztof (1960- ).. Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku : spisy / oprac. Krzysztof Mikulski i Andrzej Rachuba ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Instytut Historii. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
58
Chłapowski, Krzysztof (1947- ).. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku : spisy / oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Gradowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Biblioteka Kórnicka. 1993 BG( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
59
Opaliński, Edward (1950- ).. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku : spisy / oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz ;pod red. Antoniego Gasiorowskiego ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
60

Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku : spisy / pod red. Antoniego Gąsiorowskiego ; oprac. Krzysztof Chłapowski [et al] ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Instytut Hi 1992 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
61
Gmiterek, Henryk (1950- ).. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku : spisy / oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł ; pod red. Antoniego Gąsiorowskiego ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka 1992 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
62
Kłaczewski, Witold. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku : spisy / oprac. Witold Kłaczewski i Wacław Urban ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Biblioteka Kórnicka. 1991 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
63
Cynarski, Stanisław (1923-1996).. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku : spisy / oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Biblioteka Kórnicka. 1990 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
64

Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku : spisy / oprac. Janusz Kurtyka [et al.]. ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Biblioteka Kórnicka. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
65
Mikulski, Krzysztof (1960- ).. Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku : spisy / oprac. Krzysztof Mikulski ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Instytut Historii. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
66
Mikulski, Krzysztof (1960- ).. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku : spisy / oprac. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek ; przy współudziale Zbigniewa Górskiego i Ryszarda Kabacińskiego ; pod red. Antoniego G 1990 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
67
Śliwiński, Błażej (1954- ).. Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku : spisy / oprac. Błażej Śliwiński ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Instytut Historii. 1989 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 3/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
68
Bieniaszewski, Adam. Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku : spisy / oprac. Adam Bieniaszewski ; pod red. Antoniego Gąsiorowskiego ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Instytut Historii. 1987 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
69
Bielińska, Maria (1918-2020).. Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku : spisy / oprac. Maria Bielińska, Antoni Gąsiorowski, Jerzy Łojko ; pod red. Antoniego Gąsiorowskiego ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. Instytu 1985 BG( 2/ 0)
BHU( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
70
Bieniak, Janusz (1927- ).. Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku : spisy / oprac. Janusz Bieniak i Alicja Szymczakowa ; pod red. Antoniego Gąsiorowskiego ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka. 1985 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej
71
Maisel, Witold (1914-1993).. Wojewódzkie sądy administracyjne w Drugiej Rzeczypospolitej / Witold Maisel. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

351(091) Historia administracji publicznej

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego