Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "34:929" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 25 z 25 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Tracz-Tryniecki, Marek. Autor Republika versus monarchia : myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry / Marek Tracz-Tryniecki. 2019 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
2
Dąbrowski, Przemysław (prawnik). Autor Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość : myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925) / Przemysław Dąbrowski. 2018 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
3
Krzyżanowski, Lech (1964- ). Autor Temida wyemancypowana? : słownik biograficzny kobiet - sędziów, asesorów i egzaminowanych aplikantów w międzywojennym sądownictwie polskim / Lech Krzyżanowski, Witold Okniński. 2018 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
4

Marta Santos Pais Doctor Honoris Causa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej : Warszawa, 13 września 2017 roku / Rzecznik Praw Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Mar 2017 BG( 2/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
5
Sowa-Sikorska, Elżbieta (1950- ).. Leon Petrażycki / Elżbieta Sowa-Sikorska. 2014 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
6

Christian von Bar : Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis / [oprac. nauk. Stanisława Kalus] ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2012 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
7

Brunon Hołyst : doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku / [publikację przygotował zespół: Emil W. Pływaczewski et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
8

Konstytucjonaliści polscy 1918-2011 : sylwetki uczonych / pod red. Andrzeja Szmyta, Pawła Sarneckiego, Ryszarda Mojaka ; Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
9

Roman Longchamps de Bérier (1883-1941) : profesor lwowski i lubelski / red. Antoni Dębiński, Magdalena Pyter ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
10

Złota księga nauk administracyjnych. 2011 BG( 2/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
11

Maksymilian Pazdan : Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis. 2011 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
12

Pamięci zmarłych profesorów i docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 1945-2010 / pod red. Lucyny Lehmann i Marka Maciejewskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
13

Profesor Jan Świtka : życie i dzieło / red.: Grzegorz Kowalski, Małgorzata Kuć. 2009 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
14

Nadanie Ewie Łętowskiej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, dnia 19 marca 2008 roku / [kom. red. Janina Ciechanowicz-McLean, Jarosław Warylewski, Tomasz Snarski] ; 2008 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
15

Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Ka 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
16

Herbert Schambeck - doktorat honoris causa / [red. Jan Krucina, Andrzej Nowicki]. 2002 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
17
Nowacki, Roman (historyk). Przemysław Dąbkowski (1877-1950) : profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza / Roman Nowacki. 2002 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
18

Marcel Morabito - doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 20 grudnia 2002. 2002 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
19

Promocja Herberta Schambecka na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. Bogusław Banaszak]. 2000 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
20
Pol, Krzysztof (1941-2008).. Poczet prawników polskich / Krzysztof Pol. 2000 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
21

Andrzej Stelmachowski - doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 19 czerwca 1999 / [wstęp Krystyna Więcko ; życiorys profesora Andrzeja Stelmachowskiego przedstawiony przez 1999 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
22

Karol Koranyi (1897-1964) : studia w stulecie urodzin : [praca zbiorowa / pod red. Stanisława Salmonowicza] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 1998 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
23
Sussan, René (1925- ).. Słownik zabójców : od Kaina po Mansona / René Reouven ; przeł. Alicja Choińska, Hanna Igalson-Tygielska, Krystyna Osińska. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
24
Bukowska, Krystyna. Tomasz Drezner : polski romanista XVII wieku i jego znaczenie dla nauki prawa w Polsce / Krystyna Bukowska. 1960 BG( 3/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
25
Pauli, Lesław (1919-1986).. Jan Nixdorff (1625-1697) : pisarz prawa procesowego / Lesław Pauli. 1957 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego