Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "349.6" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 79 z 79 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bojar-Fijałkowski, Tomasz. Autor Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce / Tomasz Bojar-Fijałkowski. 2019 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
2
Ciechanowicz-McLean, Janina (1952- ). Autor Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem / Janina Ciechanowicz-McLean. 2019 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
3
Barczak, Anna. Autor Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach / Anna Barczak, Adrianna Ogonowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 5/ 1)

349.6 Prawo ochrony środowiska
4

Prawo ochrony środowiska / redakcja naukowa Marek Górski ; poszczególne rozdziały napisali Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Marek Górski, Paweł Grabowski, Agnieszka J 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
5

Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech / redakcja naukowa Piotr Lissoń, Krystian Ziemski. 2018 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
6

Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim : analiza porównawcza / redakcja naukowa Adam Habuda. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
7

Karnoprawne aspekty ochrony środowiska : wyzwania dla teorii i praktyki / redakcja naukowa Marcin Adamczyk, Justyna Karaźniewicz, Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska. 2017 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
8
Radecki, Wojciech (1943- ).. Ustawa o lasach : komentarz / Wojciech Radecki. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
9
Danecka, Daria. Polskie prawo leśne / Daria Danecka, Adam Habuda (red.), Wojciech Radecki, Jerzy Rotko. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

349.6 Prawo ochrony środowiska
10

Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska / redakcja naukowa Jerzy Rotko. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
11
Strus, Dorota. Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii Europejskiej / Dorota Strus ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
12
Robaszewska, Renata. Decyzje środowiskowe / Renata Robaszewska, Marcin Płoszka, Dariusz Kałuża, Paulina Wach. 2015 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
13
Badowska-Domagała, Ewa. Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski ; [aut.] Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Bogusz Bomanowski, Marek Górski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Pa 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
14
Habuda, Adam. Obszary Natura 2000 w prawie polskim / Adam Habuda. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
15
Jabłoński, Maciej (prawo). Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska : orzecznictwo / Maciej Jabłoński. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
16
Łuniewski, Artur. Co dalej z tym azbestem? / Artur Łuniewski, Stanisław Łuniewski. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
17
Radecki, Wojciech (1943- ).. Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym : studium prawnoporównawcze / Wojciech Radecki. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
18
Rakoczy, Bartosz (1973- ).. Prawo wodne : komentarz / Bartosz Rakoczy, Zbigniew Bukowski, Karolina Szuma ; red. nauk. Bartosz Rakoczy. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
19
Stelmasiak, Jerzy. Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym / Jerzy Stelmasiak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
20
Szuma, Karolina. Prawo ochrony środowiska : zarys wykładu : wybór materiałów, tez orzeczeń sądów, kazusów oraz testów / Karolina Szuma. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
21

Leksykon prawa ochrony środowiska / red. nauk. Jerzy Jendrośka ; [aut.] Magdalena Bar [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
22

Prawo ochrony środowiska : wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 2012 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
23

Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Ury, Jerzego Stelmasiaka, Stanisława Pieprznego. 2012 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
24
Strus, Dorota. Regulacje ochrony środowiska w Polsce / Dorota Strus ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2012 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
25
Latawiec, Michał. Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce / Michał Latawiec. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
26

Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska / red. Maciej Rudnicki, Anna Haładyj, Kamila Sobieraj ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
27

Europeizacja prawa ochrony środowiska / red.: Maciej Rudnicki, Anna Haładyj, Kamila Sobieraj ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
28

Organizacja ochrony środowiska / red.: Maciej Rudnicki ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Zarządzania Środowiski 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
29
Krajewski, Piotr. Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym / Piotr Krajewski. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
30
Wierzbowski, Błażej Franciszek (1946- ).. Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe / Błażej Wierzbowski, Bartosz Rakoczy. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
31

Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej / pod red. Janiny Ciechanowicz-McLean i Tomasza Bojar-Fijałkowskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
32
Ciechanowicz-McLean, Janina (1952- ).. Prawo i polityka ochrony środowiska / Janina Ciechanowicz-McLean. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
33
Rakoczy, Bartosz (1973- ).. Prawo ochrony przyrody / Bartosz Rakoczy. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
34
Tkaczyński, Jan Wiktor (1960- ).. Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej : analiza porównawcza Polski i Niemiec ze spisem unijnych aktów prawnych stan na dzień 1 stycznia 2009 roku / Jan Wiktor Tkacz 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
35

Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji / red. Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar ; Centrum Prawa Ekologicznego. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
36
Czech, Ewa Katarzyna (prawnik). Szkoda w obszarze środowiska i wina : jako determinanty odpowiedzialności administracyjnej za tę szkodę / Ewa Katarzyna Czech. 2008 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
37

Prawo ochrony środowiska ze skorowidzem / [red. Małgorzata Buczna]. 2008 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
38
Paczuski, Ryszard (1929- ).. Ochrona środowiska : zarys wykładu : z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej / Ryszard Paczuski. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
39
Szymańska, Urszula (ochrona środowiska). Prawo i ochrona środowiska : prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego : przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji / Ursz 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
40
Baran, Agnieszka (prawo). Zadania organów administracji w zakresie ochrony środowiska / oprac. pod red. Joanny Elżbiety Bukowskiej ; współaut. Agnieszka Baran, Małgorzata Ganczar. 2005 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
41
Baran, Agnieszka (prawo). Procedury w ochronie środowiska / Agnieszka Baran ; Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem. Politechnika Białostocka. 2005 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
42

Ochrona środowiska / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
43

Problemy XXI wieku : prawo ochrony środowiska, edukacja środowiskowa i agrobiznes / red. Jacek W. Czartoszewski, Ewelina Grzegorzewicz, Andrzej W. Świderski. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
44
Lipiński, Aleksander. Prawne podstawy ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
45
Perkowski, Maciej (1972- ).. Finansowanie polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej : aspekty prawne / Maciej Perkowski, Tomasz S. Kiercel. 2005 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
46
Wierzbowski, Błażej Franciszek (1946- ).. Podstawy prawa ochrony środowiska / Błażej Wierzbowski, Bartosz Rakoczy. 2005 BG( 3/ 1)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
47
Bukowski, Zbigniew (prawo). Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju w prawie ochrony środowiska / Zbigniew Bukowski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. 2002 BG( 6/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
48
Radecki, Wojciech (1943- ).. Ochrona środowiska : suplement / Wojciech Radecki. 2002 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
49
Grabowska, Genowefa (1944- ).. Europejskie prawo środowiska / Genowefa Grabowska. 2001 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
50
Lipiński, Aleksander. Elementy prawa ochrony środowiska : [podręcznik] / Aleksander Lipiński. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
51

Upowszechnianie przepisów dotyczących gospodarki gruntami, gospodarowania zgodnie z zasadami ochrony środowiska : materiały szkoleniowe / [red. merytoryczna Wojciech Dubis, Rafał Mikulski, Ra 2001 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
52

Strategia gospodarki odpadami komunalnymi : praca zbiorowa / pod redakcją Marii Żygadło. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
53
Gardjan-Kawa, Longina. Administrowanie zasobami środowiska po reformie ustrojowej / Longina Gardjan-Kawa. 2000 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
54
Pietraś, Marek (1957- ). Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie : studium politologiczne / Marek Pietraś. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
55
Radecki, Wojciech (1943- ).. Ustawa o inspekcji ochrony środowiska : z komentarzem / Wojciech Radecki. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
56
Rotko, Jerzy. Normy techniczne w prawie ochrony środowiska / Jerzy Rotko. 2000 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
57

Ochrona środowiska a prawo własności / pod red. Jerzego Sommera. 2000 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
58
Stochlak, Janusz (1938- ).. Zadania administracji samorządowej i rządowej w zakresie ochrony środowiska / Janusz Stochlak. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
59

Międzynarodowa konwencja o ochronie gleb : projekt wg Dokumentu z Tutzing, Niemcy / pod red. Ryszarda Dębickiego i Jana Glińskiego. 1999 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
60

Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej / [red. nauk. Irena Duer, Mariusz Fotyma ; Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa]. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
61

Supplement of basic documents to international environmental law and world order : a problem-oriented coursebook / Lakshman D. Guruswamy [et al.]. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
62

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska : komentarz. T. 2 / pod red. J. Sommera ; [poszczególne części komentarza oprac. Jan Jerzmański et al.] ; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środ 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
63

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska : komentarz. T. 1 / pod red. J. Sommera ; [poszczególne części komentarza oprac. Jan Jerzmański et al.] ; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środ 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
64

Wspólnota Europejska a środowisko naturalne : konferencja w Angers. Cz. 2 / red. Jean-Claude Masclet ; przedm. Michel Barnier ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
65

Wspólnota Europejska a środowisko naturalne : konferencja w Angers. Cz. 1 / red. Jean-Claude Masclet ; przedm. Michel Barnier ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
66

Ekologia i prawo : materiały Sesji Naukowej, Lublin, 7-8 czerwca 1997 r. / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak. 1999 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
67

Prawo wodne z komentarzem / pod red. Jerzego Rotki ; [oprac. Wojciech Radecki et al.] ; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. 1999 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
68
Stochlak, Janusz (1938- ).. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska / Janusz Stochlak. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
69
Ciechanowicz-McLean, Janina (1952- ).. Ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Janina Ciechanowicz. 1998 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
70
Kiełczewski, Dariusz (1967- ).. Mechanizmy rozwoju prawa ochrony środowiska : studia z zakresu filozofii prawa / Dariusz Kiełczewski ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. 1998 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
71

Prawa człowieka w państwie ekologicznym / red. Remigiusz Sobański. 1998 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
72

Kodeks przepisów federalnych USA o ochronie środowiska = Code of federal regulations of the USA protection of environment / wstęp i tł. Kazimierz Równy. 1997 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
73

Ustawa o ochronie środowiska i inne akty prawne : ze skorowidzem / [oprac.:] Paweł Czepiel, Barbara Iwańska, Andrzej Wasilewski ; wprow. A. Wasilewski. 1996 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
74

Ochrona środowiska : zbiór przepisów / oprac. Krzysztof Grajewski. 1996 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
75
Paczuski, Ryszard (1929- ).. Prawo ochrony środowiska / Ryszard Paczuski. 1996 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
76

Ochrona środowiska w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego / wybór, układ i oprac. Wojciech Radecki. 1995 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
77
Radecki, Wojciech (1943- ).. Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku : przewodnik po przepisach / Wojciech Radecki. 1995 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
78

Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne / pod red. Kazimierza Górki ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów 1991

349.6 Prawo ochrony środowiska
79
Kocot, Kazimierz (1915-1978).. Prawnomiędzynarodowe zasady sozologii / Kazimierz Kocot. 1977 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego