Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "349.2" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 203 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Kamil Antonów, Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa, Zbigniew Góral, Monika Lewandowicz-Machnikows 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 5/ 1)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
2
Gąsiorowska-Kobroń, Łucja. Autor Status partnerów społecznych w prawie pracy / Łucja Kobroń-Gąsiorowska. 2019 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
3
Kasprzak, Magdalena. Autor Urlopy pracownicze / Magdalena Kasprzak, Janusz Wiśniewski. 2019 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
4

Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy : szanse i zagrożenia / redakcja: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak ; autorzy: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak, Giuseppe Anton 2019 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
5
Tracz-Tryniecki, Marek. Autor Republika versus monarchia : myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry / Marek Tracz-Tryniecki. 2019 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
6
Dąbrowski, Przemysław (prawnik). Autor Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość : myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925) / Przemysław Dąbrowski. 2018 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
7
Jurgielewicz-Delegacz, Emilia. Autor Odpowiedzialność w prawie pracy / Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Iwona Sierocka, Wioletta Witoszko, Katarzyna Żywolewska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 1)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
8
Krzyżanowski, Lech (1964- ). Autor Temida wyemancypowana? : słownik biograficzny kobiet - sędziów, asesorów i egzaminowanych aplikantów w międzywojennym sądownictwie polskim / Lech Krzyżanowski, Witold Okniński. 2018 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
9

Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego : teraźniejszość i przyszłość : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Kubota / pod redakcją Tadeusza Kuczyńskiego, Andrzeja Jabłońskie 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
10
Liszcz, Teresa (1945- ). Autor Aksjologiczne podstawy prawa pracy : zarys problematyki / Teresa Liszcz. 2018 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
11
Męcina, Jacek Piotr (1968- ). Autor Komentarz : ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego / Jacek Męcina ; Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskieg 2018 BG( 2/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
12

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy : umowy terminowe / redakcja naukowa Anna Musiała. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
13
Niedziński, Tomasz. Autor Dyskryminacja w zatrudnieniu / Tomasz Niedziński ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
14
Świątkowski, Andrzej (1944- ). Autor Wzorce pracy w prawie / Andrzej Marian Świątkowski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
15
Wolnicki, Paweł. Autor Formy zatrudnienia i ich dokumentacja w kościołach i innych związkach wyznaniowych / Paweł Wolnicki , Olgierd Kucharski. 2018 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
16
Kuba, Magdalena. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym / Magdalena Kuba. 2017 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
17

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy : Inspekcja Pracy - wyzwania przyszłości / redakcja naukowa Anna Musiała. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
18
Stępniak, Joanna. Czas pracy 2017 : praktyczny komentarz / [autorzy Joanna Stępniak, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Tomasz Wardach]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
19
Szurgacz, Herbert. Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. 2017 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
20
Tomaszewska, Ewa (prawo). Zatrudnianie pracowników / Ewa Tomaszewska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
21

Marta Santos Pais Doctor Honoris Causa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej : Warszawa, 13 września 2017 roku / Rzecznik Praw Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Mar 2017 BG( 2/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
22
Antolak-Szymanski, Katarzyna. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy : komentarz / Katarzyna Antolak-Szymanski, Tomasz Niedziński. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
23
Dzienisiuk, Dorota. Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych / Dorota Dzienisiuk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
24

Powszechne a szczególne prawo pracy / redakcja naukowa Ludwik Florek. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
25
Jachimowicz, Marcin. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy / Marcin Jachimowicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
26
Łaga, Maciej. Autor Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy / Maciej Łaga. 2016 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
27
Lipa, Piotr. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy / Piotr Lipa. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
28
Liszcz, Teresa (1945- ).. Prawo pracy / Teresa Liszcz. 2016 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
29
Masłowski, Jarosław. Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika / Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska, Małgorzata Skibińska, Michał Sztąberek, Paulina Zawadzka-Filipczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
30

Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy : konferencja organizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Warszawa, 13-14 października 2016 r. / [redakcja Łukasz Panasiuk]. 2016 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
31
Rycak, Artur. Prawo pracy / redaktor Jakub Stelina ; autorzy Artur Rycak, Magdalena Rycak, Jakub Stelina, Monika Tomaszewska, Marcin Zieleniecki. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
32
Rylski, Mikołaj. Zwolnienia grupowe : komentarz do ustawy / Mikołaj Rylski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
33
Baran, Krzysztof W. Akademickie prawo pracy : komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorstwo poszczególnych komentarzy] Krzysz 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
34
Bielak-Jomaa, Edyta. Zatrudnianie cudzoziemców / Edyta Bielak-Jomaa. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
35
Florek, Ludwik. Prawo pracy / Ludwik Florek. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
36
Godlewska-Bujok, Barbara Katarzyna. Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce : wybrane aspekty / Barbara Godlewska-Bujok. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
37

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych / redakcja naukowa Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Katarzyna Antolak-Szymanski ; [recenzent Andrzej Zieliński]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
38

40 lat Kodeksu pracy / redakcja naukowa Zbigniew Góral, Marcin A. Mielczarek. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
39
Kaleta, Joanna. Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy / Joanna Kaleta, Agata Kamińska, Magdalena Kostrzewa, Monika Latos-Miłkowska, Małgorzata Skibińska, Michalina Sobczak, Barbara Tomaszewsk 2015 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
40
Kaleta, Joanna. Czas pracy 2015 / [autorzy Joanna Kaleta, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Tomasz Wardach, Szymon Sokolik]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
41
Ostaszewski, Wojciech. Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy / Wojciech Ostaszewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
42
Styczyński, Rafał. Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody : rozliczenia w 2015 roku : aspekty prawne i podatkowe / Rafał Styczyński. 2015 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
43
Świątkowski, Andrzej (1944- ).. Prawo pracy Unii Europejskiej / Andrzej Marian Świątkowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
44
Tomaszewska, Ewa (prawo). Prawo pracy dla menedżerów / Ewa Tomaszewska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
45

Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Kamil Antonów, Andrzej Jabłoński ; [aut.] Kamil Ant 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
46

Dokumenty pracownicze : wzory i komentarze / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.]: Wojciech Bigaj [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
47
Bocheńska, Aleksandra (nauki prawne). Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego / Aleksandra Bocheńska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
48

Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności / pod red. Marii Bosak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
49

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : wykłady, tablice / Justyna Czerniak-Swędzioł (red.) ; [aut.] Weronika Frankowska [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
50
Florek, Ludwik. Prawo pracy / Ludwik Florek. 2014 BG( 2/ 1)
BWP( 2/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
51

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych : regulacje prawne / [red. nauk.] Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
52
Gładoch, Monika. Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy / Monika Gładoch. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
53

"Kryminologiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy i zatrudnienia w Polsce" / [red. Janusz Jerzy Gołąb] ; Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
54

Zatrudnianie pracowników socjalnych i innych pracowników ośrodków pomocy społecznej / Magdalena Januszewska [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
55
Kowalski, Sebastian. Ochrona praw pracownika w kodeksie karnym : zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Sebastian Kowalski. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
56
Kuba, Magdalena. Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy / Magdalena Kuba. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
57
Prasołek, Łukasz. Dokumentacja czasu pracy : wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory / Łukasz Prasołek. 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
58
Prusinowski, Piotr. Zakaz konkurencji w prawie pracy / Piotr Prusinowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
59
Roguska-Kikoła, Agnieszka. Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy : zagadnienia praktyczne / Agnieszka Roguska-Kikoła, Magdalena Piwowarska-Reszka. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
60

Prawo pracy : zbiór przepisów : kodeks pracy, wynagrodzenia, urlopy i czas pracy, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy, organizacje pracodawc 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
61
Rycak, Magdalena Barbara. Prawo pracy : repetytorium / Magdalena Barbara Rycak, Ewa Wronikowska, Artur Rycak. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
62
Sowa-Sikorska, Elżbieta (1950- ).. Leon Petrażycki / Elżbieta Sowa-Sikorska. 2014 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
63

Zakładowy dialog społeczny / red. nauk. Jakub Stelina. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
64
Świątkowski, Andrzej (1944- ).. Polskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
65
Szmit, Jakub (1983- ).. Charakter prawny statutu związku zawodowego / Jakub Szmit. 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
66
Tomaszewska, Ewa (prawo). Prawo pracy : wzory pism z komentarzem / Ewa Tomaszewska. 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
67
Tomaszewska, Ewa (prawo). BHP w zakładach pracy : zagadnienia prawne i praktyczne / Ewa Tomaszewska. 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
68

Praca tymczasowa : droga do kariery czy ślepy zaułek? / pod red. Bogusławy Urbaniak i Piotra Oleksiaka. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
69
Walorska, Paulina. Staż pracy / Paulina Walorska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
70
Wieleba, Iwona Anna. Zatrudnianie dzieci w celu zarobkowym według polskiego prawa pracy / Iwona Anna Wieleba. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
71

Wybrane pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami / Marcin Wojewódka (red.) ; [poszczególne nr wzorów oprac.] Alicja Dobrenko [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
72

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Kamil Antonów [et al.] 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
73
Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata (1949- ).. Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
74

Kodeks pracy : komentarz dla praktyków / aut.: Maciej Chakowski [et al.] ; red.: Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski. 2013 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
75

Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego : księga jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry / red. nauk. Bogusław Cudowski, Józef Iwulski. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
76

Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 3 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [Krzysztof Wojciech Baran et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
77

Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 2 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [Kamil Antonów et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
78
Gersdorf, Małgorzata (1952- ).. Prawo pracy : podręcznik w pytaniach i odpowiedziach / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
79

Układy zbiorowe pracy : w stulecie urodzin profesora Wacława Szuberta / red. nauk. Zbigniew Góral. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
80

Bezrobocie i polityka zatrudnienia / red. naukowa Zbigniew Góral. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
81

Kodeks pracy : inspekcja pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, rozwiązywanie sporów zbiorowych, świadczenia socjalne, wynagrodzenia, promocja zatrudnienia, akty wykonawcze, skorow 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
82
Książek, Daniel. Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę / Daniel Książek. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
83
Młodzikowska, Danuta. Pracownicy : praktyczny poradnik dla pracodawcy / Danuta Młodzikowska i Björn Lundén. 2013 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
84
Musiała, Anna. Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy / Anna Musiała. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
85
Piątkowski, Jan (1951- ).. Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy / Jan Piątkowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
86
Rączka, Piotr (1971- ).. Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce / Piotr Rączka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
87
Stefański, Krzysztof (prawo). Czas pracy / Krzysztof Stefański. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
88

Prawo pracy / red. Jakub Stelina ; aut. Artur Rycak [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
89

Kodeks pracy : komentarz do zmian, orzecznictwo / [red. prowadzący Piotr Wickowski, red. merytoryczni Katarzyna Dąbrowska, Anita Jackiewicz]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
90
Żołyński, Janusz. Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych / Janusz Żołyński. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
91

Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 1 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [Krzysztof Wojciech Baran et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
92
Jackowiak, Urszula (1937- ).. Prawo pracy : podręcznik dla studentów prawa / Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
93

Christian von Bar : Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis / [oprac. nauk. Stanisława Kalus] ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2012 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
94
Kotowski, Wojciech. Związki zawodowe : komentarz do ustawy o związkach zawodowych / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
95

Prawo pracy / Zdzisław Niedbała [et al.] ; pod red. Zdzisława Niedbały. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
96

Brunon Hołyst : doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku / [publikację przygotował zespół: Emil W. Pływaczewski et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
97
Świątkowski, Andrzej (1944- ).. Polskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
98

Konstytucjonaliści polscy 1918-2011 : sylwetki uczonych / pod red. Andrzeja Szmyta, Pawła Sarneckiego, Ryszarda Mojaka ; Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
99
Wiszowata, Edyta. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika / Edyta Wiszowata. 2012 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego