Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "349" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 358 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Kamil Antonów, Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa, Zbigniew Góral, Monika Lewandowicz-Machnikows 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 5/ 3)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
2
Bojar-Fijałkowski, Tomasz. Autor Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce / Tomasz Bojar-Fijałkowski. 2019 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
3
Ciechanowicz-McLean, Janina (1952- ). Autor Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem / Janina Ciechanowicz-McLean. 2019 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
4

Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406-1409 / wydał Wiesław Filipczyk przy współpracy Macieja Zdanka ; wstęp Wiesław Filipczyk i Franciszek Sikora ; Instytut Historii im. Tadeu 2019
349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
5
Gąsiorowska-Kobroń, Łucja. Autor Status partnerów społecznych w prawie pracy / Łucja Kobroń-Gąsiorowska. 2019 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
6

Wybrane prawne i medyczne aspekty zaburzeń psychicznych i ich profilaktyki / pod redakcją naukową Ewy Moniki Guzik-Makaruk, Napoleona Waszkiewicza, Sylwii Chojnowskiej i Sławomira Dariusza Sza 2019 BG( 3/ 1)
BWP( 5/ 2)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
7
Marciniuk, Konrad. Autor Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środki kształtowania ustroju rolnego / Konrad Marciniuk. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

349.42/.44 Prawo agrarne. Prawo rolne. Prawo gruntowe. Prawo kształtowania przestrzeni
8

Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy : szanse i zagrożenia / redakcja: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak ; autorzy: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak, Giuseppe Anton 2019 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
9
Szyrski, Mariusz. Autor Energetyka lokalna : studium administracyjnoprawne / Mariusz Szyrski. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
10
Tracz-Tryniecki, Marek. Autor Republika versus monarchia : myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry / Marek Tracz-Tryniecki. 2019 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
11
Uścińska, Gertruda (1958- ). Autor Prawo ubezpieczeń społecznych : zasady, finansowanie, organizacja / Gertruda Uścińska. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
12

Zbiór kazusów z prawa socjalnego / redakcja naukowa Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka ; wykaz autorstwa kazusów: Renata Babińska-Górecka, Jacek Borowicz, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, 2018 BG( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
13
Barczak, Anna. Autor Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach / Anna Barczak, Adrianna Ogonowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 5/ 1)

349.6 Prawo ochrony środowiska
14
Dąbrowski, Przemysław (historia prawa). Autor Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość : myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925) / Przemysław Dąbrowski. 2018 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
15

Prawo ochrony środowiska / redakcja naukowa Marek Górski ; poszczególne rozdziały napisali Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Marek Górski, Paweł Grabowski, Agnieszka J 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
16
Jurgielewicz-Delegacz, Emilia. Autor Odpowiedzialność w prawie pracy / Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Iwona Sierocka, Wioletta Witoszko, Katarzyna Żywolewska. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 1)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
17
Koc, Stanisław (1978- ). Autor Reforma rolna 50 ha : w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego / Stanisław Koc. 2018 BG( 1/ 0)

349.42/.44 Prawo agrarne. Prawo rolne. Prawo gruntowe. Prawo kształtowania przestrzeni
18
Krzyżanowski, Lech (1964- ). Autor Temida wyemancypowana? : słownik biograficzny kobiet - sędziów, asesorów i egzaminowanych aplikantów w międzywojennym sądownictwie polskim / Lech Krzyżanowski, Witold Okniński. 2018 BG( 1/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
19

Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego : teraźniejszość i przyszłość : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Kubota / pod redakcją Tadeusza Kuczyńskiego, Andrzeja Jabłońskie 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
20

Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech / redakcja naukowa Piotr Lissoń, Krystian Ziemski. 2018 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
21
Liszcz, Teresa (1945- ). Autor Aksjologiczne podstawy prawa pracy : zarys problematyki / Teresa Liszcz. 2018 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
22

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy : umowy terminowe / redakcja naukowa Anna Musiała. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
23
Niedziński, Tomasz. Autor Dyskryminacja w zatrudnieniu / Tomasz Niedziński ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
24
Świątkowski, Andrzej (1944- ). Autor Wzorce pracy w prawie / Andrzej Marian Świątkowski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
25
Wolnicki, Paweł. Autor Formy zatrudnienia i ich dokumentacja w kościołach i innych związkach wyznaniowych / Paweł Wolnicki , Olgierd Kucharski. 2018 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
26
Woźniak, Marta (prawnik). Autor Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Marta Woźniak. 2018 BG( 1/ 0)

349.42/.44 Prawo agrarne. Prawo rolne. Prawo gruntowe. Prawo kształtowania przestrzeni
27

Mediacje obligatoryjne / redakcja naukowa Katarzyna Antolak-Szymanski. 2017 BG( 1/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
28

Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim : analiza porównawcza / redakcja naukowa Adam Habuda. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
29

Karnoprawne aspekty ochrony środowiska : wyzwania dla teorii i praktyki / redakcja naukowa Marcin Adamczyk, Justyna Karaźniewicz, Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska. 2017 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
30
Kuba, Magdalena. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym / Magdalena Kuba. 2017 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
31
Kubiak, Rafał. Prawo medyczne / Rafał Kubiak. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
32

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy : Inspekcja Pracy - wyzwania przyszłości / redakcja naukowa Anna Musiała. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
33

Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie / redakcja naukowa Katarzyna Myszona-Kostrzewa. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
34
Radecki, Wojciech (1943- ).. Ustawa o lasach : komentarz / Wojciech Radecki. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
35
Stępniak, Joanna. Czas pracy 2017 : praktyczny komentarz / [autorzy Joanna Stępniak, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Tomasz Wardach]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
36
Szurgacz, Herbert. Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. 2017 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
37
Tomaszewska, Ewa (prawo). Zatrudnianie pracowników / Ewa Tomaszewska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
38

Marta Santos Pais Doctor Honoris Causa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej : Warszawa, 13 września 2017 roku / Rzecznik Praw Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Mar 2017 BG( 2/ 0)

34:929 Nauki prawne - słowniki i leksykony biograficzne, biografie indywidualne
39
Antolak-Szymanski, Katarzyna. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy : komentarz / Katarzyna Antolak-Szymanski, Tomasz Niedziński. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
40
Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne / [redaktor merytoryczny: Iwona Sierpowska ; autorzy: Renata Babińska-Górecka, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Stanisław Nitecki, Anna Nowicka-Skóra, Iwon 2016 BG( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
41
Bieluk, Jerzy (1963- ).. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego : komentarz / Jerzy Bieluk. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.42/.44 Prawo agrarne. Prawo rolne. Prawo gruntowe. Prawo kształtowania przestrzeni
42
Czech, Ewa Katarzyna (prawnik). Prawne aspekty prowadzenia działalności bartnej : zagadnienia wybrane w pytaniach i odpowiedziach : poradnik / Ewa Katarzyna Czech, Martyna Kropiewnicka, Dariusz Ostrowiecki. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 5/ 0)

349.42/.44 Prawo agrarne. Prawo rolne. Prawo gruntowe. Prawo kształtowania przestrzeni
43
Danecka, Daria. Polskie prawo leśne / Daria Danecka, Adam Habuda (red.), Wojciech Radecki, Jerzy Rotko. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

349.6 Prawo ochrony środowiska
44

Prawa pacjenta / redakcja naukowa Urszula Drozdowska, Agata Wnukiewicz-Kozłowska. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
45
Dudek, Katarzyna (prawo). Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło / Katarzyna Dudek, Ewa Galewska, Magdalena Wasylkowska-Michór. 2016 BG( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
46
Dzienisiuk, Dorota. Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych / Dorota Dzienisiuk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
47

Powszechne a szczególne prawo pracy / redakcja naukowa Ludwik Florek. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
48
Guzik-Makaruk, Ewa Monika (1971- ).. Transplantacja narządów, tkanek i komórek : wybrane aspekty kryminologiczne i prawnokarne / Ewa Monika Guzik-Makaruk. 2016 BG( 3/ 1)
BWP( 5/ 1)
BPP( 2/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
49
Jachimowicz, Marcin. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy / Marcin Jachimowicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
50
Jaworska, Katarzyna (prawo pracy). Socjalne traktowanie bezrobocia / Katarzyna Jaworska. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
51
Jędrasik-Jankowska, Inetta. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
52
Łaga, Maciej. Autor Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy / Maciej Łaga. 2016 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
53
Lipa, Piotr. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy / Piotr Lipa. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
54
Liszcz, Teresa (1945- ).. Prawo pracy / Teresa Liszcz. 2016 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 1)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
55
Masłowski, Jarosław. Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika / Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska, Małgorzata Skibińska, Michał Sztąberek, Paulina Zawadzka-Filipczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
56

Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia / redakcja naukowa Jolanta Pacian. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
57

Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy : konferencja organizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Warszawa, 13-14 października 2016 r. / [redakcja Łukasz Panasiuk]. 2016 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
58
Petelczyc, Janina Zofia. Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej / Janina Petelczyc. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
59

Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska / redakcja naukowa Jerzy Rotko. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
60
Rycak, Artur. Prawo pracy / redaktor Jakub Stelina ; autorzy Artur Rycak, Magdalena Rycak, Jakub Stelina, Monika Tomaszewska, Marcin Zieleniecki. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
61
Rylski, Mikołaj. Zwolnienia grupowe : komentarz do ustawy / Mikołaj Rylski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
62

Nowe procedury medyczne a prawo / redakcja naukowa Jacek Sobczak, Magdalena Reshef. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
63
Strus, Dorota. Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii Europejskiej / Dorota Strus ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
64

Mediation in Poland : theory & practice / ed. by Michał Araszkiewicz, Janina Czapska, Mateusz Pękala, Krzysztof Płeszka. 2015 BG( 1/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
65
Baran, Krzysztof W. Akademickie prawo pracy : komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorstwo poszczególnych komentarzy] Krzysz 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
66
Bielak-Jomaa, Edyta. Zatrudnianie cudzoziemców / Edyta Bielak-Jomaa. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
67

Współczesne problemy prawa emerytalnego / redakcja naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Mirosław Włodarczyk. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
68
Brzezicki, Tomasz. Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / Tomasz Brzezicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Jacek Wantoch-Rekowski ; pod redakcją J 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
69
Dowgier, Rafał. Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego / Rafał Dowgier. 2015 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 4/ 1)
CDE( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
70
Fiutak, Agnieszka. Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem. Cz. 2 / Agnieszka Fiutak. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
71
Florek, Ludwik. Prawo pracy / Ludwik Florek. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 2)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
72
Godlewska-Bujok, Barbara Katarzyna. Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce : wybrane aspekty / Barbara Godlewska-Bujok. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
73

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych / redakcja naukowa Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Katarzyna Antolak-Szymanski ; [recenzent Andrzej Zieliński]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
74

40 lat Kodeksu pracy / redakcja naukowa Zbigniew Góral, Marcin A. Mielczarek. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
75
Kaleta, Joanna. Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy / Joanna Kaleta, Agata Kamińska, Magdalena Kostrzewa, Monika Latos-Miłkowska, Małgorzata Skibińska, Michalina Sobczak, Barbara Tomaszewsk 2015 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
76
Kaleta, Joanna. Czas pracy 2015 / [autorzy Joanna Kaleta, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Tomasz Wardach, Szymon Sokolik]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
77
Ostaszewski, Wojciech. Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy / Wojciech Ostaszewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
78
Robaszewska, Renata. Decyzje środowiskowe / Renata Robaszewska, Marcin Płoszka, Dariusz Kałuża, Paulina Wach. 2015 BG( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
79
Styczyński, Rafał. Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody : rozliczenia w 2015 roku : aspekty prawne i podatkowe / Rafał Styczyński. 2015 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
80
Świątkowski, Andrzej (1944- ).. Prawo pracy Unii Europejskiej / Andrzej Marian Świątkowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
81
Tomaszewska, Ewa (prawo). Prawo pracy dla menedżerów / Ewa Tomaszewska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
82

Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Kamil Antonów, Andrzej Jabłoński ; [aut.] Kamil Ant 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
83
Badowska-Domagała, Ewa. Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski ; [aut.] Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Bogusz Bomanowski, Marek Górski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Pa 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
84

Dokumenty pracownicze : wzory i komentarze / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.]: Wojciech Bigaj [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
85
Bocheńska, Aleksandra (nauki prawne). Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego / Aleksandra Bocheńska. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
86

Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności / pod red. Marii Bosak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
87

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : wykłady, tablice / Justyna Czerniak-Swędzioł (red.) ; [aut.] Weronika Frankowska [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
88
Florek, Ludwik. Prawo pracy / Ludwik Florek. 2014 BG( 2/ 1)
BWP( 2/ 1)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
89

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych : regulacje prawne / [red. nauk.] Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
90
Gładoch, Monika. Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy / Monika Gładoch. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
91

"Kryminologiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy i zatrudnienia w Polsce" / [red. Janusz Jerzy Gołąb] ; Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
92
Haberko, Joanna. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów : komentarz / Joanna Haberko, Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
93

Zatrudnianie pracowników socjalnych i innych pracowników ośrodków pomocy społecznej / Magdalena Januszewska [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
94
Kalisz-Prakopik, Anna. Mediacja sądowa i pozasądowa : zarys wykładu / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

349 SPECJALNE RODZAJE PRAWA. RODZAJE PRAWA O CHARAKTERZE MIESZANYM
95
Kowalski, Sebastian. Ochrona praw pracownika w kodeksie karnym : zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Sebastian Kowalski. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
96
Kuba, Magdalena. Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy / Magdalena Kuba. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy
97
Majkowski, Bogdan. Składki : zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS / [aut. Bogdan Majkowski]. 2014 BG( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
98

Fundusz świadczeń socjalnych : kadry - podatki - księgowość / pod red. Macieja Nałęcza ; [aut.: Justyna Kisielewska et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

349.3 Prawo socjalne. Prawo opieki i pomocy społecznej. Prawo ubezpieczeń społecznych. Przepi
99
Prasołek, Łukasz. Dokumentacja czasu pracy : wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory / Łukasz Prasołek. 2014 BG( 1/ 0)

349.2 Prawo pracy. Kodeks pracy

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego