Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "347.9" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 107 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Mikuli, Piotr (1977- ). Autor Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie : wybrane zagadnienia ustrojowe / Piotr Mikuli. 2019 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
2

Przewlekłość postępowania sądowego / redakcja Olga M. Piaskowska, Piotr F. Piesiewicz ; słowo wstępne Łukasz Piebiak ; grafiki Arkadiusz Krupa. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
3
Tomczyk, Marek (nauki prawne). Autor Prokuratura Europejska : geneza, ewolucja koncepcji oraz kluczowe kontrowersje w perspektywie funkcjonowania organu / Marek Tomczyk. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
4
Gapska, Edyta. Postępowanie nieprocesowe / Edyta Gapska, Joanna Studzińska. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
5
Payen, Fernand (1872-1946).. O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej / Fernand Payen ; przełożył Jan Ruff ; przedmową opatrzył Leon Nowodworski. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
6
Przymusiński, Bartłomiej. Ustrój sądów powszechnych : przepisy z wprowadzeniem / Bartłomiej Przymusiński. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
7
Zieliński, Andrzej (1939- ).. Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
8
Zieliński, Andrzej (1939- ).. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / redaktor Andrzej Zieliński ; autorzy Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska. 2017 BG( 1/ 1)
BWP( 3/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
9

Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Cz. 2, Zarządzanie i ekonomia / redakcja naukowa Przemysław Banasik, Roman Sobiecki. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
10

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji / redakcja naukowa Jerzy Bieluk, Andrzej Marciniak. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
11
Buczyński, Krzysztof. Prokuratoria Generalna : 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego / Krzysztof Buczyński, Paweł Sosnowski ; redakcja naukowa Leszek Bosek. 2016 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
12
Cioch, Paweł. Postępowanie cywilne / Joanna Studzińska, Paweł Cioch. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
13

Informatyzacja postępowania cywilnego : teoria i praktyka / redaktorzy Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; [recenzja naukowa: Agnieszka Góra-Błaszczykowska]. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
14
Frąckowiak, Hanna M. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych / Hanna M. Frąckowiak. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
15
Lapierre, Jerzy (1925-2014).. Postępowanie cywilne / Jerzy Lapierre, Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
16

Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym : Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej / redakcja Maciej Łaszczuk, Rafał Morek. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
17

Etyka zawodowa komornika sądowego / Andrzej Marciniak redakcja naukowa. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
18
Zieliński, Andrzej (1939- ).. Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
19

Locus standi across legal cultures / edited by Anna Budnik. 2015 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
20

Współczesne problemy postępowania cywilnego : zbiór studiów / redakcja naukowa Kinga Flaga-Gieruszyńska, Aleksandra Klich. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
21
Knoppek, Krzysztof. Postępowanie cywilne / Krzysztof Knoppek. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
22
Kreczmańska-Gigol, Katarzyna. Windykacja polubowna i przymusowa : proces, rynek, wycena wierzytelności / Katarzyna Kreczmańska-Gigol. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
23

Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości : poradnik / redakcja: Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Bartosz Pilitowski. 2015 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
24
Perkowski, Maciej (1972- ).. Dostęp do adwokata i radcy prawnego z perspektywy mieszkańców województwa podlaskiego / Maciej Perkowski, Wojciech Zoń, Paweł J. Lewkowicz, Marta Perkowska, Karol Skrodzki. 2015 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
25
Broniewicz, Witold (1923-2013).. Postępowanie cywilne w zarysie / Witold Broniewicz, Andrzej Marciniak, Ireneusz Kunicki. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
26

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości : studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach / Ewa Bałuch-Baranowska [et al.] ; pod red. Krzysztof 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
27

Opinie prawne w praktyce / red. Małgorzata Król ; aut. Małgorzata Król [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
28
Machut-Kowalczyk, Joanna. Rada familijna pod powagą Sądu Pokoju w świetle akt łęczyckich, zgierskich i łódzkich z lat 1809-1876 / Joanna Machut-Kowalczyk. 2014 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
29

Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 201 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
30
Zieliński, Andrzej (1939- ).. Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
31

Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
32
Bladowski, Bogdan (1928- ).. Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym / Bogdan Bladowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
33
Cieślak, Sławomir (1971- ).. Powiązania wewnątrzsystemowe w postępowaniu cywilnym / Sławomir Cieślak. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
34
Dolecki, Henryk. Postępowanie cywilne : zarys wykładu / Henryk Dolecki. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
35

Postępowanie cywilne : repetytorium / red. nauk. Damian Nartowski, Piotr Fik, Piotr Staszczyk ; [aut.]: Piotr Fik [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
36

Adwokatura a modele procedur sądowych / pod red. Jacka Giezka, Andrzeja Malickiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
37

Problemy nowelizacji prawa sądowego / red. Damian Gil. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
38
Marciniak, Andrzej (prawnik). Sądowe postępowanie egzekucyjne / Andrzej Marciniak. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
39

Postępowanie cywilne / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Elwira Marszałkowska-Krześ [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
40
Mistygacz, Michał. Ustrój prokuratury w Polsce : tradycja i współczesność / Michał Mistygacz. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
41
Walasik, Marcin. Analogia w prawie procesowym cywilnym / Marcin Walasik. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
42
Bereza, Arkadiusz (1968- ).. Sąd Najwyższy w latach 1945-1962 : organizacja i działalność / Arkadiusz Bereza. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
43
Białecki, Marcin. Mediacja w postępowaniu cywilnym / Marcin Białecki. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
44

Postępowanie cywilne : kazusy, testy, wzory / Joanna Bodio [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
45
Cioch, Paweł. Postępowanie cywilne : testy, ćwiczenia, diagramy / Paweł Cioch, Edyta Gapska, Joanna Studzińska. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
46

Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości / red.Damian Gil [et al. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II]. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
47
Łazarska, Aneta. Rzetelny proces cywilny / Aneta Łazarska ; słowo wstępne Stanisław Dąbrowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
48
Rynkun-Werner, Robert. Adwokat z urzędu : podstawowe zagadnienia prawne / Robert Rynkun-Werner. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
49

Wymiar sprawiedliwości a media / red. Jacek Sobczak i Grzegorz Tylec ; Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
50
Stepaniuk, Mariusz. Aplikacja komornicza : pytania, odpowiedzi, tabele / Mariusz Stepaniuk. 2012 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
51
Zieliński, Andrzej (1939- ).. Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
52
Fiedorczyk, Piotr (1966- ).. Izba adwokacka w Białymstoku 1951-2011 / Piotr Fiedorczyk, Przemysław Kowalski. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
53

Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej : podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów (na podst. zmodyfikowanych danych raportu CEPEJ 2010) / Beata Gruszczyńska [et al.] ; red. nau 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
54
Krzyżanowski, Lech (1964- ).. Sędziowie w II Rzeczypospolitej : okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki / Lech Krzyżanowski. 2011 BG( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
55
Maciejewski, Tadeusz (1952- ).. Historia ustroju i prawa sądowego Polski / Tadeusz Maciejewski. 2011 BG( 2/ 0)
BWP( 5/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
56
Piątek, Wojciech. Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Wojciech Piątek. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
57

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych / Dorota Bugajna-Sporczyk [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
58

Ustrój organów ochrony prawnej : wybór źródeł, akty normatywne, orzecznictwo / wybór i wprow. Tomasz Demendecki. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
59
Flaga-Gieruszyńska, Kinga (1973- ).. Postępowanie cywilne / Kinga Flaga-Gieruszyńska. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
60
Kasperski, Leon. Adwokatura na Pomorzu Środkowym w latach 1945-2010 / Leon Kasperski, Stefan Żurawski. 2010 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
61

Mediacja dla każdego / pod red. Lidii Mazowieckiej. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
62

Postępowanie sądowoadministracyjne : ćwiczenia / pod red. Piotra Pietrasza i Roberta Suwaja ; [aut.:] Marta Czubkowska [et al.]. 2010 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
63

Postępowanie cywilne : kazusy / Joanna Bodio [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
64

Mediacje : teoria i praktyka / pod red. Ewy Gmurzyńskiej i Rafała Morka. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
65
Krzykowski, Przemysław. Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych / Przemysław Krzykowski, Andrzej Brzuzy. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
66

System wymiaru sprawiedliwości a media / pod red. Cezarego Kuleszy. 2009 BG( 3/ 1)
BWP( 5/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
67

Postępowanie cywilne / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Natalia Banaś [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
68

Mediacja / pod red. Lidii Mazowieckiej. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
69
Broniewicz, Witold (1923-2013).. Postępowanie cywilne w zarysie / Witold Broniewicz. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 4/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
70

Prawo sądowe i inne akty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Andrzeja Zielińskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. 2008 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
71
Maciejewski, Tadeusz (1952- ).. Historia ustroju i prawa sądowego Polski / Tadeusz Maciejewski. 2008 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
72

Postępowanie cywilne / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Elwira Marszałkowska-Krześ [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
73
Sitkowska, Krystyna. Ustrój organów ochrony prawnej : zestaw wykładów, kazusy, zbiór ustaw / Krystyna Sitkowska. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
74
Goettel, Mieczysław. Elementarny kurs postępowania cywilnego / Mieczysław Goettel, Arkadiusz Bieliński, Jan Piszczek. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
75
Malec, Dorota. Dzieje notariatu polskiego / Dorota Malec. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
76
Marciniak, Andrzej (prawnik). Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji : komentarz / Andrzej Marciniak. 2007 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
77

Postępowanie cywilne : pytania, tablice / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Łukasz Błaszczak [et al.]. 2007 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
78
Zienkiewicz, Adam. Studium mediacji : od teorii ku praktyce / Adam Zienkiewicz. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
79

System organów ochrony prawnej w Polsce : podstawowe instytucje / redakcja naukowa Maria Kruk. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
80
Lesiak, Artur. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne : instruktaż skutecznej egzekucji wierzytelności w obrocie gospodarczym / Artur Lesiak, Magdalena Hyla. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
81
Łysko, Marcin. Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967 : studium historycznoprawne / Marcin Łysko. 2006 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
82
Stawarska-Rippel, Anna. Prawo sądowe Polski Ludowej 1944-1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej / Anna Stawarska-Rippel. 2006 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
83
Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego (2005 ; Zakopane). Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego : Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005 r.) / [red. Izabela Ratusińska]. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
84
Marciniak, Andrzej (prawnik). Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych / Andrzej Marciniak. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
85

Sprawny sąd : zbiór dobrych praktyk / [oprac. Łukasz Bojarski] ; Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Zespół do Spraw Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa ; we współpr. z Helsińsk 2004 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
86
Laidler, Paweł (1976- ).. Urząd Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych : konflikt kompetencji / Paweł Laidler. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
87
Bojarski, Łukasz (1969- ).. Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej : raport z monitoringu / Łukasz Bojarski. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
88
Kasperski, Leon. Adwokatura na Pomorzu Środkowym w latach 1945-2002 / Leon Kasperski, Stefan Żurawski. 2003 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
89
Zięba-Załucka, Halina (1952- ).. Instytucja prokuratury w Polsce / Halina Zięba-Załucka. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
90
Chmielewska-Gorczyca, Ewa. Wymiar sprawiedliwości : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa. 2001 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
91

Ustrój organów ochrony prawnej / red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki. 2001 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
92
Bladowski, Bogdan (1928- ).. Sędzia cywilista : rola i zadania, metodyka pracy, wzory czynności z komentarzem / Bogdan Bladowski. 2000 BG( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
93
Dudek, Dariusz (1961- ).. Adwokatura w świetle obowiązującego prawa : wprowadzenie, przepisy, orzecznictwo / Dariusz Dudek, Barbara Kierepka. 2000 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
94
Bladowski, Bogdan (1928- ).. Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych / Bogdan Bladowski. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
95
Bryl, Barbara. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych / Barbara Bryl, Alfred Gola, Tadeusz Żyznowski. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
96

Zawody prawnicze : orzecznictwo / oprac. Przemysław Kierończyk. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
97
Bladowski, Bogdan (1928- ).. Zażalenie w postępowaniu cywilnym / Bogdan Bladowski. 1998 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
98
Zieliński, Andrzej (1939- ).. Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i dyskietką / Andrzej Zieliński (red.), Marcjusz Szczepański. 1998 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
99
Zieliński, Andrzej (1939- ).. Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i dyskietką / Andrzej Zieliński (red.), Marcjusz Szczepański. 1998 BG( 1/ 0)

347.9 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego