Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "347.79/.85" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 13 z 13 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Rakoczy, Bartosz (1973- ). Autor Prawo wodne : praktyczny przewodnik / Bartosz Rakoczy. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
2
Rękas, Kamil. Autor Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza / Kamil Rękas. 2018 BG( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
3
Cybulska, Agnieszka (ochrona środowiska). Nowe prawo wodne : omówienie, pytania i odpowiedzi, tekst ustawy / Agnieszka Cybulska, Piotr Ćwiek, Lucyna Osuch-Chacińska, Ewa Piętowska, Marta Stachowska, Michał Wyszogrodzki. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
4

Prawo lotnicze i technologie : nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych / redakcja naukowa Elżbieta Dynia. 2015 BG( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
5

Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego : księga pamiątkowa ku czci profesora Marka Żylicza : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Konert. 2015 BG( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
6
Ephraimson-Abt, Hans (1922-2013).. New progress and challenges in the air law : air crash victims families protection / Hans Ephraimson-Abt, Anna Konert. 2014 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
7
Konert, Anna. A European vision for air passengers / Anna Konert. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
8

Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010 / praca zbiorowa pod red. Anny Konert. 2013 BG( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
9

Kodeks morski ze skorowidzem rzeczowym. 2007 BG( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
10
Młynarczyk, Jerzy (1931-2017).. Prawo morskie / Jerzy Młynarczyk. 1997 BG( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
11

Kodeks morski. Ustawa o izbach morskich. Ustawa o rybołówstwie morskim. Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej / oprac. Piotr Bielski. 1995 BG( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
12
Straburzyński, Andrzej (1940-2011).. Granice jurysdykcji państwowej na obszarach morskich / Andrzej Straburzyński. 1995 BG( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad
13

Konwencja o prawie morza / Instytut Morski ; [tł. Zenon Knypl et al.]. 1984 BG( 4/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.79/.85 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne. Prawo lotnicze. Prawo rad

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego