Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "347.78" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 111 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Prawne aspekty cyberprzestrzeni / redakcja Adam Bułat, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
2
Czech, Marta. Autor Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych / Marta Czech. 2020 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
3

Prawo mediów / redakcja naukowa Piotr Ślęzak ; [autorzy] Michał Barański, Agnieszka Bielska-Brodziak, Monika Brzozowska-Pasieka, Katarzyna Grzybczyk, Konrad Kobyliński, Piotr Ślęzak, Lesze 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
4

Prawo a nowe technologie / pod redakcją Sławomira Tkacza i Zygmunta Tobora. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
5

Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu / redakcja naukowa Cezary Banasiński ; Cezary Banasiński, Cezary Błaszczyk, Jacek M. Chmielewski, Władysław Hydzik, Dariusz Jagiełło, Filip Krzyżankie 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
6
Frąckowiak, Kamil. Autor Nielegalny e-hazard : studium prawnokarne i kryminologiczne / Kamil Frąckowiak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
7
Młynarska-Sobaczewska, Anna (1972- ). Autor Prawo do kultury / Anna Młynarska-Sobaczewska. 2018 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
8
Nowak-Gruca, Aleksandra. Autor Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym / Aleksandra Nowak-Gruca. 2018 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
9

Prawo wobec kultury i sztuki / redakcja naukowa Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
10
Święćkowska, Teresa. Autor Kochani krwiopijce : własność literacka i prawa autorskie w XIX-wiecznej Polsce / Teresa Święćkowska. 2018 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
11
Adamski, Andrzej (1950- ).. Internet : strategie bezpieczeństwa = Internet : security strategy / redakcja Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska ; autorzy: Andrzej Adamski [i 26 pozostałych]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
12
Barański, Michał (1976- ).. Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych / Michał Barański. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
13
Barta, Janusz (1947-2021).. Prawo autorskie / redaktor Janusz Barta ; autorzy Janusz Barta [i 18 pozostałych]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
14
Oleksiewicz, Izabela. Bezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa informacyjnego w cyberprzestrzeni / Izabela Oleksiewicz, Waldemar Krztoń. 2017 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
15

Internet : wybrane przykłady zastosowań i doświadczeń / red. Piotr Siuda i Joanna Gomoliszek. 2017 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
16

Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi / redakcja naukowa Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
17
Auleytner, Aleksandra. Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej / Aleksandra Auleytner. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
18
Bar, Gabriela. Media elektroniczne : współczesne problemy prawne / redakcja: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; autorzy: Gabriela Bar, Katarzyna Biczysko-Pudełko, Paweł Fajgiel 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
19
Barta, Janusz (1947-2021).. Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
20

Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii / pod redakcją Mateusza M. Bieczyńskiego i Andrzeja Jakubowskiego. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
21
Czarny-Drożdżejko, Elżbieta. Dozwolony użytek utworów w mediach / Elżbieta Czarny-Drożdżejko. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
22
Czub, Krzysztof (prawo). Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
23
Gliściński, Konrad. Prawo własności przemysłowej : komentarz / redaktor Arkadiusz Michalak ; autorzy: Konrad Gliściński, Anna Górska, Daniel Hasik, Anna Kruszewska, Maciej Kubiak, Karolina Marciniszyn, Arkadius 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 2)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
24
Golat, Rafał. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
25
Jaworski, Lech (1966- ).. Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle obowiązującego w Polsce prawa / Lech Jaworski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
26
Kowalewska-Borys, Ewa. Prawnokarne aspekty śledztwa dziennikarskiego / Ewa Kowalewska-Borys. 2016 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
27
Laskowska-Litak, Ewa. Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego / Ewa Laskowska. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
28

Internet a prawo autorskie / redakcja naukowa Adrian Niewęgłowski i Mateusz Chrzanowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
29
Skrzyński, Dariusz. Prawo autorskie w oświacie : praktyczne porady, zasady postępowania i wzory dokumentów / [Dariusz Skrzyński]. 2016 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
30
Bakalarz, Tomasz. Twórczość pracowników naukowych : regulacja prawna / Tomasz Bakalarz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
31
Bukowski, Marek. Prawo autorskie i prawa pokrewne / redakcja naukowa Damian Flisak ; Marek Bukowski, Damian Flisak, Zbigniew Okoń, Paweł Podrecki, Janusz Raglewski, Sybilla Stanisławska-Kloc, Tomasz Targosz. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
32
Goździaszek, Łukasz. Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie / Łukasz Goździaszek. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
33
Grzybczyk, Katarzyna. Twórczość internautów w świetle regulacji prawa autorskiego na przykładzie fanfiction / Katarzyna Grzybczyk ; [recenzent Wojciech Machała]. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
34
Karpiuk, Mirosław. Prawo bezpieczeństwa informacyjnego / Mirosław Karpiuk, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
35
Król, Tomasz (prawo). Prawo autorskie : zmiany w 2015 i 2016 roku : nowe przepisy dla instytucji kultury, budżetówki i firm prywatnych, prawo autorskie w Internecie, tantiemy, organizacje zbiorowego zarządzania, roz 2015 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
36
Niewęgłowski, Adrian. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego / redakcja naukowa Maria Poźniak-Niedzielska ; Adrian Niewęgłowski, Maria Poźniak-Niedzielska, Anna Przyborowska-Klimczak. 2015 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
37
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Prawo własności intelektualnej / redakcja naukowa Joanna Sieńczyło-Chlabicz ; [poszczególne części opracowały: Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk, Zofia Zawadzka]. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 11/ 2)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
38

Wirtualne media - realne problemy : materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 15 kwietnia 2014 r. przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zakład 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
39

Prawo autorskie i własności przemysłowej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Ryszard Wojciechowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ; [współaut. Andrzej Dana, Ryszard Wojci 2014 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
40

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława Gnela ; [aut. Błażej Bugajski et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
41
Goździaszek, Łukasz. Prawo blogosfery / Łukasz Goździaszek. 2014 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
42

Prawo internetu i inne akty prawne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek, Wioletta Żelazowska ; wprow. Przemysław Polański]. 2014 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
43
Szmit, Maciej (1971- ).. Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo - informatycznego / Maciej Szmit. 2014 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
44
Vetulani-Cęgiel, Agnieszka. Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej : studium przypadków : czas trwania praw pokrewnych, dzieła osierocone, ACTA / Agnieszka Vetulani-Cęgiel. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 1)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
45

Podstawy ochrony własności intelektualnej : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Baron-Wiaterek, Piotra Horosza, Tomasza Szewca. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
46
Golat, Rafał. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
47

Prawo w wirtualnych światach / [red.:] Katarzyna Grzybczyk, Aleksandra Auleytner, Jan Kulesza. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
48
Lewandowicz, Maria (prawo).. E-hazard : studium z komparatystyki prawniczej / Maria Magdalena Lewandowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
49
Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych (2013 ; Cedzyna). Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szk 2013 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
50

Prawo własności intelektualnej / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz. 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 12/ 0)
WIL( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
51

Prawo wobec innowacji technologicznych / pod red. Agnieszki Sztoldman. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
52

Własność intelektualna w przestrzeni publicznej : nie utrudniaj dostępu do dóbr kultury!, nie kradnij! : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 16-17 listopada 2012 / pod 2013 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
53
Golat, Rafał. Dobra niematerialne : zagadnienia prawno- podatkowe / Rafał Golat. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
54
Gruchoła, Małgorzata. Ochrona użytkowników internetu w państwach Unii Europejskiej / Małgorzata Gruchoła ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. Instytut Kulturoznawstwa. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
55
Howorka, Bolesław (1932- ).. Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
56
Kowalska, Samanta. Regulacje prawne w zarządzaniu komunikacją i informacją medialną / Samanta Kowalska, Marian Walczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. 2012 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
57
Michniewicz, Grzegorz. Ochrona własności intelektualnej / Grzegorz Michniewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
58
Polański, Przemysław Paul. Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w internecie / Przemysław Polański ; tł. na jęz. ang. Jarosław Brzeziński. 2012 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
59
Siewicz, Krzysztof (1979- ).. Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne / Krzysztof Siewicz. 2012 BG( 2/ 1)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
60

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2012 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
61

Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
62
Czub, Krzysztof (prawo). Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych : zagadnienia konstrukcyjne / Krzysztof Czub. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
63
Jankowska, Marlena. Autor i prawo do autorstwa / Marlena Jankowska. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
64
Kowalczuk-Szymańska, Magdalena. Naruszenia praw autorskich w internecie : aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń / Magdalena Kowalczuk-Szymańska, Olga Sztejnert-Roszak. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
65

Własność intelektualna źródłem kapitału przedsiębiorcy : kompendium wiedzy / [pod red. Zdobysława Kuleszyńskiego]. 2011 BG( 2/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
66

Utwór audiowizualny : zakres pojęcia i ochrony prawnej / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
67

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi po zmianach ustawowych / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
68
Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych (2011 ; Cedzyna). Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 1 2011 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
69

Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa = Internet : protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit, des Eigentums und der Sicherheit / redak 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
70

Pr@wo w sieci : korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa? : materiały z konferencji zorganizowanej przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w dniu 11 maja 2009 r. / pod red. Adama Bod 2010 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
71
Golat, Rafał. Prawo autorskie : komentarz dla praktyków / Rafał Golat. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
72

Granice prawa autorskiego / red. tomu Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski ; aut. Jarosław Greser [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
73
Szocki, Józef (1931- ).. Miejsce własności intelektualnej w epokach prasy drukarskiej i cyfrowej = Intellectual property in the eras of printed and digital press / Józef Szocki. 2010 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
74
Szyjewska-Bagińska, Joanna. Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych / Joanna Szyjewska-Bagińska. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
75

Prawo własności intelektualnej : repetytorium / Mariusz Załucki (red.). 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
76

Procedura zarządzania własnością intelektualną / Gdański Park Naukowo-Techniczny. 2010 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
77
Lipson, Ashley S. Computer and video game law : cases, statutes, forms, problems & materials / Ashley Saunders Lipson, Robert D. Brain. 2009 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
78
Łukaszuk, Leonard (1930-2017).. Dobra intelektualne : problemy międzynarodowej ochrony / Leonard Łukaszuk. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
79

Prawo autorskie na miarę XXI wieku : krok trzeci : czy znasz nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim? : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków 2009 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
80

Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
81

Prawo Internetu : teksty jednolite / wraz z wprow. Przemysława Polańskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. 2008 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
82
Golat, Rafał. Prawo autorskie : komentarz dla praktyków / Rafał Golat. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
83
Nowak, Tadeusz (zarządzanie). Ochrona własności intelektualnej : wybrane zagadnienia / Tadeusz Nowak. 2008 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
84
Ślęzak, Piotr. Prawo autorskie : podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych / Piotr Ślęzak. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
85
Taczkowska-Olszewska, Joanna. Autoryzacja wypowiedzi / Joanna Taczkowska. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
86

Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej. T. 1 / pod red. Małgorzaty Burneckiej i Rafała Próchniaka ; [Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytet 2007 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
87
Merski, Janusz (1941- ).. Ochrona własności intelektualnej : podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego / Janusz Merski, Jerzy Szmigrodzki. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
88
Ślęzak, Piotr. Zastosowanie konstrukcji pól eksploatacji w dziedzinie umów prawa autorskiego dotyczących utworów audiowizualnych / Piotr Ślęzak. 2007 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
89
Kot, Dawid. Elektroniczny obrót utworem w świetle prawa autorskiego / Dawid Kot. 2006 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
90
Tylec, Grzegorz. Ochrona tytułu utworu w prawie polskim / Grzegorz Tylec. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
91
Czarny-Drożdżejko, Elżbieta. Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania / Elżbieta Czarny-Drożdżejko. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
92
Kasprzycki, Dariusz (1971- ).. Spam, czyli Niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna : zagadnienia cywilnoprawne / Dariusz Kasprzycki. 2005 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
93
Marcinkowska, Joanna. Dozwolony użytek w prawie autorskim : podstawowe zagadnienia / Joanna Marcinkowska. 2004 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
94
Jaworski, Lech (1966- ).. Twórczość pracownicza : prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Lech Jaworski. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
95
Ożegalska-Trybalska, Justyna. Adresy internetowe : zagadnienia cywilnoprawne / Justyna Ożegalska-Trybalska. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
96
Barta, Janusz (1947-2021).. Prawo autorskie : przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 2002 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
97
Chrzanowski, Andrzej. Reprografia : legislacja i praktyka / Andrzej Chrzanowski. 2002 BG( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
98
Gerecka-Żołyńska, Anna (1969- ). Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w polskim procesie karnym / Anna Gerecka-Żołyńska. 2002 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe
99
Golat, Rafał. Prawo autorskie : pytania, kazusy, tablice / Rafał Golat. 2002 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

347.78 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. Prawo komputerowe

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego